Donderdag 16 juli – 15.00 – 16.00 uur: Online sessie met leden: ”Gescheiden Ouders”

Gescheiden ouders. Vervelend voor de ouders in kwestie, maar als ouders scheiden kan dit ook een enorme impact op het kind in je groep hebben. Het vergt wennen aan een nieuwe situatie en vooral het goed regelen van de zorg voor de kinderen. Vaak gaat dit harmonieus, maar vechtscheidingen komen helaas steeds vaker voor.

Wat komen we hiervan in de kinderopvang tegen? Hoe ga jij hier als professioneel opvoeder mee om? Welke aandachtspunten zijn er in de communicatie? Waar ben je als PM-er alert op als ouders gaan scheiden? Welle principes zijn leidend als je te maken krijgt met gescheiden ouders? Welke adviezen zijn er om het kind zo min mogelijk schade te laten ondervinden van de situatie; hoe zetten we het belang van het kind centraal.

Op basis van informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is onze BMK Infosheet ‘Gescheiden ouders’ aangepast. We gaan met elkaar in gesprek over wat deze wijziging betekent in de praktijk en andere zaken die spelen rond dit onderwerp.

Aanmelden
Meld je aan via info@bmko.nl en vermeld daarbij: Online sessie Gescheiden Ouders – 16 juli

Voor wie zijn de ‘BMK online sessies’?
Onze online sessies zijn er om de dialoog aan te gaan met en tussen BMK-leden over actuele en belangwekkende onderwerpen. Leden kunnen vragen stellen die live beantwoord worden  en er vindt kennis uitwisseling plaats. Uit de sessies die we inmiddels gehouden hebben blijkt dat het online elkaar ontmoeten op onderwerp lekker efficiënt is, vragen beantwoordt en duidelijkheid schept en inspireert!

 

Deel dit nieuwsbericht