Vaccinaties

Vaccinaties beschermen mensen tegen ernstige infectieziekten. In Nederland worden de meeste vaccinaties kosteloos aangeboden door de overheid, zoals voor baby’s en kinderen. Volgens het RIVM is de vaccinatiegraad in Nederland al twee jaar aan het dalen, omdat steeds meer ouders besluiten hun kind niet in te enten.

Alle nieuws en documenten over Vaccinaties vind je op deze pagina.

BMK: politiek moet verantwoordelijkheid nemen en deze niet neerleggen bij de kinderopvang

De BMK vindt dat de overheid de uitgangspunten voor gezondheidszorg niet tot een keuze moet laten worden van individuele kinderopvangorganisaties. Wanneer de vaccinatiegraad zakt tot onder een afgesproken grens, moet er door de overheid, op basis van een wettelijke grondslag, ingegrepen worden. En ook adviseren we conform het overheidsbeleid dat ouders hun kinderen laten deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma.

Een betere bescherming tegen besmettelijke en gevaarlijke kinderziektes door vaccineren, blijft volgens de BMK een maatschappelijk volksgezondheidsissue. Dit vraagstuk raakt niet alleen de kinderopvang en ouders en kinderen die hiervan gebruikmaken, maar de hele samenleving. Kinderen spelen en bewegen overal; op de zwemles, in de zandbak en niet alleen in de kinderopvang. En ook pedagogisch professionals bewegen zich in een omgeving met andere mensen

De BMK blijft daarom aandacht vragen voor de adviezen uit het rapport ‘Prikken voor elkaar’. Dit rapport geeft het kabinet duidelijke richtlijnen en wijst het kabinet op haar verantwoordelijkheid. Dit rapport adviseert om in te zetten op minder vrijblijvende en meer normstellende communicatie. De BMK vindt het van belang dat alle kinderen zich in een kwalitatief goede, gezonde en veilige omgeving kunnen ontwikkelen. In het geval van een rood scenario adviseert het rapport om deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma als voorwaarde te stellen voor de toegang tot kinderopvang. Door deze maatregel is de overheid normstellend en krijgen kinderopvangorganisaties de gewenste en noodzakelijke duidelijkheid over wanneer de vaccinatiegraad bij kinderen tot een onaanvaardbaar niveau is gedaald.

Daarnaast is op advies van de commissie een overheidscampagne gelanceerd om de in 2020 dalende vaccinatiegraad te keren en zijn voorlichtingsgesprekken met ouders gevoerd die huiverig staan tegenover vaccinatie.

* De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar een vaccinatiegraad van 95% voor de eerste en tweede mazelenvaccinatie. Deze norm is nodig om eliminatie van mazelen te bereiken. In Nederland wordt deze norm nu niet meer gehaald.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Vaccinaties

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Vaccinaties.

Kabinetsreactie op rapport ‘Prikken voor elkaar’

De reactie van het kabinet (dd 11 oktober 2019) op het rapport ‘Prikken voor elkaar’.

Bekijk en download | PDF | 70 KB | 11 oktober 2019

Rapport ‘Prikken voor elkaar’

De onafhankelijke adviescommissie kinderopvang en vaccinatie overhandigde dit rapport op 1 juli aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie onderzocht oplossingsrichtingen waarin ook de zorgen van ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de gedaalde vaccinatiegraad een plek krijgen.

Bekijk en download | PDF | 4.848 KB | 1 juli 2019

Verslag Ronde-tafelgesprek vaccineren (21 januari 2019)

Op 21 januari 2019 vond een ronde-tafelgesprek plaats over vaccineren. Onderzoekers, wetenschappers, hoogleraren, artsen en slachtoffers in gesprek met de vaste commissieleden van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Nederlandse vaccinatiebeleid.

Bekijk en download | PDF | 142 KB | 21 januari 2019

Kamerbrief Staatssecretaris Blokhuis ‘Geen vaccinatieplicht voor kinderopvang’

Dit zegt Blokhuis in reactie op vragen van drie Kamerleden van D66. Blokhuis voelt zich gesteund door een uitspraak van het RIVM dat het alleen toelaten van ingeënte kinderen tot de kinderopvang slechts een zeer beperkt effect zou hebben.

Bekijk en download | PDF | 175 KB | 26 juni 2018

Advies Gezondheidsraad Werknemers & Kinkhoest – criteria voor vaccinatie

Bekijk en download | PDF | 210 KB | juni 2017

Criteria voor Vaccinatie

Bekijk en download | PDF | 207 KB | juni 2013

Kamerbrief Advies Kinkhoestvaccinatie

Bekijk en download | PDF | 174 KB | augustus 2017

Is het Juridisch mogelijk om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren?

Bekijk en download | docx| 13KB | januari 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden gevaccineerd komen die infectieziekten nauwelijks meer voor. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, krijgen daardoor minder snel de infectieziekte. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen.