BMK insiteinloggen

Nieuwsoverzicht

 • 22 september 2017

  Seminar ‘Professionele genegenheid: waar ligt de grens?’ (23 november, Utrecht)

  Hoe kunnen kinderopvangprofessionals in hun omgang met de kinderen liefdevolle genegenheid tonen zonder daarbij de grenzen van het betamelijk te overschrijden? Deze vraag stelden de Engelse onderzoeker dr. Jools Page en haar collega’s zich in het onderzoeksproject The Professional Love in Early Years Settings.

   

  De aanleiding voor hun onderzoek was een negatieve. De onderzoekers constateerden een toenemende angst onder professionals om beschuldigd te worden van overschrijdend gedrag (het overschrijden van grenzen in uitingen van liefde en genegenheid, die niet per se seksueel hoeven te zijn). Hun natuurlijke en vanzelfsprekende uitingen van genegenheid werden hierdoor geblokkeerd. Dat is niet goed voor de professionals en zeker ook niet voor de kinderen. Daarom onderzochten Jools Page en haar collega’s naar een theoretische basis en naar praktische kennis om deze uitingen een plaats te geven in het professionele handelen.

   

  Themadiscussie BMK 31 oktober

  Dit seminar ligt in het verlengde van de Themadiscussie die de BMK op 31 oktober organiseert , ook in Utrecht, over het onderwerpWanneer is de kinderopvang veilig?‘ over kindermishandeling en misbruik door professionals. Deelname is gratis, inschrijven hiervoor kan via: info@maatschappelijkekinderopvang.nl

   

   

  Attachment toolkit

  Jools Page en haar team ontwikkelden verschillende materialen waaronder de Attachment toolkit. In dit seminar, georganiseerd dor Childcare International, vertelt Jools Page over de resultaten van haar onderzoek naar de vrijheden, begrenzingen en beperkingen van professionele genegenheid, over de reacties van ouders en medewerkers en over de begeleiding van pedagogisch medewerkers.

   

  Doelgroep
  Het seminar is bedoeld voor begeleiders, coaches en managers van pedagogisch medewerkers, docenten van pedagogische opleidingen, bestuurders, managers en beleidsmakers in kinderopvang en onderwijs.

   

  Programma
  Datum: 23 november 2017 van 09.30 tot 13:30, inclusief lunch.
  Locatie: De Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
  Kosten: € 150,00 incl. lunch en BTW
  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

  Meer informatie, ga naar: http://www.childcareinternational.nl/seminars/prof…

 • 22 september 2017

  Handreiking juridische vraagstukken harmonisatie peuterspeelzalen

  In bijgaand rapport heeft Pels Rijcken in kaart gebracht welke gevolgen de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk heeft op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Het lijkt er op dat de uitkomsten van het rapport consequenties hebben voor de praktijk. Binnen de BMK wordt nagedacht over deze consequenties en hoe daar mee om te gaan.

  Handreiking Jurische Vraagstukken Harmonisatie sept2017

 • 22 september 2017

  Marloes van den Berg (Kanteel Kinderopvang) uitgeroepen tot Pedagogisch Professional van het jaar!

  De 32-jarige Marloes van den Berg is op 21 september verkozen tot Pedagogisch Professional van het Jaar. De Brabantse ging afgelopen weken met vijf andere medewerkers uit de kinderopvang de strijd aan voor de titel. Haar Facebookfilmpje werd maar liefst 4986 keer geliket en gedeeld en bereikte 50.000 mensen.

  Filmpje van Marloes: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584279…

   

  De verkiezing werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door PPINK. De beroepsvereniging, deze zomer opgericht, wil dat meer mensen oog krijgen voor de belangrijke maatschappelijke taak van pedagogisch medewerkers. Daarom doopte PPINK de Dag van de Leidster (21 september) om tot Dag van de Pedagogisch Professional.

   

  Vakmensen
  Beroepsvereniging PPINK (Pedagogisch Professionals in Kinderopvang) is er voor én door medewerkers in de kinderopvang. “Politici, vakbonden en ouders nemen veel besluiten over het hoe en wat in onze branche”, zegt voorzitter Marijke Schuurkes. “Maar de pm’ers zelf hebben tot nu toe te weinig stem. Daar willen we verandering in brengen. Pedagogisch medewerkers zijn vakmensen met een grote maatschappelijke waarde.”

  Komend jaar wil PPINK groeien naar 10.000 leden. “Met een ledenpotentieel van 80.000 gaan we daar keihard mee aan de slag”, aldus Schuurkes.

   

   

   

 • 22 september 2017

  BMK aan de onderhandelingstafel: CAO Kinderopvang!

  De CAO Kinderopvang loopt aan het eind van dit jaar af en dat betekent dat er weer moet worden onderhandeld voor een nieuwe CAO. Aan onze leden hebben we de afgelopen periode een mandaat voorgelegd en gekregen; we zijn klaar om de onderhandelingen met de andere partijen te gaan voeren. Deze starten op 2 oktober afgetrapt met een ‘benen-op-tafelsessie’ waarna in oktober en november in totaal drie onderhandelingsdagen volgen.

   

  Naast de CAO-onderhandelingen zijn er gedurende het jaar een aantal reguliere overleggen. Deze overleggen staan momenteel in het teken van implementatie van het IKK akkoord in de CAO Kinderopvang. Ook bij deze overleggen zit de BMK aan de CAO-tafel.

 • 19 september 2017

  Benchmark 2017 Kinderopvang gestart, doe mee!

  Hoe gezond is jouw kinderopvangorganisatie vergeleken met anderen? En hoe staat de gehele kinderopvangsector er financieel voor? Op deze en vele andere vragen krijg je antwoord als je deelneemt aan de Benchmark Kinderopvang 2017.

   

  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en andere sectororganisaties hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. De uitkomsten van de Benchmark worden daarom verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Daarnaast is het goed jezelf te vergelijken met andere kinderopvangorganisaties. Een succesvolle kinderopvangorganisatie met tevreden kinderen, ouders en medewerkers, heeft immers een financieel sterke basis nodig.

   

   

  De Benchmark Kinderopvang 2017 start op maandag 18 september. Ga voor deelname naar www.benchmarkkinderopvang.nl

 • 13 september 2017

  Vlog: Werken als man in de kinderopvang!

  René Spierings, pedagogisch medewerker, neemt je mee naar zijn werk!

   

  (Klik op ‘lees verder’)

   

  Dit is de tweede vlog in deze reeks over mannen in de kinderopvang waarin Wout en René je mee nemen naar hun werk. Beide hebben een CIOS sportopleiding afgerond en geven leiding aan een sport-bso waar ze zelf ’s middags ook op de groep staan. Aan bod komen het contact met kinderen, ouders en met scholen, hun betrokkenheid bij hun vak en hoe zij het werken als man in onze branche ervaren.

   

  Klik hier voor de vlog van René waarin hij vertelt over de toegevoegde waarde van mannen in de kinderopvang.

   

  ‘Mijn naam is René en werk 17 jaar in de kinderopvang. Via een vriend kwam ik in aanraking met de kinderopvang. Ik kreeg een leuke baan aangeboden bij een BSO; geweldig! Met veel eigen verantwoordelijkheid kon ik aan de slag op sportief gebied. In de loop der jaren bleek het combineren van een jong gezin (inmiddels zijn mijn kinderen 10 en 15 jaar), studie en werken een schot in de roos. Nog steeds werk ik met veel plezier parttime zodat ik naast mijn werk ook met andere dingen bezig kan zijn. Ik werk nu als leidinggevende bij Kindercentrum Grebbe en sta regelmatig een middag op de groep, heerlijk een middag bezig zijn met kunst, koken proefjes of sport, de afwisseling is geweldig!’

 • 4 september 2017

  Besluit kwaliteit kinderopvang en de Min. Regeling IKK, per 1 september definitief

  Op 1 september is het Besluit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad (ingangsdatum 1 januari 2018).

   

  Ook is de Min. Regeling IKK definitief vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant (ingangsdatum 1 januari 2018).

   

  Tenslotte is een bekendmaking gepubliceerd in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten EHBO (gepubliceerd in de Staatscourant).

   

  De stukken zijn hier te downloaden:

   

  Ook kan je alle stukken vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl.

 • 1 september 2017

  Hoe is dat, werken als man in de kinderopvang?

  Wout Jansen en René Spierings, beide pedagogisch medewerker, nemen je mee naar hun werk in een wekelijkse vlog!

   

  (Klik op ‘lees verder’)

   

  Zowel Wout als René hebben een CIOS sportopleiding afgerond en geven leiding aan een sport-bso waar ze zelf ’s middags ook op de groep staan. Aan bod komen het contact met kinderen, ouders en met scholen, hun betrokkenheid bij hun vak en hoe zij het werken als man in onze branche ervaren.

   

  Klik hier voor de eerste vlog van Wout. Volgende week volgt de vlog van René.

   

  ‘Ik ben Wout en ik werk nu zeven jaar in de kinderopvang. Na mijn sportopleiding (CIOS) ben ik gaan studeren aan de PABO in Breda. Tijdens mijn studie had ik een bijbaan op de bso. Ik ben er nooit meer weggegaan!

  Ik heb een nieuwe buitensport-bso opgestart, waarvan ik sinds 2015 directeur ben, de Outdoor-bso Warande en Sport-bso Pelikaan. Gelukkig zit ik alleen ’s ochtends achter mijn bureau. En ik sta vier middagen per week op de groep. Prachtig vind ik hoe kinderen die eerst als druk of vervelend werden gezien, zich bij ons kunnen ontplooien.’

   

  Wout Jansen
  Directeur Outdoor BSO Warande en Sport BSO Pellikaan

   

   

   

 • 29 augustus 2017

  Kamerleden op bezoek: Lisa Westerveld maakt kennis met een nieuwe wereld in Uden!

  Deze zomer bezoeken Kamerleden op uitnodiging van de BMK leden voor een inhoudelijke uitwisseling over kinderopvang. En voor het opdoen van ‘praktijkervaring’! Op 28 augustus was Lisa Westerveld, woordvoerder kinderopvang voor GroenLinks, op bezoek bij Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. Gastheer Jos van Zutphen (directeur) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) ontvingen Lisa Westerveld.

   

  Na haar studie werkte Lisa Westerveld als persvoorlichter en politiek lobbyist voor de Algemene Onderwijsbond. In 2009 werd ze lid van GroenLinks en sinds maart dit jaar is zij Tweede Kamerlid en woordvoerder kinderopvang.

   

  Jos start met een rondleiding door het gebouw dat volledig is toegesneden op geïntegreerde opvang en onderwijs. Tijd voor sport, ‘eigen tijd’, onderwijs, spelen en eten wisselen elkaar gedurende de dag af. Overal zijn kinderen aan het sporten, spelen, leren of eten samen een warme maaltijd. Als gevolg daarvan werken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en sportdocenten de hele dag door intensief samen. ‘Alle onderdelen waar we verantwoordelijk voor zijn – meer bewegen en sporten, gezonde voeding en meer aandacht voor de talentontwikkeling – is heel goed in één concept onder te brengen,’ zegt Jos.

   

  Jos van Zutphen leidt Lisa Westerveld en Sharon Gesthuizen rond in ‘De Wijde Wereld’.

   

  In het gesprek dat volgt benadrukt Jos het belang van een professionele begeleiding van kinderen tussen 0 en 4 jaar. Hij vertelt hoe juist in deze periode taalgevoeligheid en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen veel baat heeft bij professionele begeleiding. En hoe dat zijn vruchten afwerpt als diezelfde kinderen een paar jaar later in groep 1 terecht komen.

   

  Lisa is benieuwd naar de knelpunten in de landelijke wet-en regelgeving waar IKC’s tegen aanlopen. Dat blijken er nogal wat te zijn. ‘Des te opvallender’, zegt ze, ‘ is het dat Jos met De Wijde Wereld toch in staat is geweest de problemen en knelpunten in de praktijk op te lossen en tot samenwerking te komen.’

  Jos: ‘Geef organisaties hier de ruimte voor. De inspectie moet vertrouwen hebben. Ik heb hier zelfs inspecteurs gehad die zeiden, jullie doen het anders maar het is hier veel beter!’

   

  Alle kinderen gaan samen warm eten.

   

  Na afloop van het gesprek geeft Lisa aan dat ze door dit bezoek een veel beter beeld heeft gekregen van de praktijk. ‘En dat je, wanneer je een goede samenwerking wil, ook zaken als het gebouw en de ruimte belangrijk zijn, omdat dat zoveel impact heeft op kinderen. Het is voor ons Kamerleden belangrijk om naar dit praktijkvoorbeeld te kijken.’

   

  Sharon Gesthuizen voegt toe ‘Geweldig om weer bij De Wijde Wereld te zijn, een prachtig voorbeeld van hoe de sector zich samen met het onderwijs ontwikkelt.  En bijzonder fijn dat Lisa Westerveld zo uitgebreid de tijd heeft genomen voor dit werkbezoek.’

   

  Jos: ‘Ik vond het erg zinvol om met Lisa dit gesprek te voeren en hoop natuurlijk dat zij, door dit completere beeld van een IKC, een bijdrage zal gaan leveren aan alle discussies rondom wet- en regelgeving. En dat alles natuurlijk in het belang van de best mogelijke ontwikkeling voor onze kinderen!’

 • 10 augustus 2017

  Kamerleden op bezoek: Rens Raemakers bijt de spits af in Limburg

  De BMK heeft kamerleden uitgenodigd voor een werkbezoek tijdens de zomermaanden aan onze leden. Op 9 augustus bezocht Rens Raemakers, woordvoerder kinderopvang voor D66, Hoera Kindercentra in Panningen en ging hij langs bij een locatie in Maasbree. Rudie Peeters (directeur Hoera Kindercentra) en Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) vergezelden hem en gingen met hem in gesprek.

   

  Rens Raemakers heeft zijn roots in Limburg waar hij drie jaar raadslid was in de Limburgse gemeente Leudal voor hij de landelijke politiek instapte. Met zijn 26 jaar is hij het jongste kamerlid. Voor Rens Raemakers ligt het belang van werkbezoeken in de combinatie van het zien van de praktijk en de kennisoverdracht met eindverantwoordelijken van kinderopvangorganisaties en bestuurders. Hij kan beter inspelen op wet- en regelgeving door te horen hoe in de praktijk de wettelijke ontwikkelingen worden ervaren.

   

  Sharon Gesthuizen: ‘Ik vind het geweldig dat een aantal kamerleden tijd vrijmaakt hiervoor! Het is belangrijk dat kamerleden met de portefeuille kinderopvang goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de branche en de actualiteit bij kinderopvangorganisaties. Ik weet als geen ander hoe waardevol dat is. Vandaar dat wij hen graag hier met hen in gesprek gaan.’

   

  Rens Raemakers: ‘Ik heb dit bezoek als heel informatief ervaren. De visie op babies van Hoera Kindercentra is voor mij een eye-opener. Zo staan er specialisten op de babygroep, inzichten vanuit het buitenland worden meegenomen in hun visie – kindjes slapen bijvoorbeeld buiten – en ook de ratio 1:3 wordt door hen op de baby-groepen al gehanteerd.’

  ‘Wat betreft het uitstel van een aantal IKK-maatregelen; de sector heeft behoefte aan rust en continuïteit en wat dat betreft is het jammer zaken zijn uitgesteld. Hier zie ik dat iedereen bewust bezig is de kwaliteit zo hoog mogelijk te maken en dat is geen kwestie van blind staren op ratio’s. Maar focus op het pedagogisch plan, op visie, cultuur en ouderbetrokkenheid. Die ouderbetrokkenheid wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door inzet van nieuwe communicatiemogelijkheden zodat ouders gedurende de dag even kunnen zien hoe het met hun kindje gaat. De wettelijke ontwikkelingen heb ik wel op mijn netvlies maar juist dit soort zaken bieden nieuwe inzichten.’

   

  Rudie Peeters: ‘Dergelijke bezoeken zijn echt waardevolle ontmoetingen. Juist iemand als Rens die zelf uit Limburg komt, is sterk geïnteresseerd in hetgeen er speelt in de regio en niet alleen in de Randstedelijke problematiek. Dat is belangrijk voor ons; zo worden we gehoord. We hebben uitgebreid gesproken over het uitstel van een aantal IKK-maatregelen en over de complexe problematiek van de bkr waar we echt de tijd voor hebben genomen omdat goed uit te leggen. Dat kwaliteitsverbetering essentieel is maar dat hem dat niet persé in de bkr zit.  Daarnaast hebben we gesproken over de verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang. En tenslotte is het onderwerp van de kosten van kinderopvang voor ouders aan de orde gekomen.’

 • 10 augustus 2017

  Wet IKK en Harmonisatie in de CAO’s Kinderopvang en Welzijn

  Omdat er onder ondernemers in de kinderopvang veel vragen zijn over de diploma- en opleidingseisen vanaf 2018  heeft het FCB heeft op hun eigen website een overzicht gemaakt waar, voor zover nu mogelijk is, meer informatie gegeven wordt over de uitwerking van deze wetswijzigingen door de cao-tafels Kinderopvang en W&MD.

   

  Vanaf 1 januari 2018 en in volgende jaren krijgen alle kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen te maken met wijzigingen op grond van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

   

  Vooraf is het goed te weten dat zowel het IKK en Harmonisatie actuele dossiers vormen waarover nog gesproken wordt tussen branchepartijen en het ministerie. De informatie is dus de meeste actuele die wij (en het FCB) op dit moment kunnen geven.

   

  Lees er alles over op de website van het FCB.

 • 10 augustus 2017

  Nieuwe brochure ‘Toezicht en Handhaving Kinderopvang’

  Er is een nieuwe brochure ontwikkeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang.

  Deze brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een (nieuwe) kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

   

  Nieuwe brochure Toezicht en Handhaving in de Kinderopvang

 • 3 augustus 2017

  Brochure: Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje

  De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veranderen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De belangrijkste aanpassingen staan in deze brochure.

  Brochure Veranderingen in de kwaliteitseisen voor kinderopvang

 • 31 juli 2017

  Twee themamiddagen voor P&O-ers en Juristen in oktober

  Op 17 en 19 oktober a.s. organiseren we, samen met Sociaal Werk Nederland (SWN) twee themamiddagen voor leden over twee onderwerpen waarover de meeste vragen binnenkomen bij de juridische helpdesk. We willen onze leden graag goed informeren en hopen d.m.v. deze middagen een hoop vragen weg te nemen.

   

  De middagen zijn samen met leden van SWN en inschrijven kan via de link in onderstaande tabel. Leden betalen 175 euro (excl. BTW). Niet leden zijn natuurlijk ook van harte welkom, zij betalen echter 250 euro (excl. BTW)

   

  Klik op de aanmeldlinks voor meer informatie.

   

  Het cursusaanbod:

   

  Datum Cursus/thema Tijdstip Aanmeld link

   

  Dinsdag 17 oktober Themamiddag, de zieke werknemer 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45uur) Aanmelden 17 oktober
  Donderdag 19 oktober Themamiddag, ontslagrecht 13.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 12.45uur) Aanmelden 19 oktober

   

 • 21 juli 2017

  In gesprek met Mark Aapkes over kinderopvang

  We zijn een jonge snelgroeiende branchevereniging en bieden een verfrissende kijk op kinderopvang. Dit willen we onder meer doen door in gesprek te gaan met bekende én minder bekende ouders over kinderopvang.

  Mark heeft samen met Alexandra twee dochters van vier en twee jaar oud en woont in Bussum. Ze hebben allebei een carrière; Mark werkt fulltime, Alexandra werkt 3 dagen. Wat vindt Mark van kinderopvang?

   

  Hoe combineer je werk en je gezin?
  Ja dat blijft een uitdaging want we werken allebei en we hebben twee jonge kinderen. Mijn oudste dochter gaat naar de basisschool en de jongste naar het kinderdagverblijf. Op vrijdag kijken we samen naar onze agenda’s en stemmen af voor de komende week hoe we het gaan oplossen.
  Mijn gezin gaat gevoelsmatig altijd voor maar de praktijk, ik werk in het onderwijs, wil er nog wel eens voor zorgen dat dat anders uitpakt. Soms moet ik op een onverwacht moment toch op mijn werk zijn. Dan moet je de hulptroepen inschakelen; opa’s en oma’s of op het allerlaatste moment verlengde opvangtijd regelen. Zowel ikzelf als mijn partner werken buiten onze woonplaats dus reistijd met soms files maakt de praktijk wat complexer dan ik zou willen.

   

  Welke rol speelt kinderopvang in jouw leven? En hoe lossen mensen in jouw omgeving het op?

  Wat ik veel in onze omgeving zie is dat mensen voor gastouders of vaste oppassen kiezen. De meeste vrienden en kennissen kiezen toch wel voor kinderopvang en ouders/schoonouders. Onze jongste gaat twee dagen naar het KVDV en één dag naar opa en oma. Want drie dagen opvang zou wel een dure oplossing zijn. Wij betalen nu €350-400 per maand netto. Terwijl onze maatschappij wel verwacht dat zowel vader als moeder werken, maar de kosten dragen wij als ouder voor een groot deel zelf. En die zijn hoog. De regering zou best een duit in het zakje richting de ouders mogen doen.

   

  Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar – veel belangrijker – is van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen want die maken in hun eerste levensjaren een gigantische breinontwikkeling door. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de zorg en de aandacht die kinderen op dat moment krijgen en is bepalend voor hun ‘intelligentie, persoonlijkheid en gedrag’, aldus de OESO.

   

  Uit onderzoek is gebleken dat er geen periode is waarin het ‘rendement op investering in menselijk kapitaal’ hoger is dan in de eerste vier levensjaren.
  Was je bekend met dergelijke feiten en heeft dit meegespeeld in je keuze voor kinderopvang?

  Het feit dat kinderopvang ook een ontwikkelingsinstrument is, heeft niet mee gespeeld in mijn keuze indertijd. Van de toegevoegde waarde van kinderopvang waren we ons toen we de keuze voor kinderopvang maakten, niet bewust.

  In navolging van bovenstaande; juist kinderen uit achtergestelde milieus of met laagopgeleide ouders profiteren van kinderopvang  voor de rest van hun leven.
  Wat vind jij van het voorstel dat ook de BMK omarmt, om alle kinderen 16 uur per week kosteloos toegang te geven tot kinderopvang?

  Daar ben ik het helemaal mee eens; ik vind dat kinderen uit achtergestelde milieus of van ouders met lagere inkomens ook recht hebben op professionele kinderopvang. Die eerste levensjaren zijn cruciaal. En een grote groep kinderen gaat niet naar de opvang en krijgt dus niet dezelfde ontwikkelingskansen als kinderen die wel naar de opvang gaan. Die groep zou er zeker profijt van hebben. Het voorstel van de BMK om álle kinderen 16 uur professionele opvang te bieden vind ik een heel mooi initiatief, maar de vraag is, is het haalbaar? En hoe ga je die doelgroep die er nu geen gebruik van maakt, bereiken?

   

  In Nederland komt de nauwe samenwerking tussen kinderopvang, het basisonderwijs en andere voorzieningen steeds meer tot uiting in integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen van 0-12 jaar binnen één voorziening spelen, zich ontwikkelen, leren en ontspannen. Een team professionals draagt zorg voor een ononderbroken en optimale ontwikkellijn van ieder kind.
  Zijn er IKC’s in jouw woonplaats?
  Hoe sta jij tegenover zo’n integraal kindcentrum?

  Ik heb dit even nagevraagd en in Bussum is één school die iets soortgelijks doet; zij hebben de BSO aan de school. Ik heb gehoord van mensen die hun kinderen daar naar toe brengen, dat de school daar meer mee wil. Dus één voorziening realiseren voor onderwijs, BSO en dat soort zaken.

   

  Ik werk zelf op een MBO-opleiding. En ook daar zie ik dat de overgang MBO naar HBO groot is. Als ik kinderen vraag hoe de aansluiting is geweest; dan zeggen ze dat ze zouden willen dat er meer samenwerking is tussen MBO en HBO zodat er een minder grote overgang is.

  Hoe hebben jouw kinderen de overgang ervaren tussen kinderopvang en basisschool op 4-jarige leeftijd?

  Als ik kijk naar de overgang van onze oudste van het kinderdagverblijf naar school; dat was best pittig. We hebben haar goed voorbereid indertijd. Maar ze heeft toch slapeloze nachten gehad en vond het heel erg spannend al die nieuwe kindjes in de klas en die andere locatie.

   

  Ze vond zelfs op het kinderdagverblijf de wisseling van de babygroep naar de oudere groep al spannend! Die eerste week was crisis! Terwijl dat nog op dezelfde locatie was met mensen die ze kende en die ze dagelijks zag…
  Dus als je één voorziening zou hebben met niet die enórme overgang dan zou dat een geweldig iets zijn.

  Wat vind jij van de mentaliteit in Nederland ten opzichte van de spagaat carrière-en- kinderzorg die het soms is? Kiezen Nederlandse vrouwen (en mannen) genoeg voor hun carrière of zijn we toch geneigd traditionele keuzes?

  Bij ons is de keus minder te gaan werken niet voortgekomen uit traditionele overwegingen, zo van man zorgt voor inkomen dus vrouw gaat minder werken. Het liefst zou ik vier om vier dagen willen zien. Hiervoor werkte ik in de commerciële wereld, daar was dat niet denkbaar geweest. Ik heb me om laten scholen want ik werkte me een slag in de rondte. Ik heb nu meer rust en meer tijd voor het gezin. Dat is me veel waard.

   

  Als ik kijk naar vrienden, en dan m.n. naar de mannen, die hebben die ruimte niet. En die hebben traditionelere keuzes gemaakt; de man werkt veel dus de vrouw gaat wat minder werken. En vrienden die leuk hoog in de boom zitten in de commerciële sector die zijn soms jaloers op mijn situatie.

   

  Maar dat ouderschapsverlof mag wat mij betreft nog wel wat opgerekt worden. In Scandinavische landen krijg je geloof ik een jaar ouderschapsverlof als vader, dat is misschien wel te lang. Maar ik vond het heel raar bij de geboorte van mijn oudste dochter dat na een paar dagen alweer aan het werk moest. Ik had nauwelijks tijd haar te leren kennen. De overheid moet misschien wel een stap in die richting doen, maar ik vraag me af of ze dat gaan doen. Want het is toch een investering.

   

  Naar welke kinderopvangorganisatie gaan jouw kinderen en waarom?

  Mijn kinderen gaan naar SKBNM in Bussum. Bij ons heb je verscheidene locaties waar je je kind heen kan brengen. Ik let onder andere op de prijs, en dat is tevens de reden dat ik niet voor de twee kinderopvangorganisaties in Bussum kies die een heel hoog uurtarief hanteren. Dat zijn commerciële jongens. Naast prijs zijn openingstijden en de locatie voor mij belangrijk. En natuurlijk vraag je referenties op bij mensen in je omgeving.

   

  SKBNM is een maatschappelijke kinderopvang organisatie. Als beginnend ouder heb je er geen weet van wat nu die verschillen zijn tussen de diverse organisaties. Nu, bij onze tweede zijn we een stuk verder. Als ik terugkijk zie ik dat we een heel goede keus indertijd gemaakt hebben voor SKBNM. Onze kinderen komen thuis met zaken die ze hebben gemaakt of als ik kijk waar ze naar toe zijn geweest, of als ik eventjes stiekem kijk als ik mijn dochter heb weggebracht, dan zie ik zoveel leuke dingen! Er wordt geknutseld en er wordt heel erg gestuurd op de ontwikkeling van het kind. Dat vinden wij echt heel erg belangrijk. Ik hoor dat soort zaken niet van vrienden en kennissen van wie de kinderen naar andere kinderopvangorganisaties gaan. Maar toen zij net geboren was, waren dat aspecten waar we niet bij stil stonden.

   

  Wat vind je van de houding van de Nederlandse man ten opzichte van de combinatie kinderen en veeleisende loopbaan? Hoe is de verdeling zorg- en werk in jullie gezin opgelost?

  Zoals ik al zei; een paar dagen na de geboorte van mijn dochter moest ik alweer fulltime aan de slag. In het gewenningsproces van het kind heeft dat natuurlijk impact. En vaders geven weer een ander voorbeeld aan kinderen dan moeders. De moeder regelt de boel erom heen, en ik ben meer van het stoeien en gek doen. En als vaders langer thuis zijn, worden ze eerder geconfronteerd met praktische zaken van een huishouden met jonge kinderen en wordt dat verschil tussen mannen en vrouwen kleiner. Ik zou wel willen weten of daar onderzoek naar gedaan is; wat is de invloed van verlengd ouderschapsverlof op de band tussen vader en kind?

   

  Hoe vind jij dat de kinderopvang in Nederland geregeld is; wat zou er beter of anders kunnen?
  En waaraan kunnen wij wat kinderopvang betreft een voorbeeld aan nemen?

  Tsja, over het algemeen vind ik het prima geregeld. En zo’n voorziening waar alles op één locatie zit dat lijkt me een uitkomst.
  Ik ben ook blij met meer flexibiliteit in bijvoorbeeld het kunnen ruilen van de dagen die je niet afneemt in de vakantie. Die kan ik nu inzetten op andere momenten. Dat vind ik een vorm van flexibiliteit in de kinderopvang waar ik blij mee ben.
  Daarnaast heeft onze kinderopvang verlengde openingstijden. Je kan je kinderen een half uur eerder dan 8 uur ’s ochtends brengen. En een half uur later ophalen dan om 18.00 uur. De meeste ouders halen 18.00 uur niet want de meeste mensen werken niet in hun woonplaats. Voor die verlengde openingstijden moet je extra betalen, dat vind ik trouwens niet zo sympathiek.

   

  Tenslotte, wat ik mooi vind, is dat kinderen hun ouders óók opvoeden. Kinderen creëren situaties waarin je als ouder moet reageren op je kind en je geconfronteerd wordt met jezelf. Ze houden je een spiegel voor. Dat vind ik heel leuk. Door kinderen wordt je gedwongen meer over je eigen acties en proces na te denken.

   

   

   

 • 19 juli 2017

  Voorlopige maximum uurprijzen 2018 bekend

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het ontwerpbesluit voor de maximum uurprijzen voor 2018 bekend gemaakt. Deze uurprijzen zijn nog onder voorbehoud en kunnen nog gewijzigd worden. De maximum uurprijs bedraagt voor:

   

  Dagopvang: € 7,45

  Buitenschoolse opvang: € 6,95

  Gastouderopvang: € 5,91

   

  Download hier de stukken: Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2018 en Oplegbrief uurprijzen 2018

   

  Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukk…

 • 13 juli 2017

  IKK: Nieuwe eisen buitenspeelruimte uitgesteld tot januari 2019 (Brief Minister Asscher aan de Tweede Kamer, 12 juli)

  Minister Asscher stuurde op 12 juli bijgaande brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het gesprek dat hij onlangs voerde met de BMK en de andere sectorpartijen.

  Kamerbrief-uitkomst-gesprek-sectorpartijen-kinderopvang_12 juli 2017

   

  Belangrijkste uitkomst van het gesprek: in overleg tussen de minister en de sectorpartijen (BMK, Boink, SWN, FNV, Voorwerkende Ouders en de BK) is besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte één jaar op te schuiven, naar 1 januari 2019.

   

  Buitenspeelruimte
  Tijdens het gesprek met Asscher heeft de BMK samen met de andere partijen aangegeven dat de huidige eisen geen duidelijkheid bieden aan situaties waarin instanties hun buitenspeelruimte delen. De regels moeten verhelderd worden en BMK en sectorpartijen willen graag uitzoeken of de huidige regelgeving verduidelijkt kan worden naar aanleiding van praktijkvoorbeelden.

  Op basis hiervan zal de Minister bekijken of de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte aanpassing behoeven. Indien dit niet het geval is, zullen de nieuwe eisen met ingang van 1 januari 2019 in werking treden.

   

  Verschillende financieringsstromen voor ouders
  Naast de verduidelijking van de eisen voor de buitenspeelruimte, is op 30 juni gesproken over communicatie richting ouders met betrekking tot de verschillende geldstromen door de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  In het voorschoolse stelsel is er een rol voor zowel het Rijk als voor de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat er voor ouders een samenloop kan ontstaan van verschillende financieringsstromen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag en het kind daarnaast in aanmerking komt voor voorschoolse educatie. Hierdoor kan het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst ingewikkeld kan zijn voor ouders. Het indienen van een juiste aanvraag is belangrijk, want bij een onjuiste aanvraag kan de ouder te maken krijgen met een terugvordering.

   

  De Minister geeft aan dat hij daarom inzet op goede communicatie hierover richting ouders, peuterspeelzalen en gemeenten i.s.m. de VNG, de Belastingdienst en veldpartijen.

  Sociaal Werk Nederland zal peuterspeelzalen ondersteunen bij de omvorming tot kindercentra. Daarnaast heeft de Minister alle houders van peuterspeelzalen een brief gestuurd met daarin onder andere de oproep om de ouders goed te informeren

  Tenslotte wordt er een digitale folder voor ouders gemaakt. Deze zal in september naar de houders van de peuterspeelzalen gestuurd worden.

 • 12 juli 2017

  Interview met voorzitter Sharon Gesthuizen in Management Kinderopvang

  Klik hier voor het interview.

   

  (Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.)

 • 12 juli 2017

  Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

  De BMK, Boink en de BK hebben het initiatief genomen om voor de kinderopvangsector zelfstandig een afwegingskader te ontwikkelen voor de meldcode kindermishandeling. Dit afwegingskader moet helderheid scheppen over in welke gevallen er een melding moet worden gedaan. Dit in voorbereiding op de aangescherpte wet ‘verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ die in gaat op 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari moeten professionals ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

   

  Aanleiding
  De aanleiding van deze aanscherping is het feit dat in de vijfde stap van de huidige meldcode het de hulpverlener vrij staat om wel of geen melding te doen, ook als het een ernstige zaak betreft. Met behulp van de nieuwe afwegingskaders kan de professional bepalen of er al dan niet een melding moet worden gedaan.
  Daarnaast wil men een radarfunctie beleggen bij Veilig Thuis om zoveel mogelijk zicht te houden en adequaat in te kunnen grijpen/ondersteunen.

   

  Signalerende functie van kinderopvang

  De kinderopvang is geschaard onder het cluster ‘signaleerders’ samen met het primair en het voortgezet onderwijs. Anders clusters zijn: politie, medisch, paramedisch en justitie. In afwijking van het oorspronkelijke voorstel is op initiatief van Boink, BK en de BMK voorgesteld om voor de kinderopvang een zelfstandig afwegingskader te ontwikkelen. Dit is mede ingegeven doordat de kinderopvang werkt in een ander kader, met andere leeftijdsgroepen en vanwege het op een andere manier in contact staan met de ouders.

   

  Voorlichting overheid
  De rijksoverheid zal de ontwikkeling van de afwegingskaders op verschillende manieren ondersteunen. Zo komt op korte termijn een basisdocument ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ beschikbaar. Tevens wordt een factsheet ‘De radarfunctie van Veilig Thuis’ gepubliceerd. In oktober volgt een handreiking ‘Praten met kinderen’.
  Deze publicaties zijn t.z.t. te downloaden via de website van de rijksoverheid. Zodra de genoemde publicaties beschikbaar zijn, laten we dit weten via BMK insite.

   

  Augeo maakte een animatie over de aanpassing van de meldcode

 • 10 juli 2017

  Nieuwe website Waarborgfonds Kinderopvang

  Het team van Waarborgfonds Kinderopvang en experts staat klaar om je bij uiteenlopende onderwerpen te ondersteunen. Denk aan de groeiende vraag naar kinderopvang, harmonisatie peuterspeelzalen, Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en investeringsvragen vanwege het einde van de vrijstelling bouwbesluit 2012 inzake ventilatie. In de komende jaren komt daar wellicht de invoering van de directe financiering nog bij, wat tot nieuwe vraagstukken zal leiden.

   

  Op de nieuwe website van het Waarborgfonds vind je thema-pagina’s over financiering, integrale kindcentra, duurzaamheid en huisvesting. Ook vind je er relevante informatie en evenementen uit de branche, actuele onderzoeken en een helpdesk.

   

  Op 2 november organiseert het Waarborgfonds een gratis Meetup in Utrecht getiteld: Een beter klimaat in de kinderopvang!
  Maaike van Tuyll van Serooskerken (directeur Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) praat je bij over de actuele ontwikkelingen en Anne-Marie Pronk (Klimaatzuster) prikkelt je met een sessie over duurzaamheid.

   

  Meld je hier alvast aan.

 • 7 juli 2017

  Nieuws over de taaleis in de VVE

  In juni en juli dit jaar vonden bijeenkomsten plaats voor organisaties in de kleinere gemeente over de taaleis 3f in de VVE. Het beleid evenals de kieswijzers voor toetsen en trainingen zijn uitvoerig toegelicht. Ook is toen stilgestaan bij de meest recente informatie over het nieuwe Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, dat begin mei werd gepubliceerd.

  In het najaar organiseert het Ondersteuningstraject vve een nieuwe ronde van vijf bijeenkomsten.

   

  Vanuit het Ondersteuningstraject vve is een digitale handreiking ontwikkeld met tips voor de uitvoeringsvraagstukken bij de invoering van het verhoogd taalniveau en het inzetten van hbo’ers in de vve. Deze handreiking krijgt periodiek een update.

   

  De handreiking, de presentaties en de factsheets zijn onderstaand bijgevoegd. Let op: de handreiking is aan verandering onderhevig en het is daarom te adviseren om de online versie te raadplegen zodat je zeker weet dat je de meest recente informatie hebt.

   

  Factsheet_170523_Besluit_basisvoorwaarden_kwaliteit_ve_mei_2017

  Presentatie VVE 3F G overig Rob Vergeer

  Factsheet_170727_3F_gemeenten_en_houders

  170622 presentatie kieswijzers Sardes

  170622 presentatie besluit ve

 • 3 juli 2017

  Artikel in AD (3 juli) over wachtlijsten kinderopvang

  Onderstaand artikel waarin bestuurslid BMK Monique Wittebol geciteerd wordt, verscheen vandaag in het AD.

  Monique Wittebol/de BMK nuanceert in dit artikel het beeld van de wachtlijsten. Want in bepaalde wijken in de wat grotere steden groeit inderdaad de vraag naar kinderopvang op de populaire dagen. De werkeloosheid daalt, meer ouders gaan werken en het is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling dat ouders dan kiezen voor professionele kinderopvang. Want professionele en hoogwaardige kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

   

   

  Maar dit vormt tevens een risico, vindt de BMK want hiermee wordt kinderopvang overgelaten aan marktwerking met een jojo-effect als gevolg. Gaat het slecht met de economie, dan zeggen ouders contracten op, vallen er gaten in groepen op vestigingen, blijven organisaties met onbenutte capaciteit zitten in huisvesting en medewerkers moeten worden ontslagen. Dit is niet goed voor kinderen, ouders, personeel en organisaties.
  En gaat het beter, dan is er onvoldoende goed geschoold personeel want blijken medewerkers overgestapt naar andere branches en moeten ouders die meer willen gaan werken wachten.

   

  Kinderopvang is vooral een ontwikkelingsinstrument en niet alleen een arbeidsmarktinstrument. Kinderopvang zou niet afhankelijk moeten zijn van de conjunctuur. Wat we nodig hebben is een stabiel overheidsbeleid dat zorg draagt voor een stabiel en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Vandaar dat wij pleiten voor een overheid die structureel investeert in kinderopvang zodat kinderopvang een duurzame publieke voorziening wordt en die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd is.

   

  Daarnaast is zo dat een aantal onderdelen van de wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang (IKK) niet met ingang van 1 januari 2018 wordt ingevoerd zoals was gepland, maar een jaar wordt uitgesteld. Deze wet streeft kwaliteitsverbetering na van de sector. Gezien de onduidelijkheid die we op dit moment hebben over een nieuw kabinet en welke partijen er gaan regeren, is het nu onzeker wat er tot 1 januari 2019 gaat gebeuren met de invoering van de wet. Dit brengt opnieuw onzekerheid in de sector. Terwijl we juist op dit moment bij ouders meer vertrouwen zien in kinderopvang én een groeiend besef van de toegevoegde waarde van kwalitatief goede kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Juist nu de branche weer uit het dal klimt zijn alle partijen gebaat bij een stabiel overheidsbeleid.

   

  Artikel AD, 3 juli

 • 23 juni 2017

  Schrijf je nu in voor de Landelijke IKC dag: ‘Hét IKC bestaat niet’

  Doelgroep: bestuurders en leidinggevenden in kinderopvang, primair onderwijs, welzijn en gemeenten.

  Integraal besturen, hoe doe je dat? Hoe zorg je als gemeente voor een stevig cement onder de vorming van kindcentra en wanneer creëer je juist drijfzand? Welke blunders maakten IKC Mondomijn, IKC De Klaroen en KC Theresia en welke antwoorden vonden zij in hun zoektocht?

  Op al deze en nog veel meer vragen krijg je antwoord op de vijfde landelijke IKC-dag, georganiseerd door de BMK, BK, PO-raad, SWN, VNG, de vijf grote organisaties in onderwijs, kinderopvang en gemeenten, samen met Etuconsult. Aan het einde van de dag ga je naar huis in de wetenschap dat hét IKC niet bestaat. Maar hopelijk ook met inspiratie hoe het kán. En dat ook jij het kunt.

   

  Keynote door Claire Boonstra
  Claire Boonstra vertelt in haar plenaire inleiding hoe je eeuwenoude gewoontes en systemen doorbreekt en de weg naar een onderwijsrevolutie vrijmaakt.

   

  Rechtstreeks in gesprek met sleutelfiguren

  In de ochtend gaan vervolgens Felix Rottenberg/Heidy Knol (Brancheorganisatie Kinderopvang), Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Sharon Gesthuizen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), Niko Persoon (PO-Raad) en Jantine Kriens (VNG) graag met je in gesprek over de mogelijkheden, vragen, dilemma’s, suggesties en kansen van integrale samenwerking tussen opvang, onderwijs en andere partners.

  In de middag zijn vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en SZW aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast heb je de keuze uit diverse deelsessies, onder andere over:

  • Leren van praktijken in Duitsland en Denemarken
  • Over grenzen en regels heen
  • Betrokkenheid als kompas: interactie tijdens spel
  • Ervaringen uit het IKC-lab

  Natuurlijk krijg je ook volop de ruimte om te netwerken onder het genot van een kop koffie, thee en lunch.

   

  Kom je ook? Schrijf je snel in!

  Programma IKC dag 29 september 2017

   

  Praktische informatie en inschrijven

  • Datum: vrijdag 29 september 2017
  • Tijd: 10.00 – 15.00 uur
  • Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn
  • Kosten: Deelname kost € 130,00 (inclusief BTW) per persoon
  • Inschrijven? Dat kan via http://www.etuconsult.nl/
 • 22 juni 2017

  Eindelijk duidelijkheid in zaak tegen Smallsteps

  Het Europees Hof heeft een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak van het pre-pack faillissement van Smallsteps. De procedure die bij dit flitsfaillissement is gevolgd, is niet in lijn met de Europese Richtlijn. ‘Dankzij deze uitspraak is het pre-pack faisllisement geen aantrekkelijk reorganisatiemiddel meer om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen’, aldus Kitty Jong, vicevoorzitter FNV,

  De Nederlandse rechter gaat de zaak tegen Smallsteps nu verder behandelen.

   

  Oordeel Europees Hof
  Het Europees Hof oordeelde dat de Nederlandse flitsfaillissementsprocedure, ook wel pre-packfaillissement (flitsfaillisement) genaamd, niet in lijn is met de Europese Richtlijn die gaat over de overgang van onderneming. Volgens deze Richtlijn gaan bij een overgang van onderneming de werknemers met al hun rechten en verplichtingen mee. De enige uitzondering op deze regel is, als er sprake is van een faillissement. Het Europees Hof oordeelde vandaag dat deze uitzondering alleen gemaakt mag worden voor faillissementen die gericht zijn op liquidatie van het vermogen. Als het faillissement gericht is op voortzetting van de onderneming, zoals het geval is bij pre-pack faillissementen, blijft de regeling overgang van onderneming wel van toepassing. Deze uitspraak betekent een definitief einde van pre-pack praktijken in de huidige vorm.

   

  De zaak was aanhangig gemaakt door vier medewerkers van kinderopvang Estro, die onder leiding van de FNV, Smallsteps voor de rechter sleepte. Estro ging in 2014 failliet. Een maand later ging de kinderopvangorganisatie verder onder de naam Smallsteps. Meer dan 1.000 van de 3.600 werknemers kwamen op straat te staan. Estro was met 380 vestigingen de grootste kinderopvangbedrijf van Nederland.

   

  Vakbonden
  Vakbonden stellen dat bedrijven de constructie pre-packfaillissement gebruiken om goedkoop te reorganiseren. Vooral oudere werknemers worden ontslagen. Personeel dat wel mee kan naar de nieuwe onderneming moet doorgaans genoegen nemen met slechtere arbeidsvoorwaarden.

  Tot vandaag hadden werknemers nergens recht op als een bedrijf failliet ging. Dankzij de uitspraak van het Hof is duidelijk dat dit alleen nog geldt als een onderneming ophoudt te bestaan.

 • 22 juni 2017

  Invoering nieuwe BKR-norm (IKK) ook uitgesteld voor BSO – helaas geen ingroeiperiode

  ​Tijdens het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op 21 juni, heeft Minister Asscher aangekondigd dat de aangepaste BKR-norm voor de BSO ook een jaar uitgesteld zal worden: tot 1 januari 2019.

   

  Helaas komt er geen ingroeiperiode zodat kinderopvangorganisaties de tijd krijgen op een andere manier de kinderen in de groepen te plaatsen om zo te voldoen aan de nieuwe norm voor de BKR-ratio. Deze aanpassingen kosten geld waarvoor kinderopvangorganisaties pas na 1 januari 2019 gecompenseerd worden. Als organisaties deze kosten gedurende de laatste vier maanden van het jaar voor eigen rekening moeten nemen zal dit voor een deel van deze organisaties een groot financieel probleem opleveren.

   

  De BMK pleit daarom voor een ingroeiperiode van 4 maanden na ingaan van de nieuwe maatregel, waarbij wel gecontroleerd kan worden maar geen sanctiemaatregelen worden getroffen. De minister heeft in de Tweede Kamer echter aangegeven dat er geen ingroeiperiode gaat komen.

 • 20 juni 2017

  BMK biedt samen met branchepartijen petitie aan voor toegangsrecht en ontwikkeling kindcentra, aan de tweede kamercommissies OCW en SZW

  Samen met het Platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra2020 biedt de BMK vandaag een petitie aan, aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie in aanwezigheid van een aantal Kamerleden van de commissies SZW en OCW.

   

  In de petitie vragen we op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op realisatie van:

  • – een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen;
  • – een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen
  • – de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang.

   

  De volledige tekst van de petitie: Petitie-Kindcentra2020-tekst_20-06-2017

   

  Met het aanbieden van deze petitie onderschrijven we de visie van Kindcentra2020 en trekken we samen op met Kindcentra2020 en andere partijen (werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeversorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra) om aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de politiek.

   

  De petitie wordt aangeboden door:

  • Gijs van Rozendaal, voorzitter regiegroep Kindcentra 2020
  • Els Rienstra, bestuurslid Jeugdzorg Nederland
  • Marijke Vos, bestuur Sociaal Werk Nederland
  • Claudia Doesburg, college van bestuur Stichting Un1ek
  • Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur Lucas Onderwijs
  • Samir Bashara, wethouder namens GroenLinks in Hoorn
  • Eric de Rijk, senior adviseur public affairs VNG

   

  Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp.

   

 • 19 juni 2017

  Veel ouders zouden kiezen voor een IKC | aanbieden petitie mede namens BMK op di. 20 juni.

  40% van de ouders met veelal een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in hun buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon en op 19 juni overhandigd aan organisaties van ouders in onderwijs en kinderopvang.

  Het onderzoek dat in opdracht van Kindcentra2020 is uitgevoerd onder 999 ouders, bestond uit tien diepte-interviews met ouders die ruime ervaring hebben met een kindcentrum, een landelijke enquête onder ouders die (willen) kiezen voor een kindcentrum, en filmpjes en vragen aan ouders die voor het eerst kennismaken met kindcentra. ​

  Motieven ouders

  Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra, blijkt uit het onderzoek naar motieven. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en Een goede band met vaste professionals.

   

  Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling
  De wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht moet anders vindt voorzitter Kindcentra 2020, Gijs van Rozendaal: “Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Daarom willen we dat integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar mogelijk worden. In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één visie; met doorlopende ontwikkelingslijnen, met dagarrangementen en zorg die dichtbij is. Kinderen worden zo in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.”

   

  Aanbieden gezamenlijke petitie
  De BMK onderschrijft deze visie van Kindcentra2020 en trekt samen op met Kindcentra 2020 en andere partijen (werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra) om aandacht te vragen voor dit onderwerp bij de politiek.

  Dit doen we door op dinsdag 20 juni door een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamercommissies van Onderwijs (OCW) en Sociale Zaken (SZW).

  Oproep aan de politiek luidt om op zo’n kort mogelijke termijn het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 én van 4-12 jarigen te realiseren én het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden.

   

  Het onderzoek onder ouders is hier te downloaden: Ouders-over-kindcentra_Oberon_19-06-2017

   

  Download hier het volledige persbericht: 19-06-2017 Persbericht onderzoek ouders over kindcentra

   

  Kindcentra 2020 is een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp.

   

 • 16 juni 2017

  IKK gefaseerd ingevoerd,  uitstel BKR babyopvang naar 2019.

  Minister Asscher heeft besloten de BKR gefaseerd in te voeren, nu de verwachting is dat het besluit niet op 1 juli 2017 gepubliceerd kan worden. Hiermee krijgen ondernemers meer tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen.

   

  De aanscherping van de beroepskracht-kindratio (BKR) bij baby’s van één beroepskracht op vier baby’s naar één beroepskracht op drie baby’s wordt verschoven naar 1 januari 2019. De daarmee gepaard gaande verhoging van de maximum uurprijs wordt ook een jaar uitgesteld.

   

  De versoepeling van de BKR bij de buitenschoolse opvang (BSO) van 1 op 10 naar 1 op 12 zal wel ingaan per 1 januari 2018. De maximum uurprijs voor de BSO zal echter in twee stappen worden verlaagd: een eerste stap per 1 januari 2018 en een tweede stap per 1 januari 2019.

   

  Veel andere maatregelen om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen, gaan wel op 1 januari 2018 in. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor. Baby’s krijgen te maken met twee vaste gezichten in plaats van nu nog drie. Alle medewerkers in de kinderopvang en op de peuterspeelzalen moeten goed Nederlands kunnen spreken. Voor hen komen er taaleisen.

   

  In 2018 komt er een onderzoek naar de effecten van de nieuwe BKR

   

  Brief Minister Asscher rond IKK – 16 juni 2017

 • 13 juni 2017

  In gesprek met Tooske Ragas over kinderopvang

  We zijn een jonge snelgroeiende branchevereniging en bieden een verfrissende kijk op kinderopvang. Dit willen we onder meer doen door in gesprek te gaan met inspirerende persoonlijkheden over kinderopvang.

  Tooske heeft samen met Bastiaan Ragas 4 kinderen en een succesvolle internationale carrière. Wat vindt Tooske van kinderopvang?

   

   

   

   

   

  Jij en Bastiaan hebben allebei een vol leven waarin zowel je werk als je kinderen veel aandacht vragen.
  Hoe combineer je dat? Wanneer kies je voor je gezin en wanneer kies je voor je professionele carrière?

  Bas en ik hebben totaal onregelmatige werkdagen/uren. Dat geeft organisatie drukte, maar ook vrijheid. We kunnen veel om het leven van onze kinderen heen bouwen. Helaas is het in ons werk dan weer niet mogelijk om ‘vrij’ te nemen wanneer er een kind ziek is of een uitvoering heeft oid. Wij moeten meestal echt zelf aanwezig zijn. Gelukkig hebben we een mooi clubje om ons heen verzameld van mensen die ook graag voor onze kinderen zorgen. Als wij er niet (kunnen) zijn is er dus een vertrouwd gezicht om de lopende zaken over te nemen en ons af en toe te vervangen als er iets bijzonders is.

   

  Welke rol speelt kinderopvang in jouw leven? Heb je hier ervaring mee? En hoe is die ervaring? Of los jij de opvang van je kinderen anders op; bv een au-pair? En hoe lossen mensen in jouw omgeving het op?

  Al onze kinderen zijn een aantal dagen per week naar de kinderopvang gegaan. Zij hadden het er prima naar hun zin en het gaf mij de vrijheid om weer aan het werk te gaan. Nou zijn onze werktijden altijd onregelmatig, dus soms kwam de oppas ze dan ophalen omdat Bas of ik nog niet thuis konden zijn. Die uren hadden wat mij betreft nog wel wat flexibeler gemogen. Maar de zorg voor de kids was uitstekend en de sfeer was goed. Vanaf de basisschool heb ik een oppas aan huis gehad wanneer dat nodig was. Ik vind het fijn dat mijn kinderen na een schooldag in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen zijn en/of met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Daarnaast was met 4 schoolgaande kinderen iemand in huis ook economischer dan 4x naschoolse opvang.

   

  Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar – veel belangrijker – is van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen want die maken in hun eerste levensjaren een gigantische breinontwikkeling door. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk van de zorg en de aandacht die kinderen op dat moment krijgen en is bepalend voor hun ‘intelligentie, persoonlijkheid en gedrag’, aldus de OESO. Uit onderzoek is gebleken dat er geen periode is waarin het ‘rendement op investering in menselijk kapitaal’ hoger is dan in de eerste vier levensjaren.Was je bekend met dergelijke feiten en heeft dit meegespeeld in je keuze voor kinderopvang?

  Ja! Ik wist dat. Mijn beide ouders komen uit het onderwijs en hebben mij veel van hun kennis meegegeven. Ik wist dus ook precies wat ik wilde. Veel zelf thuis zijn, uren maken met mijn kinderen, hun ontwikkeling volgen en stimuleren. Ik wist dat ik de eerste jaren de basis moest leggen voor de opvoeding van mijn kids. Helderheid, warmte en structuur bieden. Ik heb dat zo goed mogelijk gedaan. Een paar dagen kinderopvang paste prima binnen dat rustige schema.

   

  In navolging van bovenstaande; juist kinderen uit achtergestelde milieus of met laagopgeleide ouders profiteren van kinderopvang voor de rest van hun leven.
  Wat vindt jij van het voorstel dat ook de BMK omarmt, om alle kinderen 16 uur per week kosteloos toegang te geven tot kinderopvang?

  Ik vind het een mooi idee dat alle ouders voor hun kinderen de mogelijkheid krijgen ze in een veilige, stimulerende omgeving te plaatsen. Zolang het maar een keuze blijft. Je mag moeders, vaders en kinderen nooit zo vroeg al in een verplicht systeem duwen.

   

  In Nederland komt de nauwe samenwerking tussen kinderopvang, het basisonderwijs en andere voorzieningen steeds meer tot uiting in integrale kindcentra. Hier kunnen kinderen van 0-12 jaar binnen één voorziening spelen, zich ontwikkelen, leren en ontspannen. Een team professionals draagt zorg voor een ononderbroken en optimale ontwikkellijn van ieder kind.
  Hoe sta jij tegenover zo’n integraal kindcentrum?
  Hoe hebben jouw kinderen de overgang ervaren tussen kinderopvang en basisschool op 4-jarige leeftijd?

  Klinkt niet slecht, zolang er ook maar veel ruimte blijft voor aanklooien. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen vooral ook genoeg ruimte moeten krijgen om niks te doen; zich te vervelen en vanuit daar weer ideeën te ontwikkelen. Rotzooien met zand en water, beetje klieren, in een boom klimmen, maar vooral zonder bemoeienis van volwassenen. Kinderen worden al zo bezig gehouden, die moeten vooral ook lekker zelf kunnen uitzoeken wat ze willen en wanneer. Ik ben een beetje bang dat teveel toezicht snel verwordt tot teveel bemoeienis, teveel geplan.

   

  Oh, en mijn kids konden niet wachten om te beginnen met de basisschool. Vonden t prachtig!! Voelden zich stoer en vooral heel groot!

   

  Je reist en weet ongetwijfeld hoe er in andere landen met de combinatie van kinderen en veeleisende loopbaan wordt omgegaan. Wat vind jij van de mentaliteit in Nederland ten opzichte van deze spagaat die het soms is? Kiezen Nederlandse vrouwen genoeg voor hun carrière of zijn we over het algemeen toch geneigd traditionele keuzes te maken in vergelijking met andere landen?

  Ik denk inderdaad dat Nederlandse vrouwen nog vaak vrij traditionele keuzes maken. De vraag is hoe erg dat is. Het ombuigen van tradities (het heet niet voor niets zo) duurt lang. Twintigers van nu verdelen huishoudelijke- en zorgtaken al heel anders dat veertigers. Zolang wij vrouwen ons zelf geen geweld aan doen vind ik die keuze mogelijkheid juist mooi. Natuurlijk moeten mannen en vrouwen voor gelijk werk gelijk beloond worden en mogen vrouwen nooit gediscrimineerd worden om een zwangerschap. Lijkt mij helder.

   

  Maar je moet vooral doen wat bij je past. Ik ben zelf ook veel thuis en ik durf te zeggen dat mijn kinderen en ik daar wel bij varen. Ik had deze dagelijkse zaken niet willen overlaten aan een ander. Ik wil mijn eigen kinderen opvoeden. Met hulp soms, maar de basis ligt bij mij. Dat kost tijd. Die stop ik er graag in. Sterker nog,  ik vertel mijn dochters nu al dat moeder worden geweldig is, maar dat er ook andere mogelijkheden zijn dan de mijne om een waardevol en gelukkig leven te leiden. Zij voelen zich zo jong als ze nu zijn al totaal vrij om van hun leven te maken wat zij ervan willen maken. Gelukkig.

   

  En hoe zit dat met de Nederlandse man; wat vind je van zijn houding ten opzichte van de combinatie kinderen en veeleisende loopbaan?

  Zoals ik al zei, tijden veranderen snel. Er is geen financiële zekerheid meer zoals vroeger, toen de man genoeg kon verdienen voor zijn gezin. Maar veel mannen hebben nog wel sterk het gevoel dat ze ‚voor hun gezin willen zorgen’. Dat maakt het voor hen heel ingewikkeld. Wij vrouwen dragen en baren die kinderen nog steeds, zoals door de eeuwen heen, maar hun rol als degene die het geld binnenbrengt is wel ineens voorbij.. Het kost tijd om aan die nieuwe wereld te wennen. Ik geloof echt dat de jongere mannen daar al heel anders over denken dat oudere mannen. Het wordt steeds meer fifty/fifty. Maar het ‘mannelijke’ gevoel van ‘ik wil voor mijn gezin zorgen’ zal er nog wel een poosje in zitten.

   

  Hoe was dit voor Bastiaan; ging hij er van uit dat jij meer zorgtalen op je zou nemen dan hij? Hoe is de verdeling zorg- en werk in jullie gezin opgelost?

  Wij hebben een redelijk traditionele verdeling van taken, maar die bespreken we om de zoveel tijd wel met elkaar om te kijken of we daar allebei nog tevreden mee zijn. Ik doe liever de boodschappen dan de administratie, om maar wat te noemen. Ik ben meer in huis, Bas is meer onderweg. Maar we voelen ons compleet gelijkwaardig. We zijn beiden even hard nodig om de boel hier op een prettige manier draaiende te houden!

   

  Ben jij zelf vroeger naar een vorm van kinderopvang gegaan? En kan jij zien dat de opvang en de manier waarop we er nu tegen aan kijken veranderd is?

  Ik was vroeger thuis bij mijn broers en mijn moeder, mijn vader maakte lange dagen in het onderwijs. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden; mijn jeugd kan ik alleen maar omschrijven als heerlijk!

   

  Hoe vind jij dat de kinderopvang in Nederland geregeld is; wat zou er beter of anders kunnen?
  En waaraan kunnen wij wat kinderopvang betreft een voorbeeld aan nemen?

  Ik denk dat met het veranderen van werkplekken en werktijden ook de opvang tijden flexibeler zouden kunnen zijn. Beetje naar Zweeds model. Modder, water, in bomen klimmen, je fantasie gebruiken terwijl je de wereld om je heen leert kennen. De wereld/aarde waar je kind van/op bent en die je moet koesteren en verzorgen. Kinderen worden groot met zandsoepjes maken en bloemetjes plukken, daar geloof ik heilig in!

   

  Ik denk dat met het veranderen van werkplekken en werktijden ook de opvang tijden flexibeler zouden kunnen zijn. Daarbij vind ik dat we jonge kinderen veel meer in aanraking zouden moeten laten komen met de natuur. Vooral niet te vroeg puzzeltjes maken of leren lezen, maar vooral veel zelf ontdekken.

 • 13 juni 2017

  Nieuwe website van ministerie van SZW over IKK en Harmonisatie

  De nieuwe website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nu online. De website informeert ouders en kinderopvangorganisaties over de wijzigingen als gevolg van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) en de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  Je vindt er een overzicht met de aandachtsgebieden waar de nieuwe kwaliteitseisen voor gaan gelden, de tot nu toe verschenen nieuwsbrieven, informatie over bijeenkomsten door het land en veelgestelde vragen en antwoorden.

   

  https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

 • 12 juni 2017

  Uitnodiging: Regiobijeenkomsten Taalniveau 3F in de kleine gemeenten

  Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen je uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

   

  Een hoger taalniveau
  Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang. Zij hebben echter ook te maken met aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast.

   

  Het programma

  09:30 Inloop
  10:00 Start programma:

  • Stand van zaken en ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
  • Ervaringsverhaal over het toetsen en scholen (Directeur kinderopvang/peuterspeelzaal)
  • Een geschikte taaltoets en taalcursus kiezen (Sardes)

  12:30 Afsluiten

   

  De belangrijkste verandering is een verhoging van het taalniveau: beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de G-overig (kleine gemeenten). Deze gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau. De G37 en G86 (grote en middelgrote gemeenten) hebben hier al eerder aparte bestuursafspraken over gemaakt en budget voor gekregen.

  De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten. Voor de G37 en G86 volgen er dit najaar twee aparte bijeenkomsten.

  Tijdens de bijeenkomst is er veel gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

   

  Bijeenkomsten

  Dinsdag 20 juni Amersfoort De Observant, Stadhuisplein 7

  Donderdag 22 juni Leiden Het Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 33a

  Maandag 26 juni Eindhoven De Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22

  Dinsdag 4 juli AssenWijkvereniging De Dissel, Kleuvenstee 2-4

  Donderdag 6 juli HengeloHet Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62

   

  Je kan zich hier aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze

 • 8 juni 2017

  Wet IKK verbetert de kwaliteit maar extra kosten dienen niet door ouders betaald te worden

  Inmiddels is de wet IKK door zowel de Eerste als de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet, die op 1 januari 2018 in werking treedt, verbetert op een aantal punten de kwaliteit van de kinderopvang. Maar niet alle wijzigingen zijn verbeteringen en we plaatsen ook kanttekeningen.

   

  Invoerdatum
  In het wetsvoorstel is een aantal belangrijke aanscherpingen en vernieuwingen op het gebied van kwaliteit opgenomen. Hiermee heeft het wetsvoorstel impact op de bedrijfsvoering. Dit vraagt voorbereiding en implementatietijd van organisaties. De tijd die hiervoor staat is erg kort vindt de BMK, nu het zolang duurt voordat alle lagere regelgeving gereed en bekend is. Er moet een realistische inschatting gemaakt worden van de tijd die het kost om alles te regelen, zodat kinderopvangorganisaties de tijd krijgen het omvangrijke pakket maatregelen en veranderingen te implementeren. Wij pleiten er om die reden voor dat kinderopvangorganisaties de eerste maanden na inwerkingtreding van de wet de tijd krijgen om ‘in te groeien’.

   

  Extra kosten niet verhalen op ouders

  De BMK maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de maatregelen. De kosteneffecten van de IKK-maatregelen leiden tot prijsverhogingen, waardoor adequate compensatie via de kinderopvangtoeslag noodzakelijk is. We zijn hier over in overleg met het ministerie van SZW, waarbij we pleiten voor onafhankelijk kostprijsonderzoek. Dat onderzoek zal er naar alle waarschijnlijkheid ook komen.

  De BMK heeft steeds het standpunt ingenomen dat de prijs van kwaliteitsverbetering niet op het bordje van de ouders terecht moet komen. Dat is niet in het belang van een goede toegankelijkheid voor met name de laagste inkomenscategorieën.

  We maken ons hard voor een dekkende financiering vanuit de overheid voor de maatregelen van het IKK.

   

 • 8 juni 2017

  Toename gebruik kinderopvang in 2016

  Voor het tweede jaar op rij is er een toename te zien in het gebruik van kinderopvang. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
  De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, terwijl het in 2015 nog om 764 duizend kinderen ging. Dit is een toename van 59 duizend kinderen.
  In 2016 vind de buitenschoolse opvang (BSO) 441 duizend kinderen op, de dagopvang vind 437 duizend kinderen.

  Lees meer…

 • 31 mei 2017

  Lancering ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’

  Op 30 mei presenteerde Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’.

  Internationaal maakt een pedagogisch curriculum onderdeel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen. In steeds meer landen ontwikkelen overheden een professioneel kwaliteitskader voor het jonge kind (early childhood education and care). In Nederland ontbrak tot nu toe een dergelijk academisch document dat richtinggevend is voor aanbieders van kinderopvang. Het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ biedt deze richting.

   

  Het Pedagogisch curriculum is ingedeeld volgens de vier pedagogische doelen uit de wet IKK en heeft als functie de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden; hoe de pedagogische opdracht in de wet, op basis van wat we weten, op de beste manier in praktijk gebracht kan worden. Per pedagogisch doel zijn de belangrijkste onderwerpen benoemd. Elk onderwerp wordt beschreven door een andere auteur met expertise op dit onderwerp. Hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink verzorgde de eindredactie.

   

  Een PDF van het curriculum is te downloaden op de website van BKK.

  https://www.stichtingbkk.nl/images/Ped._Curriculum…

 • 30 mei 2017

  Sharon Gesthuizen vandaag tussen 14-15.00 uur bij BNR Nieuwsradio ‘Ask me Anything’ over kinderopvang!

  Luister tussen 14:00 tot 15.00 uur naar BNR Nieuwsradio.

   

  Jörgen Raymann stelt vragen van luisteraars aan de experts. De experts van vandaag zijn Sharon Gesthuizen en Gjalt Jellesma (Boink).

  https://www.bnr.nl/radio/askmeanything/10323761/30..

 • 24 mei 2017

  Save the date: Regiobijeenkomsten VVE: taalniveau 3F in de kleine gemeenten

  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang nodigen je uit voor een bijeenkomst over taalniveau 3F in de voorschoolse educatie. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten.

  We organiseren gezamenlijk vijf bijeenkomsten in juni en juli.

   

  • Dinsdag 20 juni Amersfoort, 09:30-12:30
  • Donderdag 22 juni Leiden, 09:30-12:30
  • Maandag 26 juni Eindhoven, 09:30-12:30
  • Dinsdag 4 juli Assen, 09:30-12:30
  • Donderdag 6 juli Hengelo, 09:30-12:30

   

  De definitieve uitnodiging met aanmeldlink volgt zo spoedig mogelijk. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst naar keuze.* Lees het hele programma: Vooraankondiging VVE bijeenkomsten juni en juli 2017 voor kleine gemeenten

   

  Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. U hoeft geen lid te zijn van Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang of Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

 • 23 mei 2017

  Geef een workshop tijdens de volgende ‘voor de Jeugd-dag’!

  De Voor de Jeugd Dag is een jaarlijks terugkerend evenement en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

   
  Op deze dag komen professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben bij elkaar. Ook de jongeren en ouders zelf zijn aanwezig. De dag staat in het teken van verrassende ontmoetingen, pittige discussies, kruisbestuivingen en bruisende activiteiten, waar deelnemers kennis en informatie vinden, maar waar ze ook met inspiratie en waardevolle netwerkcontacten vandaan komen.

   
  Om het programma rond te kunnen maken, hebben zij jouw bijdrage nodig. Heb je een voorstel voor een workshop of activiteit? Vul dan nu het inschrijfformulier in. Op de website kun je zien welke werkvormen we dit jaar aanbieden. Vriendelijk verzoek om in het formulier ook meteen aan te geven in welke werkvorm jij je bijdrage wilt geven én bij welke levensfase de bijdrage hoort.

   

  De tijd om je workshop aan te melden is kort maar kan via deze website.

 • 23 mei 2017

  Download hier de Rekenhulp beroepskracht-kindratio (BKR) IKK

  Tijdens de drie volle werksessies die we hebben gegeven in het land over de BKR-IKK hebben we gebruik gemaakt van deze rekenhulp. Je kunt hem hieronder downloaden.

   

  Rekenhulp IKK 2017

 • 17 mei 2017

  Universiteit Utrecht: Werk, kinderopvang en welzijn: de puzzel van gezinnen van nu

  Melissa Verhoef onderzocht de samenhang tussen het werkschema van ouders, de kinderopvang en het welzijn van ouders en kinderen. Daaruit blijkt: werk buiten kantoortijden geeft ouders meer mogelijkheden om zelf voor hun kinderen te zorgen.

  Daarbij is kinderopvang alsnog belangrijk voor het welzijn van deze ouders. In gezinnen die kinderopvang gebruiken is het welzijn van vaders die buiten kantoortijden werken namelijk hoger dan dat van vaders die binnen kantoortijden werken. In gezinnen die geen kinderopvang gebruiken hebben moeders die buiten kantoortijden werken juist een lager welzijn.

   

  Meer weten?

  https://www.uu.nl/agenda/promotie-werk-kinderopvang-en-welzijn-de-puzzel-van-gezinnen-van-nu

   

 • 16 mei 2017

  Seminar ‘De meerwaarde van kinderopvang’ – ChildCare International – 27 juni

  ​Prof. Janneke Plantenga, panellid van onze thema-discussie van 18 april, presenteert de resultaten van de meta-analyse van 240 internationale studies op het CCI-seminar ‘De meerwaarde van kinderopvang’.

  ​Discussie zal gevoerd worden over vragen als: ‘Kinderopvang gratis voor alle kinderen? Werkt ‘gratis’ niet averechts?’ En: ‘Speciale vve-programma’s alleen richten op doelgroepkinderen of moeten we juist streven naar een integraal en inclusief aanbod?

   

  Organisatie: ChildCare International

  Locatie: Zaalverhuur 7, Utrecht

  Datum: 27 juni, 13.30 -17.00 uur

  Voertaal: Engels, er zal indien nodig, getolkt worden.

   

  http://www.childcareinternational.nl/seminars/de-meerwaarde-van-kinderopvang/

 • 15 mei 2017

  Sardes en Universiteit van Utrecht gaan jaarlijks kwaliteit van de kinderopvang in Nederland meten

  Vanaf 2017 wordt de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Nederland jaarlijks gemeten onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).
  De metingen worden jaarlijks verricht in steeds nieuwe representatieve steekproeven. Over de jaren heen ontstaat zo een betrouwbaar en landelijk dekkend beeld van de kwaliteit. Verder kunnen trends in de kwaliteit door deze opzet eerder worden gesignaleerd. De kwaliteitsmetingen richten zich niet alleen op de kinderdagopvang, het peuterspeelzaalwerk en de buitenschoolse opvang, maar ook op de gastouderopvang.

   

  Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van dezelfde meetinstrumenten als voorheen waardoor de continuïteit en vergelijkbaarheid met de eerdere NCKO*-metingen (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) is gegarandeerd. Ook worden nieuwe instrumenten ingezet om recht te doen aan recente ontwikkelingen in de kinderopvangsector. Deze nieuwe instrumenten gaan (ondermeer) in op de ontwikkeling en het welbevinden van het individuele kind.

   

  De opdracht voor de kwaliteitsmetingen in de kinderopvang is openbaar aanbesteed en gegund aan een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes B.V. Dit betekent dat de kwaliteitsmetingen de komende jaren door deze partijen wordt uitgevoerd.

   

  Voor meer informatie: http://www.monitorlkk.nl/

 • 12 mei 2017

  Succesvolle BKR oefensessie, zelf aan de slag met de nieuwe ratio’s! (IKK)

  Vandaag oefende een grote groep enthousiaste deelnemers op kantoor van de BMK in Utrecht, met de nieuwe rekentool van de overheid. De sessie werd begeleid door Geert de Wit, lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

   

  Geert startte de ochtend met een korte introductie over het ontstaan en het gezamenlijke proces van aanscherping en kritisch meekijken (samen met de BK, SWN, Boink en de FNV) tot de stand van zaken nu. Tijdens de toelichting op de nieuwe ratio’s en de doorrekening ervan, door te oefenen met ‘doorstroomberekeningen’ (verschillende aantallen baby- en peutergroepen met een bepaalde leeftijdsopbouw) werd goed duidelijk wat de bedrijfseconomische consequenties kunnen zijn.

   

  Iedereen oefende hard om de ratio’s en de aandachtspunten hierbij goed onder de knie te krijgen. De deelnemers vertegenwoordigden een groot aantal leden en waren afkomstig uit diverse niveaus van de organisatie; controllers, marketing deskundigen, directeuren en operationeel verantwoordelijken. Op voorhand was gevraagd een laptop mee te nemen, want de beste manier om de nieuwe ratio’s en de consequenties ervan goed te begrijpen en toe te passen, is er zelf mee oefenen! En liefst in een omgeving waar deskundige begeleiding is en collega’s uit andere organisaties om samen aan de slag te gaan. Dat was zeker het geval!

   

  Vanwege de grote belangstelling voor deze sessies, hebben we een extra oefensessie ingepland op dinsdag 23 mei, 14.00 – 17.00 uur (Utrecht).
  Inschrijven kan via info@maatschappelijkekinderopvang.nl

 • 12 mei 2017

  Reactie demissionair minister Asscher op brief Boink (8 mei) over kostprijsonderzoek, implementatie en ‘buitenruimte/buitenspelen’ (IKK)

  In de brief die Boink stuurde, mede namens BMK, BK, SWN, FNV Zorg & Welzijn, attenderen we de kamer op de volgende punten:

  – het kostprijsonderzoek

  – de implementatie

  – de regelgeving inzake de buitenruimte, buitenspelen

   

  In de bijgevoegde brief geeft demissionair minister Asscher zijn reactie op onze gezamenlijke brief.

   

  Reactie Asscher op brief 9 mei Boink_IKK_12-05-2017_KO81153 TK 

 • 10 mei 2017

  BKR-oefensessies op 23 mei – wat betekenen deze nieuwe ratio’s in de praktijk?

  Als gevolg van de grote belangstelling, organiseren we een extra bijeenkomst op 23 mei in Utrecht (zie eerder nieuwsbericht hierover)

   

  Oefensessies

  De sessies zijn interactief. Oefenen, gezamenlijk kennis delen en ervaringen uitwisselen staat centraal. Geert de Wit, bestuurslid BMK, begeleidt de sessies.

   

  Geert is lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

   

  Uitgelegd wordt hoe de rekenhulp van de overheid werkt en er wordt dieper ingegaan op kostprijscalculaties. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met een door Geert ontwikkelde rekentool waarmee groepsopbouw en de gemiddelde leeftijd op een groep gesimuleerd kan worden. Met deze input gaat de groep oefenen met de Rekenhulp beroepskracht-kindratio van het rijk.

   

  Data en tijd

  Dinsdag 23 mei, 14.00 – 17.00 uur: Utrecht
  Inschrijven
  Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via BMK insite (zie bericht Oefensessie) o.v.v. je naam, organisatie en telefoonnummer én de locatie waar je de sessie wil volgen.Reageer snel want er is veel vraag naar deze sessies. Aan iedere sessie kunnen max. 25 personen deelnemen.

  NB: Neem je laptop mee, want die heb je echt nodig!

 • 9 mei 2017

  Gratis naar het Nieuwspoort Seminar ‘Checklist Kinderopvang’? Dat kan!

  Maar je moet er wel iets voor doen.

   

  I.s.m. het Haags Congres Bureau mogen we twee vrijkaarten (a € 345) weggeven voor het Nieuwspoort Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ op 14 juni. Deze week zullen we er een mooie tweet over versturen. Zie je die tweet en wil je kans maken?

   

  • Volg @BMKinderopvang en @haagscongres
  • Retweet onze speciale congrestweet.

   

  De actie zal drie dagen lopen, alle volgers die meedoen aan de actie maken kans op één vrijkaartje. Ben je al lid van de BMK, dan heb je dubbel kans want onder onze leden die volgen & retweeten verloten we ook nog één vrijkaart.

  Hoe vaker je retweet, hoe groter de winkans.

   

  De tweet is inmiddels verzonden, vrijdag 12 mei 2017 om 12.00 uur verloten we onder de deelnemers 2 vrijkaartjes.

   

  Meer info over dit en andere seminars en congressen: www.haagscongresbureau.nl

 • 9 mei 2017

  Gezamenlijke brief vijf partijen IKK, gestuurd aan Tweede Kamer (overleg 9 mei)

  De ‘vijf IKK-partijen’ (BK, BMK, BOinK, FNV Zorg & Welzijn en SWN) hebben in verband met de procedurevergadering van de Tweede Kamer van 9 mei, een gezamenlijke brief opgesteld (zie bijlage). In deze brief vragen zij aandacht voor:

   

  kostprijsonderzoek
  Bureau Buitenhek voert op basis van de laatste gegevens, een onderzoek uit naar de financiële effecten van de wet IKK. Dit onderzoek kan een constructieve bijdrage leveren aan het in opdracht van SZW uit te voeren kostprijsonderzoek.

   

  implementatie van de wet IKK
  Gevraagd wordt om een zorgvuldige implementatie; 2018 zal een overgangsjaar worden waar goede afspraken over gemaakt moeten worden met toezichthouders over de implementatie.

   

  regelgeving inzake buitenruimte/buiten spelen
  Als gevolg van de harmonisatie zal de regelgeving over beschikbaarheid en toegankelijkheid van de buitenruimte voor peuterspeelzalen veranderen. Gevraagd wordt om een ”gelijk en goed toegankelijk speelveld’.

   

  Gezamenlijke brief vijf partijen IKK Tweede Kamer, 9 mei 2017

 • 1 mei 2017

  Flashback BMK Thema-discussie, 18 april 2017

  Samenvattend digitaal verslag en filmverslag van de eerste thema-discussie van de BMK op 18 april 2017 over kansen, mogelijkheden en beperkingen van de doorgaande ontwikkellijn.

  Tijdens deze middag gingen we de dialoog aan met individuen, vak-experts, diverse betrokken partijen en geïnteresseerden over ontwikkelen en leren binnen het onderwijs en de kinderopvang.

  Wil jij een volgende keer mee discussiëren over onderwerpen die leven in onze branche?
  Blok dan vast dinsdag 31 oktober (16.00 – 19.30 uur) in je agenda voor de tweede BMK thema-discussie!

   

  BMK Dialoog1 18_04_2017 (samenvattend digitaal verslag)
  Filmverslag (32 min)
  Korte compilatie/clip, 18 april (1 minuut)

 • 1 mei 2017

  ‘Ook de goedwillende burger mist weleens net dat éne vinkje’ (NRC, 29 april 2017)

  De overheid verwacht dat iedere burger de weg weet in regels en toeslagen. In de praktijk is dat lastig, waarschuwt de WRR in het NRC van 29 april j.l. want een foutje is zo gemaakt. En wie de situatie niet meer aankan, handelt niet langer rationeel.

   

  ‘Een alleenstaande ouder met twee schoolgaande kinderen met een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning moet in Nederland achttien verschillende formulieren invullen om bij acht verschillende instanties twaalf verschillende inkomensdelen te krijgen. Het managen van die administratie vraagt een enorme zelforganisatie, die boven op de mentale belasting komt van het in je eentje opvoeden van twee kinderen.’

   

  De BMK vindt dat kinderopvang zonder drempels toegankelijk moet zijn voor alle kinderen. Dat betekent dat alle ouders in staat moeten zijn om kinderopvang eenvoudig en zonder drempels te regelen. Zeker die ouders die toch al een hoge regeldruk ervaren omdat ze in een complexe situatie leven.

  Zie bijgaand artikel, NRC van 29 april 2017.

 • 26 april 2017

  New York Times: opvallende positieve effecten ‘early childcare’ voor gezinnen en maatschappij.

  Ook in Amerika is kinderopvang een dure aangelegenheid voor ouders. Gezinnen spenderen vaak een derde van hun gezamenlijke inkomen hier aan. Ondanks de hoge kosten voor de maatschappij zou investeren hierin zich terugbetalen. Recente studies hebben aangetoond dat van alle beleidsmaatregelen die erop gericht zijn om gezinnen die het moeilijk hebben te helpen, investeren in betaalbare kinderopvang van hoge kwaliteit lonend is, want de effecten zijn het grootst. Gezinnen profiteren generaties lang van betere banen, verdienen meer, hebben een betere gezondheid, hogere opleiding en vertonen minder criminaliteit.

   

  Juist kinderen wiens ouders het minst in staat zijn de hoge kosten van kinderopvang te dragen, profiteren hier het meest van.

  (Deze bevindingen sluiten aan bij hetgeen Prof. Dr. Janneke Plantenga vertelde over de economische effecten van kwalitatief goede kinderopvang, tijdens de BMK thema-discussie 18 april.)

   

  De onlangs gepubliceerde resultaten van een nieuwe studie in Amerika – die de lange termijn effecten laat zien door kinderen te volgen vanaf hun geboorte totdat ze 35 jaar zijn – laten zien dat kinderopvang van hoge kwaliteit bepalend kan zijn of moeders en kinderen die in achterstandssituaties leven, in staat zijn een succesvol leven op te bouwen. Dit onderzoek is gedaan door James J. Heckman, Nobelprijswinnaar verbonden aan de University of Chicago.

   

  Het onderzoek richt zich op twee programma’s in North Carolina, dat gratis fulltime kinderopvang biedt aan kinderen van 2 maanden tot 5 jaar uit gezinnen met lage inkomens. De controlegroep bleef thuis.Tegen de tijd dat de kinderen 30 jaar waren, bleek dat ze meer verdienden dan degenen uit de controle-groep, meer opleiding, minder drugsgebruik en minder overtredingen begingen. M.n bij de jongens was het verschil significant groter dan bij meisjes.

   

  Artikel New York Times en onderzoek James. J. Heckman.

 • 20 april 2017

  BKR-oefensessies op 10 en 12 mei – wat betekenen deze nieuwe ratio’s in de praktijk?

  De nieuwe wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking treedt brengt veel veranderingen met zich mee. Onder andere op het vlak van de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). We schetsten al in de BMK Impact van maart dit jaar, wat de aangescherpte ratio’s naar alle waarschijnlijkheid gaan worden.

   

  Echter, bij doorberekening wat dit nu voor de groepsopbouw op een kinderdagverblijf en voor inzet van medewerkers betekent, blijkt dit een behoorlijke complexe berekening te worden. We horen van veel leden dat ze hier vragen over hebben en graag beter zouden weten wat deze nieuwe regels in de praktijk gaan betekenen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leden weten wat de nieuwe wet inhoudt en wat met name wat de nieuwe maatregelen concreet gaan betekenen voor hun bedrijfsvoering, organiseren we twee BKR-oefensessies.

   

  Oefensessies

  De sessies zijn interactief. Oefenen, gezamenlijk kennis delen en ervaringen uitwisselen staat centraal. Geert de Wit, bestuurslid BMK, begeleidt de sessies.

  Geert is lid van de ‘werkgroep BKR’ van de branchepartijen, een werkgroep die steeds ter voorbereiding van het overleg tussen branchepartijen en het ministerie SZW, voorbereidende reken-excercities heeft uitgevoerd.

  Uitgelegd wordt hoe de rekenhulp van de overheid werkt en er wordt dieper ingegaan op kostprijscalculaties. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met een door Geert ontwikkelde rekentool waarmee groepsopbouw en de gemiddelde leeftijd op een groep gesimuleerd kan worden. Met deze input gaat de groep oefenen met de Rekenhulp beroepskracht-kindratio van het rijk.

   

  Data en tijd

  Woensdag 10 mei, 10.00 – 13.00 uur: Panningen
  Vrijdag 12 mei, 10.00 – 13.00 uur: Utrecht – VOL!
  Inschrijven
  Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven via BMK insite (zie bericht Oefensessie) o.v.v. je naam, organisatie en telefoonnummer én de locatie waar je de sessie wil volgen.Reageer snel want er is veel vraag naar deze sessies. Aan iedere sessie kunnen max. 25 personen deelnemen.

  NB: Neem je laptop mee, want die heb je echt nodig!

 • 19 april 2017

  Themadiscussie 18 april 2017 – een (video)impressie

  ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’

   

   

  Dinsdagmiddag om 16.00 uur scherp begon de eerste thema-discussie van de BMK met als onderwerp ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’. Na een welkomstwoord aan alle aanwezigen, leden, niet leden, vak-experts en stakeholders begon Prof. Dr. Robert-Jan Simons aan een interactieve lezing waarin hij zijn vakgebied overschrijdende visie op leren deelde gebaseerd op 5 vormen van leren.

   

  Aansluitend volgde een paneldiscussie over ontwikkelen in onderwijs en kinderopvang met de aanwezigen. Het panel werd gevormd door:

  • Prof. Dr. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en zelfstandig professional werkend vanuit bureau ‘Visie op leren’.
  • Prof. Dr. Janneke Plantenga, hoogleraar Universiteit van Utrecht, leerstoel van de Economie van de Welvaartstaat.
  • Job van Velsen, directeur Etuconsult, adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten.
  • Drs. Aleid Truijens, auteur en publiciste, redacteur en columniste voor de Volkskrant.

   

  Niet alleen de panelleden reageerden op de vier stellingen, ook de aanwezigen in de zaal deelden hun mening via een digitaal systeem. Hier werd enthousiast gebruik van  gemaakt! Zo ontstond een levendige discussie aan tafel en in de zaal. Voordat iedereen er erg in had was de middag voorbij. Sharon Gesthuizen vatte de discussie scherp samen en nodigde iedereen uit voor een gezellige borrel in de bar van het hotel om nog even ervaringen uit te wisselen. De reacties tijdens de borrel waren zeer positief en de animo voor een  tweede themadiscussie in  het najaar was groot.

  Wil jij een volgende keer mee discussiëren over onderwerpen die leven in onze branche? Blok dan vast dinsdag 31 oktober (16.00 – 19.30 uur) in je agenda voor de tweede BMK thema-discussie!

  Leden ontvangen volgende week een themanummer met een uitgebreid verslag van de themadiscussie. Ook is dan het beeldmateriaal mooi verwerkt in een visuele samenvatting.

   

 • 13 april 2017

  Save the date: 29 september Vijfde Landelijke IKC-dag

  Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang hebben zich hier positief over uitgesproken. Het is niet voor niets dat het aantal IKC’s groeit en de maatschappelijke aandacht voor kindvoorzieningen toeneemt.

  De vijfde Landelijke IKC-dag zal in het teken staan van het onderwerp ‘Hét IKC bestaat niet’.

   

  29 september 2017, 10.00 – 15.00 uur

  Bent u bezig met de ontwikkeling van een kindcentrum of heeft u plannen om samen te gaan werken met lokale partners? Dan mag u deze inspirerende bijeenkomst niet missen!

   

  Voor wie:
  Bestuurders, leidinggevenden en coördinatoren, professionals en stafmedewerkers uit de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, onderwijs en gemeenten.

   

  Organisator:
  Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke
  Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland, PO-Raad, EtuConsult en de VNG

   

  Wanneer:
  29 september 2017 van 10.00 – 15.00 uur

   

  Waar:
  Theater en Congres Orpheus
  Churchillplein 1
  7314 BZ Apeldoorn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 12 april 2017

  Brief van de BMK e.a. partijen leidt tot vragen aan de Minister over het vierogenprincipe BSO

  De gezamenlijke brief van de BMK, BOinK, SWN, BK en FNV zorg & welzijn waarover we op 5 april berichtte, heeft effect gesorteerd. In deze brief deden we een oproep aan kamerleden om niet in te stemmen met de voorstelde uitwerking van de motie Yücel/Ulenbelt en het vierogenprincipe niet door te voeren op de BSO.

   

  Twee dagen later vond een overleg plaats waarin dit onderwerp schriftelijk besproken werd, het Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. Als gevolg van onze bief hebben de VVD, D66, GL, SP en de PvdA in dit overleg de Minister vragen gesteld over het vierogenprincipe.

   

  In de genoemde motie Yücel/Ulenbelt wordt de regering verzocht om het vierogenprincipe op te nemen als een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan, en – in lijn met de aanbevelingen van de commissie Gunning – wettelijk te verankeren voor de opvang van nul tot vierjarige kinderen. Bij de uitwerking van deze motie is er echter voor gekozen om het vierogenprincipe ook door te voeren in de BSO. Dit hadden de indieners van de motie níet voor ogen.

   

  Want voor de groep van 4 tot 12-jarigen heeft het doorvoeren van het vierogenprincipe grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen. Hogere prijzen en daarmee een beperking van de toegankelijkheid met het risico op verschraling van het aanbod zijn het gevolg! Daarom verzoeken de BMK en de andere partijen uit de sector om in lijn met de motie Yücel/Ulenbelt, de aanbevelingen van de commissie Gunning te volgen!

  Het wachten is nu op het antwoord van de Minister.

   

  Brief Kamercommissie SZW ivm AMvB IKK – 030417

   

  Overleg_over_het_Ontwerpbesluit_kwaliteit_kinderopvang_en_peuterspeelzaalwerk_(Kamerstuk_31322-329) (1) (1)

 • 7 april 2017

  Rekenhulp BKR (beroepskracht-kindratio) IKK

  Het Ministerie van SZW heeft zojuist, na grondige checkwerk van o.a. de BMK, akkoord gegeven voor de publicatie van de rekentool BKR-IKK.

   

  Leden kunnen de rekentool vinden door in te loggen op BMK insite. Daar volgen ze de download-link en kunnen starten met berekenen wat de wijzigingen betekenen voor de eigen organisatie.

   

   

   

 • 5 april 2017

  BMK maakt bezwaar tegen de introductie van het vierogenprincipe in BSO

  Op 4 april sprak de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich uit over de status van het Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. In deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden diverse wettelijke voorschriften uit de wet IKK (Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang) en de ingediende moties uitgewerkt.

   

  De BMK kan zich niet vinden in de wijze waarop de motie Yücel/Ulenbelt in deze regeling wordt uitgewerkt. In de motie wordt de regering verzocht om het vierogenprincipe op te nemen als een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan. Bij de uitwerking van de motie is er voor gekozen om het vierogenprincipe niet alleen wettelijk te verankeren voor de opvang van nul tot vierjarige kinderen. In het besluit wordt dit principe ook doorgevoerd in de buitenschoolse opvang (BSO). Dit is anders dan de indieners voor ogen hadden!

   

  Het invoeren van het vierogenprincipe in de BSO heeft grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen. Hogere prijzen -en daarmee beperktere toegankelijkheid- en/of verschraling van het aanbod van de activiteiten zijn het directe gevolg van deze maatregel.

   

  De BMK, BOinK, Sociaal Werk Nederland, de BK en de FNV zorg & Welzijn vinden dit een zeer slechte zaak en hebben daarom gezamenlijk een brief (zie bijlage) opgesteld waarin ze Kamerleden oproepen om de AMvB op dit punt aan te passen.

  Brief Kamercommissie SZW ivm AMvB IKK – 030417

   

 • 3 april 2017

  Oproep aan nieuw kabinet: ‘Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind’

  Vandaag vraagt de BMK een nieuw kabinet om voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar, ongeacht achtergrond of afkomst en ongeacht of ouders werken, een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren. Daarnaast moet ieder kind op termijn het recht op een minimaal aantal uren buiten schoolse opvang (BSO) krijgen. We doen dit verzoek samen met 4 andere branche-vertegenwoordigers in de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, het onderwijs en de gemeenten. Hiermee volgen wij adviezen van de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad (SER).

  Op lokaal niveau werkt de kinderopvang vaak al intensief samen met het onderwijs, het peuterspeelzaalwerk en gemeenten. Zo wordt op veel plekken een goede aansluiting tussen opvang en onderwijs georganiseerd, waardoor het kind centraal komt te staan. Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen

  (foto Dirk Hol)                                       wet- en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische beperkingen op.
                                                                

  Ontwikkelrecht voor ieder kind

  We investeren in een ontspannen samenleving en een mooie toekomst voor ons land. Door een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan, stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht van 16 uur kan door ouders zelf ingekocht worden.

  Het is tevens van belang dat rijke dagarrangementen kunnen worden aangeboden. Om dat te bevorderen krijgt ieder kind op termijn het recht om een minimum aantal uren naar de BSO te gaan. Het advies van de Taskforce onderwijs en kinderopvang wordt gevolgd.

   

  Om dit ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs.

  De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.

  Voor het financiële beeld levert voorgaande een intensivering op van 400 miljoen euro structureel.

   

  Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten op 3 april vijf partijen (BMK, BK, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG), onze handtekening onder een gezamenlijke tekst! Wij overhandigen ons statement aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen.

   

  Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ‘Tijd om door te pakken’

   

   

  SER advies ‘Gelijk goed van Start’

 • 29 maart 2017

  BMK Impact: Lees alles over de nieuwe wet IKK!

  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) lanceert vandaag zijn eerste ‘BMK impact’.

   

  Een BMK Impact gaat over een actueel onderwerp dat echt de aandacht verdient. Deze eerste uitgave gaat over de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

   

  Over deze nieuwe wet die in januari 2018 in werking treedt, is veel te zeggen. We vinden het belangrijk dat onze leden weten wat de wet inhoudt en wat de nieuwe maatregelen gaan betekenen voor de bedrijfsvoering.

   

  Vandaar dat we dit behoorlijk complexe traject hebben teruggebracht tot een aantal pagina’s met alle ins en outs!

   

  BMK Impact editie 1 over wet IKK

   

  Wil je meer weten?
  Op onze ledensite is een overzicht van alle voorgestelde maatregelen van de wet IKK en de BKR-tabel te vinden.

 • 27 maart 2017

  Rapport Taskforce aangeboden

  Rapport Taskforce aangeboden: Advies sluit aan bij missie BMK

  Op 27 maart is aan minister Asscher en staatssecretaris Dekker het rapport van de Taskforce aangeboden. ‘Tijd om door te pakken’ in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan door geïntegreerde voorzieningen voor 0 tot en met 12 jaar op te zetten. De BMK is heel blij met deze conclusie van de taskforce die volledig aansluit bij datgene waar we ons voor inzetten!

   

  De taskforce concludeert dat voor een optimale ontwikkeling van kinderen, school en kinderopvang compleet moeten kunnen samengaan in een geïntegreerd leer- en ontwikkelcentrum voor 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen alle kinderen van 2 tot 4 jaar een publiek gefinancierd toegangsrecht te krijgen voor zestien uur opvang per week. En kinderen van 4 tot en met 12 jaar van 10 uur per week. Zodat ook kinderen van niet-werkende ouders toegang hebben tot opvang.

  Hiermee sluit het rapport aan op hetgeen de BMK sinds haar oprichting bepleit; kinderopvang moet een basisvoorziening worden voor alle kinderen tot en met 12 jaar.

   

  Pauline Schellart, directeur/bestuurder Kober, nam als onafhankelijk expert vanuit de kinderopvang, deel aan de taskforce. In het rapport geeft de taskforce dertien adviezen en een aantal concrete aanbevelingen om de barrières te overwinnen. Pauline Schellart: ‘Ik ben vooral heel erg blij mee met de adviezen die gericht zijn op het mogelijk maken van volledige integratie van kindvoorzieningen als toevoeging aan de bestaande samenwerkingsvormen. Hierbij vloeien school en onderwijs samen tot één ontwikkelomgeving waarin het individuele kind met zijn specifieke behoeften centraal staat’. Ook benadrukt zij het belang van het basistoegangsrecht zodat de mix van formeel en informeel leren alle kinderen ten goede komt.

   

  De taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen. Gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en de samenwerking met kinderopvangorganisaties zoeken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. En scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

   

  De BMK kan zich volledig vinden in het rapport. Het is de hoogste tijd om nu een basisvoorziening voor alle kinderen te realiseren! Dit rapport biedt heldere adviezen, concrete aanbevelingen en een duidelijke stip op de horizon. Wij vinden dan ook dat het nu aan het komende kabinet is om dit daadwerkelijk te realiseren.

   

  De Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang bestond uit tien onafhankelijke experts vanuit onderwijs, kinderopvang, gemeenten, ouderorganisaties, welzijn en vakbonden, en stond onder leiding van Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

   

  Rapport Taskforce 2017

 • 24 maart 2017

  SER: armoede in kindertijd heeft grote gevolgen

  De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft afgelopen woensdag een advies uitgebracht over het tegengaan van armoede bij gezinnen. Uit onderzoek blijkt dat acht tot twaalf procent van de kinderen in armoede opgroeit. Opvallend is dat het overgrote deel van deze kinderen (circa 60%) werkende ouders heeft, zo blijkt uit het SER-adviesrapport ‘Opgroeien zonder armoede’.

   

  Armoede tijdens opgroeien heeft grote gevolgen

  Armoede heeft grote gevolgen voor kinderen. Het kan ertoe leiden dat kinderen niet overal aan mee kunnen doen, wat weer leidt tot sociale uitsluiting en minder welbevinden. Dit kan ook leiden tot gevolgen op langere termijn, waarbij sociale uitsluiting en minder welbevinden nog steeds hun effect hebben op volwassen leeftijd.

   

  Opvallend is dat 60% van de kinderen dat opgroeit in armoede, werkende ouders heeft. Werk is daarmee dus niet altijd een garantie op een bestaan op een aanvaardbaar sociaal niveau. Gemeentelijk armoedebeleid bereikt deze groep niet altijd, zo constateert de SER. De SER pleit er dan ook voor dat inkomensondersteuning en anti-armoedemaatregelen effectiever worden gemaakt en complementair aan elkaar zijn. In het adviesrapport doet de SER verschillende concrete voorstellen hiertoe.

   

  Ook aandacht voor kinderopvang in het adviesrapport

  De SER geeft aan de wijziging van het financieringsstelsel in de kinderopvang (Directe Financiering) te ondersteunen vanuit het oogpunt van armoedebestrijding. Ook heeft de SER aandacht voor het grillige beleid rondom de kinderopvangtoeslag (investeren > bezuinigingen > investeren) en de gevolgen daarvan voor gezinnen met een laag inkomen.

   

  Ook onderstreept de SER in dit rapport nog eens haar eerdere advies met betrekking tot een basisvoorziening aan uren kinderopvang. Dit komt grote aantallen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zeer ten goede.

   

  De SER ziet voor scholen een rol weggelegd in de signalering van armoede en de voorlichting aan kinderen hoe om te gaan met geld. Ook spreekt de SER hier andere partners in de zorg en opvoeding van het kind op aan: ook kinderopvang en jeugdzorg zouden hun rol moeten pakken als het gaat om de signalering van armoede en het verwijzen van gezinnen naar voorzieningen/financiële ondersteuning. De SER beziet dit vooral vanuit de ketenbenadering. Kinderopvangorganisaties kunnen dit eventueel meenemen in hun kindvolgsystemen in de samenwerking met het onderwijs.

   

  Meer informatie en het adviesrapport vindt u hier.

 • 21 maart 2017

  In de agenda: 18 april a.s. BMK themadiscussie ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’

  De BMK voert graag inhoudelijke discussies over onderwerpen die leven onder onze leden en die van belang zijn voor de vereniging. De doorgaande ontwikkellijn is zo’n onderwerp waar we graag de dialoog over aangaan.

   

  Op 18 april organiseren we een themadiscussie over dit onderwerp waar we je van harte voor uitnodigen!

   

  Met deze themadiscussie ‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’ willen we het beste uit beide werelden combineren. Dus we kijken zowel naar de kennis en ervaring binnen het onderwijs op dit vlak, als naar de expertise en praktijkervaring hierover binnen de kinderopvang. Hoe verhouden wij ons tot het onderwijs? En hoe creëren we kindvoorzieningen waarin het beste uit onderwijs en kinderopvang samen komt?

   

  Immers, we investeren in de ontwikkeling van jonge kinderen om achterstanden te voorkomen. Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het spelenderwijs ontwikkelen van jonge kinderen, het belang van doorgaande ontwikkellijnen van 0-6 jaar wordt breed erkend en gemeenten werken aan de verbinding en combinatie van onderwijs met kinderopvang, welzijn, zorg, sport en cultuur.

   

  Maar wat zijn nu echt de kansen en mogelijkheden die de doorgaande ontwikkellijn biedt? Hoe zit het met de beperkingen? En waar liggen risico’s? Dat is waar we tijdens de discussie invulling aan gaan geven. We hopen op jouw inbreng!

   

  Doelgroep
  Bij deze discussie betrekken we naast onze leden, ook graag andere kinderopvangorganisaties. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we deze discussie niet alleen met bestuurders voeren maar zeker ook met stafmedewerkers. Tenslotte nodigen we voor deze middag vak-experts en geïnteresseerden uit, niet alleen uit de kinderopvang maar juist ook uit het onderwijs en de zorg. We anticiperen op een dialoog met verfrissende standpunten en een breed scala aan invalshoeken.

   

  Programma
  De themadiscussie biedt een lezing en een (panel)discussie over ontwikkelen en onderwijs in de kinderopvang.

   

  De middag start met een lezing door Prof. Dr. Robert-Jan Simons, waarin hij zijn vakgebied overschrijdende visie op leren deelt. Dhr. Simons is emeritus hoogleraar en werkt nu als zelfstandig professional vanuit zijn bureau ‘Visie op leren’.

   

  Aansluitend volgt een paneldiscussie met de aanwezigen. Het panel wordt gevormd door:

   

  • Prof. Dr. Robert-Jan Simons, emeritus hoogleraar en zelfstandig professional werkend vanuit bureau ‘Visie op leren’.
  • Prof. Dr. Janneke Plantenga, hoogleraar Universiteit van Utrecht, leerstoel van de Economie van de Welvaartstaat.
  • Job van Velsen, directeur Etu-consult, adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten.
  • Drs. Aleid Truijens, auteur en publiciste, redacteur en columniste voor de Volkskrant.

   

  Tijd en locatie: 18 april 16.00 – 19.30 uur, in Utrecht
  De exacte locatie in Utrecht volgt nog en mailen we je na inschrijving.
  Het programma wordt afgesloten met een maaltijd/broodje. Deelname is kosteloos.

   

  De BMK wil in dialoog met leden, aspirant-leden, geïnteresseerden en experts, deze discussie voeren. Introducés zijn welkom. We nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan deze bijeenkomst!

   

  Inschrijven
  Laat je weten of je komt? Schrijf je in via info@maatschappelijkekinderopvang.nl
  Vermeld je naam, organisatie en telefoonnummer.

   

 • 14 maart 2017

  Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang gepubliceerd

  Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang, met daarin de nadere uitwerking van de kwaliteitsmaatregelen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De AMvB is voor een zogenaamde ‘voorhangprocedure’ naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden, zodat Kamerleden hier nog op kunnen reageren.

   

  Wat staat er in de AMvB?

  In de AMvB is gedetailleerde informatie opgenomen over de kwaliteitseisen die vanaf 1 januari 2018 voor de kinderopvang (dagopvang én buitenschoolse opvang) gaan gelden. Voor gastouderopvang zal in de toekomst (mogelijk) een apart traject worden opgestart om de kwaliteiseisen voor de gastouderopvang te herijken.

   

  Met het publiceren van de AMvB is een eerste stap gezet in de vertaling van de kwaliteitsmaatregelen naar lagere regelgeving. Eerder werd al werd de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang én de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk aangenomen. Na deze AMvB zullen een aantal zaken nog nader uitgewerkt worden in een ministeriële regeling.

   

  Wat zijn de hoogtepunten uit de AMvB:

  • Verandering van de beroepskracht-kindratio
  • Omvorming van de risico-inventarisatie naar actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • Aanpassing van de ‘drieuursregeling’
  • Verankering pedagogische doelen
  • Meer aandacht voor ontwikkeling en kennis van pedagogisch medewerkers

   

  Hoe gaat het proces verder in z’n werk?

  Nog niet alle maatregelen uit het IKK zijn uitgewerkt in lagere regelgeving. Op dit moment loopt er nog een traject om de laatste zaken uit te werken in ministeriële regelingen. De BMK is daar, samen met andere branchepartijen, bij betrokken.

  Het ministerie is voornemens om medio juni de definitieve versies van de AMvB en ministeriële regelingen gereed te hebben.

  Op basis van een implementatieperiode van een half jaar én een communicatietraject rondom de implementatie, dient het overgrote deel van de kwaliteitsmaatregelen per 1 januari 2018 geïmplementeerd te zijn in de sector.

   

  Hoe zal de communicatie rondom de IKK-maatregelen verlopen?

  Het ministerie van SZW start met een uitgebreid communicatietraject rondom de implementatie van de kwaliteitsmaatregelen. Daarover wordt binnenkort meer bekend gemaakt. Dit communicatietraject is zowel bedoeld voor leden van brancheorganisaties áls voor niet-leden.

   

  De BMK start voor haar leden ook een communicatietraject op, leden kunnen via BMKinsite meer informatie vinden. Een eerste stap in dit traject is een naslagwerk dat leden eind volgende week op BMKinsite kunnen vinden.

   

  Waar vind ik de AMvB?

  De AMvB, zoals deze naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd, vindt u hier. De Eerste en Tweede Kamer kunnen nog reacties geven, waardoor er wijzigingen op kunnen treden in de AMvB.

   

 • 10 maart 2017

  BMK doet oproep aan politiek met gezamenlijk manifest ‘Naar integrale kindcentra met sport en cultuur’ – WK Shorttrack in Ahoy

  Tijdens de eerste dag van de Wereldkampioenschappen Shorttrack in Rotterdam heeft de BMK samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties en het NOC*NSF, een gezamenlijk manifest aangeboden aan vertegenwoordigers van de landelijke politiek. Hiermee wordt een oproep gedaan aan de politiek voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord.

   

  Sharon Gesthuizen, voorzitter BMK, is aanwezig als rugby speelster Tessel van Dongen het manifest ‘Naar integrale kindcentra met sport en cultuur’ overhandigt aan Michiel van Nispen (SP) en Jesse de Haan (CU). Naast dit manifest worden er nog drie manifesten uitgereikt door een topsporter namens de betreffende allianties uit de sectoren jeugd, zorg en natuur. Dit zijn: ‘Naar gezonde leefstijl met sport’, ‘Naar sport voor alle jeugd’ en ‘Naar buitensport voor iedereen’.

   

  De BMK steunt actief deze oproep aan de politiek. Het manifest stelt ‘Optimaal en veelzijdig leren bewegen is niet alleen onmisbaar voor de totale ontwikkeling van elk kind, het draagt ook direct bij aan beter (leren) leren, ontdekken van (sportieve) talenten en omgaan met normen en waarden. Kinderen bewegen steeds minder met alle gevolgen van dien. De sport wil, samen met cultuur, partner zijn in integrale kindcentra, met een dagelijks uitgebalanceerd aanbod van sport en cultuur. De plek waar je opgroeit moet geen verschil maken in de kansen die je krijgt als kind. In integrale kindcentra worden voorzieningen uit het onderwijs, kinderopvang, en peuterspeelzalen vanuit één organisatie en pedagogische visie aangeboden voor alle kinderen van 0-12 jaar.’

   

  Aanwezig bij de manifestatie zijn de top van de landelijke politieke partijen, voorzitters en directeuren van de alliantiepartners, wethouders sport en hoofden sport van de G32 en de Nederlandse Sportraad.

   

  Meer informatie over evenement en manifest.

 • 8 maart 2017

  Politieke partijen over kinderopvang – Tweede Kamerverkiezingen maart 2017

  Opvallend is – ten opzichte van een paar jaar geleden – dat de aandacht voor kinderopvang groter is dan ooit. Interessant om te lezen wat politieke partijen nu écht willen. Hieronder een korte samenvatting van de standpunten.

  Leden kunnen op ‘BMK insite’, de online community van de BMK, een volledig overzicht  vinden van alle onderdelen rond kinderopvang uit de verschillende partijprogramma’s.

   

  Verschillende partijen voor kinderopvang als basisvoorziening

  Bijna vijftien jaar geleden was het al onderwerp van discussie in de Tweede Kamer: kinderopvang als basisvoorziening. Er is zelfs een heuse initiatiefwet voor opgesteld. Tijden veranderen en kinderopvang als basisvoorziening verdween een beetje uit het zicht. Maar de afgelopen jaren, ook door initiatieven als de BMK, is kinderopvang als basisvoorziening weer in beeld gekomen. Dit met name bij partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum.

  Zo willen het CDA, GroenLinks, D66, PvdA en de SP een gratis basisvoorziening voor kinderen tussen de twee en vier jaar. GroenLinks gaat daarin nog een stapje verder en wil ook een toegangsrecht voor kinderen in de basisschoolleeftijd voor de buitenschoolse opvang. Dit toegangsrecht (gratis kinderopvang) is tien tot twaalf maanden geldig. GroenLinks en D66 zien gratis kinderopvang als een ontwikkelrecht.

  Met deze ontwikkeling is een belangrijke stap gezet in de verandering van de perceptie ten aanzien van kinderopvang. Kinderopvang heeft een belangrijke functie bij de ontwikkelingsstimulering en is een partner in de opvoeding van kinderen. De inzet van velen, waaronder van de BMK, heeft bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling in de politiek.

   

  VVD en ChristenUnie hebben andere standpunten

  De VVD benadrukt in het verkiezingsprogramma dat kinderopvang alleen voor werkende ouders is. Daarmee geeft de partij aan kinderopvang alleen als arbeidsmarktinstrument te zien. De partij wil blijven aansluiten bij de mogelijkheden voor gemeenten om een voorschools aanbod voor niet-werkende ouders te realiseren. De partij zet verder in op vergroting van het bereik van VVE.

  De ChristenUnie kiest ervoor om minder uit te geven aan de kinderopvangtoeslag ten faveure van de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De partij wil ‘het stijgende budget voor kinderopvangtoeslag’ alleen voor het eerste kind inzetten.

   

  PvdA: ook rol voor onderwijs

  Naast de positieve inzet voor kinderopvang, ziet de PvdA ook een rol voor basisscholen weggelegd. Zo vindt de partij dat basisscholen langer open moeten zijn en er een beter aanbod van naschoolse activiteiten moet komen. De vraag is echter – vanuit de gedachte van een basisvoorziening bezien – of naschoolse activiteiten niet bijdragen aan segregatie. De verhouding tussen basisonderwijs en kinderopvang lijkt bij in het verkiezingsprogramma nog niet volledig uitgekristalliseerd te zijn.

 • 7 maart 2017

  Korting voor leden BMK op Seminar Checklist Kinderopvang

  De vraag naar kinderopvang neemt weer toe, er wordt steeds meer samengewerkt met het onderwijs, wetten worden geharmoniseerd en de financiering verandert. Uzelf, uw organisatie en uw medewerkers moeten zich continue ontwikkelen om bij te blijven en om goede toekomstbestendige keuzes te kunnen maken. U neemt kennis van de veranderingen en kiest zelf positie!

  HCB organiseert een geheel nieuwe editie m.m.v. Yvette Vervoort (Buro 8020) en Tony Weggemans (Ayit Consultancy). Voor onze leden hebben we een korting afgesproken met het Haags Congres Bureau (HCB), als lid van de BMK ontvang je 50 euro korting op het Seminar Checklist Kinderopvang – 10 kwartier voor rendement en groei.

   

   

  Tijdens deze geheel nieuwe editie van het Nieuwspoort Seminar Checklist Kinderopvang krijgt u in 10 kwartier instrumenten en ideeën aangereikt waarmee u aan de slag kunt. Dit is de derde keer dat het HCB een seminar speciaal voor kinderopvang organiseert. Iedere editie heeft een nieuw thema en invalshoek.

   

   

  Wanneer en waar?

  14 juni 2017
  Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

  12.30 – 13.30 uur inlooplunch

  13.30 – 17.00 uur seminar

   

  Aanmelden
  Het volledige programma en het inschrijfformulier vindt u op de website van het HCB.

   

  Korting!
  Leden van de BMK krijgen korting en betalen € 295,- i.p.v. € 345,- (exclusief btw). Geef in het opmerkingen veld aan dat je lid bent.

   

  Het seminar is een initiatief van het HCB, de BMK neemt inhoudelijk niet deel aan het seminar en is niet de organisator. De BMK is wel als toehoorder bij het seminar aanwezig.

 • 3 maart 2017

  Sharon Gesthuizen neemt deel aan 12e Jaarcongres Brede school (11 april)

  Het programma was al af en de posters al gedrukt maar toch is er ruimte gevonden om Sharon Gesthuizen een actieve bijdrage te laten leveren aan het 12e Jaarcongres Brede School.

   

  Sharon zal in het middagprogramma, na presentatie van de resultaten van de Taskforce, deelnemen aan de paneldiscussie die daarop volgt. Zij zal hierin de stem van de maatschappelijke kinderopvang vertegenwoordigen.

   

  Meer informatie over het jaarcongres volgt via BMK insite of op de eigen website van de jaarcongres www.bredeschoolcongres.nl

   

 • 21 februari 2017

  Wetten Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang én harmonisatie peuterspeelzaalwerk aangenomen door Tweede Kamer!

  Vandaag heeft de Tweede kamer gestemd over de wetsvoorstellen Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang en harmonisatie dagopvang- kinderopvang. Beide wetsvoorstellen zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Met het aannemen van de deze wetten zijn belangrijke stappen gezet op weg naar nog betere kwaliteit van de kinderopvang. Voor de sector twee belangrijke nieuwe wetten, die de sector verder brengen maar ook de komende tijd grote inspanningen vragen.

   

  Per 1 januari 2018 geen onderscheid dagopvang en peuterspeelzaalwerk meer
  Met de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zal er straks geen onderscheid meer zijn tussen dagopvang en peuterspeelzaalwerk. Als ook de Eerste Kamer binnenkort akkoord gaat met de Wet harmonisatie, gelden vanaf 1 januari aanstaande de kwaliteitseisen voor dagopvang ook voor het peuterspeelzaalwerk en kunnen ouders die werken, studeren of in een re-integratietraject zitten en eerder peuterspeelzaalwerk afnamen ook gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Wel is er een kleine slag om de arm: op basis van de motie Heerma is afgesproken dat wanneer het aankomende wetsvoorstel Directe Financiering voor 1 september wordt aangenomen, wordt de harmonisatie uitgesteld tot de invoeringsdatum van Directe Financiering. Zo wordt voorkomen dat een grote groep ouders in drie jaar tijd te maken krijgen met drie verschillende financieringssystemen. Deze motie werd opgesteld en aangenomen na een suggestie van ouderorganisatie Voor Werkende Ouders.

   

  Versterking van de kwaliteit in de kinderopvang met Wet IKK
  Door het aannemen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wordt de kwaliteit van de kinderopvang verder verbeterd. Al eerder schreven we over het akkoord dat branchepartijen samen met het ministerie van SZW hierover sloten. De BMK is blij dat – na veel werk van branchepartijen – de wet door de Tweede Kamer is aangenomen. Naar verwachting zal de minister in maart een Algemene Maatregel van Bestuur als voorhangprocedure naar de Tweede Kamer sturen om de maatregelen uit de Wet IKK verder te concretiseren. Daarna is het aan de kinderopvangsector om de maatregelen te implementeren. Naar verwachting wordt dit een forse inspanning voor kinderopvangorganisaties.

   

  Behandelde amendementen
  Bij de behandeling van de wet zijn twee amendementen ingediend. In het amendement Van het Wout wordt de evaluatie van de wet harmonisatie na vier jaar wettelijk verankerd. Het amendement waarin Ulenbelt voorstel om specifieke kwaliteit (kwaliteitseisen) die een bestuurder van kinderopvangorganisaties op te nemen in een AmvB werd niet door een meerderheid gesteund.

   

  Moties
  Daarnaast heeft een meerderheid van de Kamer –door middel van een reeks aangenomen moties- de regering verzocht om:

  • te monitoren wat de gevolgen zijn van de nieuwe kwaliteitseisen voor de tarieven in de kinderopvang en het gebruik van kinderopvang, en voor ouders met lage inkomens in het bijzonder (En de Kamer daar een jaar na invoering van de wet over te informeren)
  • het vier-ogenprincipe conform advies commissie-Gunning een verplicht onderdeel te maken van het veiligheidsplan en dat vast te leggen in het Besluit innovatie en kwaliteit in de kinderopvang,
  • de voortgang van de voorbereiding en implementatie door kinderdagopvang en peuterspeelzalen te monitoren en mogelijke knelpunten bij de implementatie van de wettelijke eisen vast te stellen, en de Kamer hierover in het najaar van 2017 te rapporteren;
  • bij de uitwerking van de lagere regelgeving een bedrijfseffectentoets uit te voeren
  • de Kamer over de uitvoering van deze toets te informeren, dan wel die toe te voegen aan de uitwerking van de lagere regelgeving, zowel voor de individuele lagere regelgeving als cumulatief. En bovendien duidelijk inzichtelijk te maken wat de maatregelen, individueel en cumulatief, betekenen voor de kosten die ouders maken.
  • te monitoren wat de gevolgen zijn voor de kostprijs van kinderopvang als gevolg van de IKK-maatregelen voor ouders.
 • 21 februari 2017

  Investeren loont: rapportage Onderwijsinspectie over VVE

  Een positieve beoordeling van de ontwikkelingen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zo is het rapport ‘Investeren loont. Eindrapportage monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie in de G37-gemeenten’ in één zin samen te vatten. De Onderwijsinspectie constateert in het rapport positieve ontwikkelingen en is ook goed te spreken over de kwaliteit en opbrengsten van VVE.

   

  Kwaliteit sterk gestegen

  De Onderwijsinspectie is positief over de inspanningen van pedagogisch medewerkers en partijen om de kwaliteit van VVE te verbeteren. De investeringen op dit gebied hebben geloond, zo meent de Onderwijsinspectie.

  Als conclusie schrijft de Onderwijsinspectie het volgende: “De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de grote steden is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Bijna alle G37 (gemeenten, red.) hebben hun gemeentelijk vve-beleid op orde en stimuleren de kwaliteitsverbetering op de locaties. Ook de locaties doen het beter; de kwaliteit van vve in de breedte is verbeterd”.

   

  Positieve punten

  Er zijn een aantal belangrijke positieve punten over VVE in het onderzoek van de Onderwijsinspectie. Zo hebben gemeenten hun coördinerende rol beter gepakt, is er beter overleg  met onderwijsbesturen, kinderopvang- en peuterspeelzaalwerkorganisaties en is er een sterke verbetering van het gemeentelijk VVE-beleid te bemerken.

  Kinderopvang- en peuterspeelzaalwerkorganisaties hebben veel werk gemaakt van ouderbetrokkenheid en het pedagogisch handelen. Veel locaties zijn daarbij aangemerkt als een voorbeeld voor andere locaties.

   

  Ontwikkelpunten

  Naast de positieve punten uit het onderzoek, geeft de Onderwijsinspectie aan dat een aantal aspecten ook verbeterd kunnen en moeten worden. De gemeenten zouden de rol van ouders beter moeten incorporeren in hun VVE-beleid en kwaliteitszorg op het gebied van VVE. Ook kunnen gemeenten zorgen voor een sterker VVE-beleid, door (bindende) afspraken te maken met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. Ook ouderbetrokkenheid is een aandachtspunt in het beleid van gemeenten.

  Voor kinderopvang- en peuterspeelzaalwerkorganisaties zijn er verbeterpunten geconstateerd op het gebied van edcucatief handelen, planmatigheid en evaluatie en inhoudelijke afstemming van de doorgaande ontwikkellijn.

   

  U vindt het rapport hier

   

 • 10 februari 2017

  Cijfers kinderopvang: stabiel beeld, groei ten opzichte van 2015

  Uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  blijkt dat er tot en met het derde kwartaal van 2016 groei in het gebruik van kinderopvang is geweest. Wel is er in het derde kwartaal een afname van het gebruik geweest ten opzichte van het tweede kwartaal 2016, waarschijnlijk door seizoenseffecten. Het ministerie heeft in een overzicht cijfers over het gebruik van kinderopvang, arbeidsparticipatie, locaties kinderopvang en gemiddelde uurprijzen gepubliceerd.

   

  Groei gebruik 2016 ten opzichte van 2015

  Uit de cijfers van het ministerie van SZW komt naar voren dat het gebruik van kinderopvang in alle opvangsoorten in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Wel vond een zeer lichte daling plaats van het tweede op het derde kwartaal in 2016 plaats. Seizoenseffecten (zomerperiode waarin oudere kinderen stoppen met buitenschoolse opvang, wanneer zij in september naar de middelbare school gaan) liggen hier waarschijnlijk aan ten grondslag, zo meldt het ministerie. Positief opvallend is dat het gebruik van kinderopvang (in uren per kind) van het tweede op het derde kwartaal wél is toegenomen.

   

  De grootste groei kwam ten goede aan de buitenschoolse opvang, maar ook in de dagopvang was een behoorlijke groei te bemerken. De aantrekkende vraag naar kinderopvang is positief voor de sector en het bereik van kinderen.

  (meer…)

 • 8 februari 2017

  Brief minister over continue screening, diabetes en naschoolse activiteiten

  Minister Asscher heeft vandaag een verzamelbrief gestuurd aan de Tweede Kamer met een aantal voor de kinderopvang belangrijke onderwerpen. De minister gaat in op de toegankelijkheid van kinderopvang voor kinderen met diabetes, de stand van zaken rondom de tweede fase van continue screening en reageert op een onderzoek naar naschoolse activiteiten.

   

  Continue screening fase 2

  Medewerkers in de kinderopvang vallen nu onder continue screening. Bedoeling van de minister is om met continue screening in een tweede fase te komen, waarin er een personenregister komt waarin alle medewerkers in de kinderopvang zijn opgenomen. Kinderopvangorganisaties kunnen op deze wijze gemakkelijk een medewerker aan- en afmelden voor continue screening, maar ook zou dit in de toekomst kunnen leiden tot een beroepsregister.

   

  Na eerdere ICT-problemen met het voorgestelde systeem, heeft de minister een herziening laten uitvoeren. Hieruit komt naar voren dat een andere aanpak – met DUO als uitvoerder – kan leiden tot een haalbaar personenregister. Hiermee wordt DUO een belangrijke partij voor de kinderopvang, dat naast het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en het GIR (Gemeenschappelijke Inspectieruimte) ook het personenregister én het systeem van Directe Financiering zal beheren.

   

  Invoering van het systeem zou per eerste kwartaal van 2018 plaats kunnen vinden. De minister zal hier later dit jaar op terug komen.

  (meer…)

 • 26 januari 2017

  Afscheidsspeech Kathalijne Buitenweg tijdens de ALV van 12 januari jl.

   

  Beste leden,

   

  Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de vele aardige mailtjes die ik heb ontvangen en het begrip voor mijn keuze om een hoge plek op de GroenLinks-lijst voor de Tweede Kamer te accepteren. Laat ik helder zijn. Ik had het liever gedaan na minstens drie jaar jullie voorzitter te zijn geweest. Maar zo werken politieke kansen helaas niet.

   

  Weet wel dat jullie in mij een ambassadeur hebben gevonden om ook in Den Haag het belang van kinderopvang te laten zien. Een ambassadeur voor een publiek gefinancierde basisvoorziening om kinderen gelijke kansen te geven en samen op te laten groeien. Een ambassadeur voor doorlopende leerlijnen en een brede ontwikkeling van kinderen.

  (meer…)

 • image_alt_text

  Zet in je agenda!

 • Wat: Algemene Ledenvergadering – 21/09/17

  wanneer: donderdag 21 september 2017

  tijdstip en locatie: 13.00 uur tot 16.30 uur in het Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, 3526 KV te Utrecht.

 • Wat: Conferentie Kind & Natuur – 22/09/17

  wanneer: 22 september 2017

  Kloosterhotel, Amersfoort

  IVN Flyer conferentie Kind & Natuur 2017

 • Wat: 5e Landelijke IKC-dag – 29/09/17

  wanneer: vrijdag 29 september 2017

  tijdstip en locatie: 10.00 uur tot 15.00 uur in Theater en Congres Orpheus in Apeldoorn

  doelgroep: bestuurders en leidinggevenden in kinderopvang, primair onderwijs, welzijn en gemeenten.

  organisator: BMK, BK, SWN, PO-Raad, EtuConsult en de VNG

   

  Schrijf je nu in voor de Landelijke IKC dag op 29 september: ‘Hét IKC bestaat niet’
  (zie link onderaan dit bericht)

   

  Programma
  Integraal besturen, hoe doe je dat? Hoe zorg je als gemeente voor een stevig cement onder de vorming van kindcentra en wanneer creëer je juist drijfzand? Welke blunders maakten IKC Mondomijn, IKC De Klaroen en KC Theresia en welke antwoorden vonden zij in hun zoektocht?

  Op al deze en nog veel meer vragen krijg je antwoord op de vijfde landelijke IKC-dag, georganiseerd door de BMK, BK, PO-raad, VNG en Etuconsult. Aan het einde van de dag ga je naar huis in de wetenschap dat hét IKC niet bestaat. Maar hopelijk ook met inspiratie hoe het kán. En dat ook jij het kunt.

  Download hier het Programma IKC dag 29 september 2017

   

  Keynote door Claire Boonstra

  Voor deze lustrumeditie hebben we inspirerende sprekers uit onderwijs, kinderopvang, gemeenten en wetenschap aangetrokken en daarmee een gevarieerd en interessant programma samengesteld, met voor ieder wat wils. Claire Boonstra vertelt in haar plenaire inleiding hoe je eeuwenoude gewoontes en systemen doorbreekt en de weg naar een onderwijsrevolutie vrijmaakt.

   

  Rechtstreeks in gesprek met sleutelfiguren

  In de ochtend gaan vervolgens Felix Rottenberg/Heidy Knol (Brancheorganisatie Kinderopvang), Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Sharon Gesthuizen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), Niko Persoon (PO-Raad) en Jantine Kriens (VNG) graag met je in gesprek over de mogelijkheden, vragen, dilemma’s, suggesties en kansen van integrale samenwerking tussen opvang, onderwijs en andere partners.

  In de middag zijn vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en SZW aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast heb je de keuze uit diverse deelsessies, onder andere over:

  • Leren van praktijken in Duitsland en Denemarken
  • Over grenzen en regels heen
  • Betrokkenheid als kompas: interactie tijdens spel
  • Ervaringen uit het IKC-lab

  Natuurlijk krijgt je ook volop de ruimte om te netwerken onder het genot van een kop koffie, thee en lunch. Kom je ook? Schrijf je snel in!

   

  Praktische informatie en inschrijven

  • Datum: vrijdag 29 september 2017
  • Tijd: 10.00 – 15.00 uur
  • Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn
  • Kosten: Deelname kost € 130,00 (inclusief BTW) per persoon
  • Inschrijven? Dat kan via http://www.etuconsult.nl/

   

 • Wat: HCB Seminar Checklist Kinderopvang 11/10/17

  wanneer: woensdag 11 oktober 2017

  tijdstip en locatie: 12.30 uur lunch en van 13.30 uur tot 17.00 uur in Utrecht – Villa Jongerius

   

  HCB Seminar Checklist Kinderopvang – 10 kwartier voor rendement en groei
  Bent u klaar voor de toekomst?

   

  Geheel nieuwe editie m.m.v. Yvette Vervoort (Buro 8020) en Tony Weggemans (Ayit Consultancy)
  Georganiseerd in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)
  Leden van de BMK krijgen een korting van 50 euro per persoon. Komt u met meerdere personen vanuit dezelfde organisatie? Dan krijgt iedere deelnemer nog eens 20 euro korting. De kortingen zijn stapelbaar! Leden van de BMK die met 2 of meer komen betalen dan dus slechts 275,- euro (ex btw) per persoon.

   

  Geef je op voor dit seminar bij het Haags Congres Bureau 

 • Wat: BMK Thema-discussie: ‘Wanneer is de kinderopvang veilig?’- 31/10/2017

  De BMK organiseert op dinsdag 31 oktober haar tweede Themadiscussie in Utrecht. Noteer deze datum vast in je agenda!
  31/10 van 16.00 – 19.30 uur.

   

  Thema
  Centraal in deze dialoog met als titel ’Wanneer is de kinderopvang veilig?’ staan kindermishandeling en (seksueel) misbruik in de kinderopvang. We willen deze discussie breed voeren met deelnemers van binnen en buiten de branche om zoveel mogelijk expertise en invalshoeken in de discussie mee te nemen. We verwachten inspirerende vak-experts en wetenschappers. Daarnaast nodigen we vertegenwoordigers uit de sportwereld, zorg en welzijn uit want zij delen met de kinderopvang het werken met kwetsbare groepen. Ook de rol van de media wordt belicht en bespreken we met een expert.

   

  Doel
  We vinden het belangrijk deze discussie te voeren om openheid over dit onderwerp te realiseren. Daarnaast willen we zicht krijgen op mogelijke verbeteringen en oplossingen vanuit de branche en een platform bieden om kennis en inzichten te delen. Na afloop van de discussie geven we leden en andere deelnemers concrete handvatten mee die toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

   

  Spreker, genodigden en interactie
  Net als bij de succesvolle themadiscussie van afgelopen april, staat interactie ook in deze dialoog centraal. Een spreker en een aantal interessante genodigden, waaronder Richard Korver (advocaat), zullen de discussie van interessante invalshoeken voorzien en hun kennis en ervaring over dit onderwerp delen. Maar een echte dialoog staat of valt met de bijdrage, mening en visie van de aanwezigen!

   

  Inschrijven

  Mail naar: info@maatschappelijkekinderopvang.nl
  Deelname is gratis.
  Binnenkort volgt meer informatie over spreker en ronde-tafel-gasten.

   

  Programma
  Het programma start om 16.00 uur en eindigt om 19.30 uur met een eenvoudige maaltijd.
  De exacte locatie in Utrecht volgt (bij inschrijving)

   

  Impressie
  Voor een impressie van onze eerste thema-discussie op 18 april (‘Leren in het onderwijs en/of kinderopvang?’): 

 • Wat: De Nieuwe IKC conferentie – 24/11/2017

  Veel scholen en kinderopvang organisaties zoeken elkaar op om samen een (integraal) kindcentrum te worden. In het hele land zijn er inmiddels voorbeelden. Bent u begonnen met het IKC, maar wilt u een stap verder? Wilt u kennis ‘halen’ maar ook uw eigen inzichten delen? Wilt u niet alleen praten over een IKC, maar er ook een worden? Kom dan naar de werk- en ontmoetingsconferentie op vrijdag 24 november georganiseerd door Sardes.

   

  Voor wie? De werkconferentie is voor professionals uit de kinderopvang en het onderwijs, ook belangstellenden van gemeenten zijn van harte welkom.

   

  Inschrijven en programma: klik hier.

   

  Datum: Vrijdag 24 november 2017 – van 10.00 uur tot 16.00 uur
  Locatie: Congres en conferentiecentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
  Kosten: € 269,- (incl. btw).

 • Wat: Algemene Ledenvergadering – 14/12/17

  wanneer: donderdag 14 december 2017

  tijdstip en locatie: 13.00 uur tot 16.30 uur in Utrecht – locatie volgt

 • Nieuws van onze leden

  Leden van de BMK brengen zelf geregeld nieuws- en persberichten uit. Sommige daarvan plaatsen we graag door, omdat ze aansluiten bij onze gezamenlijke missie en visie.
 • Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) heeft woensdag bij al haar kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang een fruitboom of -struik geplant.

   

  Zij deed dit in het kader van Nationale Boomfeestdag. Bovendien is Natuur & Duurzaamheid één van de vijf speerpunten van SKSG; naast Kunst & Cultuur, Koken & Voeding, Wetenschap & Techniek en Sport & Beweging.

  (meer…)

 • 29 september 2016

  Stichting Kinderopvang Hoorn bestaat 20 jaar

   

  Ter gelegenheid hun 20-jarig bestaan organiseert Stichting Kinderopvang Hoorn op 3 november een seminar ‘spelend de wereld in’. (meer…)

 • 4 juli 2016

  Peuters leren tweede taal met hulp van sociale robot

   

  Onderzoekers aan de universiteit van Tilburg ontwikkelen in samenwerking met andere Europese universiteiten en bedrijven een sociale robot die jonge kinderen kan helpen om op een interactieve en speelse wijze Engels of Nederlands te leren. Het is wereldwijd gezien het eerste experiment waarin een sociale robot een taalprogramma aanbiedt voor peuters en kleuters uit verschillende culturen met verschillende moedertalen. Het uiteindelijke doel van het project is om een serie taalprogramma’s te maken over verschillende onderwerpen (zoals getallen en ruimtelijke begrippen).

   

  Lees hier het hele persbericht van Servicebureau Kinderopvang

 • In de media

  Interview Sharon Gesthuizen, Management Kinderopvang
  (nr. 4 – 6 juli 2017)
  Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Management Kinderopvang 2017, nr. 4.

   

  Voorzitter Sharon Gesthuizen op BNR – Nieuwsradio over kinderopvang

  (uitzending ‘Ask me anything’ 30 mei 2017, duur: 60 Minuten)

   

  Gastcolumn Voorzitter Sharon Gesthuizen in ‘Breed’
  (Breed is een online platform voor intergrale kindcentra en brede scholen, 11 mei 2017) 

   

  Portret van Kathalijne Buitenweg (voormalig voorzitter BMK) in de Volkskrant
  (12 juni 2017, let op aanmelden/inloggen bij de Volkskrant vereist)

   

  ***

   

  Persberichten BMK

   

  Persbericht van 3 april 2017

  Akkoord ‘Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind’

   

  Persbericht van 21 april 2017

  Maatschappelijke ondernemers in de kinderopvang slaan handen ineen: meer kwaliteit en gelijke kansen voor ieder kind.

   

  ***

   

  Artikelen 2016

  Interview KinderopvangTotaal met Kathalijne Buitenweg – november 2016

   

  Artikel in VN – Pleidooi voor samenvoegen kinderopvang en onderwijs – november 2016

   

  Opinie Algemeen Dagblad: Kinderopvang mag geen bron van verrijking zijn

   

  Opinie Volkskrant: Maak van kinderopvang een publieke voorziening

   

  Interview in Trouw met onze Kathalijne Buitenweg