Thema’s | Werkgeverszaken | Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Op deze pagina vind je informatie over arbeidsrecht en (model-)arbeidsovereenkomsten voor medewerkers in de kinderopvang. De modelcontracten gaan uit van de Cao Kinderopvang en kunnen aangepast worden aan de eigen situatie. Verder kun je hier arbeidsrechtelijke informatie vinden en wetgeving op dit vlak. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans die per 1 januari 2020 in werking treedt en gevolgen heeft voor werkgevers.

Al het relevante nieuws en documenten vind je op deze pagina.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie

Documenten over Arbeidsrecht

Op deze pagina vind je modelovereenkomsten, modelcontracten en arbeidsovereenkomsten voor de kinderopvang.

Wat zijn verloonde uren?

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor werkgevers is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang.

Bekijk | PDF |  151 kb | oktober 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Tijdelijke versoepeld als gevolg van coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis is de WAB tijdelijk versoepeld.

Online bericht  | 18 maart 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Kennisdocument

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie. In het document zit een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Daarnaast is nieuwe informatie toegevoegd aan het kennisdocument. Dit betreft de nieuwste versie 1.4 van oktober 2020.

Bekijk| PDF | 674 KB | oktober  2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – checklist voor werkgevers

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers veranderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je een checklist voor werkgevers.

Bekijk| PDF | … | oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – factsheet over premie differentiatie

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers veranderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je een factsheet over premie differentiatie.

Bekijk | PDF | … KB | oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – informatie Rijksoverheid over ontslaggrond, transitievergoeding, ketenregeling en aanbod voor vaste uren na 12 maanden

De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking. Hierdoor kunnen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers veranderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je informatie over:

PDF | … KB | oktober 2019

Modelarbeidsovereenkomst cao kinderopvang

Dit is een Modelarbeidsovereenkomst cao kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 17 KB | 2018

Model nulurenovereenkomst cao kinderopvang

Model arbeidsovereenkomst op basis van een nulurencontract.

Bekijk en download | PDF | 18 KB | 2018

Toelichting Modelarbeidsovereenkomst

Dit is een toelichting op de Modelarbeidsovereenkomst.

Bekijk en download | PDF | 296 KB | 2018

Toelichting Nulurenovereenkomst

Dit is een toelichting op de Nulurenarbeidsovereenkomst.

Bekijk en download | PDF | 365 KB | maart 2018

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Een modelovereenkomst is een overeenkomst die is goedgekeurd door de belastingdienst.

Bekijk meer nieuwsberichten over werkgeverszaken