BMK insiteinloggen
 • Nieuwsbericht

  8 februari 2018

  ‘Is kinderopvang wel voor iedereen? Wat doet jouw organisatie voor kinderen in armoede? ‘ 25 april: themadiscussie!

  De BMK organiseert op woensdag 25 april tussen 16.00 – 19.30 uur haar derde themadiscussie in Utrecht. Noteer deze datum vast in je agenda!

   

  Kinderen uit gezinnen waar armoede heerst hebben minder kans zich even goed te ontwikkelen als leeftijdsgenoten. Als maatschappelijke vereniging zetten wij ons in voor alle kinderen. Juist deze kwetsbare kinderen die vaak buiten de boot vallen, verdienen onze aandacht en steun.

   

  We voeren de discussie met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We verwelkomen inspirerende vak-experts en wetenschappers. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit zorg en welzijn uit want ook zij werken met de groepen die in armoede leven.

   

  Doel
  Wat komen we in de (maatschappelijke) kinderopvang tegen als het om armoede gaat? Hoe kunnen we leren van concrete, soms schrijnende situaties die laten zien wat het gevolg van armoede is en wat armoede betekent voor kinderen? Wat weten we over de mogelijkheden die kinderopvang kan realiseren ter verbetering van de situatie van jonge kinderen die in armoede opgroeien; is kinderopvang een logisch instrument in de bestrijding van armoede – en zo ja: hoe dan? Tijdens de themadiscussie is er alle ruimte om kennis en inzichten te delen. We hopen zodoende ideeën, inspiratie en concrete handvatten op te doen en door te geven.

   

  Spreker, genodigden en interactie
  Net als bij onze eerdere themadiscussies, staat interactie in deze dialoog centraal. Sprekers en genodigden voor de ronde-tafel-discussie zullen de dialoog van interessante invalshoeken voorzien en hun kennis en ervaring over dit onderwerp delen. Maar een echte dialoog staat of valt met de bijdrage, mening en visie van de aanwezigen!

   

  Inschrijven

  Je kan je nu al opgeven, mail naar: info@bmko.nl

  Toegang is gratis.

  Locatie: Utrecht (details volgen bij inschrijving)

  Binnenkort volgt meer informatie over spreker en ronde-tafel-gasten.

   

  We hopen je te ontmoeten op 25 april!