Benchmark Kinderopvang

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en Waarborgfonds Kinderopvang hechten waarde aan inzicht in de financiële positie van de sector. Vandaar dat partijen ieder jaar kinderopvangorganisaties vragen de benchmark Kinderopvang in te vullen. De uitkomsten van de Benchmark worden verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang. Een rapport vol feiten, cijfers en ontwikkelingen. Relevant voor kinderopvangorganisaties , overheden, financiers en andere stakeholders in de sector.

Kinderopvangorganisaties vergelijken hun organisatie graag met andere kinderopvangorganisaties. Op basis van de invoer van een houder rekent het systeem belangrijke bedrijfsmatige kengetallen voor de houder in kwestie uit. Het systeem vergelijkt deze vervolgens met een door de houder geselecteerde groep andere (anonieme) organisaties. Deze ‘Benchmark’ levert waardevolle informatie op voor de houder.

Alle nieuws en documenten over de Benchmark Kinderopvang vind je op deze pagina.

Benchmark Kinderopvang levert waardevolle informatie op voor houders

Samen met het Waarborgfonds maken wij jaarlijks het de benchmark kinderopvang. De uitkomsten van de benchmark worden verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang.

Onze leden maken graag gebruik van de uitkomsten van de benchmark want zo kan de eigen organisatie vergeleken worden met andere kinderopvangorganisaties. Op basis van de invoer van een houder rekent het systeem belangrijke bedrijfsmatige kengetallen voor de houder in kwestie uit. Het systeem vergelijkt deze vervolgens met een door de houder geselecteerde groep andere (anonieme) organisaties. Deze ‘Benchmark’ levert waardevolle informatie op voor de houder.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie

Documenten over de Benchmark Kinderopvang

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over de Benchmark Kinderopvang.

Sectorrapport Kinderopvang 2018/Jaarcijfers 2017

Bekijk en download | PDF | 2097 KB | februari 2019

Sectorrapport Kinderopvang 2017

Bekijk en download | PDF | 2194 KB | maart 2018

Sectorrapport Kinderopvang 2015

Bekijk en download | PDF | 3138 KB | maart 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De jaarlijkse benchmark ‘Sectorrapport Kinderopvang’ die we in samenwerking met het Waarborgfonds Kinderopvang maken, wordt gewaardeerd door BMK-leden en andere kinderopvangorganisaties.

Bekijk meer nieuwsberichten over onderzoeken & informatie