Thema’s | Veiligheid & gezondheid | Oorlog Oekraïne

Oorlog Oekraïne

Steeds meer Oekraïense vrouwen en kinderen komen Nederland binnen. Iedereen zoekt naar manieren om deze groep mensen zo goed mogelijk op te vangen. Kinderopvang is een actieve lokale partner rondom het kind. Diverse partijen uit de sector kinderopvang vertalen de actuele ontwikkelingen naar wat dit betekent voor onze opdracht.

Wat is hier onze verantwoordelijkheid en wat kunnen wij doen zodat de kinderen zich snel veilig voelen, erbij kunnen horen en blijven genieten van optimale kansenontwikkeling. Emotionele veiligheid is hierbij de basis. Maar het vraagt ook flexibiliteit van de kinderopvangorganisaties. Een overzicht van de initiatieven van maatschappelijke kinderopvang vindt je hier.

Alle nieuws en documenten over Oorlog Oekraïne vind je op deze pagina.

Info over Oorlog Oekraïne

Zie je hier mogelijkheden, breng dan met je organisatie in kaart wat je kunt leveren en hoe je dat zou willen doen. Ga met dit plan in gesprek met je toezichthouder, andere sociaal maatschappelijke partijen en de gemeente. Gezamenlijk onderzoek je wat de opvangvraag en wat de mogelijkheden per leeftijdsgroep zijn. De BMK inventariseert o.b.v. input van leden welke initiatieven lopen, verzamelt de opgedane ervaringen en kennis.

Veel initiatieven zijn nog in de opstartfase. Zodra we relevante adviezen en voorbeelden kunnen delen, plaatsen we dit online. Dus deel de initiatieven die jouw organisatie neemt in jouw gemeente!

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Oorlog Oekraïne

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Oorlog Oekraïne.

‘Kinderopvang belangrijke rol bij integratie kinderen Oekraïne’ (webinar GOAB)

Webinar dat plaatsvond op 17 maart 2022 over ‘nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs’ -> wat is de rol van gemeenten en kinderopvang? Het webinar werd georganiseerd door het GOAB consortium (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid)

Lees het bericht | online | april 2022

FAQ overheid: ‘Kinderopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne’

Bekijk en download | april 2022

BMK: voorbeelden van initiatieven voor kinderen uit de Oekraïne

Voorbeelden betreffen opvang binnen het reguliere systeem, een aanbod buiten het reguliere systeem en ondersteuning van het onderwijs. De voorbeelden zijn ter inspiratie voor kinderopvangorganisaties.

Lees het berichtd | online | 21 april 2022

Vluchtelingen in de kinderopvang – Invalshoek 3: ‘Dilemma’s en hoe ermee om te gaan?’

De inhoud van dit artikel is opgesteld door het NJi in samenwerking met de sectororganisaties BMK, BK en PPink.

Bekijk en download | online | 11 april 2022

Vluchtelingen in de kinderopvang – Invalshoek 2:  ‘Werken aan het welbevinden van kinderen uit Oekraïne in de kinderopvang’

De inhoud van dit artikel is opgesteld door het NJi in samenwerking met de sectororganisaties BMK, BK en PPink.

Bekijk en download | 163 KB | 30 maart 2022

Vluchtelingen in de kinderopvang – Invalshoek 1: ‘Praktische/bedrijfsvoering aspecten’
FAQ Kinderopvang (18 maart 2022)

Hoe kunnen we met elkaar een solide opvang-omgeving bouwen? Dit vroegen BMK, BK, MinSZW, VNG, GGD GHOR en het NJI zich af.
We onderscheiden 3 invalshoeken; de praktische/bedrijfsvoering aspecten, de pedagogisch/didactisch aspecten en de rol van de kinderopvang en de dilemma’s waar je mee te maken krijgt bij de opvang van vluchtelingkinderen. In dit artikel gaan we in op de eerste invalshoek: de praktische/bedrijfsvoering aspecten.

Lees het bericht | Download het artikel | 163 KB |april 2022

Praten met kinderen over oorlog

Als je de krant openslaat, het nieuws of de tv aanzet, op social media kijkt… overal gaat het over de oorlog in Oekraïne. Maar wat vertel je kinderen over een oorlog waarover ook volwassenen zich zorgen maken? Ppink en BMK maakten een overzicht van adviezen en tools hoe met kinderen het gesprek aan te gaan, met input/linkjes van het Jeugdjournaal tot landelijke dagbladen

Lees het bericht | online | 11 maart 2022

Gevluchte kinderen uit de Oekraïne; hoe kunnen wij helpen?

Bericht 11 maart; eerste inventarisatie van mogelijkheden, linkjes naar meer informatie

Lees het bericht | online | 11 maart 2022

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Een kind heeft honderd talen: veel manieren om zichzelf te laten zien en te uiten. De pedagogisch professional heeft de taak goed te luisteren en te kijken wat en kind precies vertelt.