BMK insiteinloggen
 • Nieuwsbericht

  9 oktober 2017

  Bijeenkomsten VVE

  Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast en richt zich op:

   

  1. Invoering van de taaleis op niveau 3F op Mondelinge taalvaardigheid en Lezen;

  2. Invulling en evaluatie van het pedagogisch beleidsplan;

  3. Verduidelijking van de term beroepskracht;

  4. Aanscherping van de eisen met betrekking tot de module ve, het bewijs van scholing en het opleidingsplan.

   

  Daarnaast wordt in de bijeenkomsten ook stilgestaan bij de opvang van vluchtelingenpeuters. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Brancheorganisatie Kinderopvang nodigen je uit voor een uitwisselingsbijeenkomst in de regio.

   

  Onderstaand tref je twee uitnodigingen aan: één voor aanbieders van voorschoolse educatie in de kleine gemeenten (G-0verig)
  Uitnodiging 3F en Vluchtelingenpeuters G-overig.
  En één voor aanbieders van voorschoolse educatie in de grote gemeenten (G37 en G86).
  Uitnodiging Vve en Vluchtelingenpeuters G37-G86

   

  In de uitnodigingen vind je meer informatie over het programma en hoe je je kan aanmelden.