Childcare International (CCI) organiseert op 4 oktober een seminar en kijkt daarin vanuit een brede visie naar kinderen en muziek. Muziek die voor alle kinderen bereikbaar en toegankelijk is. Interessante gastsprekers en nieuwe inspirerende voorbeelden voor hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan.

Vrijdagochtend 4 oktober van 09:00-13:00 uur (inclusief lunch)

Muziek maken is een belangrijk onderdeel van het leven. Iedereen heeft van nature aanleg om van muziek te kunnen genieten, het raakt en prikkelt verschillende aspecten van je wezen: emoties, beweging, je denken en taal, culturele identiteit en sociale relaties.

Vanaf jonge leeftijd ligt de muzikale taal al klaar bij kinderen. Waar moeten en kunnen wij in de kinderopvang, BSO en het basisonderwijs muziek van maken? Daar richt dit seminar zich op:

  • Welke rol speelt muziek in de brede, sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen en wat is dit licht ‘inclusieve pedagogiek’.
  • Welke interesses en behoeften hebben kinderen van nu, dus ook Tiktok-dansjes, Youtube-shorts en apps waarmee je zelf muziek kunt maken of dj kan zijn? Hoe kunnen we daarop inspelen?
  • Muziek speelt een rol in de sociaal-culturele verhoudingen binnen onze maatschappij. Muziek verbindt, maar het is ook een onderdeel van de verschillen die kinderen aan sociaal en cultureel kapitaal meekrijgen in hun opvoeding. Hoe zit dat en welke kansen zijn er als het gaat om verbinding, kansengelijkheid en inclusie?
  • Waarom doen we eigenlijk zo weinig met muziek?

Vragen waarop dit seminar een antwoord wil geven:

Wat zegt de wetenschap over het belang van muziek in brede, sociaal-culturele ontwikkeling van kinderen en maatschappelijke thema’s als inclusie en kansengelijkheid. Vanuit welke perspectieven kun je naar de rol van muziek in de ontwikkeling van kinderen kijken:

a. Perspectief van het individuele kind

b. Perspectief van gedrags- en ontwikkelingsproblemen individuele kind

c. Pedagogisch en didactisch perspectief in kinderopvang en onderwijs

d. Culturele identiteit, sociale relaties, verbinding, sociale structuur samenleving.

Waarom doen we als professionals zo weinig met muziek en welke mogelijkheden zijn er voor professionals op de groep en in de klas voor rijke en doelgerichte actie.

Meer informatie en inschrijven

 

Deel dit nieuwsbericht