Vaccinaties

Vaccinaties beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties kosteloos aangeboden door de overheid, zoals voor baby’s en kinderen. Volgens het RIVM is de vaccinatiegraad in Nederland al twee jaar aan het dalen, omdat steeds meer ouders besluiten hun kind niet in te enten.

Alle nieuws en documenten over Vaccinaties vind je op deze pagina.

BMK pleit er bij de politiek voor dat kinderopvangorganisaties niet ingeënte kinderen mogen gaan weigeren

De BMK maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen die dat heeft voor kinderen op kinderdagverblijven. Wij vinden dat ouders het recht hebben te weten wat de vaccinatiegraad is op een betreffende locatie, zodat zij dit kunnen meenemen bij het bepalen van hun keuze voor een organisatie en locatie. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties aan ouders moeten kunnen vragen bij inschrijving of hun kind is ingeënt en dat ouders de desbetreffende vaccinatiebewijzen moeten kunnen overdragen. Als ouders dat niet kunnen, hebben houders het recht deze kinderen te weigeren, vindt de BMK. Voorwaarde is dat houders in afstemming met de oudercommissie, de keus om niet gevaccineerde kinderen te weigeren in hun beleid hebben opgenomen en zichtbaar op hun website hebben geplaatst.

De BMK vindt dat de politiek duidelijkheid moet bieden in deze discussie en uitspreken dat houders het recht hebben (krijgen) om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren. De huidige regels zijn onduidelijk. Daarnaast is het zo dat de politiek niet alleen moet focussen op de kinderopvang. We moeten niet onderschatten dat, wanneer de vaccinatiegraad minder dan 95 %* is, kinderen dan in het algemeen een risico lopen, dus ook tijdens  andere, dagelijkse activiteiten.

* De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar een vaccinatiegraad van 95% voor de eerste en tweede mazelenvaccinatie. Deze norm is nodig om eliminatie van mazelen te bereiken. In Nederland wordt deze norm nu niet meer gehaald.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie
Word lid van BMK!

Documenten over Vaccinaties

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Vaccinaties.

Kabinetsreactie op rapport ‘Prikken voor elkaar’

De reactie van het kabinet (dd 11 oktober 2019) op het rapport ‘Prikken voor elkaar’.

Bekijk en download | PDF | 70 KB | 11 oktober 2019

Rapport ‘Prikken voor elkaar’

De onafhankelijke adviescommissie kinderopvang en vaccinatie overhandigde dit rapport op 1 juli aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie onderzocht oplossingsrichtingen waarin ook de zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad een plek krijgen.

Bekijk en download | PDF | 4.848 KB | 1 juli 2019

Verslag Ronde-tafelgesprek vaccineren (21 januari 2019)

Op 21 januari 2019 vond een ronde-tafelgesprek plaats over vaccineren. Onderzoekers, wetenschappers, hoogleraren, artsen en slachtoffers in gesprek met de vaste commissieleden van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Nederlandse vaccinatiebeleid.

Bekijk en download | PDF | 142 KB | 21 januari 2019

Kamerbrief Staatssecretaris Blokhuis ‘Geen vaccinatieplicht voor kinderopvang’

Dit zegt Blokhuis in reactie op vragen van drie Kamerleden van D66. Blokhuis voelt zich gesteund door een uitspraak van het RIVM dat het alleen toelaten van ingeënte kinderen tot de kinderopvang slechts een zeer beperkt effect zou hebben.

Bekijk en download | PDF | 175 KB | 26 juni 2018

Advies Gezondheidsraad Werknemers & Kinkhoest – criteria voor vaccinatie

Bekijk en download | PDF | 210 KB | juni 2017

Criteria voor Vaccinatie

Bekijk en download | PDF | 207 KB | juni 2013

Kamerbrief Advies Kinkhoestvaccinatie

Bekijk en download | PDF | 174 KB | augustus 2017

Is het Juridisch mogelijk om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren?

Bekijk en download | docx| 13KB | januari 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd komen die infectieziekten nauwelijks meer voor. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, krijgen daardoor minder snel de infectieziekte. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen.

Bekijk meer nieuwsberichten over Veiligheid & gezondheid