Thema’s | Werkgeverszaken | Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Ons uitgangspunt is dat kinderopvang een belangrijke rol speelt in het uitdragen en vormgeven van een inclusieve maatschappij. De kinderopvang is immers de eerste plek voor kinderen waar zij zich samen met andere kinderen kunnen ontwikkelen.

We gaan eerst in kaart brengen welke thema’s hierbij horen en werken dit uit. Nadat we een bestuurlijk standpunt hebben geformuleerd gaan we op zoek naar interessante, inspirerende en waardevolle samenwerkingspartners. Samen met hen willen we bruikbare tools ontwikkelen voor bijvoorbeeld een divers personeelsbeleid of inspiratie bieden door gesprekken over inclusie op de groep.

Alle nieuws en documenten over Diversiteit & Inclusie vind je op deze pagina.

Mini-samenleving en de civil society – allen samen

De BMK vindt het als maatschappelijke vereniging heel belangrijk om continue aandacht te hebben voor Diversiteit en Inclusie. De kinderopvang zien wij als een eerste mini-samenleving waar kinderen mee in aanraking komen ná het gezin en de familie. Dat betekent dat we binnen deze mini-samenleving kunnen leren aan kinderen hoe we met elkaar omgaan. Dat we elkaar gelijkwaardig benaderen ongeacht kleur, religie, afkomst, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur of een gedrag of lichaam dat er anders uit ziet. Hier ligt dus een hele belangrijke kans én verantwoordelijkheid voor de kinderopvang.

Alles wat je dan al bereikt, zal namelijk doorwerken in de volgende mini-samenleving waar kinderen terecht komen: de basisschool, middelbare school, het hoger onderwijs en uiteindelijk de échte samenleving. De bouwstenen liggen bij de gezinnen in samenwerking met de kinderopvang.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie

Documenten over Diversiteit & Inclusie

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Diversiteit & Inclusie.

Charter Diversiteit & Inclusie

We werken damen met Diversiteit in Bedrijf – een initiatief van de SER – waarmee we afspraken hebben vastgelegd, een commitment hebben afgesproken, om de sector diverser en inclusiever te maken. deze afspraken staan in de Charter Diversiteit.

Bekijk en download | PDF | nov 2021

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De charter Diversiteit en Inclusie is een overeenkomst tussen de SER en de BMK. Echter de uitwerking zal voornamelijk bij de leden moeten plaatsvinden.

 
Bekijk meer nieuwsberichten over werkgeverszaken