Op 1 januari 2019 is de verbetering van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht voor alle door de overheid aangewezen beroepsgroepen. Voor Veilig Thuis Utrecht zijn scholen en kinderopvangcentra belangrijke partners in het signaleren van geweld en verwaarlozing bij kinderen. Speciaal voor u organiseren wij daarom in de Week tegen Kindermishandeling op dinsdag 20 november een bijeenkomst over de verbeterde meldcode en de veranderingen bij Veilig Thuis.

Inhoud bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst gaan wij in op de verbeterde meldcode, de achtergrond hiervan, wat er voor u verandert en wat er verandert in de samenwerking met Veilig Thuis. Ook gaan we in op de afwegingskaders onderwijs en de kinderopvang. Dit kader beschrijft wanneer, en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling noodzakelijk is.

Praktische informatie

De gratis bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectleiders afwegingskaders van de beroepsgroepen kinderopvang en onderwijs en Veilig Thuis Utrecht en organiseren zij bij Samen Veilig Midden-Nederland op de Aïdadreef 5-7 in Utrecht.
De bijeenkomst is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten die werkzaam zijn in kinderopvangcentra, het primair en voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht en duurt van 14.30 uur tot 17.00 uur.

Aanmelden

Heb je interesse in deelname, meld je dan aan aanmelden@samen-veilig.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst scholen en kinderdagverblijven 20-11-2018.’ Na aanmelding ontvang je  een bevestiging van deelname en krijg je het programma toegestuurd. Je kunt hier ook terecht voor eventuele vragen.

Graag tot ziens op 20 november!

Deel dit nieuwsbericht