Het personeelstekort in kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! In de dagopvang nam het aandeel organisaties dat een tekort ervaart af naar 64 procent (in juni was dit 72 procent). Het tekort bij organisaties met buitenschoolse opvang bleef met 74 procent ongeveer gelijk aan de meting van juni. Ook in de peuteropvang nam het aandeel organisaties dat een tekort ervaart af: van 55 procent in juni naar 45 procent in de meest recente meting. De belangrijkste reden voor het tekort is te weinig aanbod van geschikte kandidaten en ziekteverzuim.

Investeren in behoud

Een ruime meerderheid van de organisaties (61 procent) investeert in het behoud van medewerkers. Aandacht geven en een prettige werksfeer creëren worden daarbij het meest genoemd. In de uitstroom zien we een lichte daling van 52 procent naar 48 procent.

Meer instroom zij-instromers en pedagogisch medewerkers in ontwikkeling

Het aantal zij-instromers in kinderopvang stijgt. Gemiddeld lag dit aandeel van nieuwe medewerkers op 42 procent. Ook het aantal pedagogisch medewerkers in ontwikkeling blijft stijgen. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties geeft aan deze medewerkers in dienst te hebben en nog eens 21 procent gaat dit in de nabije toekomst doen. Dit is een positief effect van de tijdelijke verruiming van de Regeling Wet kinderopvang. Sinds 1 januari 2022 mag maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiair(e)s. Voorheen was dat een derde.

Van de nieuwe medewerkers ligt het gemiddelde aandeel zij-instromers op 42 procent. Bij grote organisaties is dat 35 procent en bij de kleine organisaties is dat een stuk hoger met 88 procent. Veel zij-instromers komen uit de gehandicaptenzorg (34 procent), gevolgd door de verpleging en verzorging (28 procent), Jeugdzorg en sociaal Werk (beiden 27 procent), Primair onderwijs en de Detailhandel (beiden 21 procent).

Verhogen contractomvang

Andere initiatieven die kinderopvangorganisaties ondernemen om met het personeelstekort om te gaan is medewerkers vragen om meer uren te werken. Een ruime meerderheid (61 procent tegen 56 procent in juni) geeft aan dat de gemiddelde contractomvang daardoor toenam. 36 procent van de organisaties geeft aan dat zij de gemiddelde deeltijdfactor wisten te verhogen door medewerkers die meer uren willen werken, een groter contract te geven.

Lees de arbeidsmarktpeiling kinderopvang van oktober 2022

Deel dit nieuwsbericht