Woensdagmiddag 10 april kwamen de leden van de BMK bij elkaar voor een eerste ALV in 2019. Ditmaal geen groot programma, gewoon één duidelijk agendapunt. Met elkaar praten over de toekomst van de cao kinderopvang.

De sfeer was goed en de discussie open en prettig. Met stellingen, voorstellen en ideeën hebben we met elkaar een beeld geschetst waarmee de BMK bij de komende (en volgende) onderhandelingen over de cao kinderopvang aan de slag kan.

Geen mededelingen over de besproken inhoud

Die inhoud en uitkomsten van het gesprek kunnen we helaas niet via het internet met iedereen delen. Dat past niet helemaal bij onze open en transparante manier van werken maar in met een onderwerp als deze kan het helaas niet anders.

Volgende ALV

Wil je meer horen en meer weten. Meepraten en meebeslissen? Dan is je aanwezigheid op de ALV van belang. Alleen op die manier kun je je stem laten horen.

De volgende is op 27 juni tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Inschrijven kan via info@bmko.nl

Deel dit nieuwsbericht