Thema’s | Dienstverlening & bedrijfsvoering | Waarborgfonds Kinderopvang

Waarborgfonds Kinderopvang

Het Waarborgfonds Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. Investeringsplannen worden getoetst op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast biedt het Waarborgfonds Kinderopvang waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering.

Het fonds vormt een onafhankelijke schakel tussen de kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk, gastouders, gemeenten en financiers. Specialismen van het fonds zijn goed ondernemerschap, verantwoord investeren en kwaliteit van huisvesting.

Alle nieuws en documenten over het Waarborgfonds Kinderopvang vind je op deze pagina.

Waarborgfonds levert waardevolle informatie op voor houders

De BMK onderstreept het belang van het Waarborgfonds Kinderopvang. Samen met het Waarborgfonds maken wij jaarlijks de benchmark kinderopvang. De uitkomsten van van de benchmark worden verwerkt in het Sectorrapport Kinderopvang.

Onze leden maken graag gebruik van de uitkomsten van de benchmark want zo kan de eigen organisatie vergeleken worden met andere kinderopvangorganisaties. Op basis van de invoer van een houder rekent het systeem belangrijke bedrijfsmatige kengetallen voor de houder in kwestie uit. Het systeem vergelijkt deze vervolgens met een door de houder geselecteerde groep andere (anonieme) organisaties. Deze ‘Benchmark’ levert waardevolle informatie op voor de houder.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie

Documenten over het Waarborgfonds Kinderopvang

Hieronder vind je alle relevantie informatie en documenten over het Waarborgfonds Kinderopvang.

Sectorrapport Kinderopvang 2019/Jaarcijfers 2018

Bekijk en download | PDF | 2375 KB | december 2019

Sectorrapport Kinderopvang 2018/Jaarcijfers 2017

Bekijk en download | PDF | 2097 KB | februari 2019

Ondersteuningsaanbod voor overbrugging aanscherping bkr

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor organisaties die door invoer van de aangepaste bkr een tijdelijk liquiditeitstekort hebben.

Bekijk en download | PDF | 210 KB | augustus 2018

Sectorrapport Kinderopvang 2017

Bekijk en download | PDF | 2194 KB | maart 2018

Sectorrapport Kinderopvang 2015

Bekijk en download | PDF | 3138 KB | maart 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Samen met het Waarborgfonds maken wij jaarlijks de benchmark kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over Dienstverlening & Bedrijfsvoering