Thema’s | Werkgeverszaken | Arbeidsmarkt & Personeel

Arbeidsmarkt & Personeel

Op dit moment is de meest urgente kwestie in de sector het nijpende personeelstekort. De BMK zet zich op allerlei manieren in om dit tekort onder de aandacht te brengen. De BMK is zeer actief in het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang van Kinderopvang-werkt (FCB-arbeidsmarktfonds) waar het personeelstekort prioriteit heeft. Daarnaast spreken we met ministeries en GGD over oplossingen.

Het personeelstekort kan de BMK in haar eentje niet oplossen. Vandaar dat we de branche-brede campagne die we lanceerden in februari 2020, continueren. Hiermee werken we aan de aantrekkelijkheid van het werken in de kinderopvang. Als BMK werken we met onze eigen expertgroep onze ideeën voor het personeelstekort uit.

Daarnaast leveren we het FCB input voor de peilingen die zij namens de gezamenlijke werkgevers en werknemerspartijen uitvoeren. Doel blijft om met aantrekkelijk werkgeverschap nieuwe medewerkers aan ons te binden en de huidige medewerkers te blijven boeien.

Alle nieuws en documenten over Arbeidsmarkt & Personeel vind je op deze pagina.

Medewerkers in staat stellen kwaliteit te leveren én hiervoor belonen

De BMK draagt bij aan goed werkgeverschap waaronder goede salariëring, scholing en arbeidsvoorwaarden door er voor te zorgen dat deze zaken een plek krijgen in de cao. Hier maken we ons echt hard voor! Want zo worden medewerkers in de kinderopvang in staat gesteld de kwaliteit te leveren die wij nastreven én ze worden ervoor beloond door de werkgever.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Arbeidsmarkt & Personeel

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Arbeidsmarkt & Personeel.

Cao Kinderopvang 2021 – 2022

In dit bericht vind je de volledige tekst van de Cao Kinderopvang 2020-2021 en de andere cao documenten:

Bekijk en download | PDF | juni 2021

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Een cao is een overeenkomst aangegaan tussen één of meer werkgevers of werkgeversverenigingen enerzijds en één of meer werknemersverenigingen anderzijds. Hierbij worden afspraken gemaakt over (voornamelijk) arbeidsvoorwaarden.