FCB

FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB biedt subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers. Sinds 1 januari 2018 is het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het arbeidsmarktbeleid binnen onze branche. Dit platform voor de kinderopvang biedt ruimte voor eigen beleid en voor projecten, arbeidsmarktonderzoek en instrumenten die aansluiten op actuele arbeidsmarktontwikkelingen binnen de branche. Cao-onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vinden plaats aan de cao-tafel.

In het Arbeidsmarktplatform Kinderopvang zitten vertegenwoordigers van BMK, BK, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en De Unie.

Het arbeidsmarktplatform Kinderopvang is voor de tweede keer bijeen geweest op 4 oktober 2018. Besloten is de volgende activiteiten uit te voeren:

• Onderzoek naar arbeidsmarkttekorten, oorzaken en goede voorbeelden van aanpak.
• Positief onder de aandacht brengen van werken in de kinderopvang en werving voor de kinderopvang.

Het nog beschikbare budget voor 2018 zal t.b.v. deze activiteiten worden ingezet.

Het bureau van FCB verzorgt het secretariaat van de arbeidsmarktplatforms en de cao-tafels waar wordt onderhandeld over de arbeidsvoorwaarden en voert de werkzaamheden uit zoals die in het platform worden afgesproken.

Het FCB heeft veel te bieden als het gaat om arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid. Denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, informatie over scholing, loopbaan en het samenwerken met het beroepsonderwijs.

Alle nieuws en documenten over FCB vind je op deze pagina.

Relevante informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid

Het FCB biedt als arbeidsmarktfonds actuele informatie over de branche kinderopvang. De BMK heeft goed werkgeverschap hoog op de agenda staan. Het FCB faciliteert de branche en onze leden met informatie over arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid. Het gebruik van deze informatie stimuleren wij want dit komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede.

Ook kunnen de arbeidsmarktcijfers van het FCB ondersteunend zijn bij het bepalen van het huidige en toekomstige personeelsbeleid en inzicht geven in de aantrekkingskracht van onze branche als werkgever.

Nieuws: onderaan de pagina

Thema’s BMK

Werkgeverszaken
Dienstverlening & bedrijfsvoering
Wet & regelgeving
Veiligheid & gezondheid
Onderzoeken & informatie

Documenten over het FCB

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over het FCB.

Onderzoek arbeidsmarkttekorten kinderopvang – quick scan (januari 2019)

Onderzoek in opdracht van het arbeidsmarktplatform kinderopvang van het FCB, naar de arbeidsmarkttekorten in de kinderopvang. Aanleiding voor dit onderzoek waren de tegenstrijdige geluiden. Deze quick scan laat zien dat de kinderopvang met een vacaturegraad van 51 vacatures op 1000 banen tot de sectoren met de hoogste vacaturegraad behoort (vergelijkbaar met de bouw en horeca). Alleen de ICT kent een hogere vacaturegraad.
Bekijk en download | PDF | 481 KB | januari 2019

AZW Brancherapportage kinderopvang

In deze Brancherapportage kinderopvang van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, komen de 2016 beschikbaar gekomen gegevens over de arbeidsmarkt voor de kinderopvang aan de orde.

Bekijk en download | PDF | 637 KB | februari 2017

Factsheet arbeidsmarkt en verwachtingen WGE 2017

Een uitgave van FCB met de (te verwachte) vacatures, de omvang van het personeelsbestand en knelpunten van werkgevers in de kinderopvang.

Bekijk en download | PDF | 323 KB | 2017

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

Het FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branche kinderopvang.

Bekijk meer nieuwsberichten over werkgeverszaken