Thema’s | Wet & regelgeving | Gastouderopvang

Gastouderopvang

Opvang door een gastouder vervult een belangrijke rol in de toegankelijkheid van de kinderopvang. Gastouderopvang (GOO) is in kleine dorpskernen en dunbevolkte gebieden vaak de enige vorm van kinderopvang. Ook zijn er ouders die op onregelmatige tijden werken en die daarom behoefte hebben aan zeer flexibele opvang.

Alle nieuws en documenten over Gastouderopvang vind je op deze pagina.

Verbeter de professionaliteit van Gastouderopvang

Wij willen dat alle ouders een passend aanbod kunnen krijgen en opvang door een gastouder vervult hierbij een onmisbare rol. De BMK vindt dat de kwaliteit en professionaliteit van de gastouderopvang verbeterd moet worden. Samen met de BK en VGOB (Vereniging voor Gastouderbureaus) zijn we momenteel een gezamenlijke visie hierop aan het schrijven.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Gastouderopvang

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over Gastouderopvang.

Achtpuntenplan van de BMK ‘Kwaliteit Gastouderopvang’

De BMK formuleerde in samenwerking met de Expertgroep Gastouderopvang, de acht belangrijkste aandachtspunten ter verbetering van de kwaliteit van de gastouderopvang & het GGD toezicht op de gastouderopvang.

Bekijk | PDF |  KB | mei 2022

Regels inschrijving Personenregister voor gastouderopvang

In het toezicht bij gastouders worden relatief veel overtredingen geconstateerd m.b.t. de inschrijving in het Personenregister kinderopvang (PRK). De Denklijn personenregister, geschreven door het ministerie van SZW en GGD GHOR Nederland, gaat in op het begrip ‘structureel aanwezig’ en geeft meer voorbeelden

Bekijk | PDF |  KB | oktober 2019

Algemene Voorwaarden Gastouderopvang 2019

Bekijk en download | PDF | 620 KB | augustus 2019 (laatste update)

Modelovereenkomst opdracht Gastouder en Ouder 2019

Bekijk en download | PDF | 126 KB | maart 2019

Modelovereenkomst bemiddeling Gastouderbureau & Gastouder – BMK 2019 (update)

Bekijk en download | Doc | 110 KB | februari 2019

Modelovereenkomst bemiddeling Gastouderbureau & Vraagouders – BMK 2019

Bekijk en download | Doc | 19 KB | oktober 2019

Impactanalyse WML gastouderopvang

Bekijk en download | PDF | 96 KB | december 2016

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Gastouderopvang vervult een belangrijke rol in de toegankelijkheid van de kinderopvang.