Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je de activiteiten en evenementen van BMK en andere interessante bijeenkomsten. Verder vind je de links naar onze speciale updates ven overzichten voor leden en de kwartaal nieuwsbrieven voor iedereen.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Op donderdag 13 januari 2022 organiseert de BMK samen met Charlotte Koopman een online ledensessie over arbeidsrechtelijke vraagstukken en Corona.

Charlotte is advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in de Kinderopvang en werkzaam voor het advocatenkantoor De Koning en Vergouwen Advocaten waar de BMK nauw mee samenwerkt.

Tijdens de sessie zullen de volgende thema’s aan de orde komen:

  • mag een werkgever vragen naar de vaccinatiestatus van een werknemer?
  • mag de werkgever om een QR-code vragen op de werkvloer?
  • mag de werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren om te werken in de kinderopvang?
  • mag de werknemer een werknemer verplicht zich te laten testen?
  • Quarantaine en loondoorbetaling. Hoe zit dat juridisch?

De sessie vindt in januari plaats omdat de behandeling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer is uitgesteld tot na het kerstreces. Tijdens de sessie zullen we vanzelfsprekend alle actualiteiten meenemen. De sessie is van 15.00-16.30 en er is voldoende ruimte voor vragen.

Aanmelden
Je aanmelden kan via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: Online sessie –  ‘Arbeidsrecht’
De sessie is via Teams:  13 januari tussen 15 .00 uur en 16.30 uur – de link sturen we je een dag voor de bijeenkomst toe.

In de indicatiestelling voor VVE is taal veelal dominant. In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve worden naast taal drie andere ontwikkelingsdomeinen genoemd: rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Peuters hebben er baat bij dat het VE-aanbod ook op deze deelgebieden extra stimulering biedt.

Op 25 januari organiseren we vanuit het Ondersteuningstraject VE een interessant webinar met als titel: VE is meer dan taal. Na een inspirerende inleiding van Annerieke Boland (lector Jonge kind op de Hogeschool iPabo) kun je kiezen uit drie deelsessies over rekenen, motorische ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het belooft een mooi inhoudelijk webinar te worden!

Voor wie

Het webinar is voor pedagogisch management, staf en beleidsmedewerkers/coaches van VE-organisaties. Natuurlijk zijn beleidsambtenaren van gemeenten ook van harte uitgenodigd.

Wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op 25 januari van 15.00-16.30 uur.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en over de inschrijving. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op 27 januari 15.00 -16.30 uur – Masterclass I – Van Oort Academie ‘Gemeenteraadsverkiezingen: hoe breng je kinderopvang goed onder de aandacht?’ 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor veel kinderopvangorganisaties is dat een belangrijk gebeuren met de wisseling van de wacht wat betreft wethouders en raad. En zeker een kans om opnieuw het belang van kinderopvang onder de aandacht te brengen en de politieke banden aan te halen! De BMK biedt in samenwerking met de Public Affairs Academy van Van Oort & Van Oort deze speciaal voor de kinderopvang samengestelde masterclass aan.

Inhoud
De Gemeenteraadsverkiezingen vormen een spannend moment want de kaarten worden op lokaal niveau opnieuw geschud en daarmee ontstaan ook mogelijkheden voor nieuw beleid. Om invloed te kunnen uitoefenen richting de verkiezingen maar vooral ook gedurende de periode direct daarna, is kennis van lokale public affairs en belangenbehartiging van groot belang.

Deze masterclass heeft als doel het versterken van de kennis van en vaardigheden van de deelnemers in lobby en belangenbehartiging op lokaal niveau. We gaan aan de slag met de basis van lobby en public affairs vanuit een theoretische startpunt en gericht op de dagelijkse praktijk. We nemen je mee in effectieve strategieën en laten zien waar de kansen liggen, en waar, wanneer en hoe jouw lobby het verschil kan maken. Je krijgt tools in handen om effectief invloed uit te oefenen op de campagnes voor de lokale verkiezingen want hier liggen nu natuurlijk kansen voor jou als belangenbehartiger om je stem te laten horen. Maar het vraagt wel om proactief en slim schakelen met de middelen en instrumenten die je hebt. Hoe zet je je communicatiekracht in? Hoe maak je je achterban zichtbaar? Wat is de rol van de (lokale) media? En is het niet altijd tijd voor campagne voeren…?

Public Affairs Academy
De masterclass wordt gegeven door Marielle van Oort, directeur van de Public Affairs Academie en senior adviseur public affairs. Marielle is een ervaren trainer op gebied van public affairs en belangenbehartiging.

Schrijf je in!
Doe je mee aan de eerste masterclass ”‘Gemeenteraadsverkiezingen: hoe breng je kinderopvang goed onder de aandacht?’ op 27 januari.
Stuur een mail aan: info@bmko.nl o.v.v. BMK Masterclass I Gemeenteraadsverkiezingen

BMK Masterclass II
Na de verkiezingen op 16  maart komt er een vervolg op deze masterclass want dan zit er een nieuwe Raad in de gemeente. Hoe kun je hier invloed op uitoefenen? Hoe bouw je een relatie op met nieuwe Raadsleden en hou investeer je in de relatie met ambtenaren? Dit zal de focus zijn van de tweede masterclass. Datum voor Masterclass II volgt binnenkort.

Risicovol spel/risicoach – medio januari Online Ledensessie BMK

Samen met Zeina Bassa van veiligheid.nl organiseren wij een nieuwe online ledensessie voor BMK leden.

Luister & praat met ons mee!
Tijdens de sessie gaan we in op de mooie vormen van risicovol spel die er bestaan en wat de rol van de ‘risicoach’ is en kan betekenen voor jouw organisatie. Deze ledensessie is natuurlijk geschikt voor bestuurders en directeuren maar ook voor regio of vestigingsmanagers en/of de medewerkers die zich binnen jouw organisatie bezig houden met risicovol spel.

Aanmelden
Je aanmelden kan via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: Online sessie –  ‘Risicoach’
De sessie is via Teams:  datum en tijd volgen – de link sturen we je een dag voor de bijeenkomst toe.

HCB Seminarreeks
Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC

Locatie: Rudolf Magnus in Utrecht
Data: 7 april 2022
Tijd: HCB Seminar van 9.30 – 12.45 uur met lunch van 12.45 – 13.30 uur, Verdiepende Masterclass van 13.30 – 17.00 uur

Er komt veel op je af als aanbieder van kinderopvang. In deze 6e editie van het jaarlijkse HCB Seminar neemt u kennis van de veranderingen en helpen we je op weg met het organiseren van wendbaarheid in jouw organisatie om om te kunnen gaan met deze dynamiek.

Tijdens de 6e editie van het HCB Seminar Checklist Kinderopvang krijg je in 10 kwartier (ochtendprogramma) ideeën en instrumenten aangereikt op de volgende onderwerpen:

  • Trends & Ontwikkelingen; maatschappelijke trends, branche specifieke uitdagingen en regionale verschillen
  • Wat zijn de implicaties voor jouw eigen organisatie?
  • Wat is een wendbare organisatie en hoeveel wendbaarheid heb je nodig?
  • Hoe organiseer je het in de praktijk van jouw organisatie?

Sprekers zijn: Pauline Slot, Universitair Docent en onderzoeker op het gebied van kwaliteit in de kinderopvang, Universiteit van Utrecht,  Mark Nijssen, oprichter en adviseur bij de organisatieontwerpers en Roswitha Heitbrink, Samensturend verandermanager

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €345,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 395,-) voor dit seminar. Komt u met meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie, dan betalen oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK slechts €325,- ex BTW per deelnemer.

Nieuw: apart middagprogramma!

Mark Nijssen geeft in de middag een verdiepende masterclass.

De verdiepende masterclass kost € 295,- en voor oud deelnemers HCB en leden BMK € 245,-.
Aan de masterclass kunnen slechts 15 deelnemers meedoen en is deelname aan de ochtend voorwaarde.

Ondersteund door: BMK

Aanmelden? Dat kan via de website van het HCB. Leden van de BMK krijgen een korting op de prijs.

Op 23 juni organiseren we ons eerste BMK festival. De plek om met elkaar geïnspireerd, gemotiveerd en nooit meer uitgepraat te raken!
Het programma is nog ‘geheim’ maar we beloven er een mooie dag van te maken in Utrecht. Met lekker eten, leuke sprekers en fijne gesprekken.

Aanmelden
Je aanmelden kan al via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: BMK-festival
We gaan er helemaal vanuit dat het festival op locatie in Utrecht plaats kan vinden.

Op 24 november organiseren we ons onze ALV. Op de agenda zullen naast actualiteiten en misschien een leuke spreker de vaste onderwerpen als het jaarplan, de begroting en de verkiezing van nieuwe bestuursleden staan. 
De agenda voor deze vergadering is nog niet gemaakt, dus mocht je iets willen toevoegen aan de agenda? Neem contact met ons op!

Aanmelden
Je aanmelden kan al via info@bmko.nl  en vermeld daarbij: ALV 24/11
We gaan er helemaal vanuit dat de ALV op locatie in Utrecht plaats kan vinden maar zullen deze ook in online vorm blijven aanbieden.

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over de agenda