Thema’s | Werkgeverszaken | Cao | Cao & IKK

Cao & IKK

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe cao-eisen voor beroepskrachten werkzaam in de kinderopvang. Doel van de wijziging is de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen, bijvoorbeeld door meer eisen te stellen aan de opleiding van beroepskrachten. De afspraken die voorheen zijn gemaakt in het Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn nu vastgelegd in de Wet IKK. Dit brengt met zich mee dat de huidige cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk tussentijds gewijzigd moesten worden op een aantal onderdelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de scholing voor werken met baby’s. Ook het in het Akkoord IKK afgesproken opleidingsplan komt in de cao ter sprake.

Alle nieuws en documenten over cao & IKK vind je op deze pagina.

Voorstander van vastleggen van kwaliteitsbevorderende afspraken

Wij zijn voorstander van het vastleggen van afspraken die voortkomen uit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in de cao. Door op deze manier belangrijke voorwaarden te verankeren in de cao wordt bijgedragen aan goed werkgeverschap waaronder goede salariëring, scholing en arbeidsvoorwaarden. Zo worden medewerkers in de kinderopvang in staat gesteld de kwaliteit te leveren die wij nastreven én ze worden ervoor beloond door de werkgever.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over de cao & IKK

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over de Cao & IKK.

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Besluit cao-tafel Kinderopvang en cao-tafel Sociaal Werk.

Bekijk en download | PDF | 307 KB | december 2017

Servicedocument pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Branche-erkende scholing: Coaching en Pedagogiek kinderen 0-13 jaar.

Bekijk en download | PDF | 303 KB | 2018

Servicedocument taaleis pedagogisch medewerker

Bekijk en download | PDF | 296 KB | december 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Door belangrijke voorwaarden te verankeren in de cao wordt bijgedragen aan goed werkgeverschap.