Thema’s | Onderzoeken & informatie | Pedagogenplatform

Pedagogenplatform

We zijn heel trots op ons eigen pedagogenplatform en de inhoudelijke bijdrage aan het gesprek over pedagogiek die dit oplevert. De kwaliteit van de kinderopvang en haar bijdrage aan het opgroeien van jonge kinderen is een belangrijk onderwerp voor de maatschappelijke kinderopvang, waar onze betrokken pedagogen een zeer relevante bijdrage aan leveren.

Driemaal per jaar geeft het platform met een vaste kern en wisselende gastdenkers, een antwoord op een vraag of een uitwerking van een thema dat speelt in de sector. Leden worden hier actief bij betrokken in online sessies waar het platform meermalen per jaar visie kan toetsen aan de dagelijkse praktijk.

Alle nieuws en documenten over het Pedagogenplatform vind je op deze pagina.

Pedagogenplatform levert waardevolle inzichten op voor organisaties

Drie maal per jaar levert het pedagogenplatform, met vaste gezichten Ruth de Waal & Simon Hay i.s.m. met het bureau van BMK een antwoord of standpunt op een vraag of kwestie uit de sector.

Samen met leden van de BMK en gast-denkers werken zij het antwoord en kwestie uit en presenteren deze in een online ledensessie. Na verwerking van de opmerkingen en aanbevelingen uit deze sessie publiceren we hier het definitieve stuk. Ons pedagogenplatform is visionair zoals onze leden zijn en informatief zoals je dat mag verwachten van je branchevereniging. Wij van de BMK doen het gewoon net even anders dan de anderen.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Pedagogenplatform

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over het Pedagogenplatform.

Pedagogenplatform – De maatschappelijke en pedagogische opdracht van de maatschappelijke kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 1,55 MB| februari 2023

Pedagogenplatform – Het pedagogisch fundament

Bekijk en download | PDF | 590 KB | april 2021

Pedagogenplatform – Duurzaamheidspedagogiek

Bekijk en download | PDF | 1807 KB | maart 2023

Pedagogenplatform – Diversiteit en Inclusie en de maatschappelijke kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 1193 KB | november 2022

Pedagogenplatform – De maatschappelijke opdracht van de pedagogiek

Bekijk en download | PDF | 296 KB | mei 2022

Pedagogenplatform – De digitale technologie in de opvoeding

Bekijk en download | PDF | 569 KB | februari 2022

Pedagogenplatform – Artikel Digitale technologie

Bekijk en download | PDF | 593 KB | februari 2022

Pedagogenplatform – Richtlijnen schermtijd – digitale technologie

Bekijk en download | PDF | 21 KB | januari  2022

Pedagogenplatform – De meerwaarde van de BSO”

Bekijk en download | PDF | 561 KB | juni 2021

Lees hier onze ‘Ode aan de BSO’

Pedagogenplatform – Is de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in
Nederland goed? (Spoiler: Dat bepalen wij zelf wel!)

Bekijk en download | PDF | 985 KB | juli 2021

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Ruth de Waal en Simon Hay zijn twee toppers die samen met Ellen Monteban het spil zijn van ons Pedagogenplatform en vooruit willen kijken. Dat levert mooie dingen op voor de sector en daar zijn we maar wat trots op!