BMK thema’s en dossiers

Kinderopvang toegankelijk voor ieder kind!

Kinderopvang zou toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen. Of je ouders nu werken of niet en zonder financiële drempel. Kinderopvang zou een basisvoorziening moeten zijn, waardoor ouders kunnen kiezen voor de organisatie die zij het beste vinden en die het beste bij hen past. Zij kiezen voor kwaliteit.

Maatschappelijke kinderopvangorganisaties investeren voortdurend in de kwaliteit van de opvang. Gemaakte winst komt vanzelfsprekend ten goede aan investeringen in medewerkers, materialen, methodes en de inrichting van de ruimtes. Maatschappelijk ondernemerschap en innovatie vieren hoogtij. Er is sprake van goed personeelsbeleid, je mag een goede boterham verdienen in de kinderopvang. Maar er zou geen gemeenschapsgeld meer moeten weglekken naar private equity.

Profiel BMK: wij streven naar kwaliteit in opvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) maakt zich hard voor het realiseren van dit streven. Wij willen dat kwaliteit het uitgangspunt vormt voor ondernemers in de kinderopvang. Niet prijs, niet winst, niet kwantiteit. Wij zijn de branchevereniging voor kinderopvangorganisaties met een gezonde bedrijfsvoering waarbij de winst ten goede komt aan opvang voor alle kinderen. We noemen dit maatschappelijke kinderopvang en we verenigen ondernemers die dit maatschappelijke geluid willen laten horen en de bijbehorende doelen willen realiseren. Lees meer over wie we zijn en wat we doen.

Noodzakelijke verandering in de kinderopvang

Om onze ambitie te realiseren, zetten we in op een verandering van de situatie die de huidige kinderopvang kenmerkt. De belangrijkste kenmerken van de kinderopvang vandaag de dag zetten we hier op een rijtje.

 • Prijs drijft de markt
  De marktwerking binnen de sector heeft tot gevolg dat organisaties om de kosten te drukken bedrijfsmatige keuzes maken die vanuit pedagogisch oogpunt niet wenselijk zijn. De focus op de prijs gaat ten koste van de kwaliteit van de opvang.
 • Vooral een arbeidsmarkinstrument
  Nog altijd wordt kinderopvang vooral gezien als een dienst aan de ouders. Pas in tweede instantie gaat het om de ontwikkeling van kinderen.
 • Winst verdwijnt uit de sector
  Het uitkeren van rendementen heeft tot gevolg dat financiële middelen, bedoeld om te investeren in innovatie en verbetering van de kinderopvang, nu wegvloeien uit de sector omdat ze uitbetaald worden aan eigenaren of aandeelhouders.
 • Een woud aan regels
  De enorme hoeveelheid wet- en regelgeving in de kinderopvang bemoeilijkt innovatie, de inzet van nieuwe wetenschappelijke inzichten en het bieden van maatwerk.
 • Gebrekkige samenwerking
  Het stelsel ontmoedigt echt integrale en duurzame samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg. We maken ons hard voor fundamentele veranderingen in deze situatie in de kinderopvang.

Op onze website lees je voor welke thema’s en dossiers we ons inzetten en hoe we dat concreet doen.

BMK op X
BMK YouTube Kanaal