FCB

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB biedt subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers en informeert over arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid. Denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, informatie over scholing, loopbaan en het samenwerken met het beroepsonderwijs.

Het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid binnen onze branche. Dit biedt ruimte voor eigen beleid en voor projecten, arbeidsmarktonderzoek en instrumenten die aansluiten op actuele arbeidsmarktontwikkelingen binnen de branche. Cao-onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vinden plaats aan de cao-tafel.

In het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang zitten vertegenwoordigers van BMK, BK, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie. Wij zetten ons samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Als werkgevers en werknemers werken wij samen aan ontwikkeling. Voor een arbeidsmarkt in balans. Wij zijn ervan overtuigd dat werkgevers en werknemers beide belang hebben bij voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2015 werkten er nog 82.000 medewerkers in kinderopvang, inmiddels (2022) zijn dat er 111.000.

Kinderopvang-werkt!
Via ‘Kinderopvang werkt!’ informeren we onze leden, stakeholders en omgeving over onze activiteiten, onze onderzoeksuitkomsten en plannen.  We hebben samen diverse initiatieven genomen om de instroom in de branche te verhogen. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richten wij ons op studiekiezers, herintreders, zij-instromers en medewerkers voor de buitenschoolse opvang (bso). Ook werken wij met deze campagne aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers en daarmee aan behoud.

Daarnaast zoeken wij naar nieuwe manieren om mensen te vinden en te binden voor kinderopvang. En ontwikkelen instrumenten, tools en trainingen die daarbij ondersteunen. Zoals een e-book over combinatiebanen, de medewerkersreis en tools voor werkplezier. Praktische instrumenten waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. Ook de diplomacheck is ontwikkeld door Kinderopvang werkt! Ook zijn wij bezig met het opzetten van een pilot om de deeltijdfactor te verhogen. Verder werken wij met input vanuit kinderopvangorganisaties aan heldere en toegankelijke informatie over de kwalificatie-eisen.

Om deze activiteiten te financieren, dragen alle werkgevers in de sector kinderopvang een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Alle nieuws en documenten over FCB en ‘Kinderopvang werkt!’ vind je op deze pagina.

Relevante informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid

Het FCB biedt als arbeidsmarktfonds actuele informatie over de branche kinderopvang. De BMK heeft goed werkgeverschap hoog op de agenda staan. Het FCB faciliteert de branche en onze leden met informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid. Het gebruik van deze informatie stimuleren wij want dit komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede.

Ook kunnen de arbeidsmarktcijfers van het FCB ondersteunend zijn bij het bepalen van het huidige en toekomstige personeelsbeleid en inzicht geven in de aantrekkingskracht van onze branche als werkgever.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over het FCB

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over het FCB.

Verkenning arbeidsmarkt (maart 2022)

Deze verkenning van het FCB Platform Kinderopvang start met een overzicht van algemene trends en gaat vervolgens dieper in op kinderopvang, met een vernieuwde arbeidsmarktprognose en gegevens over het potentieel met het oog op ‘gratis kinderopvang’ vanaf 2025 voor werkende ouders.
Bekijk en download | PDF | 327 KB | april 2022

Onderzoek arbeidsmarkttekorten kinderopvang – quick scan (januari 2019)

Onderzoek in opdracht van het arbeidsmarktplatform kinderopvang van het FCB, naar de arbeidsmarkttekorten in de kinderopvang. Aanleiding voor dit onderzoek waren de tegenstrijdige geluiden. Deze quick scan laat zien dat de kinderopvang met een vacaturegraad van 51 vacatures op 1000 banen tot de sectoren met de hoogste vacaturegraad behoort (vergelijkbaar met de bouw en horeca). Alleen de ICT kent een hogere vacaturegraad.
Bekijk en download | PDF | 481 KB | januari 2019

AZW Brancherapportage kinderopvang

In deze Brancherapportage kinderopvang van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, komen de 2016 beschikbaar gekomen gegevens over de arbeidsmarkt voor de kinderopvang aan de orde.

Bekijk en download | PDF | 637 KB | februari 2017

Factsheet arbeidsmarkt en verwachtingen WGE 2017

Een uitgave van FCB met de (te verwachte) vacatures, de omvang van het personeelsbestand en knelpunten van werkgevers in de kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 323 KB | 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Het FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branche kinderopvang.