AVG

Sinds 2020 bestaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is regelgeving die de verwerking van persoonsgegevens voor particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele EU harmoniseert. Niet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens kan leiden tot een boete of een behoorlijke reputatieschade bijvoorbeeld vanwege een datalek.

In deze Europese wetgeving gelden een aantal regels voor het verwerken van persoonsgegevens binnen organisaties. Denk aan gegevens van ouders, kinderen en gastouders, maar ook gegevens van sollicitanten en personeelsleden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is verplicht om alle klachten van consumenten op het gebied van privacy schending te onderzoeken. Als een kinderopvangorganisatie bij een controle niet blijkt te voldoen aan de eisen, kan een forse boete volgen.

Alle nieuws en documenten over de AVG vind je op deze pagina.

Optimale ledenondersteuning bij implementatie AVG

Het is onze taak onze leden goed voor te lichten en hen te faciliteren bij veranderingen binnen de branche. In aanloop naar de 25ste mei 2018 en de implementatie van de nieuwe AVG-wetgeving, hebben we onze leden gestimuleerd tijdig voorbereidingen te treffen. Daarnaast hebben wij hen praktisch ondersteund door een stappenplan ter voorbereiding op de AVG voor de kinderopvang te ontwikkelen. Bovendien hebben we aan al onze leden een tool beschikbaar gesteld ter ondersteuning bij het implementeren van de AVG. Een verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van deze tool. BMK- leden kregen een korting van 50% op gebruik van het programma. Veel leden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om tijdig goed voorbereid te zijn!

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over de AVG

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over de AVG.

Schoon je archieven AVG-proof op in januari

Januari is de maand van het opschonen van archieven en databestanden binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het aflopen van de bewaarplicht van een bepaald jaar voor de belastingdienst of aan de boekhouding, personeelsdossiers, klantgegevens en beleidsstukken op papier die jarenlang vertrouwelijk zijn behandeld. Lees meer in dit bericht.

Link | januari 2020

Stappenplan implementatie AVG (BMK Infosheet)

Om je te ondersteunen bij de zaken die je in orde moet hebben om te voldoen aan de nieuwe AVG richtlijnen voor de kinderopvang, hebben wij een stappenplan ontwikkeld.

Bekijk en download | PDF | 676 KB | februari 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Kinderopvangorganisaties hebben te maken met een uitgebreide bedrijfsvoering. Dit jaar kwam daar de nieuwe privacy-wet (AVG) bij; dat zorgde voor behoorlijk wat veranderingen! De BMK bood leden een stappenplan en een implementatie tool met korting.