VVE & harmonisatie – kinderopvang2018-09-25T13:35:58+00:00
Thema’s | Wet & regelgeving | VVE & Harmonisatie

VVE & Harmonisatie

Het doel van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is het voorkomen door vroegtijdig aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. De kinderopvang speelt hierin een belangrijke rol. De BMK voert samen met BK en SWN een ondersteuningstraject voor de VVE uit.
Sinds 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen als gevolg van de harmonisatie gezien als kinderopvang. De doelen van de harmonisatie zijn gelijke kwaliteitseisen en gelijke financiële toegankelijkheid voor werkende ouders.

Alle nieuws en documenten over VVE & Harmonisatie vind je op deze pagina.

Goed dat kinderen met een achterstand worden ondersteund, maar voorkom segregatie.

De BMK hecht belang aan het feit dat kinderen met een achterstand worden ondersteund. Alleen de vorm waarin dit nu gebeurt binnen het huidige systeem moet anders omdat het segregatie in de hand werkt.
De BMK pleit voor brede toegankelijkheid van de kindvoorzieningen en daar valt ook de peuteropvang onder. De harmonisatie leidt ertoe dat het voortbestaan van de peuteropvang met name in de achterstandswijken, krimpgebieden en kleine kernen onder druk komt te staan. De BMK pleit juist voor het in stand houden van deze voorzieningen en juist in de achterstandswijken zitten kinderen die gebaat zijn bij de toegankelijkheid van peuteropvang.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie
Word lid van BMK!

Documenten over VVE & Harmonisatie

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over VVE & Harmonisatie.

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Besluit voor wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan de beroepskrachten voorschoolse educatie.

Bekijk en download | PDF | 119 KB | april 2017

Besluit over de wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Besluit over de voorgestelde wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie

Bekijk en download | PDF | 268 KB | 2017

170622 Presentatie Besluit ve

Presentatie over het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (ve)

Bekijk en download | PDF | 990 KB | juli 2017

170622 Presentatie kieswijzers Sardes

Presentatie over het traject naar de nieuwe taalnorm en het kiezen een taaltoets en taalcursus.

Bekijk en download | PDF | 1741 KB | 2018

170622 Presentatie VVE 3F Overig

Presentatie over het taalniveau 3F van VVE in kleine gemeenten.

Bekijk en download | PDF | 890 KB | juni 2017

170705 Handreiking 3F VVE juli 2017

Presentatie met handreikingen en tips voor werkgevers en gemeenten.

Bekijk en download | PDF | 991 KB | juli 2017

Factsheet 170523 Besluit Basisvoorwaarden ve

Factsheet van het Besluit Basisvoorwaarden voorschoolse educatie.

Bekijk en download | PDF | 115  KB | mei 2017

Factsheet 170704 3F gemeenten en houders

Factsheet over taalniveau 3F en gemeenten en houders.

Bekijk en download | PDF | 115  KB | mei 2017

Handreiking 3F VVE november 2017

Factsheet over taalniveau 3F en gemeenten en houders.

Bekijk en download | PDF | 1594  KB | november 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Wij vangen al jaren kinderen van statushouders op. En ook kunnen wij dankzij onze gemeente iets betekenen voor kinderen die tijdelijk door omstandigheden thuis, baat hebben bij een beetje structuur.
(Katinka Felten, directeur/bestuurder bij Kindcentrum ‘t Rovertje)

 

Bekijk meer nieuwsberichten over wet & regelgeving