Thema’s | Werkgeverszaken | Cao kinderopvang

Cao kinderopvang

De arbeidsvoorwaarden voor de branche kinderopvang zijn geregeld via Cao Kinderopvang.
Daarnaast zijn aantal zaken die afgesproken zijn in de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) vastgelegd in de cao.
De afspraken in de cao gaan bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Op deze pagina vind je alle informatie over de Cao Kinderopvang.

Alle nieuws en documenten over Cao Kinderopvang vind je op deze pagina.

Medewerkers in staat stellen kwaliteit te leveren én hiervoor belonen

De BMK draagt bij aan goed werkgeverschap waaronder goede salariëring, scholing en arbeidsvoorwaarden door er voor te zorgen dat deze zaken een plek krijgen in de cao. Hier maken we ons echt hard voor! Want zo worden medewerkers in de kinderopvang in staat gesteld de kwaliteit te leveren die wij nastreven én ze worden ervoor beloond door de werkgever.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over de Cao

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over de Cao Kinderopvang.

Cao Kinderopvang 2023- 2024

In dit bericht vind je de volledige tekst van de Cao Kinderopvang 2023-2024 en de andere cao documenten:

Bekijk en download | diverse PDF | juli 2023

Update ‘Brochure Niet-groepsgebonden uren’

De brochure is geactualiseerd en nu weer helemaal up to date. De afspraken die de afgelopen cao-ronde zijn gemaakt (tekstuele aanpassingen in de regeling) zijn verwerkt en de urenberekening is aangepast voor de huidige minimumnorm van 50 niet-groepsgebonden uren. Download hieronder de brochure.

Bekijk en download | PDF |  KB | augustus 2023

Cao Kinderopvang 2021 – 2022 – Let op, dit is een oude cao

In dit bericht vind je de volledige tekst van de Cao Kinderopvang 2020-2021 en de andere cao documenten:

Bekijk en download | diverse PDF | juni 2021 e.v.

Competentieprofiel Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Bekijk en download | PDF | jan 2020

Cao Kinderopvang 2020 – 2021

Cao-partijen hebben de Cao Kinderopvang aangemeld bij het ministerie van SZW en een bevestiging van de aanmelding ontvangen; hiermee treedt de Cao Kinderopvang 2020-2021 officieel in werking.

Bekijk en download | PDF | 1688  KB | mei 2020

Cao Kinderopvang 2020 – 2021: principeakkoord

Principeakkoord met de inhoud van de Cao Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 173  KB | januari 2020

Principeakkoord overgang peuterspeelzalen, Cao Kinderopvang 2020-2021

Inhoud van het Principeakkoord overgang peuterspeelzalen, onderdeel van de Cao Kinderopvang 2020-2021.

Bekijk en download | PDF | 143 KB | februari 2020

Geïndexeerde vergoedingsbedragen cao kinderopvang 2021

Bekijk en download | PDF | 141 KB | januari 2021

Toelichting geïndexeerde vergoedingsbedragen cao kinderopvang 2021

Bekijk en download | PDF | 156 KB | januari 2021

Geïndexeerde vergoedingsbedragen cao kinderopvang 2020

Bekijk en download | PDF | 141 KB | januari 2020

Cao Kinderopvang 2018 – 2019

Inhoud van de Cao Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 1626 KB | september 2018

Afspraken cao kinderopvang 2018-2019, onderhandelingsresultaat

Een volledige overzicht van de gemaakte afspraken in de cao kinderopvang 2018-2019.

Bekijk en download | PDF | 288 KB | 30 mei 2018

Brochure FCB: Kinderopvang flexibiliteit en inzetbaarheid

Een uitgave van het FCB over de jaarurensystematiek in de kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 977 KB | maart 2018

Cao Kinderopvang 2016 – 2017

Inhoud van de Cao Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 153 KB | maart 2018

Cao Kinderopvang 2016 – 2017 (versie oktober 2017)

In deze versie van de Cao Kinderopvang zijn de IKK-onderwerpen verwerkt die van toepassing zijn op de Cao Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 2342 KB | oktober  2017

Handreiking Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen Kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 324 KB | november 2016

Cao Kinderopvang functieboek

Een bijlage bij de Cao Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 1077 KB | maart 2016

Onderhandelingsresultaat Cao Kinderopvang 2016  2017

Bekijk en download | PDF | 289 KB | maart 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Een cao is een overeenkomst aangegaan tussen één of meer werkgevers of werkgeversverenigingen enerzijds en één of meer werknemersverenigingen anderzijds. Hierbij worden afspraken gemaakt over (voornamelijk) arbeidsvoorwaarden.