Lid worden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Deel jij als maatschappelijke kinderopvangorganisatie onze missie? Sluit je dan aan! Hoe sterker we als vereniging worden, hoe beter we samen vorm kunnen geven aan de kinderopvang van de toekomst.

BMK-leden bieden maatschappelijke kinderopvang, dat is onze gemene deler. Niet de rechtsvorm want ook BV’s kunnen lid worden van de BMK, evenals  Stichtingen. Belangrijk voor lidmaatschap is dat het rendement wordt geherinvesteerd in de organisatie. Want zo investeren wij 100% van wat wordt verdiend terug in de kwaliteit van onze opvang zodat dit uiteindelijk 100% ten goede komt aan het kind.

Wil je deel uitmaken van de BMK? Dan moet je voldoen aan een aantal kwaliteitseisen die horen bij maatschappelijk ondernemen. Deze eisen zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement. Ze hebben vooral betrekking op de structuur van de organisatie waar je voor werkt. Ook vinden we het belangrijk dat jouw organisatie onze doelstellingen onderschrijft.

We organiseren regelmatig ledenvergaderingen en -bijeenkomsten. Ben je lid van de BMK, dan kun je meedenken en praten. Op basis van je kennis van de branche en ervaringen uit de praktijk kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van onze gezamenlijke ambities.

Past onze toekomstvisie op kinderopvang bij jouw organisatie? Vul dan ons lidmaatschapsformulier en het loonsomformulier in. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kun je per e-mail sturen aan info@bmko.nl.

Contributie

Jaarlijkse contributie BMK

Voor je lidmaatschap van de BMK betaal je jaarlijks contributie. De leden stellen de hoogte hiervan vast tijdens de ledenvergadering. Het bedrag dat jouw organisatie aan de BMK betaalt, is onder andere afhankelijk van de grootte van de organisatie. Wil je precies weten wat je als lid aan contributie gaat betalen? Bekijk de rekenvoorbeelden in het contributieoverzicht.

Leden betalen vanaf het moment dat zij als lid zijn ingeschreven. Hun bijdrage wordt naar rato van het aantal maanden dat resteert in het jaar van aanmelden berekend op grond van het contributieoverzicht. Bij inschrijving in een lopende maand telt deze maand als gehele maand mee.

Facturatie

De BMK factureert haar contributie per kalenderjaar in twee delen. Een voorschot in Q1 en een eindafrekening in Q3 van dat jaar.
Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Word je later in het jaar lid van de BMK dan betaal je een evenredig deel aan contributie.

BMK-maatschappelijke-kinderopvang

Opzeggen

Daar waar het bruist, waar energie zit en waar innovatie is, daar wil je bij horen! Dat
was voor mij het belangrijkste argument om lid te worden; bij de BMK gaat het ergens over!
Daarnaast delen we onze visie op kinderopvang.

Frank de Groot
directeur/bestuurder Kinderopvang

Opzeggen lidmaatschap BMK

Wij doen ons uiterste best om leden zo goed mogelijk te ondersteunen en te vertegenwoordigen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en het lidmaatschap wilt opzeggen.

Opzegtermijn

Leden kunnen het lidmaatschap schriftelijk opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Als je wilt opzeggen, moet dit dus voor 1 juli van ieder kalenderjaar. Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging. Raadpleeg voor meer informatie de statuten.

Schriftelijk opzeggen

Mail je opzegging naar ons via info@bmko.nl

Vragen?

Neem dan contact op via 085-0218500.