Pensioen

In Nederland ontvang je vanaf de wettelijke AOW-leeftijd een pensioen dat is opgebouwd tijdens je werkzame leven. Pensioen vormt daarmee een inkomensverzekering, waarmee een inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Medewerkers werkzaam in de kinderopvang, hetzij een kinderdagverblijf of crèche, bso of peuterspeelzaal, zijn pensioenplichtig; werkgever en medewerker dragen beiden bij aan de pensioenpremie.

Op deze pagina vind je alle relevante informatie over pensioen en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).

Alle nieuws en documenten over Pensioen vind je op deze pagina.

In de Cao Kinderopvang zijn de premies voor het pensioen vastgelegd

Jaarlijks stelt het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de premies voor het ouderdoms-en partnerpensioen (OP/PP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao Kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Pensioen

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over het Pensioen.

Pensioenpremieverdeling 2020

Jaarlijks stelt het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) de premies voor het oudersdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd.

Bekijk en download | PDF | 149 KB | januari 2020

Hulpmiddelen premiedifferentiatie WW – invoering WAB, per 1 januari 2020

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wijzigt de premie voor de Werkloosheidswet per 1 januari 2020.
Dit factsheet licht toe wat er verandert, het kennisdocument gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Bekijk en download | PDF |  KB | september 2019

Pensioenpremieverdeling 2018

Een uitgave van het FCB over de pensioenpremie en premieverdeling cao kinderopvang 2018. Jaarlijks stelt het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) de premies voor het oudersdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rekenprogramma.

Bekijk en download | PDF | 208 KB | januari 2018

Pensioenpremieverdeling 2017

Een uitgave van het FCB over de pensioenpremie en premieverdeling cao kinderopvang 2017. Jaarlijks stelt het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) de premies voor het oudersdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rekenprogramma.

Bekijk en download | PDF | 196 KB | januari 2017

Pensioenpremieverdeling 2016

Een uitgave van het FCB over de pensioenpremie en premieverdeling cao kinderopvang 2016. Jaarlijks stelt het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) de premies voor het oudersdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rekenprogramma.

Bekijk en download | PDF | 164 KB | januari 2016

Pensioenpremieverdeling 2015

Een uitgave van het FCB over de pensioenpremie en premieverdeling cao kinderopvang 2015. Jaarlijks stelt het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) de premies voor het oudersdoms- en partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de cao kinderopvang zijn de premies en de werkwijze bij premiewijziging vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rekenprogramma.

Bekijk en download | PDF | 192 KB | januari 2015

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De pensioenpremieverdeling wordt vastgelegd in de cao Kinderopvang; werknemers en werkgevers betalen ieder een vastgesteld percentage van de premie.