Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je de activiteiten en evenementen van BMK en andere interessante bijeenkomsten. Verder vind je de links naar onze wekelijke updates voor leden en de maandelijkse nieuwsbrieven voor iedereen.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

BMK Inspiratiesessie: 23 mei (13.00 – 16.00 uur)
Onderwerp: Creëer spanning en sensatie … Geef risicovol spelen vrij spel!

Inhoud en programma
Risicovol spelen is goed voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Door het testen en verleggen van hun eigen grenzen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties, dit draagt bij aan hun motorische en sociale ontwikkeling. Maar vandaag de dag worden kinderen steeds meer beschermd; ze spelen minder (alleen) buiten en speelomgevingen zijn steeds veiliger. Ouders zijn bang dat hun kind iets overkomt waardoor kinderen niet de kans krijgen zelf te kunnen ontdekken wat gevaarlijk is. Zelfs de Verenigde Naties hebben op grond van het ‘Right to Play’ hun zorgen geuit over de speelkansen van kinderen. Wij gooien het hek open en geven risicovol spelen de ruimte op 23 mei!

Hoe kunnen we in de kinderopvang kinderen meer risicovol laten spelen?
De workshop wordt begeleid door een begeleider van VeilgheidNL. Je gaat samen met de andere deelnemers actief aan de slag met een aantal vragen: Hoe doe je dat concreet; kinderen meer risicovol laten spelen? Welke mens- en maatschappijbeelden spelen hierbij een rol? Hoe maak je onderscheid tussen een risico en een reëel gevaar? En hoe neem je ouders mee in je beleid op risicovol spel? De middag biedt praktische handvatten om per individueel kind de afweging te kunnen maken of iets een risico of gevaar is.

Sneak preview: nog te publiceren nieuw literatuuronderzoek wijst uit dat risicovol spel al vanaf 2 jaar aangeboden kan worden! We geven tijdens de workshop inspirerende voorbeelden en spelsuggesties uit Scandinavië!

Een BMK-lid deelt daarnaast waardevolle praktijkervaringen en natuurlijk is er alle ruimte voor vragen.

Na afloop ga je naar huis met:

  • concreet materiaal waarmee je je eigen voorlichtingsavond voor ouders organiseert.
  • je weet het verschil feilloos te maken tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s tijdens het spelen,
  • praktische tips voor het aanbieden van risicovolle activiteiten en hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden daaraan mee te doen,
  • ideeën hoe je ouders kunt meenemen in je beleid voor risicovol spel,
  • en een enorme hoeveelheid enthousiasme om samen met collega’s zelf aan de slag te gaan.

Kortom: meer dan genoeg inspirerende en praktische aanknopingspunten om risicovol spel een welverdiende, structurele plek te geven binnen je Veiligheid en Gezondheidsbeleid.

Praktische zaken
Donderdag 23 mei van 13:00 – 16:00 uur
Utrecht (de definitieve locatie volgt na aanmelding)
De bijeenkomst is helaas volgeboekt!

Wanneer: 24 mei 2019

Tijdstip: 13.30 – 17.00 uur (inlooplunch vanaf 12.30 uur)

Locatie: Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Het Haags Congres Bureau organiseert, i.s.m. de BMK, ook dit jaar weer een aantal seminars, o.a. op 24 mei 2019. Zij kijken daarin met kinderopvang, onderwijs en kindcentra terug op de AVG, één jaar na de ingangsdata. Het volledig programma lees je op de website van het HCB.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-). Komt u met meer dan 1 persoon van dezelfde organisatie dan ontvangt iedere deelnemer bovendien 20 euro (extra) korting.

Wanneer: 5 juni 2019

Tijdstip: 16.00 – 19.30 uur

Locatie: Den Haag

BMK en PO-Raad: organiseren samen de 5e themadiscussie over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Je kan je nog opgeven voor de wachtlijst omdat de bijeenkomst helemaal vol zit, mail naar: info@bmko.nl

‘Gezamenlijke uitdagingen & innovatieve oplossingen’

Welke problemen en uitdagingen uit de praktijk van kinderopvang en onderwijs kunnen we oplossen door samenwerking? Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) en Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) nodigen je van harte uit mee te discussiëren!

Inhoud van de discussie
Op 5 juni gaan we met elkaar en de politiek in gesprek om innovatieve oplossingsrichtingen te schetsen voor gezamenlijke uitdagingen waar kinderopvang en primair onderwijs tegenaan lopen. Beide branches hebben behoefte aan vernieuwende concepten om onderwijs en kinderopvang vorm te geven. We moeten nadenken over het personeelstekort dat beide branches kennen. En hoe maken we het beroep van de pedagogisch medewerker en dat van de leerkracht aantrekkelijk? Kindontwikkeling, de verbinding met de zorg en het voorkomen van tweedeling staan hierbij centraal.

Programma
We starten de middag met een inspirerende spreker die de dialoog van interessante invalshoeken zal voorzien. Vervolgens voeren we een ronde-tafelgesprek met politici en bestuurders. Er is alle ruimte om kennis en inzichten te delen.

Wij vragen de politiek hier aandacht aan te besteden en nodigen Kamerleden uit aan te schuiven aan onze ronde-tafel!

Deelnemers
We nodigen bestuurders en beleidsmakers uit kinderopvang, primair onderwijs en zorg uit. Ook landelijke en lokale politici worden van harte uitgenodigd mee te discussiëren. Daarnaast benaderen we wetenschappers, kennisinstituten, onderzoeksbureaus en branchepartijen. We hopen zodoende ideeën, inspiratie en concrete handvatten op te doen en door te geven. Net als bij onze eerdere themadiscussies staat interactie met alle deelnemers aan de dialoog centraal!

Inschrijven op de wachtlijst
Je kan je nog opgeven voor een plek op de wachtlijst, mail naar: info@bmko.nl
Toegang is gratis.
Locatie: Den Haag (exacte locatie volgt bij inschrijving)

Wanneer: donderdag 27 juni 2019
Tijdstip: 16.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: volgt in Utrecht

Op 27 juni organiseren we de eerste ALV van 2019.
De agenda is nog niet bekend, zoals u gewend bent ontvang u twee weken voor de vergadering de agenda en de vergaderstukken.
Aanmelden kan al wel door te mailen naar info@bmko.nl

Wanneer: 9 oktober 2019

Tijdstip: 16.00 – 19.00 uur

Locatie: Utrecht

De kinderopvang is een complexe sector, waarin veel speelt en waarin jonge kinderen centraal staan. Hierdoor is de kinderopvang veel in het nieuws. Soms is er sprake van een eenzijdige belichting. Dat vinden we jammer; liever zouden we structurele en genuanceerde aandacht voor de kinderopvang zien. Daarom gaan we zelf zaken organiseren. Op 9 oktober 2019 organiseren we, in Utrecht, een themadiscussie die hierop inspeelt. Voor de zomer volgt meer informatie over de invulling van de discussie.

Wanneer: 7 november 2019

Tijdstip: 13.00 – 16.00 uur

Locatie: Utrecht

In 2019 starten we met z.g. inspiratiesessies waar we met leden praten over actuele onderwerpen en onze visie op kinderopvang. We doen dat aan de hand van overkoepelende thema’s en per functiegroep. Tijdens de eerste sessie gaat over communicatie, de tweede heeft een meer beleidsmatige insteek en de derde een juridische. Tijdens de bijeenkomst delen we verhalen, voorbeelden en spreken we met (bijzondere) gasten over deze onderwerpen. Vanzelfsprekend zijn de bijeenkomsten alleen voor leden en zijn communicatiemedewerkers, beleidsadviseurs en/of juristen van harte welkom.

Meer informatie over de invulling volgt z.s.m. Inschrijven kan al, mail je gegevens naar info@bmko.nl

Wanneer: donderdag 28 november 2019
Tijdstip: 16.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: volgt in Utrecht

Op 28 november organiseren we de laatste ALV van 2019.
De agenda is nog niet bekend, zoals u gewend bent ontvang u twee weken voor de vergadering de agenda en de vergaderstukken.
Aanmelden kan al wel door te mailen naar info@bmko.nl

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

 – BMK Update – week 13 van 2019

 – BMK Update – week 12 van 2019

– BMK Update – week 11 van 2019

BMK Update – week 10 van 2019

–  BMK Update – week 9 van 2019

BMK Update – week 8 van 2019

BMK Update- week 7 van 2019

– BMK Update – week 6 van 2019

– BMK Update – week 5 van 2019

BMK Update – week 4 van 2019

– BMK Update – week 3 van 2019

– BMK Update – week 2 van 2019

– BMK Update – week 51 van 2018

– BMK Update – week 50 van 2018

– BMK Update – week 49 van 2018

– BMK Update – week 48 van 2018

– BMK update – week 47 van 2018

– BMK update – week 46 van 2018

– BMK update – week 45 van 2018

– BMK update – week 43 van 2018

– BMK update – week 42 van 2018

– BMK update – week 41 van 2018

– BMK update – week 39 van 2018

– BMK update – week 38 van 2018

– BMK update – week 37 van 2018

– BMK update – week 36 van 2018

– BMK update – week 35 van 2018

– BMK update – week 34 van 2018

– BMK update – week 33 van 2018

– BMK update – week 31 & 32 van 2018

– BMK update – week 30 van 2018

– BMK update – week 29 van 2018

– BMK update – week 28 van 2018

– BMK update – week 27 van 2018

Nieuwsbrief 22 – december 2018

Nieuwsbrief 21 – oktober 2018

Nieuwsbrief 20 – augustus 2018

Nieuwsbrief 19 – juni 2018

Nieuwsbrief 18 – mei 2018

Nieuwsbrief 17 – april 2018

Nieuwsbrief 16 – februari 2018

Nieuwsbrief 15 – december 2017

Nieuwsbrief 14 – november 2017

Nieuwsbrief 13 – oktober 2017

Nieuwsbrief 12 – september 2018

Nieuwsbrief 11 – juli 2017

Nieuwsbrief 10 – juni 2017

Nieuwsbrief 9 – mei 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over de agenda