Kinderen zijn de volwassenen van morgen. Als we ze de kans bieden om zich van kleins af aan te ontwikkelen, hebben we daar straks als samenleving heel veel plezier van.

Thema’s | Wet & regelgeving

Wet & regelgeving

In de dossiers op deze pagina vind je de regels en wetgeving die gelden voor de kinderopvang. Daarnaast informeren we je hier over politieke besluitvorming en de wetgevingstrajecten als de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (in werking sinds 1 januari 2018) en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). Een deel van deze laatste wet is sinds 1 januari 2018 in werking.

Door de Harmonisatiewet wordt het peuterspeelzaalwerk omgevormd tot kinderopvang. De Wet IKK regelt met name de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Steeds meer voorschoolse instellingen voeren voorschoolse educatie uit. Er gelden dan extra regels voor de kwaliteit.

Maak innovatie en maatwerk mogelijk!

Gek genoeg heeft juist de vrije marktwerking ertoe geleid dat de kinderopvang helemaal dicht is geregeld, tot in de kleinste details toe. De vrije toetreding maakt dat de controlefunctie van de overheid enorm is geworden. Het aantal eisen neemt hand over hand toe. De BMK is van mening dat dit alles innovatie beperkt en het bieden van maatwerk onmogelijk maakt. Zolang het stelsel niet wordt gewijzigd, prijzen organisaties die alleen op kwaliteit zijn gericht, zichzelf uit de markt.

Wij pleiten voor het anders inrichten van de Wet kinderopvang, waarbij kwaliteit in plaats van prijs de belangrijkste leidraad vormt. We willen de goede mechanismen van de wet – zoals de keuzevrijheid voor ouders, innovatie en kostenbewustzijn van kinderopvangorganisaties – behouden, maar juist een bepaalde mate van regulering invoeren om de hoeveelheid controlemaatregels te kunnen verminderen en meer ruimte te bieden aan innovatie, flexibiliteit en maatwerk. We willen prijsprikkels vervangen door kwaliteitsprikkels.

Daarnaast zien we dat het huidige kinderopvangstelsel de integrale en duurzame samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, welzijn en zorg ontmoedigt. We lopen er tegen aan dat samenwerking wordt bemoeilijkt door de bestaande regelgeving van het huidige stelsel.

Wij maken ons hard voor faciliterende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen lees je in de dossiers op deze pagina.