BMK insiteinloggen

Onze missie

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Kinderopvang is een voorziening die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. Kinderopvang die wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke opdracht, waarbij rendementen behouden blijven voor de organisatie en/of aangewend worden voor duurzame kwaliteit en innovatie van de kinderopvang.

image_alt_text

Dit is wat we willen

De BMK heeft een aantal doelen voor de lobby richting maatschappelijke en politieke partners:

 

  • We willen van kinderopvang een duurzame publieke voorziening maken die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd is.
  • Kwaliteit is de belangrijkste leidraad. Dat betekent dat het stelsel van kinderopvang rondom kwaliteit ingericht moet worden en dat prijs niet het leidende principe is.
  • Rendementen moeten ten goede komen aan duurzame kwaliteit en innovatie van de kinderopvang.
  • We moeten investeren in onze professionals, zodat zij hoge kwaliteit kunnen leveren.

 

Om dit alles te verankeren, zijn wijzigingen in het stelsel van wet- en regelgeving nodig. Op deze wijze zetten wij de maatschappelijke opdracht van de kinderopvang centraal en kunnen we bouwen aan een vanzelfsprekend maatschappelijk vertrouwen in de kinderopvang. Een uitwerking van deze doelen is te vinden in ons organisatieplan.

En zó gaan we dat doen

Om onze doelstellingen te realiseren, treden we met onze leden zoveel mogelijk naar buiten als één partij. We gaan het gesprek aan, met instanties als gemeentes, werknemersorganisaties en onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties. We creëren samenwerkingsverbanden. En we breiden ons netwerk uit. Eigenlijk laten we geen kans onbenut om de toegevoegde waarde van maatschappelijk ondernemen in de kinderopvang te laten zien.