Het kalenderjaar 2023 brengt een aantal nieuwe wetten en veranderende regels met zich mee op het gebied van arbeidsrecht. In deze blog van De Koning Vergouwen  – het advocatenkantoor waar de BMK een mantelovereenkomst voor leden mee heeft – tref je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Diverse stijgers
Per 1 januari 2023 steeg het wettelijke minimumloon met 10,15%. Dat is een flinke stijging die geheel het gevolg is van de hoge inflatie en de indexatie die jaarlijks geschied. Het wettelijk bruto minimumloon bedraagt nu, bij een fulltime dienstverband en een leeftijd vanaf 21 jaar, € 1.934,40 per maand.

De maximale transitievergoeding wordt ook jaarlijks verhoogd. Deze stijgt dit keer met 3,5% van € 86.000,- naar € 89.000,- bruto. Uiteraard blijft de regel gelden dat wanneer het bruto jaarsalaris van de vertrekkende werknemer hoger is dan dit vastgestelde maximum, dat het jaarsalaris dan de maximum transitievergoeding is.

Andere stijgers per 1 januari 2023 zijn de maximale (onbelaste) thuiswerkvergoeding (die gaat van € 2,00 naar € 2,15) en de onbelaste reiskostenvergoeding. Die stijgt voor het eerst sinds lange tijd en gaat van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. De vergoeding zal per 2024, naar alle waarschijnlijkheid, verder stijgen naar € 0,22.

Wetten in beweging in 2023
De ‘Wet Werken waar je wilt’ is in beweging. Op 5 juli 2022 werd deze wet al aangenomen door de Tweede Kamer. Behandeling in de Eerste Kamer is nog niet afgerond. De wet geeft werknemers meer vrijheid op het gebied van arbeidsplaats, oftewel de plek waar ze het werk uitvoeren. In de wet is vastgelegd dat een verzoek om thuis te werken in beginsel moet worden geaccepteerd door de werkgever. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die op kantoor willen werken. In de huidige ‘Wet flexibel werken’ is het mogelijk een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen. Bij de nieuwe wet kan afwijzen alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid

Ook de ‘Wet Recht op onbereikbaarheid’ gaat in 2023 verder. In juli 2020 werd het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet reeds ingediend. Deze wet moet werknemers de mogelijkheid bieden om met een werkgever het gesprek aan te gaan over de bereikbaarheid buiten werktijd. Op 23 januari 2023 zal dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden besproken.

Andere wijzigingen
Voor werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd verandert ook iets belangrijks. Wanneer zij op of na 1 juli 2023 ziek worden, dan geldt nog maar een loondoorbetalingstermijn van zes weken. Tot dan was dit dertien weken. Dit moet werkgevers een duwtje in de rug geven om meer oudere werknemers in dienst te nemen/te laten blijven. Goed om te weten: ook de leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op een AOW-uitkering stijgt dit jaar weer. De AOW-leeftijd is in 2023: 66 jaar en 10 maanden. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 zal het stijgen naar 67 jaar. In 2028 gaat de AOW-leeftijd verder omhoog naar 67 jaar en 3 maanden.

Tot slot geldt per 1 januari 2023 niet langer een collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering. Om deze reden kunnen werknemers alleen nog korting krijgen -via hun werkgever- op de premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Deel dit nieuwsbericht