Thema’s | Veiligheid & gezondheid | Gezonde kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

(On)gezonde gewoontes en gebruiken worden voor een groot deel bepaald door opvoeding en ervaringen in de kindertijd. Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ongezond gedrag op jonge leeftijd ook op latere leeftijd tot gezondheidsproblemen kan leiden . Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van jonge kinderen. Gezonde mensen over het algemeen een betere kwaliteit van leven en ze kunnen langer en beter participeren in de maatschappij.

Alle nieuws en documenten over Gezonde Kinderopvang vind je op deze pagina.

Kinderopvang speelt belangrijke rol in de gezondheid van kinderen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan opgroeien in een gezonde omgeving. De kinderopvang kan hier een belangrijke rol in vervullen door o.a. te zorgen voor gezond eten, veel beweging en een rookvrije omgeving.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Gezonde Kinderopvang

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Gezonde Kinderopvang.

Factsheet Gezondheidsthema

Bekijk en download | PDF | 161 KB | november 2016

Gezonde Kinderopvang in Vogelvlucht

Bekijk en download | PDF | 226KB | november 2016

Impelmentatieplan Gezonde Kinderopvang

Bekijk en download | PDF | 499 KB |  2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Elk kind verdient een gezonde start. Gezonde Kinderopvang is samen werken aan gezond opgroeien.