Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je de activiteiten en evenementen van BMK en andere interessante bijeenkomsten. Verder vind je de links naar onze wekelijke updates voor leden en de maandelijkse nieuwsbrieven voor iedereen.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Reorganiseren als gevolg van corona
Veel bedrijven zullen ermee te maken krijgen door de huidige corona crisis. Hoewel de NOW steunregelingen en andere compensatieregelingen van de overheid de eerste klappen hebben opgevangen, komt voor sommige ondernemingen het moment om toch in het personeelsbestand te korten. Er komt -kortom- weer het nodige op ons af. Waar moet je als werkgever allemaal rekening mee houden? Hoe kom je tot een juiste selectie van de werknemers die je voordraagt voor ontslag? Kan je een locatie of groep locaties aanmerken als bedrijfsvestiging? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting? En wat is de rol van de Ondernemingsraad en de Vakbond in een reorganisatieproces?

Voor deze online ledensessies heeft BMK De Koning Vergouwen Advocaten gevraagd om de deelnemers te informeren over relevante zaken die spelen bij een dergelijkr reorganisatie. Beknopt worden de ins & outs met betrekking tot relevante HR-zaken gedeeld door mr. Charlotte Koopman. Wij organiseren al geruime tijd informatieve sessies samen met Charlotte. Zoals bijvoorbeeld de WAB Q&A bijeenkomst van vorig jaar, met veel ruimte om vragen te stellen.

Schrijf je nu in via: info@bmko.nl

3 november (15.00-17.00 uur), Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK)

Het kabinet heeft een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden om knelpunten in kindvoorzieningen aan te pakken. Dit is voor de zomer uitgewerkt in de Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK). Deze tussenrapportage geeft inzicht in het huidige stelsel, de voor- en nadelen hiervan en presenteert vier scenario’s voor toekomstige kindvoorzieningen.

Op 3 november gaan we met leden tijdens een digitale bijeenkomst in gesprek over de vier mogelijke scenario’s en de consequenties voor de inrichting van het stelsel. Tijdens deze bijeenkomst presenteert het bestuur haar voorkeursoptie en kunnen de leden reageren. Reacties en argumenten van leden worden meegenomen in de definitieve mindmap met als centrale vraag: Welk scenario uit de SVK heeft de voorkeur van BMK en wat zijn hiervoor de belangrijkste elementen? Deze mindmap vormt de basis voor onze lobby.

Bestuurders kunnen zich aanmelden via: info@bmko.nl

Lees meer over de scenario’s in het interview dat Monique Vreeburg, voorzitter a.i. BMK, onlangs gaf in het tijdschrift Toezien.

Wanneer: woensdag 4 november 2020
Tijdstip: 10.00 uur tot 16.00 uur (lunch tussen om 12.30 uur en 13.30 uur)
Locatie: Camping Ganspoort, Helling 87, 3523 CB Utrecht

Georganiseerd in samenwerking met BMK

Sprekers: Roswitha Heitbrink, Samensturend verandermanager, Practitioner, Ervaringsdeskundige, Stijn van Diemen, Senior adviseur Strategy counsellors, Twynstra Gudde. John Swildens, programmamaker bij Klassewerk, Diana van Bakel, HR coaching & Advisering en Loes van Wessum, Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool Windesheim Flevoland.

HCB Seminar
Jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt 2020 – Voor kinderopvang, basisonderwijs en IKC

Tijdens dit geheel nieuwe en zeer actuele HCB Seminar krijg je in 1 dag theoretische kaders en praktijkvoorbeelden aangereikt en ga je aan de slag met:

 • Welke antwoorden kun je formuleren op de toenemende personeelstekorten?
 • Hoe kun je jezelf onderscheiden als organisatie? Wie wil je zijn?
 • Wat kun je leren van andere organisaties binnen én buiten de branche?
 • Welke kansen biedt samenwerking?
 • Welke tools & organisatiemethoden kunnen helpen om een sterk merk te worden op de arbeidsmarkt?
 • Hoe vergroot je de innovatiekracht van je eigen organisatie en betrek je alle medewerkers?

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €445,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 495,-) voor de hele dag. De kortingsprijs geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Meer informatie & inschrijven kan via de website van het Haags Congresbureau

BMK-ledensessie ‘Het Pedagogisch Fundament’ (12 november)

Op 12 november (15.00 – 16.00 uur) organiseren we een BMK-ledensessie over het ’Pedagogisch Fundament van de BMK’. Binnen de BMK denken zowel pedagogen van leden als externe pedagogen mee over vraagstukken en thema’s die de BMK fundamenteel en urgent vindt. Om een goede dialoog over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang te kunnen voeren, is daarom een ‘Pedagogisch Fundament’ uitgewerkt. Praat mee over dit Fundament op 12 november.

Uit de ambities van de BMK, die raakvlakken hebben met vraagstukken rondom opvoeding en kindontwikkeling, volgt logischerwijs een pedagogische visie van de BMK op kinderopvang én een visie op kwalitatief goede kinderopvang. Gezien de steeds veranderende context waarbinnen kinderen opgroeien en zich ontwikkelen, zullen visie en de daarmee samenhangende prioriteiten, regelmatig onderwerp van gesprek zijn.

Vanuit het Pedagogisch Fundament kan door middel van wetenschappelijke verkenningen, praktijkonderzoek en een verdere dialoog:

 • Goed onderbouwd gereageerd worden op (beleids)ontwikkelingen en het hele werkveld en
 • Concrete innovaties voorgesteld worden.

Praat mee over het Pedagogisch Fundament
We vinden het heel waardevol om dit fundament te delen met pedagogen onder BMK-leden en te horen wat jullie ervan vinden. Versterkt dit fundament wat jouw organisatie uitdraagt met het Pedagogisch Beleidsplan? Mis je iets? Wat zijn volgens jou belangrijke actuele thema’s om met elkaar mee aan de slag te gaan, met het Pedagogisch fundament als uitgangspunt?

Ruth de Waal (oud-bestuurder, pedagoog en project-manager Nationaal Congres Raising the Future) zal als pedagogisch expert een bijdrage leveren aan deze

Schrijf je in!
Er is beperkt plek in de online sessie. Inschrijven kan via info@bmko.nl o.v.v. 12/11 Sessie ‘Het Pedagogisch Fundament’

Online ledensessie over IKC-ontwikkeling – 19 november, 15.00 – 16.00 uur

De ontwikkeling van integrale kindcentra staat meer dan ooit te voren in de belangstelling. De recente rapporten en studies die het afgelopen half jaar verschenen besteden stuk voor stuk aandacht aan mogelijke scenario’s voor integratie van kinderopvang en onderwijs en welzijn en zorg, doorlopende ontwikkellijnen, brede talentontwikkeling etc. Dit alles passend binnen een nieuw vorm te geven stelsel voor kindvoorzieningen. Een volledige integratie van kinderopvang en onderwijs met een vroege start is de BMK op het lijf geschreven. Gezien de huidige ontwikkelingen nemen we jullie graag hierin mee.

Tegelijkertijd zien we de barrières die nu nog opgeworpen worden voor samenwerking. Het huidige stelsel ontmoedigt de integrale en duurzame samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Bestaande regelgeving werkt belemmerd en er zijn veel verschillen tussen opvang en primair onderwijs m.b.t. financiering, bestuurlijke inbedding, huisvesting etc. Bovendien zien sommige gemeenten en onderwijspartners kinderopvang als een commerciële partij wat een gelijkwaardige en duurzame samenwerking bemoeilijkt. Dit maakt het realiseren van doorlopende ontwikkellijnen en IKC’s vaak onnodig complex.

Programma
Vandaar dat we tijdens deze ledensessie hier aandacht aan besteden en in gesprek gaan met leden over de huidige ontwikkelingen, issues die spelen en de behoeften van leden waarbij kennisdeling centraal staat. Ook horen we graag wat we als BMK kunnen betekenen voor leden met IKC’s of met de ambitie een IKC te ontwikkelen.

Daarnaast is er ruimte om je vragen te stellen aan onze gasten en ervaringen met hen en met elkaar uit te wisselen.
Te gast tijdens deze sessie zijn:

 • Job van Velsen (directeur/oprichter van Etuconsult, adviesbureau op het gebied van vernieuwende onderwijsconcepten)
 • Jos van Zutphen (directeur/bestuurder IKC De Wijde Wereld, en BMK bestuurslid)
 • Arnoud van Leuven (Voorzitter CvB Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs, en BMK bestuurslid)

Doelgroep
BMK leden met IKC’s; bestuurders, (project)managers etc. of BMK-leden die de ambitie hebben een IKC te ontwikkelen.

Inschrijven kanvia info@bmko.nl o.v.v. 19/11 Sessie IKC  (NB: de sessies zijn snel vol dus wacht niet te lang want we willen de sessies interactief houden).

Wanneer: donderdag 26 november 2020
Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: online

Op 26 november organiseren we de laatste ALV van 2020 dit doen we onder de huidige omstandigheden wederom online.
De agenda is nog niet bekend, zoals u gewend bent ontvang u twee weken voor de vergadering de agenda en de vergaderstukken.
Aanmelden kan al wel door te mailen naar info@bmko.nl

26 november 2020
10.00 – 16.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Sprekers: Yvette Vervoort, Buro8020, tevens uw middagvoorzitter, Ineke Oenema, lector Early Childhood aan NHL Stenden Hogeschool, Joost Hillen, architect, j2o Architectuur, Ellen Kuster, KUSTER (onderwijs)vormgever, Martin van Rooijen, pedagoog en promovendus, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, Gerdien Bleijenburg, ontwerper, De Beleving Interieur, Marion Breg, Expert Huisvesting en Duurzaamheid, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Ondersteund door: BMK

HCB Live + Online Seminar
Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs 2020 – Doelgericht ontwerpen en inrichten
van uw kinderopvang, basisschool of IKC

Tijdens de 3e editie van de Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs krijg je in 1 dag theoretische kaders en praktijkvoorbeelden aangereikt en ga je aan de slag met:

 • Ontwerpen en inrichten van de ruimte vanuit visie en pedagogische doelen, hoe werkt dat?
 • Welke vragen moet ik beantwoorden voordat we naar de architect gaan?
 • Wat kunnen we leren van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland?
 • Welke tips & lessen zijn er te leren over realistisch plannen en managen van een project
 • Workshops over Risicovol spel in de buitenruimteAan de slag met uw binnenruimteUw eigen project doorlopenGroen, gezond en duurzaam

Meer informatie

Kosten
Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 495,-) voor de hele dag. Er zijn ook online tickets verkrijgbaar.

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over de agenda