Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je de activiteiten en evenementen van BMK en andere interessante bijeenkomsten. Verder vind je de links naar onze speciale updates ven overzichten voor leden en de kwartaal nieuwsbrieven voor iedereen.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Op 30 juni organiseren we  tussen 16.00 uur en 18.00 uur onze online ALV.

Op de agenda zullen naast actualiteiten zoals de cao kinderopvang en onze inzet voor de nieuwe onderhandelingen en onderwerpen als het personeelstekort, en de benoeming van een nieuw lid van de Remuneratiecommissie.
De agenda en de stukken voor deze vergadering download je hier

Aanmelden
Je aanmelden kan al via die formulier.
De ALV en alle stemmingen zullen volledig online plaatsvinden. Via de interactieve chat kunnen jullie meedoen, ons van input voorzien en vragen stellen.

De link voor deelname volgt een dag voor de vergadering.

Webinar: bestrijding kinderarbeid | Dinsdag 5 juli, 10:00 – 11:30

Wereldwijd verrichten op dit moment 160 miljoen kinderen kinderarbeid. Door COVID-19 neemt dit aantal alleen maar toe. Op dinsdag 5 juli, van 10:00 tot 11:30 organiseren de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Hestia Kinderopvang, in samenwerking met VNO-NCW / MKB-Nederland, een webinar over de bestrijding van kinderarbeid in de productieketens.

In dit webinar vertellen we je meer over nieuwe wetgeving die eraan komt (Wet zorgplicht kinderarbeid / Europese due diligence wetgeving) en wat dit voor bedrijven betekent. We gaan in op de oorzaken en impact van kinderarbeid. Tot slot vertellen collega-ondernemers wat zij doen om kinderarbeid tegen te gaan en benoemen we de voordelen van samenwerken. Tijdens de sessie is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Programma en aanmelden
Het volledige programma volgt later. Aanmelden kan via dit formulier.

Meer informatie
Gezamenlijk een vuist tegen kinderarbeid – BMK (artikel op maatschappelijkekinderopvang.nl)

Werkgevers opgelet! Vanaf 1 augustus 2022 geldt de nieuwe ‘Wet Transparante & Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden’. Vanaf die dag gelden allerlei nieuwe regels in het arbeidsrecht rondom studiekosten, nevenwerkzaamheden en verplichte informatievoorziening aan werknemers. Ben jij als werkgever al goed voorbereid? Wij zorgen ervoor dat jij precies weet wat allemaal gaat veranderen en wat je moet doen om voorbereid te zijn.

Dit doen we tijdens onze online ‘Lunch & Learn’-sessie op 7 juli 2022 van 11:30-12:30 uur. Deze sessie organiseren we samen met onze vaste juridische partner De Koning Vergouwen Advocaten. Arbeidsrechtadvocaat Charlotte Koopman praat ons in één uur helemaal bij. Er is voldoende ruimte voor interactie, dus schroom vooral niet om vragen te stellen. Deelname is gratis (voor leden van de BMK) en omdat het online is moet je wel zelf voor lunch zorgen 😉

Interesse?
Meld je dan vooral aan via info@bmko.nl o.v.v. BMK online ‘Lunch & Learn’-sessie: Actualiteiten Arbeidsrecht – ‘Wet Transparante & Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden’ zodat we je de benodigde link kunnen toesturen. Mocht je nu al specifieke vragen hebben, dan kan je die ook alvast meesturen via de email.

Je kan je aanmelden tot en met 4 juli!

UITNODIGING

9e Landelijke IKC-dag ‘Civil society als krachtbron voor het kindcentrum’

De Afrikaanse uitdrukking ‘it takes a village to raise a child’ blijkt niet zo maar een volkswijsheid uit een andere samenleving, maar wordt sterk ondersteund door wetenschappelijke evidentie ook in onze eigen westerse samenlevingen. De vraag is hoe we dit gegeven vertalen in onze moderne pedagogische praktijken, of, met andere woorden: hoe geven we in deze tijd vorm aan de zgn. pedagogische civil society? Een belangrijk element daarvan is de actieve betrokkenheid van kinderen bij de vormgeving van hun sociale omgeving. Hoe bevorderen we, bijvoorbeeld binnen de IKC’s, de ‘agency’ (het handelingsvermogen) van kinderen die op zijn beurt weer een essentieel element van democratisch burgerschap vormt.

Keynote speech door Micha de Winter
Micha de Winter is sociaal-pedagoog en emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht. Hij pleit in zijn publicaties voor sociale verbondenheid in een tijd die sterk de nadruk legt op individuele prestaties en waarin persoonlijke belangen om voorrang vragen. Dat is niet een omgeving waarin kinderen gedijen. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling aangewezen op een veilige sociale inbedding die door volwassenen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien. Hij laat zich daarom ook zeer kritisch uit over het problematiseren van onze jeugd en over de maatregelen die altijd weer worden voorgesteld om aan het ongemak dat zij bezorgen een einde te maken. Zo heeft Micha ook een hard hoofd in het classificeren van kinderen (ADHD, enz.) waarmee kinderen in feite buiten het gewone leven, in dit geval een school, worden geplaatst. Hij is een voorstander van duidelijke grenzen en handhaving hiervan, maar pleit dan altijd weer voor een directe menselijke benadering van de jeugd die de grenzen opzoekt.

Deelsessies
U maakt een keuze uit één van de verschillende deelsessies waarin vernieuwende IKC’s, aansprekende voorbeelden en/of ervaren experts op interactieve wijze hun visie en ervaringen delen.

Masterclasses
Masterclasses worden gegeven door experts in hun vakgebied, die een verfrissende blik werpen op het thema van de dag en op de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Soms betreden zij daarin een eigenzinnig pad, verkennen een niche of dragen kennis van buiten de branche aan. Neem deel aan één van deze masterclasses.

Hopelijk ontmoeten we u tijdens de negende IKC-dag!

Praktische zaken
Landelijke IKC-dag; Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht
Vrijdag 23 september, van 09:30 tot 16:00 uur
Kosten 150 euro

De Landelijke IKC-dag wordt ook dit jaar georganiseerd door de PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, EtuConsult, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de VNG.

Meer informatie en inschrijven
EtuConsult: Landelijke IKC-dag 2022

Op 24 november organiseren we ons onze ALV. Op de agenda zullen naast actualiteiten en misschien een leuke spreker de vaste onderwerpen als het jaarplan, de begroting en de verkiezing van nieuwe bestuursleden staan. 
De agenda voor deze vergadering is nog niet gemaakt, dus mocht je iets willen toevoegen aan de agenda? Neem contact met ons op!

Aanmelden
Je aanmelden kan al via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: ALV 24/11
We gaan er helemaal vanuit dat de ALV op locatie in Utrecht plaats kan vinden maar zullen deze ook in online vorm blijven aanbieden.

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over de agenda