BMK insiteinloggen
 • Nieuwsbericht

  24 april 2018

  Is kinderopvang wel voor iedereen? BMK themadiscussie over armoede en de rol van kinderopvang

  25 april 2018 (inloop vanaf 15.30 uur)  Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede?

   

  Een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsman[1]. Deze kinderen hebben het gevoel er niet bij te horen, schamen zich en worden aan de voortdurende stress van hun ouders blootgesteld. Daardoor vallen ze vaak buiten de boot en hebben zij minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Wat betekent dit voor de rest van hun leven? En welke rol kan maatschappelijke kinderopvang hierin spelen? Over dit onderwerp gaan we graag met jou in discussie op 25 april!

   

  De maatschappelijke schade die kinderen oplopen als gevolg van opgroeien in armoede, is groot. In deze discussie richten we ons op de kinderen die al bij de kinderopvang bekend zijn. Wat bieden we hen? Maar het gaat ook over kinderen die níet naar de kinderopvang gaan. Hoe kunnen we hen bereiken? Uiteraard gaan we ook in op de obstakels die organisaties tegenkomen als zij deze groep kinderen wil helpen.

   

  Sprekers en ronde-tafel discussie
  We starten met drie beknopte en inspirerende lezingen. Onze drie sprekers die na hun betoog zullen plaatsnemen aan de ronde tafel zijn:

  • Jacqueline Beekman (senior adviseur en projectleider Armoede en Schulden bij Sociaal Werk Nederland)
  • Marilse Eerkens (sociaal-psycholoog en zelfstandig journalist/publicist)
  • Marco Florijn (voorzitter NVVK, de branchevereniging Schuldhulpverlening en sociaal bankieren)

   

  (Meer informatie over de sprekers vind je in de bijlage).

   

  Aansluitend volgt een discussie tussen de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen; experts, onderzoekers en wetenschappers, beleidsmakers, gemeenten en vertegenwoordigers uit de politiek. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met gezinnen en kinderen die in armoede leven.

  Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! NB: Niet alleen bestuurders van kinderopvangorganisaties worden uitgenodigd; juist ook hun stafmedewerkers, zorgcoördinatoren, aandachtfunctionarissen en alle andere medewerkers die betrokken zijn vanuit hun functie met dit onderwerp, zijn van harte welkom!

   

  Afsluitende borrel
  Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.30 uur met een gezellige netwerkborrel met een snack en een broodje.

   

  Inschrijven?
  Stuur een email naar: info@bmko.nl

  Vermeld je voor- en achternaam, organisatie, emailadres en telefoonnummer.
  Deelname gratis, de exacte locatie volgt na inschrijving (Utrecht).

   

  [1] ‘Alle kinderen kansrijk’, de Kinderombudsman, december 2017.

   

   

  BMK Themadiscussie 25 april 2018_programma2