Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je de activiteiten en evenementen van BMK en andere interessante bijeenkomsten. Verder vind je de links naar onze speciale updates ven overzichten voor leden en de kwartaal nieuwsbrieven voor iedereen.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Algemene ledenvergadering (ALV) BMK op 28 september 2023
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: YouMeet – Orteliuslaan 9 (2e etage) in Utrecht – deze vergadering is ook online te volgen

De agenda en het programma zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanmelden kan al wel via dit formulier.

De kinderopvangsector heeft te maken met grote personeelstekorten. Om het personeelstekort aan te pakken hebben de ministeries van SZW en OCW samen met sectorpartijen BK en BMK een ontwikkelpad voor de kinderopvang gecreëerd. Eerder is hierover gecommuniceerd in de Kamerbrief van 26 april over de aanpak van het personeelstekort in de kinderopvang onder de toenmalige werktitel ‘loopbaanpad met leerlijn’.

Jullie kunnen als werkgever het ontwikkelpad gebruiken om werkzoekenden, die vaak een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te laten instromen als groepshulp in uw organisatie. Zo wordt de werkdruk op de pedagogisch professionals direct verlicht. Daarnaast kunnen huidige en nieuwe groepshulpen die dat willen zich stapsgewijs verder ontwikkelen, waar mogelijk tot pedagogisch professional.

Wat kunt u verwachten van het webinar?

In het webinar krijg je informatie over de volgende onderwerpen:

  • Hoe krijgt het ontwikkelpad (individueel) vorm en inhoud?
  • Welke voordelen biedt het ontwikkelpad voor kinderopvangorganisaties?
  • Hoe kunnen kinderopvangorganisaties het ontwikkelpad gebruiken?
  • Wat is er bekend over de aankomende subsidieregeling in het kader van het ontwikkelpad?

Aanmelden

Het online webinar wordt gehost en gefaciliteerd door NLwerktaanwerk. Aanmelden voor het webinar kan via deze link. Deelname is gratis.

Datum en tijd

Maandag 2 oktober 2023 van 13:30 – 14:30 uur

Algemene ledenvergadering (ALV) BMK op 7 december 2023
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Utrecht – deze vergadering is ook online te volgen

De agenda en het programma zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanmelden kan al wel via dit formulier.

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.