Bijeenkomsten over peuteropvang

(Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van SWN, BMK of BK)

Er is nogal wat beweging in de peuteropvang!  De Wet harmonisatie trad op 1 januari 2018 in werking. Daardoor valt de peuteropvang nu onder de Wet kinderopvang. Er gelden daarnaast nieuwe eisen voor peuteropvang met voorschoolse educatie. Bovendien staat er nog nieuw beleid op stapel voor de ve-peuteropvang: uitbreiding van het aanbod naar 16 uur en verplichte inzet van Hbo’ers.

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang ondersteunen aanbieders bij de voorbereiding op en implementatie van de Wet harmonisatie en van de nieuwe eisen voor de voorschoolse educatie. In de afgelopen jaren financierden het ministerie van SZW resp. OCW twee ondersteuningstrajecten.

Ter afsluiting hiervan organiseren we een aantal regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten komen inspirerende sprekers aan het woord en gaan de deelnemers met elkaar is gesprek. Noteer nu alvast de data, zodat je de bijeenkomsten niet hoeft te missen.

Regiobijeenkomsten Harmonisatie

IJsbrand Jepma (Sardes) verzorgt een inleiding over ‘Harmonisatie: wat zijn de gevolgen voor de peuters?’ Daarna wisselen we visie, gevolgen, knelpunten en praktijkervaringen uit in relatie tot de harmonisatie.

Data en locaties bijeenkomsten Harmonisatie

Dinsdag               20 november     Zwolle                  10.00 – 12.00 uur            aanmelden

Dinsdag               20 november     Utrecht                14.00 – 16.00 uur            aanmelden

Vrijdag                23 november     Eindhoven           10.00 – 12.00 uur            aanmelden

 

 Regiobijeenkomsten Voorschoolse educatie

Ana del Barrio Saiz  verzorgt een inspirerende en interactieve sessie over ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’. Rob Vergeer geeft verhelderende informatie over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie.

Deze bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van grotere gemeenten zijn ook van harte welkom.

Data en locaties bijeenkomsten Voorschoolse educatie

Woensdag          21 november     Amsterdam         13.00 – 16.30 uur            aanmelden

Woensdag          28 november     Eindhoven           13.00 – 16.30 uur            aanmelden

Maandag            10 december      Zwolle                  09.30 – 13.00 uur             aanmelden

Donderdag         13 december      Rotterdam          09.30 – 13.00 uur             aanmelden

Afsluitende landelijke bijeenkomst Voorschoolse educatie

Paul Leseman verzorgt een inspirerende lezing over een actueel aspect van peuteropvang. Rob Vergeer geeft informatie over wet- en regelgeving.

Datum en locatie afsluitende bijeenkomst Voorschoolse educatie

Woensdag          19 december      Utrecht                13.00 – 16.30 uur             aanmelden

Je kunt je aanmelden de bijeenkomst van je voorkeur aan te klikken. Na aanmelding kun je gratis deelnemen aan één of meerdere bijeenkomsten. Je hoeft geen lid te zijn van SWN, BK of BMK.

 

Deel dit nieuwsbericht