BMK insiteinloggen
 • Nieuwsbericht

  13 november 2017

  Informatiebijeenkomsten rond invoering IKK: ‘Toezicht gewijzigde kwaliteitseisen’

  Het ministerie van SZW organiseert opnieuw informatiebijeenkomsten door het hele land over de invoering van IKK. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) ondernemers die dagopvang, peuterspeelzaalwerk en/of buitenschoolse opvang aanbieden. De bijeenkomsten gaan dus niet over gastouderopvang.

   

  Er gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden in de kinderopvang. Dit is afgesproken in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en vastgelegd in de Wet IKK. De wijzigingen gelden voor alle kindercentra, dus ook voor peuterspeelzalen. Je krijgt als ondernemer in de kinderopvang direct met deze veranderingen te maken.

   

  Eerdere bijeenkomsten
  De bijeenkomsten hebben een andere inhoud en zijn dus niet hetzelfde als de informatiebijeenkomsten in het voorjaar en de zomer van 2017.

  Tijdens de eerste serie bijeenkomsten is vooral ingegaan op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden. In deze tweede serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen.

   

  Werkwijze en programma
  Het projectteam Implementatie IKK van het ministerie van SZW nodigt je daarom samen met GGD GHOR Nederland (de vereniging van GGD’en) van harte uit voor de bijeenkomst die hiervoor georganiseerd wordt. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, je krijgt de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK.

  GGD GHOR Nederland zal in grote lijnen uitleggen hoe invulling wordt gegeven aan het toezicht vanaf 2018.
  NB: Hierbij ligt de focus níet op individuele situaties van ondernemers of op de uitvoering van het toezicht ter plekke door uw GGD.

  De bijeenkomsten duren van 15:00 tot ca. 17:00 uur.

   

  Een bijeenkomst in de buurt

  De bijeenkomsten worden door heel Nederland georganiseerd.

  Groningen                   Donderdag 30 november

  Assen                          Maandag 4 december

  Zwolle                          Woensdag 6 december

  Almere                        Donderdag 14 december

  Eindhoven                   Maandag 18 december

  Leeuwarden                 Maandag 8 januari

  Roermond                   Donderdag 11 januari

  Maastricht                    Maandag 15 januari

  Roosendaal                  Dinsdag 16 januari

  Dordrecht                    Dinsdag 23 januari

  Leiden                         Woensdag 24 januari

  Nieuwegein                  Maandag 29 januari

  Meppel                        Maandag 5 februari

  Tilburg                         Woensdag 7 februari

  Goes                            Donderdag 15 februari

  Bussum                       Vrijdag 16 februari

  Alkmaar                       Maandag 19 februari

  Arnhem                       Donderdag 22 februari

   

  Aanmelden
  Je kunt je aanmelden via de onderstaande website voor de bijeenkomsten. Op deze website zullen de locaties en het definitief programma worden toegevoegd zodra deze bekend zijn.
  www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl

   

  Blijf op de hoogte
  Meer inhoudelijke informatie over de veranderingen in de kinderopvang kun je vinden op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

   

  Ook via de online nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom IKK. Aanmelden: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven.