BMK insiteinloggen
 • Nieuwsbericht

  10 januari 2018

  Meer mannen in de kinderopvang, seminar CCI op 6 februari.

  Seminar 6 februari door CCI

  Er woedt een heftig debat over de feminisering van het basisonderwijs en de vermeende effecten daarvan op jongens. Speelt dit ook in de kinderopvang? Slechts 2 procent van de pedagogisch medewerkers in de bso is man. Dit is minder dan in bijvoorbeeld Duitsland en Zweden waar 20 procent van de begeleiders in de bso man is. In de hele dagopvang in Nederland werken zelfs bijna geen mannen meer.
  Is dit een probleem? Willen we graag meer mannen in de opvang en waarom? Zo ja, hoe krijgen we dat voor elkaar?

  Onderzoek van Fukkink, Colonnesi, Van Polanen en Tavecchio toont aan dat er geen grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft sensitiviteit in de dagopvang. Jongens en meisjes bleken in deze studie even vaak veilig gehecht aan de mannelijke en de vrouwelijke pedagogisch medewerker. De bso laat weer andere patronen zien.
  In Duitsland is de overheid in 2011 een groot project gestart om meer mannen in de kinderopvang te krijgen. Wat kunnen we daarvan leren?

  Vragen waarop we in dit seminar een antwoord op willen geven zijn:

  Is het belangrijk dat er meer mannen in de kinderopvang gaan werken en waarom?
  Wat zijn de oorzaken dat er weinig mannen in de kinderopvang werken?
  Op welke wijze kun je de instroom van mannen vergroten?
  Hoe houd je mannen vast die nu in de opvang werken?
  Welke aanbevelingen kunnen we formuleren?

   

  Bijdragen/lezingen
  ”Over mannen en vrouwen en jongens en meisjes in de Nederlandse kinderopvang: Wat doen pedagogisch medewerkers, wat vinden de kinderen?’
  Door: prof. Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam & lector pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

  ‘Tjonge jonge JONGENS! De ervaringen van kinderopvang Mundo met het aantrekken en vasthouden van meer mannen.’
  Door: Yoran Blom, initiatiefnemer van het project en pedagogisch medewerker bij kinderopvang Mundo.

  The German Federal Programme “More Men in Early Childhood Education and Care (ECEC)” – Insights and lessons learned.
  Door: Jens Krabel, coordinator and team member of the Koordinationsstelle ‘Männer in Kitas’/ Catholic University of Applied Sciences, Berlin. (Inleiding in het Engels)

  Volledige programmabeschrijving

  Inschrijfformulier

  Vragen? Stuur een mail!