De BMK heeft een actieve samenwerking met het Haags Congresbureau (HCB) die voor de sector hele mooie en verrijkende seminars organiseert. De samenwerking tussen onze twee organisaties bestaat al sinds de start van de BMK vijf jaar geleden. Nu we langzaam afscheid nemen van de corona-maatregelen is dit het moment om weer met elkaar te leren en te groeien. Het HCB organiseert met ons een aantal bijeenkomsten in het najaar. Leden van BMK kunnen met korting deelnemen.

HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ start op 13 oktober

In de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober aanstaande gaat u als regio- of locatiemanager of bestuurder aan de slag met het thema leiderschap. Behalve de theoretische basis helpen de seminarleiders u deze ook te vertalen naar uw eigen praktijk. Zo legt u een stevig fundament om uw eigen leiderschap verder te ontwikkelen.

De seminarleiders van deze reeks zijn Thecla Goossens, hogeschooldocent en onderzoeker, leerlijnen organisatiepsychologie, leiderschap en ethiek, Hanzehogeschool Groningen, Dr. Loes van Wessum, associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool Windesheim, Almere en Bregje Spijkerman, trainer, coach en ondernemer, TeamTalk.

We hebben Thecla, Loes en Bregje een aantal vragen gesteld over leiderschap door schoolleiders en locatiemanagers. Deze thema’s zullen ook uitgebreid aan bod komen in de HCB Seminarreeks.

De volledige interviews zijn te vinden op www.vl-nieuws.nl

Wat is de ideale locatiemanager kinderopvang? Welke ervaring brengt diegene met zich mee?

Bregje Spijkerman
De ideale of locatiemanager bestaat natuurlijk niet, maar een ideaal profiel zal minimaal iets te maken hebben met het kunnen loslaten van eigen gewoontes en het kunnen faciliteren wat medewerkers nu nodig hebben om goed te werken met elkaar. Dit betekent bijvoorbeeld het doorbreken van grote logge teams, waarbij het lastig afstemmen is.

De eigen ervaring kan haar/ hem juist in de weg zitten om goed te zien wat de teams nodig hebben. Wat mij betreft probeert een ideale locatiemanager te werken vanuit een sterk team. Dit betekent dat je de kaders aanreikt, zodat het team de regelruimte krijgt om zelf met oplossingen te komen vanaf de werkvloer in samenspraak met ouders. Altijd vanuit eigen visie en kernwaarden.

Loes van Wessum
De ideale locatiemanager optimaliseert leerprocessen op alle niveaus. Hij/zij maakt daarbij gebruik van kennis uit eigen ervaring en onderzoek. Heeft ruime kennis over ontwikkelen en onderwijzen. Hij/zij kent zichzelf goed en geeft het goede (leer)-voorbeeld.

Thecla Goossens
Hier is niet één antwoord op, want organisaties en teams verschillen. Het gaat om de juiste match. Je hebt wel wat tools, kennis en reflexief vermogen nodig om aan te voelen wat nodig is.

Wat is het verschil met het ouderwetse Schoolhoofd en de huidige Schoolleider of Locatiemanager kinderopvang?

Thecla Goossens
De huidige schoolleider of locatiemanager is echt een leider en niet de meest ervaren leerkracht of langst zittende pedagogisch professional. Je moet de praktijk wel kennen, maar leiden is een vak apart.

Loes van Wessum
Dat is teveel om op te noemen. Het beroep van de schoolleider wordt steeds complexer- zie het herziene beroepsprofiel van de schoolleider PO en VO om een beeld te krijgen van de complexiteit. Belangrijkste verschil is de verschuiving van ‘op de tent passen’ naar het stimuleren van onderwijs- en schoolontwikkeling.

Bregje Spijkerman
Wat mij betreft legt een ouderwets schoolhoofd zaken op vanuit een hiërarchische positie en gaat een schoolleider of locatiemanager meer uit van gezamenlijkheid en over het ondersteunen van het hele team zodat men goed onderwijs kan geven of goede kinderopvang kan verzorgen. De dialoog dus met zowel directie, ouders en medewerkers.

Waarom mogen we jouw seminar in de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, basisonderwijs en IKC’ niet missen?

Loes van Wessum
Het geeft een praktisch overzicht over pedagogisch leiderschap dat leidinggevenden kan ondersteunen te reflecteren op hun rol als pedagogisch leider.

Bregje Spijkerman
Als je inzicht wil in hoe je sterke teams in je organisatie bevordert, dan is het volgen van de seminarreeks een must. In deze tijden kom je er niet om heen om de verbinding binnen de teams beter te organiseren, simpelweg omdat professionals dit nodig hebben. Het zorgt voor minder verloop en verzuim als je je organisatie inricht rondom sterke teams. Een belangrijke tweede is dat je de collectieve intelligentie vaak onbenut laat als je nog steeds organiseert vanuit het individu en niet vanuit het team als vaste unit. Je krijgt een hele andere sfeer en organisatie en je krijgt veel meer gedaan.

Thecla Goossens
Mijn ervaring is dat mensen in het onderwijs zich graag blijven ontwikkelen. Zowel voor wie leiderschap nog een relatief onbekend terrein is maar ook voor wie zijn of haar leiderschap wil verdiepen is dit een inspirerende leergang.

Meer leren van  Thecla Goossens, Bregje Spijkerman en Loes van Wessum over leiderschap? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Leiderschap in Kinderopvang, Basisonderwijs en IKC’ die start op 13 oktober. Leden BMK kunnen met korting deelnemen.

Alle seminars van het HCB zijn te vinden op de website.

Deel dit nieuwsbericht