Thema’s | Werkgeverszaken | Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Op deze pagina vind je informatie over arbeidsrecht en (model-)arbeidsovereenkomsten voor medewerkers in de kinderopvang. De modelcontracten gaan uit van de Cao Kinderopvang en kunnen aangepast worden aan de eigen situatie. Verder kun je hier arbeidsrechtelijke informatie vinden en wetgeving op dit vlak. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 in werking treedt en gevolgen heeft voor werkgevers.

Al het relevante nieuws en documenten vind je op deze pagina.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over Arbeidsrecht

Op deze pagina vind je modelovereenkomsten, modelcontracten en arbeidsovereenkomsten voor de kinderopvang.

Model Arbeidsovereenkomst cao kinderopvang

Dit is een Model Arbeidsovereenkomst cao kinderopvang uit 2022 met daarbij een voorbeeld wijziging arbeidsovereenkomst.

Bekijk en download | PDF | 33 KB | 2022

Bekijk en download | PDF | 28 KB | 2022

Model nulurenovereenkomst cao kinderopvang

Model arbeidsovereenkomst op basis van een nulurencontract uit 2022.

Bekijk en download | PDF | 33 KB | 2022

Model leer-arbeidsovereenkomst mbo-studentwerknemer

Model arbeidsovereenkomst voor een leer-arbeidsovereenkomst mbo-studentwerknemer uit 2022.

Bekijk en download | PDF | 31 KB | 2022

Wat zijn verloonde uren?

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor werkgevers is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang.

Bekijk | PDF |  151 kb | oktober 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Tijdelijke versoepeld als gevolg van coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis is de WAB tijdelijk versoepeld.

Online bericht  | 18 maart 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Kennisdocument

Ter informatie: in december 2020 is een nieuw kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.
De volgende wijzigingen zijn aangebracht in versie 1.5 t.o.v. versie 1.4:

  • Bij vraag 2.8 onder b) is verduidelijkt hoe de uitzondering voor de BBL-leerling moet worden toegepast. De lage WW-premie is pas van toepassing indien de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen en is opgenomen in de administratie van de werkgever. Ook is toegevoegd per wanneer de werkgever bij toepassing van deze uitzondering de lage WW-premie mag afdragen en is verduidelijkt onder welke voorwaarden ook door een formele werkgever – niet zijnde het erkend leerbedrijf – de uitzondering voor de BBL-leerling mag worden toegepast.
  • Bij vraag 2.17 is toegevoegd dat de zogenaamde 30% herzieningssituatie ook voor het kalenderjaar 2021 zal worden opgeschort.

Bekijk| PDF | 568 KB | december 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – checklist voor werkgevers

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers veranderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je een checklist voor werkgevers.

Bekijk| PDF | … | oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – factsheet over premie differentiatie

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers veranderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je een factsheet over premie differentiatie.

Bekijk | PDF | … KB | oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – informatie Rijksoverheid over ontslaggrond, transitievergoeding, ketenregeling en aanbod voor vaste uren na 12 maanden

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers veranderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je informatie over:

PDF | … KB | oktober 2019

Toelichting Modelarbeidsovereenkomst

Dit is een toelichting op de Modelarbeidsovereenkomst.

Bekijk en download | PDF | 296 KB | 2018

Toelichting Nulurenovereenkomst

Dit is een toelichting op de Nulurenarbeidsovereenkomst.

Bekijk en download | PDF | 365 KB | maart 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Een modelovereenkomst is een overeenkomst die is goedgekeurd door de belastingdienst.