Thema’s | Werkgeverszaken | Personenregister

Personenregister en VOG

De VOG (verklaring omtrent gedrag) is op grond van de wet Kinderopvang verplicht voor alle werkenden in de kinderopvang. Iedere persoon die binnen de kinderopvang VOG-plichtig is, zal zichzelf moeten inschrijven in het Personenregister en zich laten koppelen aan de kinderopvangorganisatie. Op die manier is het mogelijk om alle personen die werken of een andere rol hebben in de kinderopvang continu te screenen op strafbare feiten. Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken in de kinderopvang nieuwe of wijziging van strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun naam hebben staan. Daarmee is de invoering van het Personenregister een volgende stap in de kinderopvang naar meer veiligheid.

Op deze pagina lees je alles over het Personenregister, de VOG en continue screening.

Alle nieuws en documenten over Personenregister vind je op deze pagina.

Een volgende stap op weg naar meer veiligheid

De BMK is blij met de recente invoering van het Personenregister; een volgende stap op weg naar meer veiligheid. Maar we vinden ook dat de huidige wettelijke eisen niet volstaan als het om veilige kinderopvang gaat. Wij vinden dat er meer nodig is om de kinderopvang veilig te maken alhoewel we ons realiseren dat 100% veiligheid helaas nooit te garanderen is.

Meer lezen over onze visie op veiligheid?

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Personenregister

Hieronder vind je relevante informatie en documenten over het Personenregister, VOG en continue screening in de kinderopvang.

Denklijn Personenregister (januari 2021)

Deze denklijn Personenregister Kinderopvang is in december 2020 samengesteld door SZW en GGD GHOR Nederland.

  | Bekijk en download | PDF | KB | januari 2021

Factsheet Personenregister (aangepaste versie)

Een uitgave van DUO waarin op systematische wijze wordt toegelicht wanneer wat moet gebeuren om op tijd mensen in te schrijven en te koppelen aan het Personenregister.

Bekijk en download | PDF | 197KB | mei 2019

Factsheet eHerkenning

Een uitgave van DUO waarin uitgelegd wordt wat eHerkenning inhoudt.

Bekijk en download | PDF | 98 KB | maart 2018

Factsheet GGD – GHOR

Een uitgave van GGD-GHOR waarin uitgelegd wordt wat het Personenregister inhoudt, wat het doel is en wie zich dienen in te schrijven.

Bekijk en download | PDF | 153 KB | maart 2018

Factsheet Ministerie

Een uitgave van DUO waarin op systematische wijze wordt toegelicht wanneer wat moet gebeuren om op tijd mensen in te schrijven en te koppelen aa het Personenregister.

Bekijk en download | PDF | 196 KB | maart 2018

Folder Personenregister Kinderopvang

Een uitgave van DUO gericht op medewerkers in de kinderopvang. In deze folder wordt uitgelegd wat het Personenregister inhoudt en wat dit betekent voor medewerkers.

Bekijk en download | PDF | 365 KB | maart 2018

Handleiding continue screening

Een handleiding van SZW die uitlegt wat er gebeurt als er een signaal komt over een persoon die is ingeschreven in het Personenregister.

Bekijk en download | PDF | 197 KB | februari 2018

Mailing van aan houders

Mailing van DUO aan houders van kinderopvangorganisaties over de invoering van het Personenregister met ingang van 1 maart 2018.

Bekijk en download | PDF |  99 KB | februari 2018

Mailing aan gastouderbureaus

Vooraankondiging aan gastouderbureaus (GOB) over de invoering van het Personenregister.

Bekijk en download | PDF |  99 KB | oktober 2017

Mailing aan houders

Mailing DUO aan houders over de invoering van het Personenregister.

Bekijk en download | PDF | 115 KB | november 2017

Mailing aan gastouderbureaus

Mailing van DUO aan gastouderbureaus (GOB) over de invoering van het Personenregister.

Bekijk en download | PDF | 115 KB | november 2017

Meest gestelde vragen over Personenregister

DUO heeft de meest gestelde vragen het Personenregister kinderopvang op een rijtje gezet en voorzien van een antwoord.

Bekijk en download | PDF | 96 KB | maart 2018

Nieuwsbericht Ministerie invoering Personenregister

In dit nieuwsbericht kondigt het Ministerie (DUO) de invoering van het Personenregister kinderopvang aan.

Bekijk en download | PDF | 52 KB | december 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

We zien het personenregister als een belangrijk instrument in de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang. Maar we plaatsen ook kanttekeningen.