Thema’s | Onderzoeken & informatie | Rapporten, adviezen en onderzoek

Rapporten, adviezen en onderzoek

Alle nieuws en documenten over Rapporten, adviezen en onderzoek vind je op deze pagina.

Kwaliteit is gebaat bij gefundeerd wetenschappelijk onderzoek

Kwaliteit is gebaat bij wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan innovatie binnen de kinderopvang. Onderzoek waarin wordt aangetoond hoe de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloedt door bijvoorbeeld bepaalde zorg of omstandigheden.
Zo is bijvoorbeeld bekend dat langdurige armoede de fysieke, psychische en cognitieve ontwikkeling van kinderen beïnvloedt en zorgt voor financiële en emotionele achterstand bij kinderen. Meer weten over dit onderzoek van De Kinderombudsman? Klik hier .
Vanzelfsprekend werken wij graag mee aan onderzoek als dit ons gevraagd wordt!

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Rapporten, adviezen en onderzoek

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Rapporten, adviezen en onderzoek.

Onderzoek en proefschrift van Willeke van der Werf (Universiteit Utrecht) ‘Diversiteit, inclusie en kwaliteit’

Onderzoek en proefschrift van Willeke van der Werf (Universiteit Utrecht) “Diversiteit, inclusie en kwaliteit in het hybride kinderopvangstelsel in Nederland – Organisaties als intermediair tussen beleid en praktijk”.

Bekijk en download | PDF | 5652 KB | februari 2020

Resultaten onderzoek naar kosten en baten van de BBL (SEO)

Uit onderzoek van SEO, in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland, blijkt dat de overheid zichzelf in de vingers snijdt als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Bekijk en download | PDF |1293 KB | juli 2019

Eindfase Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk: ‘Facts & figures 2018’ (Bureau Buitenhek)

Om de invoering van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te monitoren heeft de Directie Kinderopvang van het Ministerie SZW aan Buitenhek Management & Consult gevraagd informatie te verzamelen over de omvorming van het peuterspeelzaalwerk. Periode:  januari 2018 t/m mei 2018. Dit is een vervolgonderzoek op de eerdere onderzoeken naar de feiten en cijfers rond peuteropvang.

Bekijk en download | PDF |474 KB | juli 2018

SER advies ‘Een werkende combinatie’ (deel 1)

Bekijk en download | PDF | 2013 KB | oktober 2016

SER advies ‘Een werkende combinatie’ (deel 2)

Bekijk en download | PDF | 4049 KB | oktober 2016

SER Advies ‘Gelijk goed van start’

Een visie op het toekomstig stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

Bekijk en download | PDF | 6559 KB |januari 2016

Rapport Taskforce ‘Tijd om door te pakken’ in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Eindrapport van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 1900 KB | maart 2017

Rapport ‘Alle kinderen kansrijk’, De Kinderombudsman

Bekijk en download | PDF | 2865 KB | mei 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Het op jonge leeftijd aanleveren van bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden levert goed toegeruste burgers en medewerkers
van de toekomst (Investeren in kinderen loont, in het bijzonder op jonge leeftijd. De stroom wetenschappelijke studies die dat als
conclusie heeft is groot. (WRR advies ‘Naar een lerende economie’ uit 2013)