Thema’s | Wet & regelgeving | Belastingdienst & Toeslagen

Belastingdienst & Toeslagen

Kinderopvangtoeslag (KOT) is een bijdrage in de kosten van kinderopvang die wordt uitgekeerd aan werkende of studerende ouders van wie de kinderen naar de kinderopvang gaan. Ouders moeten de toeslag op tijd aanvragen. De Belastingdienst is de uitvoerder van deze toeslag.

Op deze pagina vind je de relevante documentatie en nieuws over de Belastingdienst & Toeslag.

Stelsel van Toeslagen voor kinderopvang kent fundamentele tekortkomingen

Het huidige stelsel van kinderopvang koppelt het recht op kinderopvang aan het al dan niet werken of studeren van ouders. Kinderopvang heeft echter ook meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Gaan jonge kinderen naar een opvang van goede kwaliteit dan bevordert dat de ontwikkeling van kinderen. Deze effecten blijken het sterkst te zijn voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Daarnaast lopen we in het huidige stelsel aan tegen de problematische (hoge) terugvorderingen van kinderopvangtoeslag als gevolg van het verkeerd aanvragen door ouders. Een stelsel waarin ouders niet het volledige bedrag eerst moeten betalen aan de crèche om vervolgens via de Belastingdienst kinderopvang toeslag (KOT) te ontvangen, zou het probleem van hoge terugvorderingen helpen oplossen. De BMK is van mening dat het stelsel van toeslagen voor kinderopvang waarvan de Belastingdienst de uitvoerder is, fundamentele tekortkomingen kent die alleen met een ander stelsel opgelost kunnen worden.

Een volgende reden dat wij pleiten voor een ander stelsel van financiering is dat in het huidige stelsel de behaalde winst nu kan worden uitgekeerd aan eigenaren en/of aandeelhouders van de organisatie en daardoor weglekt uit de organisatie. Lees meer hierover onder het thema Wet & Regelgeving.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Belastingdienst & Toeslagen

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Belastingdienst & Toeslagen.

Belastingdienst wil maandelijks gegevens ontvangen van houders

Doel is ouders helpen om (hoge) terugvorderingen te voorkomen. Houders zijn geïnfomeerd door middel van een brief.

Brief voor convenanthouders
Brief voor jaarleveraars 
Brief voor nieuwe leveraars

| PDF | 50 – 150 KB | november 2019

Accountantsprotocol Uitzonderingsregel Kinderopvangtoeslag 2019

Bekijk en download | PDF | 644 KB | juni 2019

Infographic: Wat kost kinderopvang?

In deze infographic van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de kinderopvangtoeslag en het maximum uurtarief duidelijk uitgelegd en gevisualiseerd. Een handig hulpmiddel om de kinderopvangtoeslag aan ouders uit te leggen.

Bekijk en download | PDF | 531 KB | januari 2019

Accountantsprotocol Uitzonderingsregel Kinderopvangtoeslag 2018

Bekijk en download | PDF | 812 KB | oktober 2018

Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2019

Bekijk en download | PDF | 607 KB | juni 2018

Aanbiedingsbrief van SZW Ontwerpbesluit Kinderopvangtoeslag 2019

Bekijk en download | PDF | 316 KB | juni 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

In april 2018 organiseerden we een themadiscussie over de rol die kinderopvang kan spelen in het armoedebeleid. Marco Florijn, NVVK, één van onze sprekers, hield ons voor dat de kinderopvangtoeslag heel vaak een bron van schulden en zware schuldenproblematiek is.