Thema’s | Wet & regelgeving | Samenwerking onderwijs (IKC) & partners

Samenwerking scholen (IKC) & partners

In Integrale Kindcentra (IKC) zijn de visie op ontwikkeling en voorzieningen geïntegreerd; één leiding, één pedagogische visie op één locatie, die netwerken vormen rondom een kind met een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen aan kinderen. Tot stand gebracht door intensieve samenwerking tussen pedagogische basisvoorzieningen onderling – op basis van één doorlopende ontwikkellijn – en welzijn.
Deze wijze van interdisciplinair samenwerken bevordert het pedagogisch klimaat. Daarnaast is aangetoond dat vroegsignalering en hulp dichtbij voor het kind (en ouders) minder ingrijpend en doeltreffend is.

Alle nieuws en documenten over IKC & Samenwerking scholen vind je op deze pagina.

Kinderopvang moet samen met het onderwijs onderdeel uitmaken van ons funderend stelsel voor kinderen

De BMK vindt dat het huidige kinderopvangstelsel integrale en duurzame samenwerking ontmoedigt tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg. We lopen er tegen aan dat samenwerking wordt bemoeilijkt door de bestaande regelgeving.

De verschillen tussen opvang en primair onderwijs op het gebied van financiering, bestuurlijke inbedding, huisvesting en wet- en
regelgeving, maken het realiseren van doorlopende ontwikkellijnen en integrale kindcentra heel ingewikkeld. Bovendien zien sommige gemeenten en onderwijspartners kinderopvang als een commerciële partij wat een gelijkwaardige en duurzame samenwerking bemoeilijkt.

Dit voorjaar schreven wij een manifest waarin we in 10 punten toelichten dat kinderopvang een cruciale rol vervult in de ontwikkeling van kinderen (scroll naar beneden voor dit manifest). Kinderopvang zou daarom samen met het onderwijs onderdeel moeten uitmaken van ons funderend stelsel voor kinderen. Vanuit de overtuiging dat de samenwerking met het primair onderwijs in het belang is van een optimale leefomgeving voor kinderen, stelt de BMK zich ten doel deze te verbeteren. Wat we doen om dit te bereiken lees je in dit dossier.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over IKC & Samenwerking Onderwijs

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over IKC & Samenwerking onderwijs.

BMK visie Integrale samenwerking kinderopvang en primair onderwijs

Bekijk en download | PDF | Word | 117 KB | november 2021

Wat is een kindcentrum? (Pact voor kindcentra)

Hoe maakt het kindcentrum de ambities waar? In deze digitale flyer van PACT voor Kindcentra lees je de bouwstenen van een kindcentrum.

Bekijk en download | PDF | 971 KB | maart 2019

Position paper BMK, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG voor rondetafelgesprek kinderopvang en onderwijs op 22 november 2018 over de kabinetsreactie op ‘adviezen Taskforce’

Aanleiding hiervoor vormt het niet uitnodigen van de kinderopvang voor het rondetafelgespek. Door middel van deze Position Paper geven de BMK, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG de deelnemers aan het gesprek onze aandachtspunten mee voor de discussie op 22 november over het belang van een goede samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs.

Bekijk en download | PDF | 234 KB | november 2018

Kabinetsreactie op adviezen Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Het vorige kabinet heeft eind 2016 de onafhankelijke Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang ingesteld. De Taskforce leverde op 27 maart 2017 het rapport Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang op. De reactie hierop werd overgedragen aan het nieuwe kabinet. Op 13 juli 2018 verscheen deze kabinetsreactie van Staatssecretaris van Ark (SZW) en Minister van Engelshoven (OCW).

Bekijk en download | PDF | 67 KB | juli 2018

BMK Manifest ‘Erken het belang en de rol van kinderopvang in het gemeentelijk beleid’

Dit manifest maakten we in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in februari 2018; in 10 punten leggen we uit waarom gemeenten kinderopvang de plaats moeten geven in hun gemeentelijk beleid dat het verdient. Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang zou daarom samen met het onderwijs onderdeel moeten uitmaken van ons funderend stelsel voor kinderen.

Bekijk en download | PDF | 282 KB | februari 2018

Rapport Taskforce ‘Tijd om door te pakken’ in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Eindrapport van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. De taskforce concludeert dat voor een optimale ontwikkeling van kinderen, school en kinderopvang compleet moeten kunnen samengaan in een geïntegreerd leer- en ontwikkelcentrum voor 0 tot en met 12 jaar. Daarnaast dienen alle kinderen van 2 tot 4 jaar een publiek gefinancierd toegangsrecht te krijgen voor zestien uur opvang per week. En kinderen van 4 tot en met 12 jaar van 10 uur per week. Zodat ook kinderen van niet-werkende ouders toegang hebben tot opvang.

Bekijk en download | PDF | 1900 KB | 27 maart 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

‘Die IKC-vorming gaat verder. We willen ook welzijn, zorg en naschoolse opvang toevoegen aan ons aanbod de komende jaren. Dan heb je pas een volledig integraal pakket. En dat is tevens de reden waarom de BMK ons aanspreekt. Dat maatschappelijk ondernemerschap waarbij je kinderen centraal stelt en vanuit alle expertises, opvang, onderwijs, zorg en welzijn kunt aanbieden.’ – Marijke Fokkema, bestuursadviseur bij Plateau Kinderopvang