Model Klokkenluidersregeling Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 

Dit is een voorbeeld document voor BMK-leden dat aangepast kan worden aan de eigen organisatie. Deze regeling draagt eraan bij dat kinderopvangorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand of schending van het Europese Unierecht. Centraal in deze regeling staat dat melders van een misstand of schending bescherming genieten.

Download: model voor de Klokkenluidersregeling Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang 

Thema’s | Werkgeverszaken

Werkgeverszaken

De BMK behartigt de belangen van organisaties in de kinderopvang op het terrein werkgeverszaken. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en informeren onze leden over relevante zaken die te maken hebben met de relatie tussen werkgever en medewerker en we betrekken onze leden in deze dialoog. Daarnaast geven we op verzoek (juridisch) advies aan onze leden over werkgeverszaken.

Op deze pagina lees je wat goed werkgeverschap richting je medewerkers inhoudt en wat daarvoor nodig is.

Investeren in goed werkgeverschap!

Professionele, goed opgeleide en tevreden medewerkers bepalen in hoge mate de kwaliteit van de dienstverlening in de kinderopvang. Vandaar dat de BMK goed werkgeverschap nastreeft. Dit betekent dat de medewerker voldoende tijd, salaris en mogelijkheden tot scholing moet krijgen om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Zo investeren we in onze medewerkers en daarmee in de kwaliteit van onze dienstverlening.

De BMK draagt hier aan bij door er voor te zorgen dat deze zaken een plek krijgen in de cao. Hier maken we ons echt hard voor! Want zo worden medewerkers in staat gesteld de kwaliteit te leveren die wij nastreven én ze worden ervoor beloond door hun werkgever.

De BMK wil zelfs nog verder gaan. Wij vinden dat de pedagogische kwaliteit bepalend zou moeten zijn in de kinderopvang. Dit is onmogelijk in de huidige markt. Pas als de prijs een gegeven is, kunnen organisaties zich onderscheiden op kwaliteit. Meer lezen over onze visie op de pedagogische kwaliteit? Kijk in de verschillende dossiers die vallen onder het thema Wet & Regelgeving.