LRK

Het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is een belangrijk onderdeel van het systeem van kinderopvang in Nederland. In dit digitale register zijn alle locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang, alle gastouderbureaus en alle gastouders geregistreerd. Zonder registratie in het LRK mag een locatie niet worden geëxploiteerd/open gaan. Ook is er zonder registratie geen recht op kinderopvangtoeslag. Kortom: het LRK is een belangrijk onderdeel voor zowel ouder, kinderopvangorganisatie/gastouderbureau en toezichthouder.

Op www.landelijkregisterkinderopvang.nl is een digitaal systeem te vinden waarin alle locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang én gastouderbureaus te vinden zijn. Het ministerie van SZW is eindverantwoordelijk en eigenaar van het systeem. Het systeem is opgezet  en wordt onderhouden door DUO. Gemeenten leveren de gegevens hiervoor aan (inschrijvingen, uitschrijvingen, wijzigingen). De Belastingdienst en de GGD’s tappen informatie af uit het LRK.

Alle nieuws en documenten over het LRK vind je op deze pagina.

Dankzij het LRK kan ouder bewuste keus maken voor kinderopvang

Ouders die op zoek zijn naar informatie over geregistreerde kinderopvanglocaties kunnen dit vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Ook kunnen ze het inspectierapport van de GGD bekijken met daarin de resultaten van een inspectie. Wij vinden het belangrijk dat ouders snel en makkelijk toegang hebben tot het register zodat zij een bewuste keus kunnen maken als het gaat om kinderopvang.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over het LRK

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over het LRK.

Aanvraagformulier Exploitatie kinderdagverblijf of bso

Met dit formulier kan je een aanvraag doen voor de exploitatie van een kinderdagverblijf of bso.

Bekijk en download | PDF | 98 KB | maart 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

In het LRK zijn verschillende gegevens van een kinderdagverblijf of bso te raadplegen; adresgegevens, het aantal kindplaatsen dat geboden wordt of de inspectierapporten. Zo kunnen ouders een bewuste keus maken voor kwaliteit.