Thema’s | Werkgeverszaken | Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Ons uitgangspunt is dat kinderopvang een belangrijke rol speelt in het uitdragen en vormgeven van een inclusieve maatschappij. De kinderopvang is immers de eerste plek voor kinderen waar zij zich samen met andere kinderen kunnen ontwikkelen.

We gaan eerst in kaart brengen welke thema’s hierbij horen en werken dit uit. Nadat we een bestuurlijk standpunt hebben geformuleerd gaan we op zoek naar interessante, inspirerende en waardevolle samenwerkingspartners. Samen met hen willen we bruikbare tools ontwikkelen voor bijvoorbeeld een divers personeelsbeleid of inspiratie bieden door gesprekken over inclusie op de groep.

Alle nieuws en documenten over Diversiteit & Inclusie vind je op deze pagina.

Mini-samenleving en de civil society – allen samen

De BMK vindt het als maatschappelijke vereniging heel belangrijk om continue aandacht te hebben voor Diversiteit en Inclusie. De kinderopvang zien wij als een eerste mini-samenleving waar kinderen mee in aanraking komen ná het gezin en de familie. Dat betekent dat we binnen deze mini-samenleving kunnen leren aan kinderen hoe we met elkaar omgaan. Dat we elkaar gelijkwaardig benaderen ongeacht kleur, religie, afkomst, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur of een gedrag of lichaam dat er anders uit ziet. Hier ligt dus een hele belangrijke kans én verantwoordelijkheid voor de kinderopvang.

Alles wat je bereikt, zal doorwerken in de volgende mini-samenleving waar kinderen terecht komen: de basisschool, middelbare school, het hoger onderwijs en uiteindelijk de échte samenleving. De bouwstenen liggen bij de gezinnen in samenwerking met de kinderopvang.

Meer lezen over diversiteit & inclusie? Bekijk onze boekentips.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Diversiteit & Inclusie

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Diversiteit & Inclusie.

Charter Diversiteit & Inclusie

We werken samen met Diversiteit in Bedrijf – een initiatief van de SER – waarmee we afspraken hebben vastgelegd, een commitment hebben afgesproken, om de sector meer divers en inclusiever te maken. deze afspraken staan in de Charter Diversiteit.

Bekijk en download | PDF | nov 2021

Actief toe naar de generatie zonder discriminatie

De kinderopvang is een mini-samenleving waar kinderen vaak als eerste mee in aanraking komen, na gezin en familie. Binnen deze mini-samenleving kunnen we kinderen leren hoe we met elkaar omgaan. Dat we elkaar gelijkwaardig benaderen ongeacht kleur, religie, afkomst, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, gedrag of een lichaam dat er anders uitziet. Hier ligt dus een belangrijke kans én verantwoordelijkheid voor de kinderopvang. Maryse Broek en Yasmine Oudriss schreven voor er voor de BBMP een artikel.

Bekijk en download het artikel | PDF | dec 2021
Koop en download de thema BBMP volledig | weblink| dec 2021

Kennisdocument Divers Werven en Selecteren

Het Kennisdocument ‘Divers Werven en Selecteren’ van de SER gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om meer diversityproof te werven en te selecteren. Dit Kennisdocument besteedt aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en ‘best practices’ aangereikt gericht op het gehele traject: vanaf het opstellen van de vacature tot en met de selectieprocedure.

Bekijk en download | PDF | februari 2021

Kaartenset ‘We zijn samen verschillend’ van Ana del Barrio

De kaartenset ‘Wij zijn samen verschillend’ is gebaseerd op ‘Samen Verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar’ dat gaat over kinderen en hun bijzonderheden, hun familiecontext, achtergrond en toekomstperspectieven. En over hoe professionals in de kinderopvang kunnen bijdragen aan een samenleving waarin elk kind een unieke plaats heeft. Je kunt het spelen met pedagogisch professionals, collega’s uit het onderwijs en studenten.

Bekijk en download | PDF | dec 2020

Toolkit Talentontwikkeling van jongens

In 2020 lanceerde Emancipator ,samen met Stijn Schenk, de toolkit Talentontwikkeling van jongens. Het is een toolkit voor professionals in en rond het onderwijs (en kinderopvang) die werken met jongens. De toolkit geeft informatie, inspiratie en concrete handvatten om in en om het klaslokaal aan de slag te gaan met genderstereotypen. Specifieker: om jongens en mannen de ruimte te geven zich volledig te ontwikkelen, buiten de beperkingen van knellende mannelijkheidsnormen.

Bekijk en download | PDF | aug 2020

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De charter Diversiteit en Inclusie is een overeenkomst tussen de SER en de BMK. Echter de uitwerking zal voornamelijk bij de leden moeten plaatsvinden.