Geschillencommissie en Stichting Garantiefonds Kinderopvang

De kerntaak van de Geschillencommissie Kinderopvang is het oplossen van klachten en geschillen tussen ouders en kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van een klacht. De hoogte van deze kosten verschilt per commissie.
Op deze pagina vind je meer informatie zoals alle nieuws en documenten over de Geschillencommissie Kinderopvang. Ook vind je hier een modelformulier voor een interne klachtenregeling voor kinderopvangorganisaties.

Stichting Garantiefonds Kinderopvang

De Stichting Garantiefonds Kinderopvang (SGK) biedt ouders en ondernemers de zekerheid van betaling bij een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Kinderopvang. Wanneer de ondernemer of ouder door een bindende uitspraak van de Geschillencommissie in het ongelijk is gesteld en tot betaling moet overgaan, maar dit om welke reden dan ook niet doet, dan kan de partij die in het gelijk is gesteld een beroep doen op de Regeling Nakomingsgarantie van de Stichting Garantiefonds. Het Garantiefonds keert het bedrag (maximaal €10.000,- per uitspraak) zoals genoemd in de uitspraak van de Geschillencommissie alvast uit aan de partij die in het gelijk gesteld is. Vervolgens zal SGK de betalingsverplichting bij de in het ongelijk gestelde partij incasseren.

Snelheid en transparantie tellen bij het oplossen van geschillen!

Het effectief, snel en transparant oplossen van geschillen tussen ouders en kinderopvangorganisatie door een onafhankelijke organisatie is belangrijk omdat dit bijdraagt aan het sturen op kwaliteit van de dienstverlening in de kinderopvang en bijdraagt aan de professionaliteit van de branche.

Nieuws: onderaan de pagina

Documenten over de Geschillencommissie en de Stichting Garantiefonds Kinderopvang

Hieronder vind je alle relevante informatie en documenten over de Geschillencommissie en de Stichting Garantiefonds Kinderopvang.

Stichting Garantiefonds Kinderopvang –  Regeling van de nakomingsgarantie

Sinds april 2023 bestaat de Stichting Garantiefonds Kinderopvang, een initiatief van branchepartijen BK, BMK en BOinK. Lees hier meer over de stichting. Download hier de regeling.

Bekijk en download | PDF | 170 KB | april 2023

Modelformulier: interne klachtenregeling voor kinderopvangorganisaties

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Download hier een modelformulier voor je organisatie.

Bekijk en download | PDF | 591 KB | december 2021

Jaarverslagen en terugblikken Geschillencommissie Kinderopvang

De Geschillencommissie brengt elk jaar een jaarverslag uit. Alle jaarverslagen (vanaf 2017) van de geschillencommissie Kinderopvang zijn te vinden op de website Samenwerkenaankwaliteit.nl  

Voor meer informatie

 info@bmko.nl

 085 021 8500

De Geschillencommissie is door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.