BMK insiteinloggen
 • Nieuwsbericht

  15 februari 2018

  Uitnodiging: Nationaal debat ‘Integrale voorzieningen in sociale domein’ – 22/03/18

  Op 6 maart organiseren Kindcentra 2020 en Ruimte-OK een debat over de vraag: ‘Hoe organiseren we de beste integrale voorzieningen voor kinderen’. Hoe kunnen gemeenten, scholen, kinderopvang en jeugdzorg integraliteit in het sociale domein samen realiseren? 

   

  Na afloop van het panelgesprek zal Sharon Gesthuizen (BMK) namens de vijf sectorpartijen (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNG, PO-Raad en Sociaal Werk Nederland) een slotstatement geven over onze visie op dit thema.

   

  Integrale voorzieningen voor álle kinderen, investeren in  gelijke kansen en het bestrijden van onderwijsachterstanden zijn vandaag de dag belangrijke thema’s. De ontwikkeling naar kindcentra is in de afgelopen jaren een sterke beweging in het veld geworden. Ook de SER heeft zich in haar advies ‘Gelijk goed van start’ (2016) positief uitgesproken over de realisatie van integrale kindvoorzieningen. Het maatschappelijk draagvlak voor deze ontwikkeling groeit. Daarmee groeit ook de vraag naar de mogelijkheden om de ontwikkeling richting kindcentra te faciliteren.

   

  Opvolging aanbevelingen landelijke Taskforce
  De door de voormalige bewindspersonen ingestelde Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, benoemde concrete mogelijkheden om verdere stappen te zetten in het faciliteren van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het regeerakkoord biedt hiertoe niet veel aanknopingspunten. Hoe krijgen deze mogelijkheden in de praktijk nu een invulling? Kan de suboptimale situatie van de wetgeving worden doorbroken zonder de wet aan te passen? Wat kunnen gemeenten doen om kindcentra te stimuleren nu de Rijksoverheid (nog) geen concrete stappen zet?

   

  Tijdens het Nationale DebatIntegraliteit in het sociale domein gaan gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties voor jeugdhulp met elkaar in debat over de wijze waarop wij deze basis voor kinderen gaan regelen. Het debat staat onder leiding van journalist en schrijver Frénk van der Linden.

   

  Het debat vindt plaats op 6 maart van 10.00 – 11.30 uur in Amsterdam (IJburgcollege 2)
  Deelname is gratis (Klik hier om je vooraf aan te melden.)