Thema’s | Veiligheid & gezondheid | Bouweisen & binnenmilieu

Bouweisen & Binnenmilieu

Houders van een kinderdagverblijf of een locatie voor buitenschoolse opvang moeten zorgen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen. In het Bouwbesluit 2012 en het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen staan bouweisen voor kindercentra. De meeste specifieke eisen gelden voor kinderopvang waar geslapen wordt en kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Alle nieuws en documenten over Bouweisen & Binnenmilieu vind je op deze pagina.

Scheer niet alle kinderopvang over één kam (en maak onderscheid tussen platteland en binnenstad)

Wij zijn voorstander van regels met betrekking tot bouwtechnische aspecten in gebouwen en faciliteiten die gebruikt worden voor kinderopvang. Dit creëert duidelijkheid en de mogelijkheid voor de toezichthouders voor controle. Wel is het belangrijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen kinderopvang op het platteland en in de binnenstad omdat hier andere aandachtspunten gelden met betrekking tot de uitvoering van het bouwbeleid. Zo zal een vestiging van een kinderopvang in de binnenstad soms creatiever moeten omgaan met de beschikbare (buiten) ruimte.

De regels voor het binnenmilieu gelden voor alle vormen van kinderopvang, ongeacht de locatie en dragen bij aan de gezondheid van kinderen én medewerkers.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie
Word lid van BMK!

Documenten over Bouweisen & Binnenmilieu

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Bouweisen & Binnenmilieu.

Factsheet Binnenmilieu Kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 114KB | juli 2011

Informatie Bouwbesluit Rijksoverheid Kinderopvang

Link naar de meest recente versie op de site van de Rijksoverheid

Bekijk en download | PDF | 847KB | 2012

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

‘Wij voelen aansluiting bij de BMK want we zijn een wat andere kinderopvang. Jullie doen echt moeite zaken goed uit te zoeken. Wij voelen ons ondersteund door jullie.’ (Petra Weeda, directeur Noach kinderopvang)

 

Bekijk meer nieuwsberichten over veiligheid & gezondheid