Goed nieuws – Definitief akkoord cao 2023-2024

Ook FNV en CNV hebben ingestemd met het cao onderhandelaarsakkoord. We kunnen hiermee spreken van een cao akkoord waar de leden van BMK en BK aan gebonden zijn.

AVV-procedure

De nieuwe cao zal zo spoedig mogelijk worden aangemeld bij SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Op het moment dat de nieuwe tekst van de cao is aangemeld (en verwerkt) geldt die cao tekst integraal. Daarna wordt aan de minister gevraagd de cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren (AVV). Wanneer de cao-bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard, gelden die bepalingen daarna voor alle werkgevers, ook degenen die geen lid zijn van BMK en BK.

Deel dit nieuwsbericht