Onze missie: integer en optimaal
stelsel voor kinderopvang

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge vereniging die in april 2016 is opgericht door een aantal kinderopvangorganisaties vanuit een gedeelde visie op kinderopvang. Samen dragen we onze visie actief uit en willen we het debat over maatschappelijke kinderopvang versterken.

Onze werkwijze: dialoog, lobby en opinie

We gaan de dialoog aan met de politiek en beleidsmakers, andere brancheorganisaties, vertegenwoordigers van ouders, werknemersorganisaties, wetenschap, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties en pers over een integer en optimaal stelsel voor de kinderopvang en we zetten in op een sterke lobby. Daarin laten we duidelijk zien waar we voor staan en zijn niet bang om kleur te bekennen. Lees in standpunten onze opinie in de brieven die we stuurden aan de politiek over actuele kwesties.

Transparantie en openheid

We zijn een werkgeversorganisatie met een maatschappelijke opdracht. We winden hier geen doekjes om, zijn transparant en gaan graag de dialoog aan. Niet alleen met onze leden. We vinden het belangrijk dat iedereen die onze visie deelt, mee kan praten en kennis kan nemen van onze acties. Lees meer over onze inzet in Nieuws.
We zijn continu in gesprek met leden en behartigen hun belangen. Daarnaast informeren we onze leden over actuele ontwikkelingen en onderhandelen we namens de maatschappelijke ondernemers in de cao onderhandelingen.

Is BMK iets voor jou?

Herken je je in onze visie en aanpak en zijn jouw belangen dezelfde als de onze? Wij behartigen ze graag en zijn altijd op zoek naar partners die onze visie actief onderschrijven en samen met ons invulling geven aan het waarmaken van onze droom. Er zijn veel mogelijkheden voor jou om een actieve rol te spelen binnen onze jonge organisatie.

Waar staan wij voor?

BMK-maatschappelijke-kinderopvang

Kinderopvang is een duurzame publieke voorziening

De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een duurzame publieke voorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Een wettelijk verankerde basisvoorziening die zorg draagt voor de ontwikkeling van kinderen en het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren.

Zo levert kinderopvang een bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Kinderopvang wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke opdracht, waarbij rendementen behouden blijven voor de organisatie en/of aangewend worden voor duurzame kwaliteit en innovatie van de kinderopvang.

Wat willen wij bereiken?

Een samenleving waarin alle kinderen toegang hebben tot kinderopvang

Wij bieden alle kinderen van 0 t/m 12 jaar een gelijke kans om zich te ontplooien en we faciliteren de (arbeids)participatie van ouders zodat een ontspannen, inclusieve samenleving ontstaat, waarin kinderen zich welbevinden en iedereen kan participeren want kinderopvang is betaalbaar voor iedereen. Een samenleving waarin alle kinderen toegang hebben tot kinderopvang, onafhankelijk van de vraag of hun ouders werken en ongeacht de hoogte van hun inkomens.

Waarom kinderopvang?

Investeren in jonge kinderen loont

Kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Investeren in jonge kinderen loont, de WRR zei het al (1). Het op jonge leeftijd aanleren van 21e eeuwse vaardigheden levert goed toegeruste burgers en medewerkers van de toekomst op.

Kinderopvang bevordert daarnaast de arbeidsparticipatie en maakt het voor ouders mogelijk werk en zorg te combineren.

Bovendien zorgt kinderopvang ervoor dat ouders hun bijdrage kunnen leveren aan de participatiemaatschappij (zorg voor hun eigen ouders, vrijwilligerswerk).

Tenslotte levert kinderopvang een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Dankzij de kinderopvang kunnen kinderen al op jonge leeftijd gekend en gezien worden en kan, indien nodig, extra zorg geboden worden aan ouders en kinderen.

Kinderopvang is een belangrijk onderdeel van het sociaal domein.

(1) Investeren in kinderen loont, in het bijzonder op jonge leeftijd. De stroom wetenschappelijke studies die dat als conclusie hebben, is lang.” Uit WRR advies ‘Naar een lerende economie’ 2013, pagina 273.

BMK-maatschappelijke-kinderopvang

Onze strategie en plannen

Wij vinden dat de kinderopvang een publieke voorziening moet zijn, net als de basisschool. De BMK deelt onze standpunten. Daar worden we blij van. Daarom zijn wij direct lid geworden, en dragen we uit waaróm we dat zijn.

Ghislaine Fonteijn-Driessen
directeur-bestuurder van Kanteel Kinderopvang

Maatschappelijk vertrouwen in de kinderopvang

We voeren een dialoog over de fundamenten van het stelsel, over kwaliteit (wetenschappelijke inzichten), over samenwerking tussen onderwijs, welzijn, zorg en kinderopvang en over goed werkgeverschap. Tot slot gaat het ook om het beïnvloeden van de publieke opinie om zo te werken aan het maatschappelijk vertrouwen in de kinderopvang.

Ons bestuur & team

Geert de Wit

Karen Strengers
Voorzitter

Raymond Clement
MIK/PIW Groep
Vicevoorzitter

Vanessa Weewer
Kinderwoud
Vicevoorzitter

Robert Sänger
Kober Kinderopvang
Bestuurslid

Tineke Onink
Stichting Kinderopvang Morgen
bestuurslid

Zoë Kwint

Zoë Kwint
Kinderopvang 2 Samen
bestuurslid

Harriëtte Koning

Harriëtte Koning
Leidinggevende bureau BMK

Hélène-Smid

Hélène Smid
Communicatie Adviseur / Pers en media

Hélène werkt alle dagen en is bereikbaar op telefoonnummer 085-0218500 of op 06-15957352 (tijdens kantooruren).

Mail Hélène

Danielle Baas

Daniëlle Baas
Strategisch Adviseur

Daniëlle werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  Zij is bereikbaar op 085-0218500 of op 06-26259216 (tijdens kantooruren).

Mail Daniëlle

Yasmine Oudriss

Anouk Levert
Beleidsmedewerker

Anouk werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij is op haar werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 085-0218500 of op 06-156 834 78.

Mail Anouk

Martine Voogt

Martine Voogt
Jurist & beleidsmedewerker

Martine werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Zij is op haar werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar op 085-0218500 of op 06-1149 1608.

Mail Martine

Marjolein-Lantinga

Maaike Vaes
Beleidsmedewerker

Maaike heeft wisselende werkdagen en is tijdens kantooruren bereikbaar op 085-0218500 of op 06 – 15474758.

Mail Maaike