Maatschappelijke en kwalitatief goede kinderopvang

Investeren in de ontwikkeling van kinderen

De BMK vindt dat de pedagogische kwaliteit bepalend moet zijn in de kinderopvang. Want investeren in de ontwikkeling van kinderen is investeren in de samenleving van morgen. Daar is iedereen het over eens. Uit onderzoek weten we dat in de eerste levensjaren van een kind de hersenontwikkeling procentueel het grootst is. Zorgvuldige en professionele begeleiding van kinderen begeleiding kan het verschil maken.

Word lid van BMK

Niet voor alle kinderen…?

Nu hebben we een Wet kinderopvang, maar die is ingericht op werkende of studerende ouders. Kinderen van niet-werkende of studerende ouders kunnen dus niet naar de kinderopvang en missen ontwikkelingskansen.

Risico van een commerciële sector

Daarnaast is de kinderopvang een commerciële sector waar publieke middelen instromen, de kinderopvang toeslag. Ongebreidelde marktwerking draagt niet bij tot de beste kwaliteit en daarom streeft de BMK naar een systeem van competitie op kwaliteit, waarin een wetenschappelijk onderbouwde (pedagogische) werkwijze leidend wordt.

Hoge kwaliteit, toegankelijk voor alle kinderen

En omdat onze sector onderhevig is aan marktwerking is het onmogelijk voor organisaties om zich te onderscheiden op kwaliteit zonder hoge uurtarieven te moeten vragen en daarmee niet meer toegankelijk te zijn voor kinderen die juist baat zouden hebben bij professionele kinderopvang!
Lees meer hierover in onze opdracht.

Maatschappelijke kwaliteit

Wij streven naar het zorgvuldig omgaan met publieke middelen door naar de hoogste maatschappelijke opbrengst te streven. Dit betekent doelmatige bedrijfsvoering en een verdeling van middelen en spreiding over buurten en wijken. Ook hiervoor zetten wij ons met hart en ziel in.

Om de kwaliteit te bevorderen binnen de kinderopvang maken wij ons hard voor een aantal thema’s en dossiers.

Lees meer over ‘kwaliteit’ in Dienstverlening & bedrijfsvoering en Wet & Regelgeving.

Thema’s & dossiers