Thema’s | Wet & regelgeving | Wet Kinderopvang

Wet Kinderopvang

De Wet Kinderopvang, een algemene wet sinds 2005 van kracht, waarin alle kwaliteitseisen en de eisen voor de kinderopvangtoeslag zijn samengevat. Deze belangrijkste wet voor de kinderopvang, wil de combinatie arbeid en zorg vergemakkelijken en de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen. De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK), zijn wijzigingswetten.

Alle nieuws en documenten over de Wet Kinderopvang vind je op deze pagina.

Maak van kinderopvang een recht voor alle kinderen, niet alleen voor kinderen van werkende ouders.

De Wet Kinderopvang is ingericht op werkende of studerende ouders; kinderopvang wordt nog altijd vooral gezien als een dienst aan de ouders. Kinderen van niet-werkende of studerende ouders kunnen dus niet naar de kinderopvang. Dit leidt tot versnippering en segregatie.

De BMK wil van kinderopvang een recht maken voor alle kinderen, zodat zij gelijke kansen hebben en achterstanden worden voorkomen. We willen dat de kinderopvang zich primair richt op de ontwikkeling van kinderen en pas daarna als dienst aan de ouders wordt beschouwd.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over de Wet Kinderopvang

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over de Wet Kinderopvang.

Visie BMK op Ouderparticipatiecrèches (opc’s)

In ouderparticipatiecrèches wordt de opvang door de ouders van de kinderen zelf verzorgd, waarbij zij onbezoldigd dagdelen opvang draaien. In dit document lees je de visie van de BMK op opc’s.

Bekijk en download | PDF | 324 KB | oktober 2019

Aankondiging wetsvoorstel Ouderparticipatiecrèches (OPC’s)

In het regeerakkoord 2017-2021 is verwoord dat OPC’s hun bestaansrecht behouden. In deze brief stelt Staatssecretaris Van Ark voor een uitzonderingspositie in Wet Kinderopvang (Wko) te creëren door OPC’s onder voorwaarden vrij te stellen van twee belangrijke kwaliteitseisen. Hiervoor is een wijziging van de Wko nodig. Dit wetsvoorstel zal Van Ark medio 2019 indienen.

Bekijk en download | PDF | 139 KB | december 2018

Wet Kinderopvang 2018

Wet van 9 juli 2004 met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van de kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van de kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 343 KB | maart 2018

Wet Kinderopvang

Wet met betrekking op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging  van de kwaliteit van kinderopvang.

Bekijk en download | rtf | 368 KB | maart 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De Wet Kinderopvang is ingericht op werkende of studerende ouders; kinderopvang wordt nog altijd vooral gezien als een dienst aan de ouders.