BMK insiteinloggen

Nieuwsoverzicht

 • 20 november 2017

  Werken bij de BMK? Dat kan, we zijn op zoek naar talent!

  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge en sterke organisatie. Opgericht in april 2016 vanuit een gedeelde visie op kinderopvang, bestaat de BMK uit kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een maatschappelijke opdracht, waarin het welzijn en de ontwikkeling van kinderen centraal staan. De BMK wil dat kinderopvang een basisvoorziening wordt voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Er is veel draagvlak voor de ideeën van de BMK. De vereniging groeit.

   

  Vanwege die groei zijn wij op zoek naar een Beleidsmedewerker voor 24 tot 36 uur per week.

   

  Lees  de hele vacaturetekst.

 • 13 november 2017

  Informatiebijeenkomsten rond invoering IKK: ‘Toezicht gewijzigde kwaliteitseisen’

  Het ministerie van SZW organiseert opnieuw informatiebijeenkomsten door het hele land over de invoering van IKK. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor (vertegenwoordigers van) ondernemers die dagopvang, peuterspeelzaalwerk en/of buitenschoolse opvang aanbieden. De bijeenkomsten gaan dus niet over gastouderopvang.

   

  Er gaan nieuwe kwaliteitseisen gelden in de kinderopvang. Dit is afgesproken in het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en vastgelegd in de Wet IKK. De wijzigingen gelden voor alle kindercentra, dus ook voor peuterspeelzalen. Je krijgt als ondernemer in de kinderopvang direct met deze veranderingen te maken.

   

  Eerdere bijeenkomsten
  De bijeenkomsten hebben een andere inhoud en zijn dus niet hetzelfde als de informatiebijeenkomsten in het voorjaar en de zomer van 2017.

  Tijdens de eerste serie bijeenkomsten is vooral ingegaan op het proces van totstandkoming van de nieuwe kwaliteitseisen en wat de kwaliteitseisen inhouden. In deze tweede serie bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het toezicht rondom de gewijzigde kwaliteitseisen.

   

  Werkwijze en programma
  Het projectteam Implementatie IKK van het ministerie van SZW nodigt je daarom samen met GGD GHOR Nederland (de vereniging van GGD’en) van harte uit voor de bijeenkomst die hiervoor georganiseerd wordt. De wijzigingen in het toezicht worden kort en bondig uitgelegd, je krijgt de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers over IKK en de voorbereidingen op IKK.

  GGD GHOR Nederland zal in grote lijnen uitleggen hoe invulling wordt gegeven aan het toezicht vanaf 2018.
  NB: Hierbij ligt de focus níet op individuele situaties van ondernemers of op de uitvoering van het toezicht ter plekke door uw GGD.

  De bijeenkomsten duren van 15:00 tot ca. 17:00 uur.

   

  Een bijeenkomst in de buurt

  De bijeenkomsten worden door heel Nederland georganiseerd.

  Groningen                   Donderdag 30 november

  Assen                          Maandag 4 december

  Zwolle                          Woensdag 6 december

  Almere                        Donderdag 14 december

  Eindhoven                   Maandag 18 december

  Leeuwarden                 Maandag 8 januari

  Roermond                   Donderdag 11 januari

  Maastricht                    Maandag 15 januari

  Roosendaal                  Dinsdag 16 januari

  Dordrecht                    Dinsdag 23 januari

  Leiden                         Woensdag 24 januari

  Nieuwegein                  Maandag 29 januari

  Meppel                        Maandag 5 februari

  Tilburg                         Woensdag 7 februari

  Goes                            Donderdag 15 februari

  Bussum                       Vrijdag 16 februari

  Alkmaar                       Maandag 19 februari

  Arnhem                       Donderdag 22 februari

   

  Aanmelden
  Je kunt je aanmelden via de onderstaande website voor de bijeenkomsten. Op deze website zullen de locaties en het definitief programma worden toegevoegd zodra deze bekend zijn.
  www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl

   

  Blijf op de hoogte
  Meer inhoudelijke informatie over de veranderingen in de kinderopvang kun je vinden op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

   

  Ook via de online nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom IKK. Aanmelden: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven.

 • 7 november 2017

  Congres ‘De Harmonisatie in perspectief, peuterspeelzaalwerk van de toekomst’ -17/11/17

  Herijkte kwaliteitseisen, gewijzigde financieringsstructuren en nieuwe bestuursafspraken: de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in feite een ‘total makeover’. En die is de betrokken partijen niet in de kouwe kleren gaan zitten. Nog steeds zorgt de wetswijziging bij peuterspeelzaalwerk, kinderopvangen gemeenten voor de nodige stress, want 1 januari 2018 komt nu wel erg snel dichtbij…

   

  Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen jaren het peuterspeelzaalwerk en de gemeenten ondersteund bij de voorbereidingen op de harmonisatie. Dat heeft een schat aan ervaringen, tips en knelpunten opgeleverd die SWN op vrijdag 17 november graag deelt d.m.v. een gevarieerd congresprogramma.

   

  Harmonisatie: de ins en outs, facts en figures. Stand van zaken!
  Buitenhek Management & Consult is betrokken geweest bij harmonisatie-trajecten in meer dan 100 gemeenten. Met ‘facts and figures’ en voorbeelden uit de praktijk gaat Ed Buitenhek in op het prille begin, de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van de harmonisatie.

   

  Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kent een lange traditie van onderzoek naar kindvoorzieningen. Dr. Anne Roeters laat zien hoe de overheid, werkgevers, werknemers en ouders naar kinderopvang kijken en hoe dit zich ontwikkeld heeft. Ook gaat zij in op het gebruik van kinderopvang door lagere inkomensgroepen.

   

  Deelsessies
  Daarnaast kun je twee deelsessies volgen. Een vragenuurtje met experts, een gesprek met ambtenaren van ministeries, informatie halen vanuit ouderperspectief en verhalen uit de praktijk. Meld je snel aan voor de sessie van je keuze, want vol is vol!

   

  Pittig de dag door
  Elisabeth van den Hoogen, journalist en debatdame, is op 17 november dagvoorzitter. Met haar gedegen kennis van de wereld van gemeenten, welzijn en zorg zal zij het programma begeleiden van begin tot eind. Dat doet zij op een sfeervolle manier, met een frisse en scherpe blik op de sector.

  17 november 9.30- 16.30 uur, Utrecht

  Aanmelden en meer informatie

 • 3 november 2017

  Week tegen Kindermishandeling; 20 t/m 26 november: breng deze week onder de aandacht!

  Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

  In Nederland groeien ruim 118.00 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat wij als professionals kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

   

  Thema 2017
  Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie.

   

  Wat kun je nu al doen in aanloop naar de Week?
  Je kunt nu al helpen door in je netwerk of op je website een vooraankondiging van de Week tegen Kindermishandeling te plaatsen.  En meld vooral je initiatief of project aan via deze site: activiteit aanmelden.

  Op deze site vindt je ook alle actuele informatie en de voorwaarden voor het aanmelden van uw activiteit.

   

  Wat kan je in de week doen?
  Je kunt een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week onder de aandacht brengen via uw sociale media-accounts.

   

  Programma van de Week
  Op maandag 20 november is de aftrap-bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dolores Leeuwin.

  De Week tegen Kindermishandeling worden lokaal en regionaal activiteiten georganiseerd. In het activiteitenoverzicht vind je verschillende activiteiten die te maken hebben met kinderen die mogelijk mishandeld of misbruikt worden. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.

   

  Welke vormen van mishandeling?
  De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

   

  Lees meer over kindermishandeling

 • 1 november 2017

  Tweede BMK Thema-discussie groot succes! Over het voorkomen mishandeling en seksueel misbruik door medewerkers.

  Prikkelende sprekers die nieuwe inzichten boden, veel interactie in de zaal en dynamiek in de discussie. Na afloop gaven deelnemers aan naar huis te gaan met meer kennis over het fenomeen en een groter bewustzijn van het belang van structureel agenderen van dit onderwerp in alle lagen van hun organisatie.

   

  Ook werd gewaardeerd dat de discussie concrete zaken bood waarmee aanwezigen thuis aan de slag kunnen. En handvatten om binnen hun eigen organisatie dit onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden. Een checklist crisismanagement en hoe de regie te houden als een crisis zich aandient, toegelicht door Paul Stamsnijder (crisiscommunicatie), bleek heel welkom.

   

  Aafke Scharloo (klinisch psycholoog) gaf een bij vlagen confronterende presentatie waarin ze scherp stelde hoe groot het probleem van seksueel misbruik is. De menselijke neiging als antwoord op dit afschuwelijke gebeuren is wegkijken …. het zaak juist dát onder ogen te zien #ikkijknietweg. Aan de slag ermee en onderwerp van gesprek maken binnen teams. Dat een organisatiecultuur daar een grote rol in speelt werd duidelijk uit de discussie die ontstond.

   

  Richard Korver (advocaat zedendelicten) deelde zijn ervaringen vanuit het juridische perspectief in crisissituaties. Dan ineens ontstaat een enorm complexe situatie waarin ouders, raad van bestuur, OR, OM, politie en andere partijen over elkaar heen tuimelen terwijl er gebrek aan informatie is. Wees daar op voorbereid, was zijn boodschap. Maar ook wees hij onze branche erop dat we veel opener en veel doortastender te werk moeten gaan als we een vermoeden hebben. We wachten nog veel te lang af. Dat kan anders. Richard Korver gaf daar een aantal heel duidelijke oplossingen en tips voor!

   

  Dit geeft ons, als branchevereniging, veel handvatten om zaken te verbeteren in de branche en om onze leden beter te faciliteren als het gaat om het voorkomen van mishandeling en seksueel misbruik van kinderen door medewerkers.

  Binnenkort komen we hier op terug!

   

  Volgende week ontvangen leden een inhoudelijk terugblik op de middag met een foto-impressie en plaatsen we een aantal korte filmpjes die we maakten!

  Hier een eerste video-impressie.

 • 24 oktober 2017

  Annelies Snijders, MIK kinderopvang, ontwikkelt spel: Maak kindermishandeling bespreekbaar

  ‘Kindermishandeling zou net zo’n bespreekbaar onderwerp moeten zijn binnen de kinderopvang als de bestrijding van taalachterstanden, speelgoedkeuze of de communicatie met ouders. Toch wordt het onderwerp gemeden. Te bang om ouders ermee lastig te vallen of ze onterecht te beschuldigen. Daarom ontwikkelde Annelies Snijders, werkzaam bij één van onze leden MIK, voor haar masteropleiding Pedagogiek samen met vijf medestudenten afkomstig uit het onderwijs en de (jeugd)zorgsector het spel PAKVASt.’ Dit schrijft KinderopvangTotaalin een bericht dd 20 oktober.

  Een heel mooi initiatief dat volledig aansluit bij de visie van de BMK op kindermishandeling. Kindermishandeling dient continu aandacht te hebben in iedere organisatie, dient een terugkerend onderwerp op de agenda te zijn en zou onderdeel moeten vormen van een HR-beleid dat voorziet in training van kennis en vaardigheden van medewerkers en management.

   

  KinderopvangTotaal bericht over dit initiatief van Annelies Snijders:

  ‘Veel van die angst komt voort uit onbekendheid met het onderwerp, denkt Annelies Snijders, staffunctionaris beleid & kwaliteit bij MIK Kinderopvang en student aan de masteropleiding Pedagogiek aan de HAN. Voor deze opleiding ontwikkelde ze met medestudenten een spel waarmee kindermishandeling gemakkelijk tijdens een teambijeenkomst gespeeld kan worden of op de agenda van het teamoverleg gezet kan worden. 

  Het spel, PAKVAST geheten, biedt pm’ers en managers concrete opdrachten rond vijf thema’s. ‘Door casussen met elkaar te bespreken en vervolgens te oefenen hoe je daarop kunt reageren, kunnen pm’ers hun kennis testen en oefenen met gesprekstechnieken met ouders. Zo verdwijnt het onderwerp hopelijk uit de angstsfeer.’

   

  BMK Thema-discussie 31 oktober
  De BMK vindt dat mishandeling en misbruik van kinderen een onderwerp is dat veel aandacht verdient. Naast het bespreekbaar maken van mishandeling en misbruik in de thuissituatie waar het spel van Annelies zich op richt, vindt mishandeling en misbruik ook plaats door medewerkers in de kinderopvang. Op 31 oktober a.s. organiseert de BMK een thema-discussie over dit onderwerp: in Utrecht  – van 16.00 – 19.30 uur.

  Schrijf je in via: info@bmko.nl

   

  Uitnoding BMK Themadiscussie 31-10-2017 Wanneer is de kinderopvang veilig

   

  Lees het hele artikel op de website van KinderopvangTotaal

 • 16 oktober 2017

  Het CCI-Seminar over ‘Professionele genegenheid’

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen op een persoonlijke manier betrokken zijn zonder de grenzen van professionaliteit te overschrijden? Dat is de centrale vraag van het CCI Seminar: Professionele genegenheid: waar ligt de grens?

   

  Kinderen leren het meest van volwassenen met wie zij een wederzijds betrokken betekenisvolle relatie hebben. Liefdevolle relaties met volwassenen zijn voor kinderen een voorwaarde om op te groeien tot gelukkige volwassenen. Echter: persoonlijke en emotionele betrokkenheid kan ook op gespannen voet staan met professionaliteit. Er is dan een spanningsveld tussen ‘houden van’ en ‘teveel houden van’.

  Hoe gaan we in de kinderopvang om met dit dilemma? Is er ruimte voor genegenheid, zorg en intimiteit in de relaties tussen medewerkers en kinderen? Kan deze betrokkenheid ook ‘te groot, te heftig’ zijn? Wat betekent dat voor de emotionele veiligheid van de kinderen en voor medewerkers?
  Hebben we woorden en begrippen om het spanningsveld tussen professionele betrokkenheid en persoonlijke genegenheid bespreekbaar te maken?

   

  In dit CCI-seminar presenteert dr. Jools Page de inhoud van de toolkit die zij en haar collega’s ontwikkelden om de thema’s zorg, intimiteit en liefde/genegenheid in de kinderopvang te bespreken. De toolkit bevat verschillende praktijkvoorbeelden (filmpjes), reflectie-instrumenten en een stappenplan waarmee deze thema’s bespreekbaar gemaakt kunnen worden in een team. Na het seminar stellen wij de materialen van de Attachment Toolkit beschikbaar via de website van ChildCare International.

  Jools Page en haar collega’s ontwikkelden de Attachment Toolkit als uitkomst van het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.
  De aanleiding voor dit onderzoeksproject was negatief: de onderzoekers constateerden een toenemende angst onder kinderopvangprofessionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel van aard hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

  Over Jools Page

  Jools Page is een docent en onderzoeker, verbonden aan de universiteit van Brighton. Ze is gespecialiseerd in vroegkinderlijke ontwikkeling in de kinderopvang en heeft het initiatief genomen tot het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings. Zij ontwikkelde het concept ‘professional love’.

   

  Doelgroep

  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma

  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

   

  09:30 – 10:00
  Inloop en registratie, koffie en thee

  10:00 – 10:10
  Welkom en inleiding van het thema: Anke van Keulen, voorzitter ChildCare International

  10:10 – 10:50
  Jools Page over het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings. Achtergronden, resultaten.

  10:50 – 11:25
  Reflectievragen in subgroepen, oefeningen uit de Attachment Toolkit.

  11:25 – 11:45
  Pauze

  11:45 – 12:45
  Toelichting op toolkit, na-bespreking en discussie

  12:45 – 13:30
  Lunch

   

  Ga naar inschrijfformulier

 • 16 oktober 2017

  Met 56.000 kinderen meer naar de opvang!

   

  De Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben dat vandaag met de publicatie van cijfers over Q2-2017 bekend gemaakt..

   

  Groeiende economie en hogere arbeidsparticipatie
  Door groei van de economie en op de arbeidsmarkt is er meer vraag naar (een vorm van) kinderopvang en gaan er meer kinderen naar de opvang. Veel werkzoekende vonden in het eerste half jaar van 2017 weer werk.

   

  Vrouwen werken nu gemiddeld bijna 26 uur per week. Moeders met jonge kinderen tot en met 11 jaar nog een half uur meer, gemiddeld 26,5 uur.

   

  In het tweede kwartaal van 2017 gingen er 293.000 kinderen naar de dagopvang, 341.000 naar de buitenschoolse opvang en 121.000 kinderen naar gastouders. Sommige kinderen maken gebruik van meerdere vormen van opvang.

   

  Het afgelopen jaar zijn er meer kinderopvanglocaties bijgekomen. 628 centra voor dagopvang. Daarvan zijn er nu 7.643. Ook het aantal locaties voor buitenschoolse opvang is het afgelopen jaar toegenomen. Er kwamen 238 bso’s bij en daarvan zijn er nu 6.733.

   

  Er zijn nu bijna 1.400 gastouders minder dan in de zomer vorig jaar. Het aantal gastouders daalt al jaren.

   

  Kwalitatieve opvang
  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ,,Het is fantastisch om te zien dat steeds meer moeders werken en dat hun kinderen dan terecht kunnen bij kwalitatief goede en betaalbare opvang. Zij kunnen in die tijd spelenderwijs al veel leren en natuurlijk ook gezellig samen spelen met andere kinderen. Daar hebben zij later veel profijt van. Goed voor hun taal en goed voor hun ontwikkeling.’’

   

   

 • 12 oktober 2017

  Regeerakkoord Rutte III: geen visie op kinderopvang

  Het regeerakkoord is gereed maar de BMK is teleurgesteld en mist visie in dit regeerakkoord. Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen uit voor de kinderopvangtoeslag en 170 miljoen voor VVE. Het is goed nieuws dat het kabinet investeert, wat mist is een visie op kinderopvang. Het regeerakkoord blijkt niet het langverwachte moment waarop de politiek het belang van kinderopvang voor ons land uitdraagt. Kinderopvang is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Dat besef lijkt niet doorgedrongen in Den Haag. Ziet het kabinet de toegevoegde waarde van kinderopvang voor alle kinderen of blijft kinderopvang in de kern een arbeidsmarktinstrument?

   

  Ondanks de prachtige adviezen van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang en de SER, waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor een basisrecht op toegang tot de opvang voor alle kinderen van nul tot vier en op termijn voor alle kinderen tot twaalf jaar, ontbreekt dit in de kabinetsplannen. En ook de langverwachte versterking van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs – die op veel plekken ontstaat maar die te vaak tegen praktische problemen aanloopt – maakt geen onderdeel uit van de plannen van de vier kabinetspartijen. Sterker nog: de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt nergens genoemd.

   

  Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK): ‘Dit betekent dat er werk aan de winkel is voor ons als branchevereniging. Wij zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van kinderopvang voor alle kinderen en meer mogelijkheden voor kinderopvang en basisscholen om samen te werken. En juist op die twee onderwerpen ontbeert dit regeerakkoord Rutte III visie.’


  Het kabinet noemt de nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang ‘een kansrijke richting om verder uit te werken’; daar is de BMK het mee eens. Uiteraard, zoals het kabinet stelt, uit te werken met de nodige zorgvuldigheid vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.

   

  Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag. Het regeerakkoord geeft geen uitsluitsel over de wijze waarop deze gelden ingezet worden. Het kabinet kan kiezen voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor werkende ouders door de toeslag op te hogen. Het kabinet zou er ook voor kunnen kiezen dit geld in te zetten om alle kinderen, te beginnen met de 0-4 jarigen, een recht op kinderopvang te geven, onafhankelijk van het werk van hun ouders. Inzetten op enerzijds VVE en anderzijds kinderopvangtoeslag maakt dat er nog steeds schotten zullen zijn tussen voorzieningen voor jonge kinderen. BMK pleit voor inclusieve voorzieningen voor alle kinderen en voor kinderopvang als basisvoorziening waar ouders en kinderen (langdurig) op kunnen rekenen. De BMK pleit ook voor het toegankelijk maken van de buitenschoolse opvang voor alle kinderen om kinderen gelijke kansen te bieden en de talenten van kinderen in de volle breedte tot ontwikkeling te laten komen. Het zou mooi geweest zijn als we dit terug hadden gezien in het regeerakkoord.

   

  Er leek in de afgelopen jaren een groeiend besef bij de politiek van de toegevoegde waarde van kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Niet langer leek het slechts als arbeidsmarktinstrument gezien te worden. Helaas wordt dit niet bekrachtigd in het huidige regeerakkoord.

   

  Gesthuizen: ‘Het kan zijn dat de onderhandelaars te druk en te zeer gefocust zijn geweest op andere zaken; problemen die moesten worden opgelost, verschillen van inzicht die moesten worden beslecht. Wij zullen het nieuwe kabinet en ook de Kamerleden opnieuw herinneren aan de basis voor een gezond, gelukkig en welvarend land; investeren in kinderen. Dat is het beste wat dit kabinet zou kunnen doen.’

 • 12 oktober 2017

  Vooraankondiging Personenregister kinderopvang

  In de loop van het eerste kwartaal van 2018 gaat het Personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een adres waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register. Met de invoering van het personenregister kunnen vaste én tijdelijke medewerkers continu gescreend worden. De exacte datum waarop het personenregister start, is op dit moment nog niet bekend.


  Vooraankondiging aan houders

  Deze week krijgen alle houders van kinderopvangorganisaties een vooraankondiging in hun brievenbus. Hierin staat wat het personenregister voor u als kinderopvangorganisatie en alle betrokkenen betekent en wat u alvast voor kunnen bereiden. Naar verwachting is de invoerdatum van het register in november bekend. Dan volgt een tweede brief, waarin in meer detail uitgelegd wordt wat u moet doen. Vanaf dat moment kunt u voor meer informatie ook terecht op de website voor het personenregister. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een webinar en voorlichtingsmiddelen downloaden waarmee u uw medewerkers kunt informeren.

 • 10 oktober 2017

  Impact nieuw Regeerakkoord 2017 – 2021 voor kinderopvang (bron: Buitenhek)

  Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie de plannen voor de komende vier jaar gepubliceerd.
  Specifiek voor de kinderopvang zijn de volgende passages uit het regeerakkoord relevant:

   

  -het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
  -ouderparticipatiecrèches behouden hun bestaansrecht.
  -er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van via ouders. Dit is een kansrijke richting om verder uit te werken, die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.
  -het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
  -we trekken 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen.

   

  Verhoging kinderopvangtoeslag met € 250 mln.
  Dit houdt in dat de uitgaven aan kinderopvangtoeslag structureel met 9% stijgen. Als we dat vertalen naar de gemiddelde ouderbijdrage dan zal die dalen van 31% in 2018 naar ca. 25% vanaf 2019.

  nieuwsbrief 102017

  tabel: SZW begroting 2018

   

  De impact voor individuele gezinnen moet nog blijken en hangt af van de wijze waarop de € 250 mln. wordt verwerkt in de toeslagregeling.

   

  Ouderparticipatiecrèches (OPC’s) behouden hun bestaansrecht
  Het bestaansrecht van het handjevol OPC’s dat actief is in Nederland werd bedreigd doordat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (o.a. de eis voor het werken met betaalde beroepskrachten). Met deze inzet komt aan die onzekerheid een einde.

   

  Directe financiering kinderopvang
  Het is opvallend dat apart aandacht besteed wordt aan deze maatregel als er geen specifieke reden voor zou zijn. De boodschap zit wellicht in de laatste zin: .. die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.” Dat wijst erop dat in ieder geval de implementatieplanning ter discussie zal komen.

   

  Budget voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
  Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd. Dat betekent dat het pleidooi van de grote gemeenten om het OAB budget te verdubbelen niet wordt gerealiseerd in deze kabinetsperiode. Het betekent ook dat de nieuwe geactualiseerde verdeelsleutel van het CBS in deze kabinetsperiode zal worden geïmplementeerd (zie ook https://www.buitenhek.nl/korting-maar-geen-herverdeling-goab-budget-gemeenten).
  Voor aanbieders in grote gemeenten kan de impact van deze maatregel op de financiële dekking van het VVE beleid substantieel zijn (https://www.buitenhek.nl/cbs-enorme-impact-op-goab-middellen-per-gemeente-vanaf-2018).

   

  Wettelijk minimum voorschoolse educatie vergroot van 10 uur naar 16 uur per week
  Het kabinet trekt 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren ze een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen. Nu is het wettelijk minimum van het VE aanbod nog 10 uur per week.
  Het VE aanbod wordt nu veelal geïntegreerd aangeboden met het reguliere peuteropvangaanbod (het voormalige peuterspeelzaalwerk). Daar wordt vaak gewerkt met openingstijden van 2,5 tot 3,5 uur per dagdeel en wordt het VE aanbod in 3 dagdelen van 3,5 uur of 4 dagdelen van 2,5 uur aangeboden. Binnen die huidige structuur past geen VVE aanbod van minimaal 16 uur per week.
  Het ligt voor de hand dat door deze maatregel de structuur van het huidige peuteropvangaanbod op de schop zal moeten.

   

  Conclusie
  De impuls in de kinderopvangtoeslag en de lagere ouderbijdrage zal de komende jaren een positief effect hebben op de vraag naar opvang. Voor aanbieders van Voorschoolse Educatiearrangementen heeft dit regeerakkoord echter de meeste impact. Enerzijds is het positief dat er een groter VE aanbod wordt gefinancierd, anderzijds ligt er een uitdaging om het geïntegreerde aanbod – in groepen waar ook kinderen zonder achterstandsrisico zitten – in stand te houden.

   

  Dit bericht afkomstig uit de nieuwsbrief van Buitenhek Management & Consult.
  zie ook: www.buitenhek.nl

 • 10 oktober 2017

  BMK stelt vragen over harmonisatie

  De datum waarop de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geëffectueerd wordt, nadert met rasse schreden. De juridische handreiking van Pels Rijcken geeft niet op alle vragen antwoord. De praktijk laat meerdere interpretaties zien. BMK heeft aangedrongen op duidelijkheid.

   

  De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking.

   

  Advocatenkantoor Pels Rijcken heeft in opdracht van Sociaal Werk Nederland (SWN) de gevolgen van die wet op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied in kaart gebracht en opgenomen in de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie. Met ingang van 1 januari 2018 worden peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang gebracht en krijgen met dezelfde kwaliteitseisen te maken als de kinderopvang. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, kunnen die toeslag ook aanvragen voor het voormalig peuterspeelzaalwerk. Gemeenten zorgen voor een aanbod voor peuters van ouders die geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen: kostwinners en niet-werkende ouders. Dat laatste is neergelegd in de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG d.d. april 2016. (‘Een aanbod voor alle peuters’).

   

  Gemeenten kunnen op verschillende manieren zorgen voor een toereikend en financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor kinderen van kostwinners en niet-werkende ouders:
  1) inkopen van kindplaatsen bij aanbieders;
  2) aanbieders subsidiëren voor kindplaatsen voor deze groep peuters;
  3) ouders subsidiëren zodat zij zelf een kindplaats kunnen inkopen (de subsidiëring kan in dat geval ook via aanbieders verlopen).

   

  Pels Rijcken omschrijft wat er bij deze opties komt kijken en waar gemeenten rekening mee moeten houden. Dat klinkt eenvoudig. De praktijk is echter weerbarstig. Sommige gemeenten kiezen voor optie 1, sommige voor 2, weer andere voor 3 en komen daarbij voor lastige dilemma’s te staan.
  De BMK pleit er voor niet-werkende ouders en kostwinners op een zelfde wijze te benaderen als ouders die kinderopvangtoeslag krijgen. Dat kan door hen een ‘vervangende kinderopvangtoeslag van de gemeente’ te verstrekken en hen zo toegang tot kinderopvang naar eigen keuze te geven (optie 3). Dat sluit aan bij één van de belangrijkste uitgangspunten van de Wet kinderopvang, namelijk keuzevrijheid van ouders.

   

  Vragen aan SZW

  De BMK ziet grote verschillen en mogelijk onjuiste interpretaties in gemeentelijk beleid ontstaan en heeft een aantal vragen aan het ministerie gesteld.

   

  – Welke van de drie opties is het meest in lijn met het beleid dat de Minister voorstaat? Deelt de Minister (het ministerie) onze voorkeur om de keuzevrijheid van ouders centraal te stellen?

   

  – Komt de toegankelijkheid van kortdurende opvang in gevaar?
  Kortdurende opvang kan om twee redenen duurder zijn dan reguliere kinderopvang. Een prijs boven het fiscaal maximum voor de kinderopvangtoeslag kan voortkomen uit het kortdurende karakter van de opvang of uit extra eisen, extra taken en extra kwaliteit.
  Pels Rijcken stelt dat het gemeenten niet is toegestaan om (ouders van) kinderopvangorganisaties die kortdurende opvang bieden een toeslag (‘plus’) op de uurprijs te geven die voortkomt uit het kortdurende karakter van de opvang (dat mag volgens Pels Rijcken in ieder geval niet voor ouders die Kinderopvangtoeslag krijgen). Een ‘plus’ mag alleen als die aantoonbaar voor extra taken ingezet wordt, aldus Pels Rijcken. Het is voor de BMK de vraag of gemeenten zo’n ‘kortdurende plus’ niet mogen financieren. Een aantal gemeenten heeft al in het beleid voor 2018 aangekondigd zo’n ‘plus’ te zullen financieren. Als de conclusie van Pels Rijcken juist is, komt de toegankelijkheid van de kortdurende opvang in gevaar, in weerwil van wat het ministerie wenst. BMK heeft SZW gevraagd hier uitsluitsel over te geven.

   

  – Naast de ‘plus’ op de uurprijs vanwege het kortdurend karakter van de opvang is er soms sprake van een ‘plus’ vanwege extra kosten die voortkomen uit extra eisen en extra taken, waar gemeenten voor willen betalen om extra kwaliteit te realiseren. Pels Rijcken adviseert gemeenten terughoudend om te gaan met het stellen van aanvullende kwaliteitseisen.
  Sommige gemeenten maken een verplichte koppeling tussen het ene element van de ‘plus’ (kortdurend) en het andere element van de ‘plus’ (extra taken/kwaliteit). Kinderopvangorganisaties mogen echter hun eigen pedagogisch beleid vormgeven. Die verplichte koppeling maakt dat de ‘kortdurende plus’ niet voor alle kinderopvangorganisaties (en hun ouders) geldt en zij daarom door gemeenten uitgesloten worden van deze subsidie op kortdurende opvang. Acht de Minister (het ministerie) die verplichte koppeling terecht?

   

  – Er zijn gemeenten die 2018 als overgangsjaar zien, vooral als het gaat om de financiering van het aanbod voor kostwinners en niet-werkende ouders. De Wet harmonisatie kent geen overgangsjaar. Hoe zit het dan met een gelijk speelveld in 2018?

   

  De klankbordgroep Harmonisatie, waarin veldpartijen met SWN meedenken over de gevolgen van de harmonisatie, heeft ook een aantal knelpunten bij het ministerie neergelegd. Een van die punten betreft de positie van vve in relatie tot harmonisatie. Volgens Pels Rijcken heeft de Wet harmonisatie geen juridische gevolgen voor voor- en vroegschoolse educatie. De klankbordgroep vraagt zich af hoe de ‘dienst vve’ dan gedefinieerd wordt. Gaat dit over het werken met een vve-programma, het bieden van vve-kwaliteit in de reguliere kinderopvang, de aanwezigheid van 1, 8, 16 doelgroepkinderen? Het ministerie van OCW zal hierover duidelijkheid verschaffen.

   

  Op de site van SWN staan voorbeeldovereenkomsten tussen de kinderopvangaanbieder en
  1) ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag;
  2) ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en een gemeentelijke bijdrage vanuit gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid;
  3) ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag maar voor financiering van de gemeenten.

  De voorbeeldovereenkomsten zijn hier te vinden.

 • 10 oktober 2017

  Het Regeerakkoord Rutte III: BMK teleurgesteld

  Het nieuwe kabinet trekt 170 miljoen uit voor VVE en 250 miljoen voor de kinderopvangtoeslag.
  Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) over dit nieuwe regeerakkoord: ‘We zijn natuurlijk blij met de investeringen in kinderopvangtoeslag door het nieuwe kabinet. Maar we vinden wel dat snel duidelijk moet worden waar die investering dan terechtkomt: welke inkomensgroepen krijgen er wat bij, en hoeveel? En hoe zal dit geld bijdragen aan de toegankelijkheid voor ouders en kinderen?

   

  Ook vinden we het een gemiste kans dat er niets in het regeerakkoord staat over een basis-toegangsrecht voor kinderen van nul tot vier jaar en ook niet voor de leeftijd vier tot twaalf jaar. En tenslotte heeft het ons verbaasd dat er in het regeerakkoord met geen woord gerept wordt over de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.’

   

  Al met al vindt de BMK het een teleurstellend resultaat. Gesthuizen: ‘We informeren de politiek zo snel mogelijk over onze opvattingen.’

   

  Regeerakkoord Rutte III

 • 10 oktober 2017

  ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’ Over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang – 31 oktober

  BMK Themadiscussie – 31 oktober 2017, 16.00 – 19.30 uur – Utrecht

  Deze inhoudelijke discussie organiseren we over een actueel onderwerp in onze branche dat aandacht verdient; het voorkomen van mishandeling en misbruik door professionals. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren!

   

  Het programma bestaat uit twee korte lezingen en een ronde-tafel-discussie over het voorkomen van mishandeling en misbruik in de kinderopvang: Uitnoding BMK Themadiscussie 31-10-2017 Wanneer is de kinderopvang veilig

   

  Doelgroep en doel
  We voeren deze dialoog met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We nodigen kinderopvangorganisaties, wetenschappers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de politiek, sportwereld, zorg en welzijn uit.

   

  Doel van de discussie is tweeledig. Enerzijds willen we openheid en transparantie over het onderwerp creëren binnen organisaties, binnen de branche én branche-overstijgend. Zo delen we kennis en leren we van elkaar en voorkomen we fouten.
  Daarnaast willen we duidelijk krijgen hoe we kunnen werken aan optimale veiligheid en wat daarvoor nodig is. Denk aan wet-en regelgeving, het selectiebeleid van een kinderopvangorganisatie, het ontbreken van kennis bij medewerkers om tijdig signalen te herkennen of een organisatiecultuur waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om over grensoverschrijdend gedrag te praten. Waar laten we kansen liggen, welke risico’s spelen mee, en waar valt winst te behalen als het gaat om het vergroten van veiligheid?


  Lezing Aafke Scharloo (16.05 – 16.30 uur)
  Aafke Scharloo geeft in deze lezing haar visie op mishandeling en misbruik door professionals in de kinderopvang en besteedt aandacht aan het tijdig herkennen en voorkomen hiervan. Ook belicht ze aspecten binnen een organisatie die een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het aannamebeleid en wat daarin te verbeteren valt. Ze zal aandacht besteden aan onze (Nederlandse) visie op privacy versus veiligheid, nut en noodzaak van het screenen van mensen en de invloed van een organisatiecultuur op het al dan niet benoemen van vermoedens of twijfels tussen en door collega’s.

   

  Richard Korver’s visie op veiligheid in de kinderopvang (16.30 – 16.50 uur)
  Richard Korver zal een korte toelichting geven vanuit zijn ervaringen als advocaat in zedenzaken, op het voorkomen van misbruik en mishandeling in de kinderopvang. Richard Korver is van mening dat we veel creatiever kunnen omgaan met situaties waarin we geconfronteerd worden met ‘niet-pluis’ gevoelens en dat we te laat in actie komen. Waar gaat het fout in de bedrijfsvoering? En hoe is het mogelijk dat wij – en met ons onze medewerkers – zo weinig kennis hebben van mishandeling, seksualiteit en misbruik in de werkomgeving? Continue screening als onderdeel van het HR-beleid, de noodzaak van snel ingrijpen en mogelijkheden om tijdig bij te sturen zijn onderwerpen waarop hij ingaat. En hoe handel je in geval van een escalatie?

   

  Ronde-tafel discussie (16.50 – 18.40 uur)
  Aansluitend volgt een discussie met de ronde-tafel deelnemers en alle aanwezigen in de zaal onder leiding van Sharon Gesthuizen, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Tijdens de discussie worden een aantal stellingen ingebracht. Vanzelfsprekend worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussie! De ronde-tafel wordt gevormd door:

  • Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog
  • Richard Korver, advocaat met als rechtsgebied kindermishandelingszaken
  • Paul Stamsnijder, expert reputatiemanagement

   

  Jouw inbreng telt!
  We willen van jou horen wat er nodig is, zodat we ons in kunnen zetten voor nog meer veiligheid in de kinderopvang. We hopen op jouw inbreng!

   

  Inschrijven?
  Stuur een mail naar info@maatschappelijkekinderopvang.nl
  Vermeld je naam, organisatie, emailadres en telefoonnummer

  Deelname gratis  |  Exacte locatie volgt na inschrijving

 • 9 oktober 2017

  ‘Meer geld naar de kinderopvangtoeslag’ meldt NU.nl over het concept regeerakkoord

  Niet alleen gaat er meer geld naar naar de kinderopvangtoeslag, ook het kindgebonden budget en de kinderbijslag stijgen, meldt NU.nl

   

  Natuurlijk is het heel goed nieuws dat er meer geld gaat naar de kinderopvang. We hopen dat investeringen in de kinderopvangtoeslag ten goede komen aan de kwaliteit van de opvang en aan kwetsbare en kansarme kinderen in het bijzonder. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat extra geld wegvloeit. Voor de BMK staat een hoge kwaliteit en een brede toegankelijkheid voorop; we zetten ons in voor kinderopvang voor álle kinderen, ook van niet-werkende ouders!

 • 22 september 2017

  Seminar ‘Professionele genegenheid: waar ligt de grens?’ (23 november, Utrecht)

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen liefdevolle genegenheid tonen zonder daarbij de grenzen van het betamelijk te overschrijden? Deze vraag stelden de Engelse onderzoeker dr. Jools Page en haar collega’s zich in het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.

   

  De aanleiding voor hun onderzoek was een negatieve. De onderzoekers constateerden een toenemende angst onder professionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

   

  Themadiscussie BMK 31 oktober

  Dit seminar ligt in het verlengde van de Themadiscussie die de BMK op 31 oktober organiseert , ook in Utrecht, over het onderwerpWanneer is de kinderopvang veilig?‘ over kindermishandeling en misbruik door professionals. Deelname is gratis, inschrijven hiervoor kan via: info@maatschappelijkekinderopvang.nl

   

   

  Attachment toolkit

  Jools Page en haar team ontwikkelden verschillende materialen waaronder de Attachment toolkit. In dit seminar, georganiseerd dor Childcare International, vertelt Jools Page over de resultaten van haar onderzoek naar de vrijheden, begrenzingen en beperkingen van professionele genegenheid, over de reacties van ouders en medewerkers en over de begeleiding van pedagogisch medewerkers.

   

  Doelgroep
  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma
  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

  Meer informatie, ga naar: http://www.childcareinternational.nl/seminars/prof…

 • 22 september 2017

  Handreiking juridische vraagstukken harmonisatie peuterspeelzalen

  In bijgaand rapport heeft Pels Rijcken in kaart gebracht welke gevolgen de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Het lijkt er op dat de uitkomsten van het rapport consequenties hebben voor de praktijk. Binnen de BMK wordt nagedacht over deze consequenties en hoe daar mee om te gaan.

  Handreiking Jurische Vraagstukken Harmonisatie sept2017

 • 22 september 2017

  Marloes van den Berg (Kanteel Kinderopvang) uitgeroepen tot Pedagogisch Professional van het jaar!

  De 32-jarige Marloes van den Berg is op 21 september verkozen tot Pedagogisch Professional van het Jaar. De Brabantse ging afgelopen weken met vijf andere medewerkers uit de kinderopvang de strijd aan voor de titel. Haar Facebookfilmpje werd maar liefst 4986 keer geliket en gedeeld en bereikte 50.000 mensen.

  Filmpje van Marloes: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584279…

   

  De verkiezing werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door PPINK. De beroepsvereniging, deze zomer opgericht, wil dat meer mensen oog krijgen voor de belangrijke maatschappelijke taak van pedagogisch medewerkers. Daarom doopte PPINK de Dag van de Leidster (21 september) om tot Dag van de Pedagogisch Professional.

   

  Vakmensen
  Beroepsvereniging PPINK (Pedagogisch Professionals in Kinderopvang) is er voor én door medewerkers in de kinderopvang. “Politici, vakbonden en ouders nemen veel besluiten over het hoe en wat in onze branche”, zegt voorzitter Marijke Schuurkes. “Maar de pm’ers zelf hebben tot nu toe te weinig stem. Daar willen we verandering in brengen. Pedagogisch medewerkers zijn vakmensen met een grote maatschappelijke waarde.”

  Komend jaar wil PPINK groeien naar 10.000 leden. “Met een ledenpotentieel van 80.000 gaan we daar keihard mee aan de slag”, aldus Schuurkes.

   

   

   

 • 22 september 2017

  BMK aan de onderhandelingstafel: CAO Kinderopvang!

  De CAO Kinderopvang loopt aan het eind van dit jaar af en dat betekent dat er weer moet worden onderhandeld voor een nieuwe CAO. Aan onze leden hebben we de afgelopen periode een mandaat voorgelegd en gekregen; we zijn klaar om de onderhandelingen met de andere partijen te gaan voeren. Deze starten op 2 oktober afgetrapt met een ‘benen-op-tafelsessie’ waarna in oktober en november in totaal drie onderhandelingsdagen volgen.

   

  Naast de CAO-onderhandelingen zijn er gedurende het jaar een aantal reguliere overleggen. Deze overleggen staan momenteel in het teken van implementatie van het IKK akkoord in de CAO Kinderopvang. Ook bij deze overleggen zit de BMK aan de CAO-tafel.

 • 19 september 2017

  Benchmark 2017 Kinderopvang gestart, doe mee!

  Hoe gezond is jouw kinderopvangorganisatie vergeleken met anderen? En hoe staat de gehele kinderopvangsector er financieel voor? Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord als je deelneemt aan de Benchmark Kinderopvang 2017.

   

  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en andere sectororganisaties hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. De uitkomsten van de Benchmark worden daarom verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Daarnaast is het goed jezelf te vergelijken met andere kinderopvangorganisaties. Een succesvolle kinderopvangorganisatie met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft immers een financieel sterke basis nodig.

   

   

  De Benchmark Kinderopvang 2017 start op maandag 18 september. Ga voor deelname naar www.benchmarkkinderopvang.nl

 • 13 september 2017

  Vlog: Werken als man in de kinderopvang!

  René Spierings, pedagogisch medewerker, neemt je mee naar zijn werk!

   

  (Klik op ‘lees verder’)

   

  Dit is de tweede vlog in deze reeks over mannen in de kinderopvang waarin Wout en René je mee nemen naar hun werk. Beide hebben een CIOS sportopleiding afgerond en geven leiding aan een sport-bso waar ze zelf ’s middags ook op de groep staan. Aan bod komen het contact met kinderen, ouders en met scholen, hun betrokkenheid bij hun vak en hoe zij het werken als man in onze branche ervaren.

   

  Klik hier voor de vlog van René waarin hij vertelt over de toegevoegde waarde van mannen in de kinderopvang.

   

  ‘Mijn naam is René en werk 17 jaar in de kinderopvang. Via een vriend kwam ik in aanraking met de kinderopvang. Ik kreeg een leuke baan aangeboden bij een BSO; geweldig! Met veel eigen verantwoordelijkheid kon ik aan de slag op sportief gebied. In de loop der jaren bleek het combineren van een jong gezin (inmiddels zijn mijn kinderen 10 en 15 jaar), studie en werken een schot in de roos. Nog steeds werk ik met veel plezier parttime zodat ik naast mijn werk ook met andere dingen bezig kan zijn. Ik werk nu als leidinggevende bij Kindercentrum Grebbe en sta regelmatig een middag op de groep, heerlijk een middag bezig zijn met kunst, koken proefjes of sport, de afwisseling is geweldig!’

 • 4 september 2017

  Besluit kwaliteit kinderopvang en de Min. Regeling IKK, per 1 september definitief

  Op 1 september is het Besluit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad (ingangsdatum 1 januari 2018).

   

  Ook is de Min. Regeling IKK definitief vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant (ingangsdatum 1 januari 2018).

   

  Tenslotte is een bekendmaking gepubliceerd in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten EHBO (gepubliceerd in de Staatscourant).

   

  De stukken zijn hier te downloaden:

   

  Ook kan je alle stukken vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl.

 • 1 september 2017

  Hoe is dat, werken als man in de kinderopvang?

  Wout Jansen en René Spierings, beide pedagogisch medewerker, nemen je mee naar hun werk in een wekelijkse vlog!

   

  (Klik op ‘lees verder’)

   

  Zowel Wout als René hebben een CIOS sportopleiding afgerond en geven leiding aan een sport-bso waar ze zelf ’s middags ook op de groep staan. Aan bod komen het contact met kinderen, ouders en met scholen, hun betrokkenheid bij hun vak en hoe zij het werken als man in onze branche ervaren.

   

  Klik hier voor de eerste vlog van Wout. Volgende week volgt de vlog van René.

   

  ‘Ik ben Wout en ik werk nu zeven jaar in de kinderopvang. Na mijn sportopleiding (CIOS) ben ik gaan studeren aan de PABO in Breda. Tijdens mijn studie had ik een bijbaan op de bso. Ik ben er nooit meer weggegaan!

  Ik heb een nieuwe buitensport-bso opgestart, waarvan ik sinds 2015 directeur ben, de Outdoor-bso Warande en Sport-bso Pelikaan. Gelukkig zit ik alleen ’s ochtends achter mijn bureau. En ik sta vier middagen per week op de groep. Prachtig vind ik hoe kinderen die eerst als druk of vervelend werden gezien, zich bij ons kunnen ontplooien.’

   

  Wout Jansen
  Directeur Outdoor BSO Warande en Sport BSO Pellikaan

   

   

   

 • 29 augustus 2017

  Kamerleden op bezoek: Lisa Westerveld maakt kennis met een nieuwe wereld in Uden!

  Deze zomer bezoeken Kamerleden op uitnodiging van de BMK leden voor een inhoudelijke uitwisseling over kinderopvang. En voor het opdoen van ‘praktijkervaring’! Op 28 augustus was Lisa Westerveld, woordvoerder kinderopvang voor GroenLinks, op bezoek bij Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Gastheer Jos van Zutphen (directeur) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) ontvingen Lisa Westerveld.

   

  Na haar studie werkte Lisa Westerveld als persvoorlichter en politiek lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond. In 2009 werd ze lid van GroenLinks en sinds maart dit jaar is zij Tweede Kamerlid en woordvoerder kinderopvang.

   

  Jos start met een rondleiding door het gebouw dat volledig is toegesneden op geïntegreerde opvang en onderwijs. Tijd voor sport, ‘eigen tijd’, onderwijs, spelen en eten wisselen elkaar gedurende de dag af. Overal zijn kinderen aan het sporten, spelen, leren of eten samen een warme maaltijd. Als gevolg daarvan werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en sportdocenten de hele dag door intensief samen. ‘Alle onderdelen waar we verantwoordelijk voor zijn – meer bewegen en sporten, gezonde voeding en meer aandacht voor de talentontwikkeling – is heel goed in één concept onder te brengen,’ zegt Jos.

   

  Jos van Zutphen leidt Lisa Westerveld en Sharon Gesthuizen rond in ‘De Wijde Wereld’.

   

  In het gesprek dat volgt benadrukt Jos het belang van een professionele begeleiding van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Hij vertelt hoe juist in deze periode taalgevoeligheid en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen veel baat heeft bij professionele begeleiding. En hoe dat zijn vruchten afwerpt als diezelfde kinderen een paar jaar later in groep 1 terecht komen.

   

  Lisa is benieuwd naar de knelpunten in de landelijke wet-en regelgeving waar IKC’s tegen aanlopen. Dat blijken er nogal wat te zijn. ‘Des te opvallender’, zegt ze, ‘ is het dat Jos met De Wijde Wereld toch in staat is geweest de problemen en knelpunten in de praktijk op te lossen en tot samenwerking te komen.’

  Jos: ‘Geef organisaties hier de ruimte voor. De inspectie moet vertrouwen hebben. Ik heb hier zelfs inspecteurs gehad die zeiden, jullie doen het anders maar het is hier veel beter!’

   

  Alle kinderen gaan samen warm eten.

   

  Na afloop van het gesprek geeft Lisa aan dat ze door dit bezoek een veel beter beeld heeft gekregen van de praktijk. ‘En dat je, wanneer je een goede samenwerking wil, ook zaken als het gebouw en de ruimte belangrijk zijn, omdat dat zoveel impact heeft op kinderen. Het is voor ons Kamerleden belangrijk om naar dit praktijkvoorbeeld te kijken.’

   

  Sharon Gesthuizen voegt toe ‘Geweldig om weer bij De Wijde Wereld te zijn, een prachtig voorbeeld van hoe de sector zich samen met het onderwijs ontwikkelt.  En bijzonder fijn dat Lisa Westerveld zo uitgebreid de tijd heeft genomen voor dit werkbezoek.’

   

  Jos: ‘Ik vond het erg zinvol om met Lisa dit gesprek te voeren en hoop natuurlijk dat zij, door dit completere beeld van een IKC, een bijdrage zal gaan leveren aan alle discussies rondom wet- en regelgeving. En dat alles natuurlijk in het belang van de best mogelijke ontwikkeling voor onze kinderen!’

 • 10 augustus 2017

  Kamerleden op bezoek: Rens Raemakers bijt de spits af in Limburg

  De BMK heeft kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek tijdens de zomermaanden aan onze leden. Op 9 augustus bezocht Rens Raemakers, woordvoerder kinderopvang voor D66, Hoera Kindercentra in Panningen en ging hij langs bij een locatie in Maasbree. Rudie Peeters (directeur Hoera Kindercentra) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) vergezelden hem en gingen met hem in gesprek.

   

  Rens Raemakers heeft zijn roots in Limburg waar hij drie jaar raadslid was in de Limburgse gemeente Leudal voor hij de landelijke politiek instapte. Met zijn 26 jaar is hij het jongste kamerlid. Voor Rens Raemakers ligt het belang van werkbezoeken in de combinatie van het zien van de praktijk en de kennisoverdracht met eindverantwoordelijken van kinderopvangorganisaties en bestuurders. Hij kan beter inspelen op wet- en regelgeving door te horen hoe in de praktijk de wettelijke ontwikkelingen worden ervaren.

   

  Sharon Gesthuizen: ‘Ik vind het geweldig dat een aantal kamerleden tijd vrijmaakt hiervoor! Het is belangrijk dat kamerleden met de portefeuille kinderopvang goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de branche en de actualiteit bij kinderopvangorganisaties. Ik weet als geen ander hoe waardevol dat is. Vandaar dat wij hen graag hier met hen in gesprek gaan.’

   

  Rens Raemakers: ‘Ik heb dit bezoek als heel informatief ervaren. De visie op babies van Hoera Kindercentra is voor mij een eye-opener. Zo staan er specialisten op de babygroep, inzichten vanuit het buitenland worden meegenomen in hun visie – kindjes slapen bijvoorbeeld buiten – en ook de ratio 1:3 wordt door hen op de baby-groepen al gehanteerd.’

  ‘Wat betreft het uitstel van een aantal IKK-maatregelen; de sector heeft behoefte aan rust en continuïteit en wat dat betreft is het jammer zaken zijn uitgesteld. Hier zie ik dat iedereen bewust bezig is de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken en dat is geen kwestie van blind staren op ratio’s. Maar focus op het pedagogisch plan, op visie, cultuur en ouderbetrokkenheid. Die ouderbetrokkenheid wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door inzet van nieuwe communicatiemogelijkheden zodat ouders gedurende de dag even kunnen zien hoe het met hun kindje gaat. De wettelijke ontwikkelingen heb ik wel op mijn netvlies maar juist dit soort zaken bieden nieuwe inzichten.’

   

  Rudie Peeters: ‘Dergelijke bezoeken zijn echt waardevolle ontmoetingen. Juist iemand als Rens die zelf uit Limburg komt, is sterk geïnteresseerd in hetgeen er speelt in de regio en niet alleen in de Randstedelijke problematiek. Dat is belangrijk voor ons; zo worden we gehoord. We hebben uitgebreid gesproken over het uitstel van een aantal IKK-maatregelen en over de complexe problematiek van de bkr waar we echt de tijd voor hebben genomen omdat goed uit te leggen. Dat kwaliteitsverbetering essentieel is maar dat hem dat niet persé in de bkr zit.  Daarnaast hebben we gesproken over de verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang. En tenslotte is het onderwerp van de kosten van kinderopvang voor ouders aan de orde gekomen.’

 • 10 augustus 2017

  Wet IKK en Harmonisatie in de CAO’s Kinderopvang en Welzijn

  Omdat er onder ondernemers in de kinderopvang veel vragen zijn over de diploma- en opleidingseisen vanaf 2018  heeft het FCB heeft op hun eigen website een overzicht gemaakt waar, voor zover nu mogelijk is, meer informatie gegeven wordt over de uitwerking van deze wetswijzigingen door de cao-tafels Kinderopvang en W&MD.

   

  Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren krijgen alle kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen te maken met wijzigingen op grond van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

   

  Vooraf is het goed te weten dat zowel het IKK en Harmonisatie actuele dossiers vormen waarover nog gesproken wordt tussen branchepartijen en het ministerie. De informatie is dus de meeste actuele die wij (en het FCB) op dit moment kunnen geven.

   

  Lees er alles over op de website van het FCB.

 • 10 augustus 2017

  Nieuwe brochure ‘Toezicht en Handhaving Kinderopvang’

  Er is een nieuwe brochure ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang.

  Deze brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een (nieuwe) kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

   

  Nieuwe brochure Toezicht en Handhaving in de Kinderopvang

 • 3 augustus 2017

  Brochure: Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje

  De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veranderen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De belangrijkste aanpassingen staan in deze brochure.

  Brochure Veranderingen in de kwaliteitseisen voor kinderopvang

 • 31 juli 2017

  Twee themamiddagen voor P&O-ers en Juristen in oktober

  Op 17 en 19 oktober a.s. organiseren we, samen met Sociaal Werk Nederland (SWN) twee themamiddagen voor leden over twee onderwerpen waarover de meeste vragen binnenkomen bij de juridische helpdesk. We willen onze leden graag goed informeren en hopen d.m.v. deze middagen een hoop vragen weg te nemen.

   

  De middagen zijn samen met leden van SWN en inschrijven kan via de link in onderstaande tabel. Leden betalen 175 euro (excl. BTW). Niet leden zijn natuurlijk ook van harte welkom, zij betalen echter 250 euro (excl. BTW)

   

  Klik op de aanmeldlinks voor meer informatie.

   

  Het cursusaanbod:

   

  Datum Cursus/thema Tijdstip Aanmeld link

   

  Dinsdag 17 oktober Themamiddag, de zieke werknemer 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45uur) Aanmelden 17 oktober
  Donderdag 19 oktober Themamiddag, ontslagrecht 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45uur) Aanmelden 19 oktober

   

 • 21 juli 2017

  In gesprek met Mark Aapkes over kinderopvang

  We zijn een jonge snelgroeiende branchevereniging en bieden een verfrissende kijk op kinderopvang. Dit willen we onder meer doen door in gesprek te gaan met bekende én minder bekende ouders over kinderopvang.

  Mark heeft samen met Alexandra twee dochters van vier en twee jaar oud en woont in Bussum. Ze hebben allebei een carrière; Mark werkt fulltime, Alexandra werkt 3 dagen. Wat vindt Mark van kinderopvang?

   

  Hoe combineer je werk en je gezin?
  Ja dat blijft een uitdaging want we werken allebei en we hebben twee jonge kinderen. Mijn oudste dochter gaat naar de basisschool en de jongste naar het kinderdagverblijf. Op vrijdag kijken we samen naar onze agenda’s en stemmen af voor de komende week hoe we het gaan oplossen.
  Mijn gezin gaat gevoelsmatig altijd voor maar de praktijk, ik werk in het onderwijs, wil er nog wel eens voor zorgen dat dat anders uitpakt. Soms moet ik op een onverwacht moment toch op mijn werk zijn. Dan moet je de hulptroepen inschakelen; opa’s en oma’s of op het allerlaatste moment verlengde opvangtijd regelen. Zowel ikzelf als mijn partner werken buiten onze woonplaats dus reistijd met soms files maakt de praktijk wat complexer dan ik zou willen.

   

  Welke rol speelt kinderopvang in jouw leven? En hoe lossen mensen in jouw omgeving het op?

  Wat ik veel in onze omgeving zie is dat mensen voor gastouders of vaste oppassen kiezen. De meeste vrienden en kennissen kiezen toch wel voor kinderopvang en ouders/schoonouders. Onze jongste gaat twee dagen naar het KVDV en één dag naar opa en oma. Want drie dagen opvang zou wel een dure oplossing zijn. Wij betalen nu €350-400 per maand netto. Terwijl onze maatschappij wel verwacht dat zowel vader als moeder werken, maar de kosten dragen wij als ouder voor een groot deel zelf. En die zijn hoog. De regering zou best een duit in het zakje richting de ouders mogen doen.

   

  Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar – veel belangrijker – is van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen want die maken in hun eerste levensjaren een gigantische breinontwikkeling door. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de zorg en de aandacht die kinderen op dat moment krijgen en is bepalend voor hun ‘intelligentie, persoonlijkheid en gedrag’, aldus de OESO.

   

  Uit onderzoek is gebleken dat er geen periode is waarin het ‘rendement op investering in menselijk kapitaal’ hoger is dan in de eerste vier levensjaren.
  Was je bekend met dergelijke feiten en heeft dit meegespeeld in je keuze voor kinderopvang?

  Het feit dat kinderopvang ook een ontwikkelingsinstrument is, heeft niet mee gespeeld in mijn keuze indertijd. Van de toegevoegde waarde van kinderopvang waren we ons toen we de keuze voor kinderopvang maakten, niet bewust.

  In navolging van bovenstaande; juist kinderen uit achtergestelde milieus of met laagopgeleide ouders profiteren van kinderopvang  voor de rest van hun leven.
  Wat vind jij van het voorstel dat ook de BMK omarmt, om alle kinderen 16 uur per week kosteloos toegang te geven tot kinderopvang?

  Daar ben ik het helemaal mee eens; ik vind dat kinderen uit achtergestelde milieus of van ouders met lagere inkomens ook recht hebben op professionele kinderopvang. Die eerste levensjaren zijn cruciaal. En een grote groep kinderen gaat niet naar de opvang en krijgt dus niet dezelfde ontwikkelingskansen als kinderen die wel naar de opvang gaan. Die groep zou er zeker profijt van hebben. Het voorstel van de BMK om álle kinderen 16 uur professionele opvang te bieden vind ik een heel mooi initiatief, maar de vraag is, is het haalbaar? En hoe ga je die doelgroep die er nu geen gebruik van maakt, bereiken?

   

  In Nederland komt de nauwe samenwerking tussen kinderopvang, het basisonderwijs en andere voorzieningen steeds meer tot uiting in integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen van 0-12 jaar binnen één voorziening spelen, zich ontwikkelen, leren en ontspannen. Een team professionals draagt zorg voor een ononderbroken en optimale ontwikkellijn van ieder kind.
  Zijn er IKC’s in jouw woonplaats?
  Hoe sta jij tegenover zo’n integraal kindcentrum?

  Ik heb dit even nagevraagd en in Bussum is één school die iets soortgelijks doet; zij hebben de BSO aan de school. Ik heb gehoord van mensen die hun kinderen daar naar toe brengen, dat de school daar meer mee wil. Dus één voorziening realiseren voor onderwijs, BSO en dat soort zaken.

   

  Ik werk zelf op een MBO-opleiding. En ook daar zie ik dat de overgang MBO naar HBO groot is. Als ik kinderen vraag hoe de aansluiting is geweest; dan zeggen ze dat ze zouden willen dat er meer samenwerking is tussen MBO en HBO zodat er een minder grote overgang is.

  Hoe hebben jouw kinderen de overgang ervaren tussen kinderopvang en basisschool op 4-jarige leeftijd?

  Als ik kijk naar de overgang van onze oudste van het kinderdagverblijf naar school; dat was best pittig. We hebben haar goed voorbereid indertijd. Maar ze heeft toch slapeloze nachten gehad en vond het heel erg spannend al die nieuwe kindjes in de klas en die andere locatie.

   

  Ze vond zelfs op het kinderdagverblijf de wisseling van de babygroep naar de oudere groep al spannend! Die eerste week was crisis! Terwijl dat nog op dezelfde locatie was met mensen die ze kende en die ze dagelijks zag…
  Dus als je één voorziening zou hebben met niet die enórme overgang dan zou dat een geweldig iets zijn.

  Wat vind jij van de mentaliteit in Nederland ten opzichte van de spagaat carrière-en- kinderzorg die het soms is? Kiezen Nederlandse vrouwen (en mannen) genoeg voor hun carrière of zijn we toch geneigd traditionele keuzes?

  Bij ons is de keus minder te gaan werken niet voortgekomen uit traditionele overwegingen, zo van man zorgt voor inkomen dus vrouw gaat minder werken. Het liefst zou ik vier om vier dagen willen zien. Hiervoor werkte ik in de commerciële wereld, daar was dat niet denkbaar geweest. Ik heb me om laten scholen want ik werkte me een slag in de rondte. Ik heb nu meer rust en meer tijd voor het gezin. Dat is me veel waard.

   

  Als ik kijk naar vrienden, en dan m.n. naar de mannen, die hebben die ruimte niet. En die hebben traditionelere keuzes gemaakt; de man werkt veel dus de vrouw gaat wat minder werken. En vrienden die leuk hoog in de boom zitten in de commerciële sector die zijn soms jaloers op mijn situatie.

   

  Maar dat ouderschapsverlof mag wat mij betreft nog wel wat opgerekt worden. In Scandinavische landen krijg je geloof ik een jaar ouderschapsverlof als vader, dat is misschien wel te lang. Maar ik vond het heel raar bij de geboorte van mijn oudste dochter dat na een paar dagen alweer aan het werk moest. Ik had nauwelijks tijd haar te leren kennen. De overheid moet misschien wel een stap in die richting doen, maar ik vraag me af of ze dat gaan doen. Want het is toch een investering.

   

  Naar welke kinderopvangorganisatie gaan jouw kinderen en waarom?

  Mijn kinderen gaan naar SKBNM in Bussum. Bij ons heb je verscheidene locaties waar je je kind heen kan brengen. Ik let onder andere op de prijs, en dat is tevens de reden dat ik niet voor de twee kinderopvangorganisaties in Bussum kies die een heel hoog uurtarief hanteren. Dat zijn commerciële jongens. Naast prijs zijn openingstijden en de locatie voor mij belangrijk. En natuurlijk vraag je referenties op bij mensen in je omgeving.

   

  SKBNM is een maatschappelijke kinderopvang organisatie. Als beginnend ouder heb je er geen weet van wat nu die verschillen zijn tussen de diverse organisaties. Nu, bij onze tweede zijn we een stuk verder. Als ik terugkijk zie ik dat we een heel goede keus indertijd gemaakt hebben voor SKBNM. Onze kinderen komen thuis met zaken die ze hebben gemaakt of als ik kijk waar ze naar toe zijn geweest, of als ik eventjes stiekem kijk als ik mijn dochter heb weggebracht, dan zie ik zoveel leuke dingen! Er wordt geknutseld en er wordt heel erg gestuurd op de ontwikkeling van het kind. Dat vinden wij echt heel erg belangrijk. Ik hoor dat soort zaken niet van vrienden en kennissen van wie de kinderen naar andere kinderopvangorganisaties gaan. Maar toen zij net geboren was, waren dat aspecten waar we niet bij stil stonden.

   

  Wat vind je van de houding van de Nederlandse man ten opzichte van de combinatie kinderen en veeleisende loopbaan? Hoe is de verdeling zorg- en werk in jullie gezin opgelost?

  Zoals ik al zei; een paar dagen na de geboorte van mijn dochter moest ik alweer fulltime aan de slag. In het gewenningsproces van het kind heeft dat natuurlijk impact. En vaders geven weer een ander voorbeeld aan kinderen dan moeders. De moeder regelt de boel erom heen, en ik ben meer van het stoeien en gek doen. En als vaders langer thuis zijn, worden ze eerder geconfronteerd met praktische zaken van een huishouden met jonge kinderen en wordt dat verschil tussen mannen en vrouwen kleiner. Ik zou wel willen weten of daar onderzoek naar gedaan is; wat is de invloed van verlengd ouderschapsverlof op de band tussen vader en kind?

   

  Hoe vind jij dat de kinderopvang in Nederland geregeld is; wat zou er beter of anders kunnen?
  En waaraan kunnen wij wat kinderopvang betreft een voorbeeld aan nemen?

  Tsja, over het algemeen vind ik het prima geregeld. En zo’n voorziening waar alles op één locatie zit dat lijkt me een uitkomst.
  Ik ben ook blij met meer flexibiliteit in bijvoorbeeld het kunnen ruilen van de dagen die je niet afneemt in de vakantie. Die kan ik nu inzetten op andere momenten. Dat vind ik een vorm van flexibiliteit in de kinderopvang waar ik blij mee ben.
  Daarnaast heeft onze kinderopvang verlengde openingstijden. Je kan je kinderen een half uur eerder dan 8 uur ’s ochtends brengen. En een half uur later ophalen dan om 18.00 uur. De meeste ouders halen 18.00 uur niet want de meeste mensen werken niet in hun woonplaats. Voor die verlengde openingstijden moet je extra betalen, dat vind ik trouwens niet zo sympathiek.

   

  Tenslotte, wat ik mooi vind, is dat kinderen hun ouders óók opvoeden. Kinderen creëren situaties waarin je als ouder moet reageren op je kind en je geconfronteerd wordt met jezelf. Ze houden je een spiegel voor. Dat vind ik heel leuk. Door kinderen wordt je gedwongen meer over je eigen acties en proces na te denken.

   

   

   

 • 19 juli 2017

  Voorlopige maximum uurprijzen 2018 bekend

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ontwerpbesluit voor de maximum uurprijzen voor 2018 bekend gemaakt. Deze uurprijzen zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog gewijzigd worden. De maximum uurprijs bedraagt voor:

   

  Dagopvang: € 7,45

  Buitenschoolse opvang: € 6,95

  Gastouderopvang: € 5,91

   

  Download hier de stukken: Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2018 en Oplegbrief uurprijzen 2018

   

  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukk…

 • 13 juli 2017

  IKK: Nieuwe eisen buitenspeelruimte uitgesteld tot januari 2019 (Brief Minister Asscher aan de Tweede Kamer, 12 juli)

  Minister Asscher stuurde op 12 juli bijgaande brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek dat hij onlangs voerde met de BMK en de andere sectorpartijen.

  Kamerbrief-uitkomst-gesprek-sectorpartijen-kinderopvang_12 juli 2017

   

  Belangrijkste uitkomst van het gesprek: in overleg tussen de minister en de sectorpartijen (BMK, Boink, SWN, FNV, Voorwerkende Ouders en de BK) is besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte één jaar op te schuiven, naar 1 januari 2019.

   

  Buitenspeelruimte
  Tijdens het gesprek met Asscher heeft de BMK samen met de andere partijen aangegeven dat de huidige eisen geen duidelijkheid bieden aan situaties waarin instanties hun buitenspeelruimte delen. De regels moeten verhelderd worden en BMK en sectorpartijen willen graag uitzoeken of de huidige regelgeving verduidelijkt kan worden naar aanleiding van praktijkvoorbeelden.

  Op basis hiervan zal de Minister bekijken of de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte aanpassing behoeven. Indien dit niet het geval is, zullen de nieuwe eisen met ingang van 1 januari 2019 in werking treden.

   

  Verschillende financieringsstromen voor ouders
  Naast de verduidelijking van de eisen voor de buitenspeelruimte, is op 30 juni gesproken over communicatie richting ouders met betrekking tot de verschillende geldstromen door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  In het voorschoolse stelsel is er een rol voor zowel het Rijk als voor de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat er voor ouders een samenloop kan ontstaan van verschillende financieringsstromen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag en het kind daarnaast in aanmerking komt voor voorschoolse educatie. Hierdoor kan het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst ingewikkeld kan zijn voor ouders. Het indienen van een juiste aanvraag is belangrijk, want bij een onjuiste aanvraag kan de ouder te maken krijgen met een terugvordering.

   

  De Minister geeft aan dat hij daarom inzet op goede communicatie hierover richting ouders, peuterspeelzalen en gemeenten i.s.m. de VNG, de Belastingdienst en veldpartijen.

  Sociaal Werk Nederland zal peuterspeelzalen ondersteunen bij de omvorming tot kindercentra. Daarnaast heeft de Minister alle houders van peuterspeelzalen een brief gestuurd met daarin onder andere de oproep om de ouders goed te informeren

  Tenslotte wordt er een digitale folder voor ouders gemaakt. Deze zal in september naar de houders van de peuterspeelzalen gestuurd worden.

 • 12 juli 2017

  Interview met voorzitter Sharon Gesthuizen in Management Kinderopvang

  Klik hier voor het interview.

   

  (Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.)

 • 12 juli 2017

  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

  De BMK, Boink en de BK hebben het initiatief genomen om voor de kinderopvangsector zelfstandig een afwegingskader te ontwikkelen voor de meldcode kindermishandeling. Dit afwegingskader moet helderheid scheppen over in welke gevallen er een melding moet worden gedaan. Dit in voorbereiding op de aangescherpte wet ‘verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ die in gaat op 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari moeten professionals ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

   

  Aanleiding
  De aanleiding van deze aanscherping is het feit dat in de vijfde stap van de huidige meldcode het de hulpverlener vrij staat om wel of geen melding te doen, ook als het een ernstige zaak betreft. Met behulp van de nieuwe afwegingskaders kan de professional bepalen of er al dan niet een melding moet worden gedaan.
  Daarnaast wil men een radarfunctie beleggen bij Veilig Thuis om zoveel mogelijk zicht te houden en adequaat in te kunnen grijpen/ondersteunen.

   

  Signalerende functie van kinderopvang

  De kinderopvang is geschaard onder het cluster ‘signaleerders’ samen met het primair en het voortgezet onderwijs. Anders clusters zijn: politie, medisch, paramedisch en justitie. In afwijking van het oorspronkelijke voorstel is op initiatief van Boink, BK en de BMK voorgesteld om voor de kinderopvang een zelfstandig afwegingskader te ontwikkelen. Dit is mede ingegeven doordat de kinderopvang werkt in een ander kader, met andere leeftijdsgroepen en vanwege het op een andere manier in contact staan met de ouders.

   

  Voorlichting overheid
  De rijksoverheid zal de ontwikkeling van de afwegingskaders op verschillende manieren ondersteunen. Zo komt op korte termijn een basisdocument ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ beschikbaar. Tevens wordt een factsheet ‘De radarfunctie van Veilig Thuis’ gepubliceerd. In oktober volgt een handreiking ‘Praten met kinderen’.
  Deze publicaties zijn t.z.t. te downloaden via de website van de rijksoverheid. Zodra de genoemde publicaties beschikbaar zijn, laten we dit weten via BMK insite.

   

  Augeo maakte een animatie over de aanpassing van de meldcode

 • 10 juli 2017

  Nieuwe website Waarborgfonds Kinderopvang

  Het team van Waarborgfonds Kinderopvang en experts staat klaar om je bij uiteenlopende onderwerpen te ondersteunen. Denk aan de groeiende vraag naar kinderopvang, harmonisatie peuterspeelzalen, Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en investeringsvragen vanwege het einde van de vrijstelling bouwbesluit 2012 inzake ventilatie. In de komende jaren komt daar wellicht de invoering van de directe financiering nog bij, wat tot nieuwe vraagstukken zal leiden.

   

  Op de nieuwe website van het Waarborgfonds vind je thema-pagina’s over financiering, integrale kindcentra, duurzaamheid en huisvesting. Ook vind je er relevante informatie en evenementen uit de branche, actuele onderzoeken en een helpdesk.

   

  Op 2 november organiseert het Waarborgfonds een gratis Meetup in Utrecht getiteld: Een beter klimaat in de kinderopvang!
  Maaike van Tuyll van Serooskerken (directeur Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) praat je bij over de actuele ontwikkelingen en Anne-Marie Pronk (Klimaatzuster) prikkelt je met een sessie over duurzaamheid.

   

  Meld je hier alvast aan.

 • 7 juli 2017

  Nieuws over de taaleis in de VVE

  In juni en juli dit jaar vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeente over de taaleis 3f in de VVE. Het beleid evenals de kieswijzers voor toetsen en trainingen zijn uitvoerig toegelicht. Ook is toen stilgestaan bij de meest recente informatie over het nieuwe Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, dat begin mei werd gepubliceerd.

  In het najaar organiseert het Ondersteuningstraject vve een nieuwe ronde van vijf bijeenkomsten.

   

  Vanuit het Ondersteuningstraject vve is een digitale handreiking ontwikkeld met tips voor de uitvoeringsvraagstukken bij de invoering van het verhoogd taalniveau en het inzetten van hbo’ers in de vve. Deze handreiking krijgt periodiek een update.

   

  De handreiking, de presentaties en de factsheets zijn onderstaand bijgevoegd. Let op: de handreiking is aan verandering onderhevig en het is daarom te adviseren om de online versie te raadplegen zodat je zeker weet dat je de meest recente informatie hebt.

   

  Factsheet_170523_Besluit_basisvoorwaarden_kwaliteit_ve_mei_2017

  Presentatie VVE 3F G overig Rob Vergeer

  Factsheet_170727_3F_gemeenten_en_houders

  170622 presentatie kieswijzers Sardes

  170622 presentatie besluit ve

 • 3 juli 2017

  Artikel in AD (3 juli) over wachtlijsten kinderopvang

  Onderstaand artikel waarin bestuurslid BMK Monique Wittebol geciteerd wordt, verscheen vandaag in het AD.

  Monique Wittebol/de BMK nuanceert in dit artikel het beeld van de wachtlijsten. Want in bepaalde wijken in de wat grotere steden groeit inderdaad de vraag naar kinderopvang op de populaire dagen. De werkeloosheid daalt, meer ouders gaan werken en het is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling dat ouders dan kiezen voor professionele kinderopvang. Want professionele en hoogwaardige kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

   

   

  Maar dit vormt tevens een risico, vindt de BMK want hiermee wordt kinderopvang overgelaten aan marktwerking met een jojo-effect als gevolg. Gaat het slecht met de economie, dan zeggen ouders contracten op, vallen er gaten in groepen op vestigingen, blijven organisaties met onbenutte capaciteit zitten in huisvesting en medewerkers moeten worden ontslagen. Dit is niet goed voor kinderen, ouders, personeel en organisaties.
  En gaat het beter, dan is er onvoldoende goed geschoold personeel want blijken medewerkers overgestapt naar andere branches en moeten ouders die meer willen gaan werken wachten.

   

  Kinderopvang is vooral een ontwikkelingsinstrument en niet alleen een arbeidsmarktinstrument. Kinderopvang zou niet afhankelijk moeten zijn van de conjunctuur. Wat we nodig hebben is een stabiel overheidsbeleid dat zorg draagt voor een stabiel en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Vandaar dat wij pleiten voor een overheid die structureel investeert in kinderopvang zodat kinderopvang een duurzame publieke voorziening wordt en die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd is.

   

  Daarnaast is zo dat een aantal onderdelen van de wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang (IKK) niet met ingang van 1 januari 2018 wordt ingevoerd zoals was gepland, maar een jaar wordt uitgesteld. Deze wet streeft kwaliteitsverbetering na van de sector. Gezien de onduidelijkheid die we op dit moment hebben over een nieuw kabinet en welke partijen er gaan regeren, is het nu onzeker wat er tot 1 januari 2019 gaat gebeuren met de invoering van de wet. Dit brengt opnieuw onzekerheid in de sector. Terwijl we juist op dit moment bij ouders meer vertrouwen zien in kinderopvang én een groeiend besef van de toegevoegde waarde van kwalitatief goede kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Juist nu de branche weer uit het dal klimt zijn alle partijen gebaat bij een stabiel overheidsbeleid.

   

  Artikel AD, 3 juli

 • 23 juni 2017

  Schrijf je nu in voor de Landelijke IKC dag: ‘Hét IKC bestaat niet’

  Doelgroep: bestuurders en leidinggevenden in kinderopvang, primair onderwijs, welzijn en gemeenten.

  Integraal besturen, hoe doe je dat? Hoe zorg je als gemeente voor een stevig cement onder de vorming van kindcentra en wanneer creëer je juist drijfzand? Welke blunders maakten IKC Mondomijn, IKC De Klaroen en KC Theresia en welke antwoorden vonden zij in hun zoektocht?

  Op al deze en nog veel meer vragen krijg je antwoord op de vijfde landelijke IKC-dag, georganiseerd door de BMK, BK, PO-raad, SWN, VNG, de vijf grote organisaties in onderwijs, kinderopvang en gemeenten, samen met Etuconsult. Aan het einde van de dag ga je naar huis in de wetenschap dat hét IKC niet bestaat. Maar hopelijk ook met inspiratie hoe het kán. En dat ook jij het kunt.

   

  Keynote door Claire Boonstra
  Claire Boonstra vertelt in haar plenaire inleiding hoe je eeuwenoude gewoontes en systemen doorbreekt en de weg naar een onderwijsrevolutie vrijmaakt.

   

  Rechtstreeks in gesprek met sleutelfiguren

  In de ochtend gaan vervolgens Felix Rottenberg/Heidy Knol (Brancheorganisatie Kinderopvang), Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Sharon Gesthuizen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), Niko Persoon (PO-Raad) en Jantine Kriens (VNG) graag met je in gesprek over de mogelijkheden, vragen, dilemma’s, suggesties en kansen van integrale samenwerking tussen opvang, onderwijs en andere partners.

  In de middag zijn vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en SZW aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast heb je de keuze uit diverse deelsessies, onder andere over:

  • Leren van praktijken in Duitsland en Denemarken
  • Over grenzen en regels heen
  • Betrokkenheid als kompas: interactie tijdens spel
  • Ervaringen uit het IKC-lab

  Natuurlijk krijg je ook volop de ruimte om te netwerken onder het genot van een kop koffie, thee en lunch.

   

  Kom je ook? Schrijf je snel in!

  Programma IKC dag 29 september 2017

   

  Praktische informatie en inschrijven

  • Datum: vrijdag 29 september 2017
  • Tijd: 10.00 – 15.00 uur
  • Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn
  • Kosten: Deelname kost € 130,00 (inclusief BTW) per persoon
  • Inschrijven? Dat kan via http://www.etuconsult.nl/
 • 22 juni 2017

  Eindelijk duidelijkheid in zaak tegen Smallsteps

  Het Europees Hof heeft een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak van het pre-pack faillissement van Smallsteps. De procedure die bij dit flitsfaillissement is gevolgd, is niet in lijn met de Europese Richtlijn. ‘Dankzij deze uitspraak is het pre-pack faisllisement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter FNV,

  De Nederlandse rechter gaat de zaak tegen Smallsteps nu verder behandelen.

   

  Oordeel Europees Hof
  Het Europees Hof oordeelde dat de Nederlandse flitsfaillissementsprocedure, ook wel pre-packfaillissement (flitsfaillisement) genaamd, niet in lijn is met de Europese Richtlijn die gaat over de overgang van onderneming. Volgens deze Richtlijn gaan bij een overgang van onderneming de werknemers met al hun rechten en verplichtingen mee. De enige uitzondering op deze regel is, als er sprake is van een faillissement. Het Europees Hof oordeelde vandaag dat deze uitzondering alleen gemaakt mag worden voor faillissementen die gericht zijn op liquidatie van het vermogen. Als het faillissement gericht is op voortzetting van de onderneming, zoals het geval is bij pre-pack faillissementen, blijft de regeling overgang van onderneming wel van toepassing. Deze uitspraak betekent een definitief einde van pre-pack praktijken in de huidige vorm.

   

  De zaak was aanhangig gemaakt door vier medewerkers van kinderopvang Estro, die onder leiding van de FNV, Smallsteps voor de rechter sleepte. Estro ging in 2014 failliet. Een maand later ging de kinderopvangorganisatie verder onder de naam Smallsteps. Meer dan 1.000 van de 3.600 werknemers kwamen op straat te staan. Estro was met 380 vestigingen de grootste kinderopvangbedrijf van Nederland.

   

  Vakbonden
  Vakbonden stellen dat bedrijven de constructie pre-packfaillissement gebruiken om goedkoop te reorganiseren. Vooral oudere werknemers worden ontslagen. Personeel dat wel mee kan naar de nieuwe onderneming moet doorgaans genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden.

  Tot vandaag hadden werknemers nergens recht op als een bedrijf failliet ging. Dankzij de uitspraak van het Hof is duidelijk dat dit alleen nog geldt als een onderneming ophoudt te bestaan.

 • 22 juni 2017

  Invoering nieuwe BKR-norm (IKK) ook uitgesteld voor BSO – helaas geen ingroeiperiode

  ​Tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 21 juni, heeft Minister Asscher aangekondigd dat de aangepaste BKR-norm voor de BSO ook een jaar uitgesteld zal worden: tot 1 januari 2019.

   

  Helaas komt er geen ingroeiperiode zodat kinderopvangorganisaties de tijd krijgen op een andere manier de kinderen in de groepen te plaatsen om zo te voldoen aan de nieuwe norm voor de BKR-ratio. Deze aanpassingen kosten geld waarvoor kinderopvangorganisaties pas na 1 januari 2019 gecompenseerd worden. Als organisaties deze kosten gedurende de laatste vier maanden van het jaar voor eigen rekening moeten nemen zal dit voor een deel van deze organisaties een groot financieel probleem opleveren.

   

  De BMK pleit daarom voor een ingroeiperiode van 4 maanden na ingaan van de nieuwe maatregel, waarbij wel gecontroleerd kan worden maar geen sanctiemaatregelen worden getroffen. De minister heeft in de Tweede Kamer echter aangegeven dat er geen ingroeiperiode gaat komen.

 • 20 juni 2017

  BMK biedt samen met branchepartijen petitie aan voor toegangsrecht en ontwikkeling kindcentra, aan de tweede kamercommissies OCW en SZW

  Samen met het Platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra2020 biedt de BMK vandaag een petitie aan, aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie in aanwezigheid van een aantal Kamerleden van de commissies SZW en OCW.

   

  In de petitie vragen we op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op realisatie van:

  • – een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
  • – een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen
  • – de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.

   

  De volledige tekst van de petitie: Petitie-Kindcentra2020-tekst_20-06-2017

   

  Met het aanbieden van deze petitie onderschrijven we de visie van Kindcentra2020 en trekken we samen op met Kindcentra2020 en andere partijen (werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeversorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra) om aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de politiek.

   

  De petitie wordt aangeboden door:

  • Gijs van Rozendaal, voorzitter regiegroep Kindcentra 2020
  • Els Rienstra, bestuurslid Jeugdzorg Nederland
  • Marijke Vos, bestuur Sociaal Werk Nederland
  • Claudia Doesburg, college van bestuur Stichting Un1ek
  • Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur Lucas Onderwijs
  • Samir Bashara, wethouder namens GroenLinks in Hoorn
  • Eric de Rijk, senior adviseur public affairs VNG

   

  Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp.

   

 • 19 juni 2017

  Veel ouders zouden kiezen voor een IKC | aanbieden petitie mede namens BMK op di. 20 juni.

  40% van de ouders met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan organisaties van ouders in onderwijs en kinderopvang.

  Het onderzoek dat in opdracht van Kindcentra2020 is uitgevoerd onder 999 ouders, bestond uit tien diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een kindcentrum, een landelijke enquête onder ouders die (willen) kiezen voor een kindcentrum, en filmpjes en vragen aan ouders die voor het eerst kennismaken met kindcentra. ​

  Motieven ouders

  Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra, blijkt uit het onderzoek naar motieven. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en Een goede band met vaste professionals.

   

  Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling
  De wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht moet anders vindt voorzitter Kindcentra 2020, Gijs van Rozendaal: “Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Daarom willen we dat integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar mogelijk worden. In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één visie; met doorlopende ontwikkelingslijnen, met dagarrangementen en zorg die dichtbij is. Kinderen worden zo in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.”

   

  Aanbieden gezamenlijke petitie
  De BMK onderschrijft deze visie van Kindcentra2020 en trekt samen op met Kindcentra 2020 en andere partijen (werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra) om aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de politiek.

  Dit doen we door op dinsdag 20 juni door een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamercommissies van Onderwijs (OCW) en Sociale Zaken (SZW).

  Oproep aan de politiek luidt om op zo’n kort mogelijke termijn het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 én van 4-12 jarigen te realiseren én het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden.

   

  Het onderzoek onder ouders is hier te downloaden: Ouders-over-kindcentra_Oberon_19-06-2017

   

  Download hier het volledige persbericht: 19-06-2017 Persbericht onderzoek ouders over kindcentra

   

  Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp.

   

 • 16 juni 2017

  IKK gefaseerd ingevoerd,  uitstel BKR babyopvang naar 2019.

  Minister Asscher heeft besloten de BKR gefaseerd in te voeren, nu de verwachting is dat het besluit niet op 1 juli 2017 gepubliceerd kan worden. Hiermee krijgen ondernemers meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen.

   

  De aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR) bij baby’s van één beroepskracht op vier baby’s naar één beroepskracht op drie baby’s wordt verschoven naar 1 januari 2019. De daarmee gepaard gaande verhoging van de maximum uurprijs wordt ook een jaar uitgesteld.

   

  De versoepeling van de BKR bij de buitenschoolse opvang (BSO) van 1 op 10 naar 1 op 12 zal wel ingaan per 1 januari 2018. De maximum uurprijs voor de BSO zal echter in twee stappen worden verlaagd: een eerste stap per 1 januari 2018 en een tweede stap per 1 januari 2019.

   

  Veel andere maatregelen om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen, gaan wel op 1 januari 2018 in. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Baby’s krijgen te maken met twee vaste gezichten in plaats van nu nog drie. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen.

   

  In 2018 komt er een onderzoek naar de effecten van de nieuwe BKR

   

  Brief Minister Asscher rond IKK – 16 juni 2017

 • 13 juni 2017

  In gesprek met Tooske Ragas over kinderopvang

  We zijn een jonge snelgroeiende branchevereniging en bieden een verfrissende kijk op kinderopvang. Dit willen we onder meer doen door in gesprek te gaan met inspirerende persoonlijkheden over kinderopvang.

  Tooske heeft samen met Bastiaan Ragas 4 kinderen en een succesvolle internationale carrière. Wat vindt Tooske van kinderopvang?

   

   

   

   

   

  Jij en Bastiaan hebben allebei een vol leven waarin zowel je werk als je kinderen veel aandacht vragen.
  Hoe combineer je dat? Wanneer kies je voor je gezin en wanneer kies je voor je professionele carrière?

  Bas en ik hebben totaal onregelmatige werkdagen/uren. Dat geeft organisatie drukte, maar ook vrijheid. We kunnen veel om het leven van onze kinderen heen bouwen. Helaas is het in ons werk dan weer niet mogelijk om ‘vrij’ te nemen wanneer er een kind ziek is of een uitvoering heeft oid. Wij moeten meestal echt zelf aanwezig zijn. Gelukkig hebben we een mooi clubje om ons heen verzameld van mensen die ook graag voor onze kinderen zorgen. Als wij er niet (kunnen) zijn is er dus een vertrouwd gezicht om de lopende zaken over te nemen en ons af en toe te vervangen als er iets bijzonders is.

   

  Welke rol speelt kinderopvang in jouw leven? Heb je hier ervaring mee? En hoe is die ervaring? Of los jij de opvang van je kinderen anders op; bv een au-pair? En hoe lossen mensen in jouw omgeving het op?

  Al onze kinderen zijn een aantal dagen per week naar de kinderopvang gegaan. Zij hadden het er prima naar hun zin en het gaf mij de vrijheid om weer aan het werk te gaan. Nou zijn onze werktijden altijd onregelmatig, dus soms kwam de oppas ze dan ophalen omdat Bas of ik nog niet thuis konden zijn. Die uren hadden wat mij betreft nog wel wat flexibeler gemogen. Maar de zorg voor de kids was uitstekend en de sfeer was goed. Vanaf de basisschool heb ik een oppas aan huis gehad wanneer dat nodig was. Ik vind het fijn dat mijn kinderen na een schooldag in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen zijn en/of met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Daarnaast was met 4 schoolgaande kinderen iemand in huis ook economischer dan 4x naschoolse opvang.

   

  Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar – veel belangrijker – is van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen want die maken in hun eerste levensjaren een gigantische breinontwikkeling door. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de zorg en de aandacht die kinderen op dat moment krijgen en is bepalend voor hun ‘intelligentie, persoonlijkheid en gedrag’, aldus de OESO. Uit onderzoek is gebleken dat er geen periode is waarin het ‘rendement op investering in menselijk kapitaal’ hoger is dan in de eerste vier levensjaren.Was je bekend met dergelijke feiten en heeft dit meegespeeld in je keuze voor kinderopvang?

  Ja! Ik wist dat. Mijn beide ouders komen uit het onderwijs en hebben mij veel van hun kennis meegegeven. Ik wist dus ook precies wat ik wilde. Veel zelf thuis zijn, uren maken met mijn kinderen, hun ontwikkeling volgen en stimuleren. Ik wist dat ik de eerste jaren de basis moest leggen voor de opvoeding van mijn kids. Helderheid, warmte en structuur bieden. Ik heb dat zo goed mogelijk gedaan. Een paar dagen kinderopvang paste prima binnen dat rustige schema.

   

  In navolging van bovenstaande; juist kinderen uit achtergestelde milieus of met laagopgeleide ouders profiteren van kinderopvang voor de rest van hun leven.
  Wat vindt jij van het voorstel dat ook de BMK omarmt, om alle kinderen 16 uur per week kosteloos toegang te geven tot kinderopvang?

  Ik vind het een mooi idee dat alle ouders voor hun kinderen de mogelijkheid krijgen ze in een veilige, stimulerende omgeving te plaatsen. Zolang het maar een keuze blijft. Je mag moeders, vaders en kinderen nooit zo vroeg al in een verplicht systeem duwen.

   

  In Nederland komt de nauwe samenwerking tussen kinderopvang, het basisonderwijs en andere voorzieningen steeds meer tot uiting in integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen van 0-12 jaar binnen één voorziening spelen, zich ontwikkelen, leren en ontspannen. Een team professionals draagt zorg voor een ononderbroken en optimale ontwikkellijn van ieder kind.
  Hoe sta jij tegenover zo’n integraal kindcentrum?
  Hoe hebben jouw kinderen de overgang ervaren tussen kinderopvang en basisschool op 4-jarige leeftijd?

  Klinkt niet slecht, zolang er ook maar veel ruimte blijft voor aanklooien. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen vooral ook genoeg ruimte moeten krijgen om niks te doen; zich te vervelen en vanuit daar weer ideeën te ontwikkelen. Rotzooien met zand en water, beetje klieren, in een boom klimmen, maar vooral zonder bemoeienis van volwassenen. Kinderen worden al zo bezig gehouden, die moeten vooral ook lekker zelf kunnen uitzoeken wat ze willen en wanneer. Ik ben een beetje bang dat teveel toezicht snel verwordt tot teveel bemoeienis, teveel geplan.

   

  Oh, en mijn kids konden niet wachten om te beginnen met de basisschool. Vonden t prachtig!! Voelden zich stoer en vooral heel groot!

   

  Je reist en weet ongetwijfeld hoe er in andere landen met de combinatie van kinderen en veeleisende loopbaan wordt omgegaan. Wat vind jij van de mentaliteit in Nederland ten opzichte van deze spagaat die het soms is? Kiezen Nederlandse vrouwen genoeg voor hun carrière of zijn we over het algemeen toch geneigd traditionele keuzes te maken in vergelijking met andere landen?

  Ik denk inderdaad dat Nederlandse vrouwen nog vaak vrij traditionele keuzes maken. De vraag is hoe erg dat is. Het ombuigen van tradities (het heet niet voor niets zo) duurt lang. Twintigers van nu verdelen huishoudelijke- en zorgtaken al heel anders dat veertigers. Zolang wij vrouwen ons zelf geen geweld aan doen vind ik die keuze mogelijkheid juist mooi. Natuurlijk moeten mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk beloond worden en mogen vrouwen nooit gediscrimineerd worden om een zwangerschap. Lijkt mij helder.

   

  Maar je moet vooral doen wat bij je past. Ik ben zelf ook veel thuis en ik durf te zeggen dat mijn kinderen en ik daar wel bij varen. Ik had deze dagelijkse zaken niet willen overlaten aan een ander. Ik wil mijn eigen kinderen opvoeden. Met hulp soms, maar de basis ligt bij mij. Dat kost tijd. Die stop ik er graag in. Sterker nog,  ik vertel mijn dochters nu al dat moeder worden geweldig is, maar dat er ook andere mogelijkheden zijn dan de mijne om een waardevol en gelukkig leven te leiden. Zij voelen zich zo jong als ze nu zijn al totaal vrij om van hun leven te maken wat zij ervan willen maken. Gelukkig.

   

  En hoe zit dat met de Nederlandse man; wat vind je van zijn houding ten opzichte van de combinatie kinderen en veeleisende loopbaan?

  Zoals ik al zei, tijden veranderen snel. Er is geen financiële zekerheid meer zoals vroeger, toen de man genoeg kon verdienen voor zijn gezin. Maar veel mannen hebben nog wel sterk het gevoel dat ze ‚voor hun gezin willen zorgen’. Dat maakt het voor hen heel ingewikkeld. Wij vrouwen dragen en baren die kinderen nog steeds, zoals door de eeuwen heen, maar hun rol als degene die het geld binnenbrengt is wel ineens voorbij.. Het kost tijd om aan die nieuwe wereld te wennen. Ik geloof echt dat de jongere mannen daar al heel anders over denken dat oudere mannen. Het wordt steeds meer fifty/fifty. Maar het ‘mannelijke’ gevoel van ‘ik wil voor mijn gezin zorgen’ zal er nog wel een poosje in zitten.

   

  Hoe was dit voor Bastiaan; ging hij er van uit dat jij meer zorgtalen op je zou nemen dan hij? Hoe is de verdeling zorg- en werk in jullie gezin opgelost?

  Wij hebben een redelijk traditionele verdeling van taken, maar die bespreken we om de zoveel tijd wel met elkaar om te kijken of we daar allebei nog tevreden mee zijn. Ik doe liever de boodschappen dan de administratie, om maar wat te noemen. Ik ben meer in huis, Bas is meer onderweg. Maar we voelen ons compleet gelijkwaardig. We zijn beiden even hard nodig om de boel hier op een prettige manier draaiende te houden!

   

  Ben jij zelf vroeger naar een vorm van kinderopvang gegaan? En kan jij zien dat de opvang en de manier waarop we er nu tegen aan kijken veranderd is?

  Ik was vroeger thuis bij mijn broers en mijn moeder, mijn vader maakte lange dagen in het onderwijs. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden; mijn jeugd kan ik alleen maar omschrijven als heerlijk!

   

  Hoe vind jij dat de kinderopvang in Nederland geregeld is; wat zou er beter of anders kunnen?
  En waaraan kunnen wij wat kinderopvang betreft een voorbeeld aan nemen?

  Ik denk dat met het veranderen van werkplekken en werktijden ook de opvang tijden flexibeler zouden kunnen zijn. Beetje naar Zweeds model. Modder, water, in bomen klimmen, je fantasie gebruiken terwijl je de wereld om je heen leert kennen. De wereld/aarde waar je kind van/op bent en die je moet koesteren en verzorgen. Kinderen worden groot met zandsoepjes maken en bloemetjes plukken, daar geloof ik heilig in!

   

  Ik denk dat met het veranderen van werkplekken en werktijden ook de opvang tijden flexibeler zouden kunnen zijn. Daarbij vind ik dat we jonge kinderen veel meer in aanraking zouden moeten laten komen met de natuur. Vooral niet te vroeg puzzeltjes maken of leren lezen, maar vooral veel zelf ontdekken.

 • 13 juni 2017

  Nieuwe website van ministerie van SZW over IKK en Harmonisatie

  De nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nu online. De website informeert ouders en kinderopvangorganisaties over de wijzigingen als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  Je vindt er een overzicht met de aandachtsgebieden waar de nieuwe kwaliteitseisen voor gaan gelden, de tot nu toe verschenen nieuwsbrieven, informatie over bijeenkomsten door het land en veelgestelde vragen en antwoorden.

   

  https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

 • 12 juni 2017

  Uitnodiging: Regiobijeenkomsten Taalniveau 3F in de kleine gemeenten

  Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen je uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

   

  Een hoger taalniveau
  Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang. Zij hebben echter ook te maken met aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast.

   

  Het programma

  09:30 Inloop
  10:00 Start programma:

  • Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
  • Ervaringsverhaal over het toetsen en scholen (Directeur kinderopvang/peuterspeelzaal)
  • Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)

  12:30 Afsluiten

   

  De belangrijkste verandering is een verhoging van het taalniveau: beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de G-overig (kleine gemeenten). Deze gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau. De G37 en G86 (grote en middelgrote gemeenten) hebben hier al eerder aparte bestuursafspraken over gemaakt en budget voor gekregen.

  De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten. Voor de G37 en G86 volgen er dit najaar twee aparte bijeenkomsten.

  Tijdens de bijeenkomst is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

   

  Bijeenkomsten

  Dinsdag 20 juni Amersfoort De Observant, Stadhuisplein 7

  Donderdag 22 juni Leiden Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a

  Maandag 26 juni Eindhoven De Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22

  Dinsdag 4 juli AssenWijkvereniging De Dissel, Kleuvenstee 2-4

  Donderdag 6 juli HengeloHet Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62

   

  Je kan zich hier aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze

 • 8 juni 2017

  Wet IKK verbetert de kwaliteit maar extra kosten dienen niet door ouders betaald te worden

  Inmiddels is de wet IKK door zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet, die op 1 januari 2018 in werking treedt, verbetert op een aantal punten de kwaliteit van de kinderopvang. Maar niet alle wijzigingen zijn verbeteringen en we plaatsen ook kanttekeningen.

   

  Invoerdatum
  In het wetsvoorstel is een aantal belangrijke aanscherpingen en vernieuwingen op het gebied van kwaliteit opgenomen. Hiermee heeft het wetsvoorstel impact op de bedrijfsvoering. Dit vraagt voorbereiding en implementatietijd van organisaties. De tijd die hiervoor staat is erg kort vindt de BMK, nu het zolang duurt voordat alle lagere regelgeving gereed en bekend is. Er moet een realistische inschatting gemaakt worden van de tijd die het kost om alles te regelen, zodat kinderopvangorganisaties de tijd krijgen het omvangrijke pakket maatregelen en veranderingen te implementeren. Wij pleiten er om die reden voor dat kinderopvangorganisaties de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet de tijd krijgen om ‘in te groeien’.

   

  Extra kosten niet verhalen op ouders

  De BMK maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de maatregelen. De kosteneffecten van de IKK-maatregelen leiden tot prijsverhogingen, waardoor adequate compensatie via de kinderopvangtoeslag noodzakelijk is. We zijn hier over in overleg met het ministerie van SZW, waarbij we pleiten voor onafhankelijk kostprijsonderzoek. Dat onderzoek zal er naar alle waarschijnlijkheid ook komen.

  De BMK heeft steeds het standpunt ingenomen dat de prijs van kwaliteitsverbetering niet op het bordje van de ouders terecht moet komen. Dat is niet in het belang van een goede toegankelijkheid voor met name de laagste inkomenscategorieën.

  We maken ons hard voor een dekkende financiering vanuit de overheid voor de maatregelen van het IKK.

   

 • 8 juni 2017

  Toename gebruik kinderopvang in 2016

  Voor het tweede jaar op rij is er een toename te zien in het gebruik van kinderopvang. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
  De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging. Dit is een toename van 59 duizend kinderen.
  In 2016 vind de buitenschoolse opvang (BSO) 441 duizend kinderen op, de dagopvang vind 437 duizend kinderen.

  Lees meer…

 • 31 mei 2017

  Lancering ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’

  Op 30 mei presenteerde Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’.

  Internationaal maakt een pedagogisch curriculum onderdeel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen. In steeds meer landen ontwikkelen overheden een professioneel kwaliteitskader voor het jonge kind (early childhood education and care). In Nederland ontbrak tot nu toe een dergelijk academisch document dat richtinggevend is voor aanbieders van kinderopvang. Het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ biedt deze richting.

   

  Het Pedagogisch curriculum is ingedeeld volgens de vier pedagogische doelen uit de wet IKK en heeft als functie de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden; hoe de pedagogische opdracht in de wet, op basis van wat we weten, op de beste manier in praktijk gebracht kan worden. Per pedagogisch doel zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd. Elk onderwerp wordt beschreven door een andere auteur met expertise op dit onderwerp. Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink verzorgde de eindredactie.

   

  Een PDF van het curriculum is te downloaden op de website van BKK.

  https://www.stichtingbkk.nl/images/Ped._Curriculum…

 • 30 mei 2017

  Sharon Gesthuizen vandaag tussen 14-15.00 uur bij BNR Nieuwsradio ‘Ask me Anything’ over kinderopvang!

  Luister tussen 14:00 tot 15.00 uur naar BNR Nieuwsradio.

   

  Jörgen Raymann stelt vragen van luisteraars aan de experts. De experts van vandaag zijn Sharon Gesthuizen en Gjalt Jellesma (Boink).

  https://www.bnr.nl/radio/askmeanything/10323761/30..

 • 24 mei 2017

  Save the date: Regiobijeenkomsten VVE: taalniveau 3F in de kleine gemeenten

  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang nodigen je uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten.

  We organiseren gezamenlijk vijf bijeenkomsten in juni en juli.

   

  • Dinsdag 20 juni Amersfoort, 09:30-12:30
  • Donderdag 22 juni Leiden, 09:30-12:30
  • Maandag 26 juni Eindhoven, 09:30-12:30
  • Dinsdag 4 juli Assen, 09:30-12:30
  • Donderdag 6 juli Hengelo, 09:30-12:30

   

  De definitieve uitnodiging met aanmeldlink volgt zo spoedig mogelijk. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze.* Lees het hele programma: Vooraankondiging VVE bijeenkomsten juni en juli 2017 voor kleine gemeenten

   

  Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. U hoeft geen lid te zijn van Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang of Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

 • 23 mei 2017

  Geef een workshop tijdens de volgende ‘voor de Jeugd-dag’!

  De Voor de Jeugd Dag is een jaarlijks terugkerend evenement en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

   
  Op deze dag komen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben bij elkaar. Ook de jongeren en ouders zelf zijn aanwezig. De dag staat in het teken van verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

   
  Om het programma rond te kunnen maken, hebben zij jouw bijdrage nodig. Heb je een voorstel voor een workshop of activiteit? Vul dan nu het inschrijfformulier in. Op de website kun je zien welke werkvormen we dit jaar aanbieden. Vriendelijk verzoek om in het formulier ook meteen aan te geven in welke werkvorm jij je bijdrage wilt geven én bij welke levensfase de bijdrage hoort.

   

  De tijd om je workshop aan te melden is kort maar kan via deze website.

 • 23 mei 2017

  Download hier de Rekenhulp beroepskracht-kindratio (BKR) IKK

  Tijdens de drie volle werksessies die we hebben gegeven in het land over de BKR-IKK hebben we gebruik gemaakt van deze rekenhulp. Je kunt hem hieronder downloaden.

   

  Rekenhulp IKK 2017

 • 17 mei 2017

  Universiteit Utrecht: Werk, kinderopvang en welzijn: de puzzel van gezinnen van nu

  Melissa Verhoef onderzocht de samenhang tussen het werkschema van ouders, de kinderopvang en het welzijn van ouders en kinderen. Daaruit blijkt: werk buiten kantoortijden geeft ouders meer mogelijkheden om zelf voor hun kinderen te zorgen.

  Daarbij is kinderopvang alsnog belangrijk voor het welzijn van deze ouders. In gezinnen die kinderopvang gebruiken is het welzijn van vaders die buiten kantoortijden werken namelijk hoger dan dat van vaders die binnen kantoortijden werken. In gezinnen die geen kinderopvang gebruiken hebben moeders die buiten kantoortijden werken juist een lager welzijn.

   

  Meer weten?

  https://www.uu.nl/agenda/promotie-werk-kinderopvang-en-welzijn-de-puzzel-van-gezinnen-van-nu

   

 • 16 mei 2017

  Seminar ‘De meerwaarde van kinderopvang’ – ChildCare International – 27 juni

  ​Prof. Janneke Plantenga, panellid van onze thema-discussie van 18 april, presenteert de resultaten van de meta-analyse van 240 internationale studies op het CCI-seminar ‘De meerwaarde van kinderopvang’.

  ​Discussie zal gevoerd worden over vragen als: ‘Kinderopvang gratis voor alle kinderen? Werkt ‘gratis’ niet averechts?’ En: ‘Speciale vve-programma’s alleen richten op doelgroepkinderen of moeten we juist streven naar een integraal en inclusief aanbod?

   

  Organisatie: ChildCare International

  Locatie: Zaalverhuur 7, Utrecht

  Datum: 27 juni, 13.30 -17.00 uur

  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

   

  http://www.childcareinternational.nl/seminars/de-meerwaarde-van-kinderopvang/

 • 15 mei 2017

  Sardes en Universiteit van Utrecht gaan jaarlijks kwaliteit van de kinderopvang in Nederland meten

  Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).
  De metingen worden jaarlijks verricht in steeds nieuwe representatieve steekproeven. Over de jaren heen ontstaat zo een betrouwbaar en landelijk dekkend beeld van de kwaliteit. Verder kunnen trends in de kwaliteit door deze opzet eerder worden gesignaleerd. De kwaliteitsmetingen richten zich niet alleen op de kinderdagopvang, het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang, maar ook op de gastouderopvang.

   

  Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van dezelfde meetinstrumenten als voorheen waardoor de continuïteit en vergelijkbaarheid met de eerdere NCKO*-metingen (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) is gegarandeerd. Ook worden nieuwe instrumenten ingezet om recht te doen aan recente ontwikkelingen in de kinderopvangsector. Deze nieuwe instrumenten gaan (ondermeer) in op de ontwikkeling en het welbevinden van het individuele kind.

   

  De opdracht voor de kwaliteitsmetingen in de kinderopvang is openbaar aanbesteed en gegund aan een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes B.V. Dit betekent dat de kwaliteitsmetingen de komende jaren door deze partijen wordt uitgevoerd.

   

  Voor meer informatie: http://www.monitorlkk.nl/

 • 12 mei 2017

  Succesvolle BKR oefensessie, zelf aan de slag met de nieuwe ratio’s! (IKK)

  Vandaag oefende een grote groep enthousiaste deelnemers op kantoor van de BMK in Utrecht, met de nieuwe rekentool van de overheid. De sessie werd begeleid door Geert de Wit, lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

   

  Geert startte de ochtend met een korte introductie over het ontstaan en het gezamenlijke proces van aanscherping en kritisch meekijken (samen met de BK, SWN, Boink en de FNV) tot de stand van zaken nu. Tijdens de toelichting op de nieuwe ratio’s en de doorrekening ervan, door te oefenen met ‘doorstroomberekeningen’ (verschillende aantallen baby- en peutergroepen met een bepaalde leeftijdsopbouw) werd goed duidelijk wat de bedrijfseconomische consequenties kunnen zijn.

   

  Iedereen oefende hard om de ratio’s en de aandachtspunten hierbij goed onder de knie te krijgen. De deelnemers vertegenwoordigden een groot aantal leden en waren afkomstig uit diverse niveaus van de organisatie; controllers, marketing deskundigen, directeuren en operationeel verantwoordelijken. Op voorhand was gevraagd een laptop mee te nemen, want de beste manier om de nieuwe ratio’s en de consequenties ervan goed te begrijpen en toe te passen, is er zelf mee oefenen! En liefst in een omgeving waar deskundige begeleiding is en collega’s uit andere organisaties om samen aan de slag te gaan. Dat was zeker het geval!

   

  Vanwege de grote belangstelling voor deze sessies, hebben we een extra oefensessie ingepland op dinsdag 23 mei, 14.00 – 17.00 uur (Utrecht).
  Inschrijven kan via info@maatschappelijkekinderopvang.nl

 • 12 mei 2017

  Reactie demissionair minister Asscher op brief Boink (8 mei) over kostprijsonderzoek, implementatie en ‘buitenruimte/buitenspelen’ (IKK)

  In de brief die Boink stuurde, mede namens BMK, BK, SWN, FNV Zorg & Welzijn, attenderen we de kamer op de volgende punten:

  – het kostprijsonderzoek

  – de implementatie

  – de regelgeving inzake de buitenruimte, buitenspelen

   

  In de bijgevoegde brief geeft demissionair minister Asscher zijn reactie op onze gezamenlijke brief.

   

  Reactie Asscher op brief 9 mei Boink_IKK_12-05-2017_KO81153 TK 

 • 10 mei 2017

  BKR-oefensessies op 23 mei – wat betekenen deze nieuwe ratio’s in de praktijk?

  Als gevolg van de grote belangstelling, organiseren we een extra bijeenkomst op 23 mei in Utrecht (zie eerder nieuwsbericht hierover)

   

  Oefensessies

  De sessies zijn interactief. Oefenen, gezamenlijk kennis delen en ervaringen uitwisselen staat centraal. Geert de Wit, bestuurslid BMK, begeleidt de sessies.

   

  Geert is lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

   

  Uitgelegd wordt hoe de rekenhulp van de overheid werkt en er wordt dieper ingegaan op kostprijscalculaties. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met een door Geert ontwikkelde rekentool waarmee groepsopbouw en de gemiddelde leeftijd op een groep gesimuleerd kan worden. Met deze input gaat de groep oefenen met de Rekenhulp beroepskracht-kindratio van het rijk.

   

  Data en tijd

  Dinsdag 23 mei, 14.00 – 17.00 uur: Utrecht
  Inschrijven
  Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via BMK insite (zie bericht Oefensessie) o.v.v. je naam, organisatie en telefoonnummer én de locatie waar je de sessie wil volgen.Reageer snel want er is veel vraag naar deze sessies. Aan iedere sessie kunnen max. 25 personen deelnemen.

  NB: Neem je laptop mee, want die heb je echt nodig!

 • 9 mei 2017

  Gratis naar het Nieuwspoort Seminar ‘Checklist Kinderopvang’? Dat kan!

  Maar je moet er wel iets voor doen.

   

  I.s.m. het Haags Congres Bureau mogen we twee vrijkaarten (a € 345) weggeven voor het Nieuwspoort Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ op 14 juni. Deze week zullen we er een mooie tweet over versturen. Zie je die tweet en wil je kans maken?

   

  • Volg @BMKinderopvang en @haagscongres
  • Retweet onze speciale congrestweet.

   

  De actie zal drie dagen lopen, alle volgers die meedoen aan de actie maken kans op één vrijkaartje. Ben je al lid van de BMK, dan heb je dubbel kans want onder onze leden die volgen & retweeten verloten we ook nog één vrijkaart.

  Hoe vaker je retweet, hoe groter de winkans.

   

  De tweet is inmiddels verzonden, vrijdag 12 mei 2017 om 12.00 uur verloten we onder de deelnemers 2 vrijkaartjes.

   

  Meer info over dit en andere seminars en congressen: www.haagscongresbureau.nl

 • 9 mei 2017

  Gezamenlijke brief vijf partijen IKK, gestuurd aan Tweede Kamer (overleg 9 mei)

  De ‘vijf IKK-partijen’ (BK, BMK, BOinK, FNV Zorg & Welzijn en SWN) hebben in verband met de procedurevergadering van de Tweede Kamer van 9 mei, een gezamenlijke brief opgesteld (zie bijlage). In deze brief vragen zij aandacht voor:

   

  kostprijsonderzoek
  Bureau Buitenhek voert op basis van de laatste gegevens, een onderzoek uit naar de financiële effecten van de wet IKK. Dit onderzoek kan een constructieve bijdrage leveren aan het in opdracht van SZW uit te voeren kostprijsonderzoek.

   

  implementatie van de wet IKK
  Gevraagd wordt om een zorgvuldige implementatie; 2018 zal een overgangsjaar worden waar goede afspraken over gemaakt moeten worden met toezichthouders over de implementatie.

   

  regelgeving inzake buitenruimte/buiten spelen
  Als gevolg van de harmonisatie zal de regelgeving over beschikbaarheid en toegankelijkheid van de buitenruimte voor peuterspeelzalen veranderen. Gevraagd wordt om een ”gelijk en goed toegankelijk speelveld’.

   

  Gezamenlijke brief vijf partijen IKK Tweede Kamer, 9 mei 2017

 • 1 mei 2017

  Flashback BMK Thema-discussie, 18 april 2017

  Samenvattend digitaal verslag en filmverslag van de eerste thema-discussie van de BMK op 18 april 2017 over kansen, mogelijkheden en beperkingen van de doorgaande ontwikkellijn.

  Tijdens deze middag gingen we de dialoog aan met individuen, vak-experts, diverse betrokken partijen en geïnteresseerden over ontwikkelen en leren binnen het onderwijs en de kinderopvang.

  Wil jij een volgende keer mee discussiëren over onderwerpen die leven in onze branche?
  Blok dan vast dinsdag 31 oktober (16.00 – 19.30 uur) in je agenda voor de tweede BMK thema-discussie!

   

  BMK Dialoog1 18_04_2017 (samenvattend digitaal verslag)
  Filmverslag (32 min)
  Korte compilatie/clip, 18 april (1 minuut)

 • 1 mei 2017

  ‘Ook de goedwillende burger mist weleens net dat éne vinkje’ (NRC, 29 april 2017)

  De overheid verwacht dat iedere burger de weg weet in regels en toeslagen. In de praktijk is dat lastig, waarschuwt de WRR in het NRC van 29 april j.l. want een foutje is zo gemaakt. En wie de situatie niet meer aankan, handelt niet langer rationeel.

   

  ‘Een alleenstaande ouder met twee schoolgaande kinderen met een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning moet in Nederland achttien verschillende formulieren invullen om bij acht verschillende instanties twaalf verschillende inkomensdelen te krijgen. Het managen van die administratie vraagt een enorme zelforganisatie, die boven op de mentale belasting komt van het in je eentje opvoeden van twee kinderen.’

   

  De BMK vindt dat kinderopvang zonder drempels toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. Dat betekent dat alle ouders in staat moeten zijn om kinderopvang eenvoudig en zonder drempels te regelen. Zeker die ouders die toch al een hoge regeldruk ervaren omdat ze in een complexe situatie leven.

  Zie bijgaand artikel, NRC van 29 april 2017.

 • 26 april 2017

  New York Times: opvallende positieve effecten ‘early childcare’ voor gezinnen en maatschappij.

  Ook in Amerika is kinderopvang een dure aangelegenheid voor ouders. Gezinnen spenderen vaak een derde van hun gezamenlijke inkomen hier aan. Ondanks de hoge kosten voor de maatschappij zou investeren hierin zich terugbetalen. Recente studies hebben aangetoond dat van alle beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om gezinnen die het moeilijk hebben te helpen, investeren in betaalbare kinderopvang van hoge kwaliteit lonend is, want de effecten zijn het grootst. Gezinnen profiteren generaties lang van betere banen, verdienen meer, hebben een betere gezondheid, hogere opleiding en vertonen minder criminaliteit.

   

  Juist kinderen wiens ouders het minst in staat zijn de hoge kosten van kinderopvang te dragen, profiteren hier het meest van.

  (Deze bevindingen sluiten aan bij hetgeen Prof. Dr. Janneke Plantenga vertelde over de economische effecten van kwalitatief goede kinderopvang, tijdens de BMK thema-discussie 18 april.)

   

  De onlangs gepubliceerde resultaten van een nieuwe studie in Amerika – die de lange termijn effecten laat zien door kinderen te volgen vanaf hun geboorte totdat ze 35 jaar zijn – laten zien dat kinderopvang van hoge kwaliteit bepalend kan zijn of moeders en kinderen die in achterstandssituaties leven, in staat zijn een succesvol leven op te bouwen. Dit onderzoek is gedaan door James J. Heckman, Nobelprijswinnaar verbonden aan de University of Chicago.

   

  Het onderzoek richt zich op twee programma’s in North Carolina, dat gratis fulltime kinderopvang biedt aan kinderen van 2 maanden tot 5 jaar uit gezinnen met lage inkomens. De controlegroep bleef thuis.Tegen de tijd dat de kinderen 30 jaar waren, bleek dat ze meer verdienden dan degenen uit de controle-groep, meer opleiding, minder drugsgebruik en minder overtredingen begingen. M.n bij de jongens was het verschil significant groter dan bij meisjes.

   

  Artikel New York Times en onderzoek James. J. Heckman.

 • 20 april 2017

  BKR-oefensessies op 10 en 12 mei – wat betekenen deze nieuwe ratio’s in de praktijk?

  De nieuwe wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking treedt brengt veel veranderingen met zich mee. Onder andere op het vlak van de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). We schetsten al in de BMK Impact van maart dit jaar, wat de aangescherpte ratio’s naar alle waarschijnlijkheid gaan worden.

   

  Echter, bij doorberekening wat dit nu voor de groepsopbouw op een kinderdagverblijf en voor inzet van medewerkers betekent, blijkt dit een behoorlijke complexe berekening te worden. We horen van veel leden dat ze hier vragen over hebben en graag beter zouden weten wat deze nieuwe regels in de praktijk gaan betekenen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leden weten wat de nieuwe wet inhoudt en wat met name wat de nieuwe maatregelen concreet gaan betekenen voor hun bedrijfsvoering, organiseren we twee BKR-oefensessies.

   

  Oefensessies

  De sessies zijn interactief. Oefenen, gezamenlijk kennis delen en ervaringen uitwisselen staat centraal. Geert de Wit, bestuurslid BMK, begeleidt de sessies.

  Geert is lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

  Uitgelegd wordt hoe de rekenhulp van de overheid werkt en er wordt dieper ingegaan op kostprijscalculaties. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met een door Geert ontwikkelde rekentool waarmee groepsopbouw en de gemiddelde leeftijd op een groep gesimuleerd kan worden. Met deze input gaat de groep oefenen met de Rekenhulp beroepskracht-kindratio van het rijk.

   

  Data en tijd

  Woensdag 10 mei, 10.00 – 13.00 uur: Panningen
  Vrijdag 12 mei, 10.00 – 13.00 uur: Utrecht – VOL!
  Inschrijven
  Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via BMK insite (zie bericht Oefensessie) o.v.v. je naam, organisatie en telefoonnummer én de locatie waar je de sessie wil volgen.Reageer snel want er is veel vraag naar deze sessies. Aan iedere sessie kunnen max. 25 personen deelnemen.

  NB: Neem je laptop mee, want die heb je echt nodig!

 • 19 april 2017

  Themadiscussie 18 april 2017 – een (video)impressie

  ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’

   

   

  Dinsdagmiddag om 16.00 uur scherp begon de eerste thema-discussie van de BMK met als onderwerp ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’. Na een welkomstwoord aan alle aanwezigen, leden, niet leden, vak-experts en stakeholders begon Prof. Dr. Robert-Jan Simons aan een interactieve lezing waarin hij zijn vakgebied overschrijdende visie op leren deelde gebaseerd op 5 vormen van leren.

   

  Aansluitend volgde een paneldiscussie over ontwikkelen in onderwijs en kinderopvang met de aanwezigen. Het panel werd gevormd door:

  • Prof. Dr. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en zelfstandig professional werkend vanuit bureau ‘Visie op leren’.
  • Prof. Dr. Janneke Plantenga, hoogleraar Universiteit van Utrecht, leerstoel van de Economie van de Welvaartstaat.
  • Job van Velsen, directeur Etuconsult, adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten.
  • Drs. Aleid Truijens, auteur en publiciste, redacteur en columniste voor de Volkskrant.

   

  Niet alleen de panelleden reageerden op de vier stellingen, ook de aanwezigen in de zaal deelden hun mening via een digitaal systeem. Hier werd enthousiast gebruik van  gemaakt! Zo ontstond een levendige discussie aan tafel en in de zaal. Voordat iedereen er erg in had was de middag voorbij. Sharon Gesthuizen vatte de discussie scherp samen en nodigde iedereen uit voor een gezellige borrel in de bar van het hotel om nog even ervaringen uit te wisselen. De reacties tijdens de borrel waren zeer positief en de animo voor een  tweede themadiscussie in  het najaar was groot.

  Wil jij een volgende keer mee discussiëren over onderwerpen die leven in onze branche? Blok dan vast dinsdag 31 oktober (16.00 – 19.30 uur) in je agenda voor de tweede BMK thema-discussie!

  Leden ontvangen volgende week een themanummer met een uitgebreid verslag van de themadiscussie. Ook is dan het beeldmateriaal mooi verwerkt in een visuele samenvatting.

   

 • 13 april 2017

  Save the date: 29 september Vijfde Landelijke IKC-dag

  Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang hebben zich hier positief over uitgesproken. Het is niet voor niets dat het aantal IKC’s groeit en de maatschappelijke aandacht voor kindvoorzieningen toeneemt.

  De vijfde Landelijke IKC-dag zal in het teken staan van het onderwerp ‘Hét IKC bestaat niet’.

   

  29 september 2017, 10.00 – 15.00 uur

  Bent u bezig met de ontwikkeling van een kindcentrum of heeft u plannen om samen te gaan werken met lokale partners? Dan mag u deze inspirerende bijeenkomst niet missen!

   

  Voor wie:
  Bestuurders, leidinggevenden en coördinatoren, professionals en stafmedewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, onderwijs en gemeenten.

   

  Organisator:
  Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke
  Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, PO-Raad, EtuConsult en de VNG

   

  Wanneer:
  29 september 2017 van 10.00 – 15.00 uur

   

  Waar:
  Theater en Congres Orpheus
  Churchillplein 1
  7314 BZ Apeldoorn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 12 april 2017

  Brief van de BMK e.a. partijen leidt tot vragen aan de Minister over het vierogenprincipe BSO

  De gezamenlijke brief van de BMK, BOinK, SWN, BK en FNV zorg & welzijn waarover we op 5 april berichtte, heeft effect gesorteerd. In deze brief deden we een oproep aan kamerleden om niet in te stemmen met de voorstelde uitwerking van de motie Yücel/Ulenbelt en het vierogenprincipe niet door te voeren op de BSO.

   

  Twee dagen later vond een overleg plaats waarin dit onderwerp schriftelijk besproken werd, het Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Als gevolg van onze bief hebben de VVD, D66, GL, SP en de PvdA in dit overleg de Minister vragen gesteld over het vierogenprincipe.

   

  In de genoemde motie Yücel/Ulenbelt wordt de regering verzocht om het vierogenprincipe op te nemen als een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan, en – in lijn met de aanbevelingen van de commissie Gunning – wettelijk te verankeren voor de opvang van nul tot vierjarige kinderen. Bij de uitwerking van deze motie is er echter voor gekozen om het vierogenprincipe ook door te voeren in de BSO. Dit hadden de indieners van de motie níet voor ogen.

   

  Want voor de groep van 4 tot 12-jarigen heeft het doorvoeren van het vierogenprincipe grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen. Hogere prijzen en daarmee een beperking van de toegankelijkheid met het risico op verschraling van het aanbod zijn het gevolg! Daarom verzoeken de BMK en de andere partijen uit de sector om in lijn met de motie Yücel/Ulenbelt, de aanbevelingen van de commissie Gunning te volgen!

  Het wachten is nu op het antwoord van de Minister.

   

  Brief Kamercommissie SZW ivm AMvB IKK – 030417

   

  Overleg_over_het_Ontwerpbesluit_kwaliteit_kinderopvang_en_peuterspeelzaalwerk_(Kamerstuk_31322-329) (1) (1)

 • 7 april 2017

  Rekenhulp BKR (beroepskracht-kindratio) IKK

  Het Ministerie van SZW heeft zojuist, na grondige checkwerk van o.a. de BMK, akkoord gegeven voor de publicatie van de rekentool BKR-IKK.

   

  Leden kunnen de rekentool vinden door in te loggen op BMK insite. Daar volgen ze de download-link en kunnen starten met berekenen wat de wijzigingen betekenen voor de eigen organisatie.

   

   

   

 • 5 april 2017

  BMK maakt bezwaar tegen de introductie van het vierogenprincipe in BSO

  Op 4 april sprak de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich uit over de status van het Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. In deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden diverse wettelijke voorschriften uit de wet IKK (Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang) en de ingediende moties uitgewerkt.

   

  De BMK kan zich niet vinden in de wijze waarop de motie Yücel/Ulenbelt in deze regeling wordt uitgewerkt. In de motie wordt de regering verzocht om het vierogenprincipe op te nemen als een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan. Bij de uitwerking van de motie is er voor gekozen om het vierogenprincipe niet alleen wettelijk te verankeren voor de opvang van nul tot vierjarige kinderen. In het besluit wordt dit principe ook doorgevoerd in de buitenschoolse opvang (BSO). Dit is anders dan de indieners voor ogen hadden!

   

  Het invoeren van het vierogenprincipe in de BSO heeft grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen. Hogere prijzen -en daarmee beperktere toegankelijkheid- en/of verschraling van het aanbod van de activiteiten zijn het directe gevolg van deze maatregel.

   

  De BMK, BOinK, Sociaal Werk Nederland, de BK en de FNV zorg & Welzijn vinden dit een zeer slechte zaak en hebben daarom gezamenlijk een brief (zie bijlage) opgesteld waarin ze Kamerleden oproepen om de AMvB op dit punt aan te passen.

  Brief Kamercommissie SZW ivm AMvB IKK – 030417

   

 • image_alt_text

  Zet in je agenda!

 • Wat: Congres ‘De Harmonisatie in perspectief, peuterspeelzaalwerk van de toekomst’ -17/11/17

  Herijkte kwaliteitseisen, gewijzigde financieringsstructuren en nieuwe bestuursafspraken: de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is in feite een ‘total makeover’. En die is de betrokken partijen niet in de kouwe kleren gaan zitten. Nog steeds zorgt de wetswijziging bij peuterspeelzaalwerk, kinderopvangen gemeenten voor de nodige stress, want 1 januari 2018 komt nu wel erg snel dichtbij…

   

  Sociaal Werk Nederland heeft de afgelopen jaren het peuterspeelzaalwerk en de gemeenten ondersteund bij de voorbereidingen op de harmonisatie. Dat heeft een schat aan ervaringen, tips en knelpunten opgeleverd die SWN op vrijdag 17 november graag deelt d.m.v. een gevarieerd congresprogramma.

   

  Harmonisatie: de ins en outs, facts en figures. Stand van zaken!
  Buitenhek Management & Consult is betrokken geweest bij harmonisatie-trajecten in meer dan 100 gemeenten. Met ‘facts and figures’ en voorbeelden uit de praktijk gaat Ed Buitenhek in op het prille begin, de huidige stand van zaken en het toekomstperspectief van de harmonisatie.

   

  Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) kent een lange traditie van onderzoek naar kindvoorzieningen. Dr. Anne Roeters laat zien hoe de overheid, werkgevers, werknemers en ouders naar kinderopvang kijken en hoe dit zich ontwikkeld heeft. Ook gaat zij in op het gebruik van kinderopvang door lagere inkomensgroepen.

   

  Deelsessies
  Daarnaast kun je twee deelsessies volgen. Een vragenuurtje met experts, een gesprek met ambtenaren van ministeries, informatie halen vanuit ouderperspectief en verhalen uit de praktijk. Meld je snel aan voor de sessie van je keuze, want vol is vol!

   

  Pittig de dag door
  Elisabeth van den Hoogen, journalist en debatdame, is op 17 november dagvoorzitter. Met haar gedegen kennis van de wereld van gemeenten, welzijn en zorg zal zij het programma begeleiden van begin tot eind. Dat doet zij op een sfeervolle manier, met een frisse en scherpe blik op de sector.

  17 november 9.30- 16.30 uur, Utrecht

  Aanmelden en meer informatie

 • Wat: Seminar ‘Professionele genegenheid: waar ligt de grens?’ – 23/11/17

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen liefdevolle genegenheid tonen zonder daarbij de grenzen van het betamelijk te overschrijden? Deze vraag stelden de Engelse onderzoeker dr. Jools Page en haar collega’s zich in het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.

   

  De aanleiding voor hun onderzoek was een negatieve. De onderzoekers constateerden een toenemende angst onder professionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

   

  Themadiscussie BMK 31 oktober

  Childcare International organiseert dit seminar dat in het verlengde van de Themadiscussie die de BMK op 31 oktober organiseert. Deze laatste discussie over het onderwerp ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?, gaat over kindermishandeling en misbruik door professionals.

   

  Attachment toolkit

  Jools Page en haar team ontwikkelden verschillende materialen waaronder de Attachment toolkit. In dit seminar, georganiseerd dor Childcare International, vertelt Jools Page over de resultaten van haar onderzoek naar de vrijheden, begrenzingen en beperkingen van professionele genegenheid, over de reacties van ouders en medewerkers en over de begeleiding van pedagogisch medewerkers.

   

  Doelgroep
  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma
  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

  Meer informatie, ga naar: http://www.childcareinternational.nl/seminars/prof…

 • Wat: HCB Seminar & masterclasses: Checklist Kinderopvang PRO – vanaf 09/02/18

  wanneer: Vrijdag 9 februari (seminar, 10.00 uur tot 17.00 uur), 23 maart en 6 april 2018 Masterclasses van 13.30 uur tot 17.00 uur (met lunch vanaf 12.30 uur)

  tijdstip en locatie:  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

   

  Georganiseerd in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) – uitgevoerd door het HCB

   

  HCB Seminar en 2 masterclasses
  Checklist Kinderopvang PRO
  Een KINDCENTRUM: Waarom, hoe en wat?

   

  HCB Seminar vrijdag 9 maart 2018 10.00 uur tot 17.00 uur
  HCB Masterclasses vrijdag 23 maart en 6 april 2018 13.30 – 17.00 uur met een lunch vanaf 12.30 uur

   

  Kijkt u als aanbieder van kinderopvang of onderwijs positief naar de mogelijkheden van het aanbieden van een integraal en samenhangend aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar? En overweegt u of heeft u besloten dat in een KINDCENTRUM te gaan organiseren? Dan biedt deze reeks van 1 HCB Seminar en 2 masterclasses richting en houvast. Aan bod komen het WAAROM het HOE en het WAT.

   

  Heel vaak begint men met het WAT. Kunnen we met de buitenschoolse opvang gebruik maken van ruimten in het schoolgebouw? We willen een combinatiefunctionaris. Maar het is belangrijk om eerst de WAAROM-vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden. Het beginnen met de WAAROM-vraag zorgt ervoor dat u een gezamenlijk startpunt heeft. Dat voorkomt een hoop onduidelijkheid gedurende de volgende stappen in het proces.

  Het voorbereiden en vormgeven van een KINDCENTRUM is een ingewikkeld proces. Hoe kun je enerzijds de verandering planmatig organiseren en tegelijkertijd zorgen voor de broodnodige ruimte om te ontdekken en te ‘spelen’ tijdens de reis? Hoe zorg je ervoor dat uw medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen en dat de verandering onomkeerbaar wordt?

   

  Praktijkervaren sprekers Yvette Vervoort, Job van Velsen en Shirine Moerkerken leiden u door het proces en leren u valkuilen omzeilen. U werkt samen met hen aan vragen als:

   

  -Wat zijn de redenen om te veranderen?

  -Wat is uw gedroomde ideaalbeeld? Waar wilt u naartoe?

  -Hoe komen we daar? Welke stappen moeten we zetten?

  -Aan welke voorwaarden moeten we voldoen?

  -Wat zal dan de uitkomst van het proces zijn?

  -Hoe maken de we verandering onomkeerbaar?

  Bij deelname ontvang je ook nog een mooi boekenpakket.

   

  Geef je op voor dit seminar bij het Haags Congres Bureau 

 • Wat: De Nieuwe IKC conferentie – 24/11/2017

  Veel scholen en kinderopvang organisaties zoeken elkaar op om samen een (integraal) kindcentrum te worden. In het hele land zijn er inmiddels voorbeelden. Bent u begonnen met het IKC, maar wilt u een stap verder? Wilt u kennis ‘halen’ maar ook uw eigen inzichten delen? Wilt u niet alleen praten over een IKC, maar er ook een worden? Kom dan naar de werk- en ontmoetingsconferentie op vrijdag 24 november georganiseerd door Sardes.

   

  Voor wie? De werkconferentie is voor professionals uit de kinderopvang en het onderwijs, ook belangstellenden van gemeenten zijn van harte welkom.

   

  Inschrijven en programma: klik hier.

   

  Datum: Vrijdag 24 november 2017 – van 10.00 uur tot 16.00 uur
  Locatie: Congres en conferentiecentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
  Kosten: € 269,- (incl. btw).

 • Wat: Algemene Ledenvergadering – 14/12/17

  wanneer: donderdag 14 december 2017

  tijdstip en locatie: 13.00 uur tot 16.30 uur in Utrecht – locatie volgt

 • Nieuws van onze leden

  Leden van de BMK brengen zelf geregeld nieuws- en persberichten uit. Sommige daarvan plaatsen we graag door, omdat ze aansluiten bij onze gezamenlijke missie en visie.
 • Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) heeft woensdag bij al haar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang een fruitboom of -struik geplant.

   

  Zij deed dit in het kader van Nationale Boomfeestdag. Bovendien is Natuur & Duurzaamheid één van de vijf speerpunten van SKSG; naast Kunst & Cultuur, Koken & Voeding, Wetenschap & Techniek en Sport & Beweging.

  (meer…)

 • 29 september 2016

  Stichting Kinderopvang Hoorn bestaat 20 jaar

   

  Ter gelegenheid hun 20-jarig bestaan organiseert Stichting Kinderopvang Hoorn op 3 november een seminar ‘spelend de wereld in’. (meer…)

 • 4 juli 2016

  Peuters leren tweede taal met hulp van sociale robot

   

  Onderzoekers aan de universiteit van Tilburg ontwikkelen in samenwerking met andere Europese universiteiten en bedrijven een sociale robot die jonge kinderen kan helpen om op een interactieve en speelse wijze Engels of Nederlands te leren. Het is wereldwijd gezien het eerste experiment waarin een sociale robot een taalprogramma aanbiedt voor peuters en kleuters uit verschillende culturen met verschillende moedertalen. Het uiteindelijke doel van het project is om een serie taalprogramma’s te maken over verschillende onderwerpen (zoals getallen en ruimtelijke begrippen).

   

  Lees hier het hele persbericht van Servicebureau Kinderopvang

 • In de media

  Artikel Management Kinderopvang ‘Partijen verdeeld over uitstel bkr’
  (nr. 5 – september 2017, p. 10 en 11)

   

  Artikel Management Kinderopvang ‘Leren in het onderwijs en kinderopvang’
  (nr. 5 – september 2017, pagina 14 en 15 en pagina 16)

   

  Interview Sharon Gesthuizen, Management Kinderopvang
  (nr. 4 – 6 juli 2017)
  Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.

   

  Voorzitter Sharon Gesthuizen op BNR – Nieuwsradio over kinderopvang

  (uitzending ‘Ask me anything’ 30 mei 2017, duur: 60 Minuten)

   

  Gastcolumn Voorzitter Sharon Gesthuizen in ‘Breed’
  (Breed is een online platform voor integrale kindcentra en brede scholen, 11 mei 2017) 

   

  Portret van Kathalijne Buitenweg (voormalig voorzitter BMK) in de Volkskrant
  (12 juni 2017, let op aanmelden/inloggen bij de Volkskrant vereist)

   

  ***

   

  Persberichten BMK

   

  Persbericht van 3 april 2017

  Akkoord ‘Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind’

   

  Persbericht van 21 april 2017

  Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind.

   

  ***

   

  Artikelen 2016

  Interview KinderopvangTotaal met Kathalijne Buitenweg – november 2016

   

  Artikel in VN – Pleidooi voor samenvoegen kinderopvang en onderwijs – november 2016

   

  Opinie Algemeen Dagblad: Kinderopvang mag geen bron van verrijking zijn

   

  Opinie Volkskrant: Maak van kinderopvang een publieke voorziening

   

  Interview in Trouw met onze Kathalijne Buitenweg