‘Van huis uit zijn we een maatschappelijke organisatie. Uiteraard hebben we rendement nodig; om onze idealen en missie waar te maken. Dat betekent dat we alles investeren in de kwaliteiten de organisatie – in dekinderen dus. Zo moet het!’
Monique Fluitsma
bestuurder PIT Kinderopvang & Onderwijs

Thema’s | Dienstverlening & bedrijfsvoering

Dienstverlening & bedrijfsvoering

Kinderopvangorganisaties zijn actief in een commerciële sector. In de bedrijfsvoering krijgen ondernemers in de kinderopvang te maken met marketing, personeelswerving, financieel management en bovenal met het gezond en rendabel houden van het bedrijf.
De dienst die we bieden is meer dan een oplossing aan werkende ouders. Kinderopvang is veel meer dan dat want kinderopvang maakt een substantieel onderdeel uit van het leven van veel kinderen. En heeft daarmee een belangrijke taak in de ontwikkeling van kinderen. Zorgen dat álle kinderen de kans krijgen kansrijk op te groeien, is het doel van maatschappelijke kinderopvang. Vandaar dat maatschappelijke ondernemers graag het geld binnen de organisatie houden zodat ze kunnen investeren in kwaliteit én op plekken waar kinderen het het hardst nodig hebben.

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over de bedrijfsvoering van je organisatie en over maatschappelijk ondernemen.
Wil je weten wat wij verstaan onder maatschappelijke kinderopvang? Klik hier.

Wij hechten aan transparantie en integere bedrijfsvoering

Vanzelfsprekend is een rendabele organisatie een voorwaarde om te kunnen voortbestaan. De vraag is hoe de behaalde winst wordt aangewend? Als het streven naar winstmaximalisatie de boventoon voert in de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van de opvang. Ongebreidelde marktwerking draagt immers niet bij tot de beste kwaliteit en daarom streeft de BMK naar een systeem van competitie op kwaliteit, waarin een wetenschappelijk onderbouwde (pedagogische) werkwijze leidend wordt.

Het is overigens nadrukkelijk niet zo dat kinderopvang met een winstoogmerk niet van goede kwaliteit is; er zijn commerciële ondernemers met een hoog kwaliteitsniveau. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan; we zien zulke organisaties vooral in wijken met veel kapitaalkrachtige ouders.

Om te bevorderen dat rendementen niet uit de sector verdwijnen, hechten wij veel belang aan transparantie en integere bedrijfsvoering, onderschrijven wij de Governance code en bevorderen wij maatschappelijk ondernemen.

Wil je weten wat wij verstaan onder maatschappelijke kinderopvang? Klik hier.