Thema’s | Werkgeverszaken | Opleidingen

Opleidingen

In dit dossier vind je relevante informatie over de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op MBO en HBO niveau, BBL- en BOL stagiaires en de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerkers.

Alle nieuws en documenten over Opleidingen vind je op deze pagina.

Investeren in goede opleidingen die perspectief bieden

De BMK is groot voorstander van een verdere professionalisering van de branche o.a. door het gedegen opleiden van medewerkers. Professionele, goed opgeleide medewerkers bepalen in hoge mate de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening in de kinderopvang. Dit doen we o.a. door goede en adequate opleidingseisen op te nemen in de cao Kinderopvang. En we kijken naar de toekomst! De kinderopvang als branche moet aantrekkelijk zijn voor jonge mensen die een beroepskeuze maken. Daarom investeren we in goede opleidingen die perspectief bieden op een professionele loopbaan met ontwikkelmogelijkheden.

Een beroepscode en –register kunnen bijdragen aan een verdere professionalisering van het vakgebied van de pedagogisch medewerker. De BMK trekt op met de beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers Ppink om dit onderwerp op de kaart te zetten in de kinderopvang.

De BMK wil dat de pedagogische kwaliteit bepalend is in de kinderopvang. Dit is onmogelijk in de huidige markt. Pas als de prijs een gegeven is, kunnen organisaties zich onderscheiden op kwaliteit. Meer lezen over onze visie op de pedagogische kwaliteit? Kijk in de verschillende dossiers die vallen onder het thema Wet&Regelgeving .

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Opleidingen

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Opleidingen.

Kwalificatie-eis Pedagogisch Medewerker

Op deze pagina op de website van het FCB vind je actuele informatie over de kwalificatie-eis Pedagogisch Medewerker met een toelichting op wat de kwalificatie-eis inhoudt en een overzicht van de documenten of opleidingsachtergronden die kwalificeren.

juni 2018

Training – ‘Grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wat doe jij?’

De BMK ontwikkelde samen met Movisie een training voor medewerkers in de kinderopvang om hen alert te maken op signalen van grensoverschrijdend gedrag van collega’s richting kinderen, en om te leren elkaar hier op aan te speken. Meer over de training lees je in dit document. (BMK-leden kunnen de training afnemen tegen een gereduceerd tarief. )

Bekijk en download | PDF | 408 KB | juni 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Wij investeren continu in verdere professionalisering van de branche en voegen daad bij woord! Zo hebben we n.a.v. themadiscussie over mishandeling en misbruik in de kinderopvang in samenwerking met Movisie een training ontwikkeld voor teams op de werkvloer.