Agenda2022-11-28T14:35:57+01:00

Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je de activiteiten en evenementen van BMK en andere interessante bijeenkomsten. Verder vind je de links naar onze speciale updates ven overzichten voor leden en de kwartaal nieuwsbrieven voor iedereen.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Hoe bewaak je als kinderopvangorganisatie in deze roerige tijden de balans tussen de kwaliteit van de opvang en de beschikbare middelen? Die vraag staat centraal in de leergang Controlling Kinderopvang voor controllers, financieel managers en hoofden bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties. De leergang wordt georganiseerd door Tony Weggemans (AYIT Consultancy) en Peter Kruijsen (Infinite Financieel). Het theoretische deel wordt verzorgd door docenten van Avans+.

In vijf dagen (november 2022 – januari 2023) behandelt de leergang de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied controlling en komen actuele thema’s van de kinderopvang aan bod. De leergang sluit af met een certificaat van Avans+.

Meer info: https://infinitebv.nl/leergang-controlling-kinderopvang/

In ve (voorschoolse educatie) groepen vragen peuters met een aanvullende ondersteuningsvraag veelal extra aandacht. Het gaat om kinderen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, zoals bijvoorbeeld logopedie of bij complex gedrag. Gemeenten en voorschoolse aanbieders zoeken met elkaar naar mogelijkheden om dit op te lossen binnen en buiten een ve-setting. We zien landelijk diverse voorbeelden van extra ondersteuning voor pedagogisch medewerkers, voor het kind of een andere versterking van de zorgstructuur, zoals een multidisciplinair voorschools overleg (soms V-ZAT genoemd).

In deze themabijeenkomst delen we voorbeelden om elkaar te inspireren en houvast te bieden. Met houders en gemeenten gaan we in gesprek met elkaar op zoek naar de effecten op beleids-, organisatie- en kind-niveau. Drie voorbeelden worden gepresenteerd om inzichten te delen over het aanbod van gemeenten en aanbieders voor deze groep ve-peuters.

Noteer alvast!

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats op 24 januari 2023 van 14.00 – 15.30. Meer informatie over aanmelden volgt zo spoedig mogelijk. Bij inhoudelijke vragen kun je ook terecht bij Anne Ketelaar (aketelaar@oberon.eu)

Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2023– Energieke Klantgerichte Organisaties

Hoe benut je klantenergie, medewerker-energie en kindenergie in uw kinderopvangorganisatie, basisschool of IKC?

Tijdens de vierde editie van de Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs krijg je in 1 dag theoretische kaders en praktijkvoorbeelden aangereikt en ga je aan de slag met:

  • Hoe gebruik je klantenergie en feedback om een klantenergieke organisatie te worden?
  • Vrijmoedige teams die samen onbevreesd presteren; hoe krijg je dat voor elkaar?
  • Wat kunnen we leren van inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland?
  • Welke tips & lessen zijn er te leren
  • Wat hebben spelen, energie en klantgerichtheid met elkaar te maken?

Met MiniMarkt (in de break) met energieke leveranciers

15 maart 2023 
Souterrain Vondelparc, Utrecht
10.00 – 16.00 uur NDKB 23
met gezamenlijke lunch en afsluitende borrel

Je ontvangt bij jouw inschrijving het boek ‘De klant energieke organisatie: Hoe klanten jouw organisatie positief kunnen laden’ van spreker Sonja Stalfoort

Sprekers: Kelly Libregts, Regiomanager bij BMK lid Korein, tevens uw dagvoorzitter, Sonja Stalfoort, marketingstrateeg en kerndocent bij Beeckestijn Business School en Hans van der Loo, de expert in Nederland als het gaat om sociale en psychologische veiligheid, zelfmotivatie en werken aan dynamische teams

Let op: Als het seminar onverhoopt fysiek niet door kan gaan wordt het online uitgevoerd. Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €495,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 595,-) voor de hele dag. Inschrijven kan via de website van het HCB.

Online ledensessie over actuele zaken gastouderopvang op maandagavond 12 december van 19.30 tot 20.30 uur

We doen deze online ledensessie bewust in de avond, zodat ook gastouders van onze gastouderbureaus de mogelijkheid krijgen om aan te haken. Wees vrij om de uitnodiging dus door te zetten aan de gastouders!

De inschrijving opent snel.

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over de agenda
Ga naar de bovenkant