Agenda & nieuwsbrieven BMK

Op deze pagina vind je activiteiten en evenementen georganiseerd door de BMK, daarnaast interessante data voor maatschappelijke kinderopvang. Verder vind je hier de links naar onze jaaroverzichten.

Word lid van BMK

Agenda Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Welke mogelijkheden biedt een Lokaal Educatieve Agenda voor de voorschoolse educatie (ve) en de ve-aanbieders? Wat zijn de verplichtingen van gemeenten en kinderopvangpartners als het gaat om ve en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)? Wat bespreek je in een LEA? Hoe ga je om met de verschillende belangen in het overleg en zorg je dat ve goed is ingebed? En hoe is te komen tot werkbare en indien mogelijk meetbare afspraken voor ve? Tijdens dit webinar gaan we in op deze vragen.

Programma
Het programma is als volgt:

  • Inleiding: wettelijke verplichtingen rondom ve en het bestuurlijk overleg.
  • Stand van zaken: onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar ve en de LEA.
  • Voorbeelden uit de praktijk: twee praktijkvoorbeelden over hoe ve in de LEA is verankerd. Een grote gemeente en een ve-aanbieder die met verschillende (kleinere) gemeenten samenwerkt vertellen over hun ervaringen.
  • Uitwisseling: gemeenten en kinderopvangpartners kunnen onderling uitwisselen over tips en valkuilen

Datum, tijd en aanmelding
Dit webinar vindt plaats op 8 februari van 15.00 – 16.30. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het onderling uitwisselen. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link voor de digitale bijeenkomst. Aanmelden kan via deze link.

Dit webinar wordt georganiseerd door het VE-ondersteuningsteam, onderdeel van het GOAB (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid). Namens de VE-aanbieders werken BK, BMK en SWN (Sociaal Werk Nederland) al een aantal jaar samen in het ondersteuningsteam. Namens de gemeentes vormt het consortium Oberon/Sardes/CED-groep de drijvende kracht achter kennis, inzicht en kwaliteitsverbetering in de VE. Ieder jaar worden er vanuit deze samenwerking webinars, colleges en brochures uitgebracht om het veld te ondersteunen.

Childcare International reis naar Vlaanderen 

Zondag 10 tot dinsdag 12 maart 2024: Programma – Childcare International

Meer informatie en aanmelden

Programma
Op het programma staat een debat, waarbij de vertegenwoordigers van de sectorraden kinderopvang, onderwijs, gemeenten en ministeries met elkaar in gesprek gaan over de grote maatschappelijke opgaven en hoe ze gezamenlijk kunnen zorgen voor een goed klimaat voor alle kinderen.

Na dit debat kun je deelnemen aan diverse sessies. Elke ronde heeft een grote plenaire sessie en meerdere kleinschalige kennis- en inspiratiesessies. De eerste plenaire sessie gaat over de Community of Practice, hét platform om kennis te delen en op te halen, inspiratie op te doen en te leren van de innovaties uit het langlopende Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. De tweede plenaire sessie gaat over de uitwerking van de Sectorale Routekaart Verduurzaming Kinderopvang, waarbij we je meenemen in de stand van zaken en we ideeën en wensen vanuit het werkveld ophalen. Daarnaast kun je deelnemen aan sessies over toekomstbestendige huisvesting, over inzicht in en sturen op energieverbruik per m2 en over gelijkwaardig en gezamenlijk huisvesten van kinderopvang en onderwijs. Luister naar de praktijkcasus van Kindcentrum De Kroevendonk en laat je meenemen in de wereld van inclusief onderwijs en inclusieve kinderopvang. Of leer van de Tirrel, waarbij zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samenkomen op één locatie. Oftewel van 0 tot 110 jaar samen onder één dak.

Doe kennis en inspiratie op en luister naar succesverhalen uit de praktijk! Deelname is kosteloos.
Wanneer: Donderdag 14 maart 2024 van 11:30 uur tot 17:30 uur
Voor wie: Onderwijs, kinderopvang en gemeenten
Waar: Centraal in Utrecht

HCB Masterclass: ‘Slagvaardige Teams in kinderopvang, basisonderwijs en IKC 2024’

BMK-leden krijgen een flinke korting bij aanmelding voor onderstaand programma.

Datum:                            20 maart 2024

Tijd:                                   13:00 – 17:00 uur

Locatie:                             Het Spaansche Hof, Den Haag

https://www.haagscongresbureau.nl/event/slagvaardige-teams-in-kinderopvang-basisonderwijs-en-ikc-2024/

Algemene ledenvergadering (ALV) BMK op 21 maart 2024
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Utrecht – deze vergadering is ook online te volgen

De agenda en het programma zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanmelden kan al wel via dit formulier.

In maart 2024 vinden in zes regio’s kenniskringen plaats. Een kenniskring is een live bijeenkomst waar gemeenten en VE-aanbieders elkaar ontmoeten om het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) te bespreken. Welke uitdagingen zijn actueel? Waar mag de gemeente wel eens meer onderzoek naar doen of wat kan jij van je gemeente leren? Welke signalen wil je meegeven aan het landelijk VE-ondersteuningsteam? Wat moeten de ministeries van OCW en SZW echt weten?

Bij elke kenniskring zijn twee vertegenwoordigers van het VE-ondersteuningsteam aanwezig. Dit team bestaat uit het consortium Oberon/Sardes/CED-groep en beleidsadviseurs van BK, BMK en Sociaal Werk Nederland (SWN).

Meld je aan via één van deze links

HCB Seminar:                  Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2024:

ENERGIEK Veranderen

Datum:                             22 mei 2024

Tijd:                                  10:00 – 16:00 uur

Locatie:                            Auditorium van Rudolf Magnus, Utrecht

https://www.haagscongresbureau.nl/event/ndkb24-energiek-veranderen/

Algemene ledenvergadering (ALV) BMK op 27 juni 2024
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Utrecht – deze vergadering is ook online te volgen

De agenda en het programma zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanmelden kan al wel via dit formulier.

Childcare International reis naar Pistoia: Woensdag 25 tot zaterdag 28 september 2024

Programma – Childcare International

Algemene ledenvergadering (ALV) BMK op 14 november 2024
Tijd: 16.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Utrecht – deze vergadering is ook online te volgen

De agenda en het programma zijn op dit moment nog niet bekend.

Childcare International reis naar Londen

Woensdag 13 tot zaterdag 16 november 2024

Programma – Childcare International

Nieuwsbrieven Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Wekelijks stuurt de BMK een ‘BMK Update‘ naar haar leden. Hierin delen we het nieuws van die week; dit is een service exclusief voor leden van de BMK. Onderstaand de jaaroverzichten die we tevens beschikbaar stellen voor externe partijen.

Halfjaaroverzicht BMK 2023 – zomerspecial

Halfjaaroverzicht BMK 2022- winterspecial

Halfjaaroverzicht BMK 2022 – zomerspecial

Halfjaaroverzicht BMK 2021 – winterspecial

Prinsjesdag 2021 – speciale Update

Halfjaaroverzicht BMK 2021 – zomerspecial

Jaaroverzicht BMK 2020

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Altijd informatief en inspirerend, zeker ook om te sparren met gelijkgestemden in de kinderopvang.